The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

زنان قرباني اصلي جمهوري اسلامي و حمله نظامي اند!

متن سخنراني ناهيد جعفرپور در پالمان اروپا در بروکسل

اخبار روز - گزارش دريافتي: به ابتکار سبزها در روز ۲۹ نوامبر در پارلمان اروپا در بروکسل از سوي کميسيون ايران و اروپا نشستي در باره حقوق بشر در ايران برگزار شد که در آن صادق صبا از بي بي سي فارسي، سحر وادر از جامعه بين المللي بهائيان، آنا ماري وان دن برکن و ليديا بونز از سازمان ديده بان حقوق بشر در ايران ، آندروسوان و آندره آ هاک از سازمان ملت ها وخلق هاي بدون نماينده، ماگنوس پالمگرن از کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري،مهدي اصلاني از زندانيان سابق سياسي، جلال ايجادي کارشناس محيط زيست، و ناهيد جعفر پور از بخش زنان گروه ارتباطات جنبش جمهوري خواهان دمکرات و لائيک ايران دعوت به عمل آمده بود تا درمورد نقض حقوق بشر در ايران و تبعيض عليه زنان، گروه هاي اتنيک، و اقليت ديني همچون بهائيان وضعيت روزنامه نگاران، موقعيت درياچه اروميه و موقعيت کارگران سخنراني کنند .اين کنفرانس همزمان به زبان هاي آلماني، فرانسه، انگليسي و اسپانيائي ترجمه مي شد. آنچه در زير مي خوانيد متن سخنراني خانم ناهيد جعفرپور در اين کنفرانس است.


خانمها و آقايان ضمن عرض سلام از دعوت به اين بحث و گفت و گو سپاسگزارم. آن چه مايلم در اين وقت کوتاه به آن اشاره کنم، اين است که در ايران قوانين حاکم بر کشور تبعيض عليه زنان را نهادينه کرده است و دولت رسما از آن حمايت ميکند. براي مثال به چند نمونه از قانون اساسي و قوانين جزائي اشاره مي کنم تا روشن شود چگونه در ايران ، تبعيض جنسيتي و جداسازي جنسي که از پشتوانه قانوني برخوردار است فراگيرترين شکل هاي ستم عليه زنان بشمار مي‌رود:
- اصل ۱۱۵ قانون اساسي ايران: رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي.... انتخاب گردد. يعني زنان حق انتخاب شدن به مقام رياست جمهوري را ندارند.
- زن، حق قضاوت ندارد.
- پسر دو برابر دختر از اموال پدر و مادر ارث ميبرد. شوهر پس از مرگ زن يک جهارم اموال وي را به ارث ميبرد، در حالي که يک هشتم از اموال و دارائي شوهر، به زن تعلق ميگيرد.
- ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست. در صورتي که مرد مسلمان ميتواند با زن غير مسلمان، ازدواج کند.
- حق طلاق بطور يک جانبه به مرد داده شده است.
- ماده ۲۳ قانون قصاص به شوهر حق ميدهد در صورتي که زن خود را در حال همبستري با غير ببيند، او را بکشد .
براي مردان چند همسري مجاز شمرده شده است. حق حضانت فرزند، حق طلاق در انحصار مردان است و اجازه کار و سفر زن به خارج در گرو موافقت مرد است.
ـ سن قانوني ازدواج براي دختران ۱۳ سالگي است و حق تحصيل در مدارس روزانه از زنان شوهر دار سلب شده است.
ـ ماده ۱۱۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي سنگسار کردن تا مرگ را مجاز مي شمرد.
ـ زنان تنها ۱۴% از کل شاغلين ايران را تشکيل مي دهند و از اولين کساني هستند که از کار اخراج مي شوند. دستمزد نابرابر در برابر کار برابر و آزار جنسي زنان در محيط کار و عدم وجود هر نوع حمايت قانوني از انان در محيط کار و وابستگي مالي زنان به مردان فشار و خشونت هاي خانگي و اجتماعي به زنان را به امري روزمره بدل ساخته است.
ـ جداسازي جنسيتي در دانشگاه ها، آموزشگاهها، مدارس، محيط کار، اتوبوس هاي شهري، محيط هاي ورزشي ، ورزشگاها، سواحل دريا ها و... از ديگر تبعيضات عليه زنان در جمهوري اسلاميست
ـ اعدام و شکنجه و تجاوز در طي دوران حاکميت جمهوري اسلامي و خشونت عليه زنان، هر روز ابعاد گسترده به خود ميگيرد.عمده قربانيان سنگسار را زنان تشکيل ميدهند. تجاوز، تهديد و تحقيرهاي جنسي در زندانها، تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام؛ قتل هاي ناموسي، ختنه دختران، خريد و فروش زنان و دختران، رواج فحشا تحت عنوان شرعي صيغه و حجاب اجباري موضوع تحقير و کاهش منزلت اجتماعي زنان است.
در ۱۱ ماه گذشته ۱۱۰ قرباني تجاوز جنسي وجود داشته که از اين ها ۱۷ قرباني خردسال، ۱۷ مورد تجاوز گروهي و هفت مورد تجاوز زنجيره اي، از جمله آماري است که از بررسي ۴۰ پرونده رسانه اي شده به دست مي آيد. تعداد ۱۱۰ مورد تجاوز با توجه به سانسور شديد دولتي در اين گونه موارد و خود سانسوري اکثريت تجاوز شونده ها حاکي از رشد ميزان تجاوز است. که حتي به گفته خبر آنلاين رشدي ۱۱۳ در صد ي داشته است.
ـ فعالان جنبش زنان، نويسندگان، وکلا، روزنامه‌نگاران ، هنرمندان و ورزشکاران زن زير فشار مستقيم هر روزه رژيم زن‌ستيز جمهوري اسلامي قرار دارند.
ـ از جمله مادران پارک لاله، مادران خاوران، خانواده‌هاي جانباختگان و حاميان آنان نيز همواره مورد اذيت و آزار و بي حرمتي و ضرب و شتم قرار ميگيرند و فقط به جرم دادخواهي، حمايت و همدردي، دستگير و زنداني مي شوند.
- زنان نه تنها قرباني اصلي حکومت اسلامي بلکه قربانيان اصلي هر جنگي هستند که در ايران شروع شود. حمله نظامي به ايران يا دستيابي رژيم جمهوري اسلامي به سلاح هسته اي، سناريوهايي هستند که نمي توانند جز به تخريب و کشتار، خانه خرابي مردم، تقويت استبداد و سرکوب نيرو هاي ترقي خواه و دمکرات کشور منجر شوند. از اين رو ما ضمن مخالفت با هر نوع حمله نظامي به ايران برآنيم وادار کردن رژيم به پذيرش توقف غني سازي اورانيوم بهترين راه جلوگيري از خطر حمله نظامي به ايران و پايان بخشيدن به تحريم هاي بين المللي است. ما بر اين باوريم که آينده ايران بايدتوسط مردم ايران رقم بخورد وجايگزين رژيم جمهوري اسلامي بديل واقعي‌ با نيروي ملت و توسط مردم ايران در محيطي‌ دمکراتيک ، آزاد و با رعايت کامل حقوق بشر و در اثر گسترش مبارزات اعتراضي و مسالمت آميز و با نزديکي و همکاري هر چه گسترده تر اپوزيسيون جمهوري خواه، طرفدار دمکراسي و جدايي دين و دولت، شکل گيرد . اين مطلوب ترين راهي است که به جاي تمکين به حکومت اسلامي و يا همراهي با حمله نظامي، ميتواند روند تنش زدايي، صلح، امنيت و دمکراسي را در منطقه تقويت کند و راه را براي گسترش جنبش زنان هموار سازد.
ما از اتحاديه اروپا درخواست مي کنيم از خواسته هاي بحق مردم ايران براي حاکميت برسرنوشت خويش که از جمله قوانين پذيرفته شده حقوق بشري است حمايت کند و در راستاي اين مهم به پشتيباني از حقوق زنان عليه قوانين ضد زن در جمهوري اسلامي اعتراض کند.
همچنين با برگزاري کنفرانس هاي بين المللي در باره زنان ايران و دعوت از فعالان زنان ايراني در داخل کشور و اعطاي جايزه هاي حقوق بشري به آنها صداي زنان ايران را برجسته تر نمايند.
پشتيباني از مبارزات زنان درتشکلهاي کمپين يک ميليون امضاء ، کمپين عليه سنگسار و کمپين عليه اعدام و شکنجه ،برحق بودن مبارزات آنان را به جهانيان نشان مي دهد و اميد به آينده اي بهتر را در آنان تقويت مي کند.

با تشکر از توجه شما
ناهيد جعفرپور از جنبش جمهوري خواهان دمکرات و لائيک ايران


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration