The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

آزادي زندانيان سياسي، خواست فوري جنبش دفاع از حقوق بشر در ايران

اعلاميه مشترک ۹ جريان به مناسبت روز جهاني حقوق بشر

دهم دسامبر، يادآور تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، و روز حقوق بشر است. بشريت، پس از غلبه بر نازيسم و فاشيسم در جنگ جهاني دوم، تعهد بين المللي به پاسداشت حرمت انسان را مکتوب کرد و اصولي را در آن سند مصوب مجمع عمومي ملل متحد گنجاند که پس از گذشت بيش از شش دهه، راهنماي مبارزه براي حقوق بنيادين آحاد بشر است. اعلاميه جهاني حقوق بشر، مهم ترين، جامع ترين و پايه اي ترين سند حقوقي است که انسانها در برابر هر نظام وقدرتي، مي توانند براي دستيابي به حقوق اوليه خود بدان استناد کنند. حقوق مندرج در اين سند، و از جمله حق زندگي، حق آزادي انديشه و بيان، حق تشکل سياسي، حق تجمع، منع تبعيض جنسي، نژادي، عقيدتي، ملي و قومي، حق برآورده شدن نيازهاي حياتي، حق مسافرت، حق برخورداري از آموزش، حق مصون ماندن از شکنجه و رفتار غيرانساني، جهان شمول و انکارناپذير است. رعايت حقوق بشر در هر کشوري، گامي بزرگ در راستاي جهاني بهتر و انساني است. بشر در شش دهه اخير، در مجموع در اين راستا پيشرفت کرده است اما هنوز راهي دراز براي تحقق آرمانهاي ثبت شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر در برابر ماست. تقريبا در همه کشورهاي جهان، موارد نقض حقوق بشر وجود دارد. اين موارد نقض حقوق بشر بايد بررسي و براي پايان دادن بدان اقدام شود. ما خواهان پايان دادن به نقض حقوق بشر درجهان و درايران هستيم.

ايران از جمله ۴۸ کشور گروه اول امضاکننده اعلاميه جهاني حقوق بشر بود. امضاي دولت ايران پاي اين اعلاميه، به معناي التزام حقوقي حکومت به رعايت مفاد آن است. حق تک تک شهروندان ايران است که خواستار رعايت مفاد اسناد جهاني حقوق بشر و به ويژه اعلاميه جهاني حقوق بشر شوند.

رژيم جمهوري اسلامي ايران برپايه قانون اساسي تبعيض آميز و ضد دمکراتيک ، عليرغم خواست ميليوني مردم ايران براي برخورداري از حقوق بنيادين خود، عليرغم بيش از سه دهه مبارزه آزاديخواهان ايران و عليرغم فشارهاي بين المللي بر جمهوري اسلامي براي رعايت تعهدات ايران در عرصه حقوق بشر، مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر را همچنان به شکل سيستماتيک نقض مي کند. دادگاه هاي جمهوري اسلامي در محاکماتي که حقوق متهم در آن رعايت نمي شود، هر سال صدها تن را به پاي چوبه دار مي فرستند. شکنجه در جمهوري اسلامي چه آشکار و تحت عنوان حد شرعي، چه پنهاني رايج است. در طول سه دهه حيات جمهوري اسلامي چندين هزار نفر از دگرانديشان و مخالفان رژيم اعدام شده اند. اعدام چندهزارنفر اززندانيان سياسي در زندان ها در سال ۶۷، نمونه اي از جنايت حکومت در ايران است. در اين سال ها ده ها هزار نفر در سرتا سر کشور، تنها به خاطر عقايد و مواضع سياسي خود، بازداشت و زنداني شده اند. در دو سال اخير، هزاران زن و مرد ايراني متهم به شرکت در تظاهرات ضد حکومتي سال ۱۳۸۸، به زندان رفته اند و صدها تن از آنان هنوز در زندان به سر مي برند. دادگاه هاي جمهوري اسلامي، بسياري از زندانيان را صرفا به دلايل سياسي و اتهامات بي پايه به زندان طولاني و محروميت از حقوق مدني محکوم کرده اند. جمهوري اسلامي عرصه را بر بسياري از شهروندان، فعالان سياسي،فعالان جنبش زنان، کنشگران حقوق بشر، خبرنگاران، نويسندگان، روشنفکران و هنرمندان چنان تنگ کرده است که هزاران تن از آنان به ناچار جلاي وطن کرده اند. ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي کروبي ماه هاست در زندان غير رسمي به سر مي برند. برخي از چهره هاي جنبش زنان، جنبش کارگري، فعالان حقوق ملي و قومي، جنبش مدني و جنبش دانشجويي از جمله : نسرين ستوده، بهاره هدايت، احمد زيدآبادي، رضا شهابي، محمدصديق کبودوند، ابراهيم مددي، عيسي سحرخيز و...، زير شديدترين فشارها قرار داشته و برخي به احکام سنگين محکوم شده اند.

ما امضاکنندگان اين اعلاميه، ضمن تأکيد بر اشتراکات خود در دفاع از حقوق بشر، سالروز تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر را گرامي مي داريم. ما بر آنيم که مبارزه براي تحقق مفاد اين اعلاميه، نقش کليدي در پيشيبرد اهداف جنبش آزاديخواهانه مردم ايران دارد. در شرايط کنوني، خواست فوري جنبش دفاع از حقوق بشر در ايران، آزادي زندانيان سياسي است. ما بر خواست آزادي فوري و بدون قيد و شرط زندانيان سياسي، پايان دادن به حبس غيرقانوني چهره هاي جنبش، لغو احکام زندان و محروميت هاي اجتماعي صادرشده عليه منتقدين حکومت، پايان تبعيد فعالان سياسي و احياي حق تحصيل دانشجويان محروم شده از تحصيل به دلايل سياسي تأکيد داريم.

اتحاد جمهوريخواهان ايران
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکراتيک مردم ايران
حزب کومه‌له کردستان ايران
جبهه ملي ايران ـ اروپا
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کميته همآهنگي ارتباطات شوراي موقت سوسياليست‏هاي چپ ايران
شوراي همآهنگي جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران

پنج‌شنبه ۱۷ آذر ۱٣۹۰ - ٨ دسامبر ۲۰۱۱

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration