The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بررسي موانع تشکيل جبهه متحد کرد در کردستان ايران

سوسن محمدخاني غياثوند

بررسي موانع تشکيل جبهه متحد کرد در کردستان ايران
گفتگو با ريوار آبدانان
عضو مجلس حزب حيات آزاد کردستان (پژاک)

سوسن محمدخاني غياثوند
سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱٣۹۰
ريوار آبدانان، عضو مجلس حزب حيات آزاد کردستان (پژاک)، آخرين فردي بود که به سوالاتم در خصوص «موانع تشکيل جبهه متحد کرد در کردستان ايران و راههاي رفع اين موانع» پاسخ دادند.
ريوار آبدانان، عضو مجلس حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) با بيان اينکه «اتحاد ميان نيروها وقتي ممکن است که اين نيروها خودشان طرفدار اتحاد باشند.»، گفت: متأسفانه برخي جناح‌ها در کوردستان آنقدر که ارتباط با کشورهاي منطقه‌اي و نيروهاي مداخله‌گر غرب برايشان اهميت دارد، ‌اهميتي به مسئله‌ي اتحاد در ميان خود کوردها نمي‌دهند. اين هم ناشي از خودکم‌بيني است و هم منفعت‌طلبي که البته هردو از آفات اتحادند.
وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: برخي از سازمان‌ها، احزاب و نيروهاي کورد به قدرت رسيدن يا حفظ موقعيت کنوني خود را بر رشد جنبه‌هاي ملي‌ـ دموکراتيک خلق کورد ترجيح مي‌دهند. حتي گاه روابط خود با دولت‌هاي حاکم بر کوردستان را بر هر نوع اتحاد دموکراتيک ميان کوردها ترجيح مي‌دهند.
عضو مجلس حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) با اشاره به اينکه: «از ديگر موانع اين است که برخي احزاب و سازمان‌هاي شرق کوردستان خود را حاکم بلامنازع حوزه‌ي سياست در شرق کوردستان مي‌شمارند.»، افزود: اين ديدگاه سياست سنتي انحصارطلبانه، به شدت با تشکيل جبهه‌ي دموکراتيک و ملي در تناقض است. اتحاد با انحصارطلبي شدني نيست. بايد لااقل اندکي معيارهاي دموکراتيک و تولرانس در ميان اين نوع سازمان‌ها درست شود تا بتوان با وجود ايدئولوژي و استراتژي‌هاي مختلف سازماني و حزبي به ايجاد يک اتحاد دموکراتيک و جبهه نيز دست زد.
مصاحبه ام را با ريوار آبدانان، عضو مجلس حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) در خصوص موانع تشکيل جبهه متحد کرد در کردستان ايران و راه هاي رفع اين موانع را مي توانيد در ذيل بخوانيد.
سوسن محمدخاني غياثوند (هيوا ايل)
Unews۴@gmail.comموانع تشکيل جبهه متحد کرد در کردستان ايران چيست؟

ريوار آبدانان، عضو مجلس حزب حيات آزاد کردستان (پژاک):من مسئله را تنها به شرق کوردستان و سازمان‌هاي آن محدود نمي‌سازم. اولين مشکل را بايد در اين دانست که برخي از سازمان‌ها، احزاب و نيروهاي کورد به قدرت رسيدن يا حفظ موقعيت کنوني خود را بر رشد جنبه‌هاي ملي‌ـ دموکراتيک خلق کورد ترجيح مي‌دهند. حتي گاه روابط خود با دولت‌هاي حاکم بر کوردستان را بر هر نوع اتحاد دموکراتيک ميان کوردها ترجيح مي‌دهند. مثلا همين اواخر شخصيتي مانند‌ آقاي دباغ به راحتي به خود اجازه مي‌دهد که پژاک را عامل عدم رسيدن پروژه‌هاي خدمت‌گزاري حکومت اقليمي جنوب کوردستان به مناطق روستايي مرزهاي جنوب کوردستان معرفي کند. حال آنکه اين گفته به‌دور از واقعيت است. اصلا فلسفه‌ي وجودي پژاک خدمت به مردم است نه چيزي ديگر. اين مسئله در طي مقاومت گريلاهاي ما که با فداکاري و جانفشاني همراه بود بر همه اثبات گشت. خلق اين مناطق به‌خوبي از واقعيت پژاک آگاهند. حمايت همه‌جانبه‌ي آنان از گريلا در حين اين مقاومت را همه مشاهده کرديم. بنابراين برخوردهايي مانند گفته‌هاي آقاي دباغ نه‌تنها جبهه‌ي کورد را تقويت نمي‌کند بلکه باعث واگرايي مي‌شود.
از ديگر موانع اين است که برخي احزاب و سازمان‌هاي شرق کوردستان خود را حاکم بلامنازع حوزه‌ي سياست در شرق کوردستان مي‌شمارند. اين ديدگاه سياست سنتي انحصارطلبانه، به شدت با تشکيل جبهه‌ي دموکراتيک و ملي در تناقض است. اتحاد با انحصارطلبي شدني نيست. بايد لااقل اندکي معيارهاي دموکراتيک و تولرانس در ميان اين نوع سازمان‌ها درست شود تا بتوان با وجود ايدئولوژي و استراتژي‌هاي مختلف سازماني و حزبي به ايجاد يک اتحاد دموکراتيک و جبهه نيز دست زد.
مانع ديگر اين است که اتحاد ميان نيروها وقتي ممکن است که اين نيروها خودشان طرفدار اتحاد باشند. متأسفانه برخي جناح‌ها در کوردستان آنقدر که ارتباط با کشورهاي منطقه‌اي و نيروهاي مداخله‌گر غرب برايشان اهميت دارد، ‌اهميتي به مسئله‌ي اتحاد در ميان خود کوردها نمي‌دهند. اين هم ناشي از خودکم‌بيني است و هم منفعت‌طلبي که البته هردو از آفات اتحادند. سازماني که مدام چشم به دست ديگران داشته باشد و فلسفه‌ي مبارزاتي‌اش تنها انتظارکشيدن براي روز موعود باشد، نه به اتحاد باور خواهد آورد و نه آن را لازم مي‌داند. به جرأت مي‌توانم بگويم که اين اتحاد از نظر برخي حتي خطرناک شمرده مي‌شود زيرا وقتي اتحاد در ميان کوردها درست شود اين به معناي ايجاد آگاهي، اراده‌مند شدن و رد وابستگي است؛ مستلزم دورشدن اين احزاب از قدرت‌گرايي و دست‌کشيدن از انحصارطلبي است. بنابراين منافع محدود آن‌ها در خطر مي‌افتد. تا منافع دموکراتيک کورد در هر چهار بخش کوردستان و دستيابي به آزادي به فلسفه‌ي وجودي، مبارزاتي و کنش سياسي سازمان‌هاي کورد مبدل نشود، تشکيل جبهه نيز تنها روي کاغذ خواهد ماند. البته بايد اين را بيفزايم که ملت کورد گام به گام به سمت اتحاد پيش مي‌رود. حساسيت مردم در قبال رويدادهايي که در بخش‌هاي ديگر کوردستان اتفاق مي‌افتد بالا رفته. مثلا وقتي قنديل مورد هجوم سپاه پاسداران قرار گرفت، عموم خلق کورد به دفاع از گريلا و موضع مقاومت ما پرداختند. همچنين واکنش آن‌ها به مسئله‌ي اعدام‌ها در شرق کوردستان نيز گوياي همين مسئله است.


راههاي برداشتن موانع تشکيل جبهه متحد کرد در کردستان ايران کدامها هستند؟

ريوار آبدانان، عضو مجلس حزب حيات آزاد کردستان (پژاک): تحول دموکراتيک در بدنه‌ي داخلي خود سازمان‌هاي کورد و گذار از ذهنيت کلاسيک حزبي‌اي که نمي‌تواند تمام منافع ملي خلق کورد را در افق خود قرار دهد اصلي‌ترين گام است. اتحاد ميان سازما‌نهاي کورد وقتي شدني است که مديريت،‌ کادر و پروژه‌ي حزبي مشخص براي اتحاد وجود داشته باشد. تا وقتي کنگره‌ها و کنفرانس‌هاي خود سازمان‌ها پر از تنش، واگرايي و جنگ قدرت باشد اين موانع ادامه خواهند داشت. تا وقتي شخصيت‌هاي سياسي يک بخش از کوردستان حاضرند مبارزات ديگر بخش‌ها را ترور، غيراصيل و... بخوانند اين موانع حتي محکم‌تر نيز خواهند شد. بايد از اين برخوردها دوري کرد.


حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) تاکنون براي رفع موانع تشکيل جبهه متحد کرد در کردستان ايران چه اقداماتي انجام داده است؟

ريوار آبدانان، عضو مجلس حزب حيات آزاد کردستان (پژاک): پژاک هميشه سياست‌هايي که باعث واگرايي در جبهه‌ي کورد مي‌شوند را مورد انتقاد قرار مي‌دهد. مقاومت پژاک در برابر سياست‌هاي تصفيه‌گرانه‌ي ايران در شرق کوردستان خود نوعي حس اتحاد و همگرايي در ميان کوردها ايجاد کرده است. آنچه براي پژاک اهميت دارد اين است که با سياست‌هايي که جامعه را دچار تخريب، بي‌ارادگي، بي‌اعتمادي و انشقاق مي‌کند مبارزه کند. اين را در تمام‌ حوزه‌هاي فعاليتي خود پيشبرد داده و مي‌دهيم. به نظر من مردم ما در شرق کوردستان اکنون گام‌ بسيار بزرگي را در زمينه‌ي اتحاد و همگرايي برداشته‌اند. اين سازمان‌ها هستند که از قافله عقب مانده‌اند. جبهه‌ي متحد کورد تنها از سازمان‌ها و احزاب متشکل نخواهد بود. شالوده‌ي آن اتحاد و يکپارچگي خود مردم است. پژاک روي اين مسئله زوم کرده و بدان مي‌پردازد.


برخي معتقدند که حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) در عدم تشکيل جبهه متحد کرد در کردستان ايران نقش داشته است. مي خواستم نظر شما را در اين مورد بدانم؟

ريوار آبدانان، عضو مجلس حزب حيات آزاد کردستان (پژاک): پژاک براي هر نوع اقدامي که منجر به قوي‌شدن جبهه‌ي دموکراتيک کورد شود پيشقدم شده و بر آن مصر است. ما فراتر از آن دعوت مي‌کنيم تا همه‌ي نيروها جهت برگزاري کنفرانس ملي کورد وارد عمل شوند. البته چنين اتحاد و کنفرانسي وقتي امکان‌پذير خواهد شد که هيچ حزب و سازماني ديگري را به بهاي مطرح‌سازي خود محکوم نسازند و منافع خلق کورد را بر منافع تنگ‌نظرانه‌ي خود ترجيح دهند. متاسفانه هنوز سياست سنتي کورد حاضر است به بهاي منفعت محدود خود حتي بخش هاي ديگر کوردستان را قرباني کند؛ تا چنين برخوردي وجود داشته باشد اتحاد امري ناشدني است. پژاک شديدا با چنين برخوردهايي مخالف است و آن را به ضرر خلق کورد مي‌داند. هم خود از چنين برخوردهايي به‌دور است و هم ديگران را به دوري‌گزيني از اين رويکردها دعوت مي‌کند. خود چنين گفته‌هايي که مي‌گويند پژاک مانع تشکيل جبهه و اتحاد است نوعي ضدتبليغات عليه پژاک است. حال من اين سوال را مي‌پرسم آيا کساني که چنين مسائلي را مطرح مي‌کنند تا چه حد از غرض‌ورزي به دورند؟ چرا حاضر نيستند به‌جاي انرژي و وقتي که براي اين تبليغات منفي اختصاص مي‌دهند به مبارزات مشخص سياسي در ميان خود مردم بپردازند و مانع اين‌همه سياست مخرب دولت در ميان جامعه شوند؟


فکر مي کنيد چرا براي تشکيل جبهه متحد کرد هيچ گاه پژاک از سوي دو حزب «کومله و دمکرات» مورد خطاب قرار نگرفته است؟

ريوار آبدانان، عضو مجلس حزب حيات آزاد کردستان (پژاک): به‌نظرم در سوالات پيشين پاسخ اين نوع برخوردها مشخص گرديد. برخوردهاي درون‌حزبي اين احزاب نشان داده که ماهيت آنها از وحدت به‌دور است و بيشتر باعث انشقاق مي‌گردد. در گذشته اين امر تأثير بسيار نامطلوبي روي خود مردم نيز داشت. اين در حالي است که رويکردهاي پژاک در ميان خلق کورد باعث همگرايي شده است. بافت خود بدنه‌ي پژاک نوعي اتحاد دموکراتيک جامعه را به نمايش مي‌گذارد. حضور کادرها،‌ هواداران و فعالان از تمام بخش‌هاي کوردستان و نيز از تمام مناطق شرق کوردستان و حتي ايران گوياي اين است که ماهيت پژاک مبتني بر همگرايي،‌ تولرانس،‌ دموکراسي و احترام است. اين همان چيزي است که در ميان جبهه‌ي سياست سنتي کورد ديده نمي‌شود.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration