The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بيانيه ي دموکرات هاي چپ تبريز به مناسبت سالروز ۲۱ آذر

دمکرات‌هاي چپ تبريز

بيانيه ي دموکرات هاي چپ تبريز به مناسبت سالروز ۲۱ آذر
سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱٣۹۰
نهضت ملي مردم آذربايجان در سال‌هاي ۲۴ و ۲۵ يکي از بزرگترين و مردمي‌ترين جنبش‌هاي کشور ما در راه آزادي، استقلال و عدالت اجتماعي بود. اين نهضت ضمن اين که بخشي از مبارزات آزادي‌خواهانه سرتاسري عليه ارتجاع ايران بود، الغاي ستم ملي، تمرکزگرائي و تبعيض را نيز در دستور کار خود داشت.
حکومت ملي برآمده از اين نهضت براي اولين بار در تاريخ ايران به تقسيم اراضي ملاکين مرتجع ميان دهقانان پرداخت، حق رأي برابر با مردان را براي زنان تثبيت کرد،‌ اصلاحات اجتماعي و اداري را آغاز نمود، زبان مردم آذربايجان را در کنار زبان فارسي رسميت بخشيد،‌ حقوق آذربايجانيان غير آذربايجاني‌زبان را قانوني کرد و خودگرداني مناطق مختلف را عملي نمود.
برنامه حکومت ملي آذربايجان، خواستار ايراني بود که با مشروطيت و اصول فدراليسم و با محترم شمردن حقوق همه مليت‌هاي ساکن کشور اداره شود. اين برنامه، فدراليسم را به مثابه عاملي براي حفظ حقوق مليت‌ها و اقوام مختلف ساکن ايران چندمليتي، همچون سيستمي براي نهادي کردن امر مشارکت توده‌ها در امور مربوط به خود و به مثابه ابزاري براي کنترل قدرت دولت مرکزي توسط نهادهاي خودگردان ايالتي و ولايتي مورد تأکيد قرار مي‌داد.
امروز بعد از گذشت ۶۶ سال از پيروزي نهضت ۲۱ آذر و عليرغم تغييرات اساسي در سطح توسعه‌يافتگي اقتصادي اجتماعي جامعه و شرايط سياسي و قطب‌بندي نيروهاي ملي و بين‌المللي، بخش عمده‌اي از شعارهاي برنامه‌اي نهضتي که رهبري آن را پيشه‌وري چپ و فرقه دمکرات آذربايجان بر عهده داشت، همچنان در دستور کار جنبش ملي- دمکراتيک مردم آذربايجان قرار دارد. ضمن اين که بايد اذعان داشت، ضعف مباني، پراکندگي نيروها و بي‌برنامگي، سه تهديد عمده جنبش ملي- دمکراتيک جاري مردم آذربايجان نيز هست. الزامات حداقلي براي غلبه بر اين تهديدها در شرايط فعلي، گذر از شور هويت طلبي صرف به شعور برابري طلبي ملي، همگرايي سياسي و اتحاد و عمل در راستاي برنامه‌اي فراگير و متناسب با سطح جنبش ملي- دمکراتيک مردم آذربايجان مي‌باشد.
دمکرات‌هاي چپ تبريز در گراميداشت ۶۶مين سالروز برقراري حکومت ملي مردم آذربايجان، بار ديگر نيروهاي چپ، افراد ترقيخواه و عدالت طلب، آزاديخواهان، فعالين ملي و کنشگران سياسي و اجتماعي آذربايجاني را براي پيشبرد مبارزه‌اي متحد در راستاي رفع تبعيض و برقراري آزاديهاي سياسي و دمکراتيک، رفع ستم طبقاتي و فقرزدايي از جامعه، مبارزه با همانندسازي زباني – فرهنگي و ستم ملي، مخالفت با تمرکزگرايي و توزيع ناعادلانه‌ي ثروت ملي، مبارزه با هر گونه مظاهر شوونيسم و نژادپرستي و دفاع از تحقق حق تعيين آزادانه سرنوشت مليت‌ها، برابري و همزيستي داوطلبانه آنها در چهارچوب يک ايران واحد دمکراتيک و فدرال، به همکاري و اتحاد فرا مي‌خواند.

دمکرات‌هاي چپ تبريز
۲۰/۰۹/۱۳۹۰

منبع: سايت آذربايجان
www.azer-online.com

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration