The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

چکيده اي از اخبار مليتها، آذر و ديماه 1390

کميسيون مليتهاي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

چکيده اي از اخبار مليتها، آذر و ديماه 1390
کميسيون مليتهاي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

دستگيري يک ترانه سرا و يک معلم عرب در اهواز
نيروهاي امنيتي روز دوشنبه 28 نوامبر 2011 دو عضو يک خانواده عرب را در اهواز دستگير و به مکان نامعلومي منتقل کردند
11 آذر1390

خبر دريافتي: نيروهاي امنيتي روز دوشنبه 28 نوامبر 2011 دو عضو يک خانواده عرب را در اهواز دستگير و به مکان نامعلومي منتقل کردند.

غالب منابي صالحي (37 ساله) هنرمند وخواننده محبوب مردم عرب اهواز و برادر کوچکتر او حسن منابي صالحي( دانش آموخته تاريخ در مقطع فوق ليسانس از دانشگاه تهران) ومعلم دبيرستان هاي اهوازروز دوشنبه در نزديکي منزل مسکوني خود در اين شهر توسط نيروهاي وزارت اطلاعات دستگير و به مکان نامعلومي منتقل شدند.

به گزارش منابع محلي عرب حسن منابي صالحي که دبير تاريخ و کادر وزارت آموزش و پرورش است به دلايل واهي از کار برکنار و خانه نشين شده است. غالب منابي صالحي برادر او نيز به دليل حضور در جشن هاي محلي و ترانه سرايي به زبان عربي در چندين مرحله دستگير و روانه بازداشت گاههاي وزارت اطلاعات شده بود.

برادران منابي صالحي از يک خانواده عرب اهل شهر حميديه در غرب اهواز هستند که به دلايل فشار ومزاحمت هميشگي نيروهاي امنيتي وانتظامي مجبور به کوچ به يکي از محله هاي فقير نشين شهر اهواز شده بودند.
تلاش هاي خانواده منابي صالحي براي تماس با فرزندان دستگير شده آنان و يا ملاقات با آنها تا به حال به سرانجامي نرسيده است.
منابع محلي در اهواز از عدم حضور وکيل مدافع وبازجويي هاي بي قاعدهو پرونده سازي نيروهاي وزارت اطلاعات بر ضد برادران منابي صالحي ابراز نگراني کرده وخواستار دخالت نهادهاي حقوق بشري براي حمايت از آنان شده اند..ناصر جبر زرگاني شاعر عرب.
ديماه 1390

حامد کناني - با قاطعيت مي توانم بگويم که هيچ هموطن ايراني بغير از همشهريان او نام ناصر جبر زرگاني را تاکنون به گوش نشنيده و يا صاحب اين نام را نمي شناسد. ناصر جبر زرگاني شاعر مشهوري است که آوازه شهرت او نه تنها در بين ملت عرب اهواز بلکه به جنوب عراق و کويت هم رسيده است، او پس از استاد ملا فاضل سکراني در ساختن چهار بيتي "أبوذيه" استاد معروفي است، أبوذيه يک چهار بيتي کوتاهي است که معمولا تعداد کلمات بکار رفته در آن ما بين بيست الي سي کلمه است، اين چهار بيتي که از سه مصراع با قافيه هايي از لحاظ ظاهري همانند ولي با سه معناي متفاوت و از يک مصراع چهارمي تشکيل مي شود که با مصراعهاي ديگر تفاوت دارد. مصراع چهارم که معمولا قفل ناميده مي شود بايد بر وزن "جوهر يزناد الشاميه" باشد.
أبوذيه و برغم کمي کلمات بکار رفته در آن داستان منظوم بسيار کوتاهي است که حامل پيام مشخصي بوده و تاثير آن بر شنونده و يا خواننده از يک مقاله و يا داستان چند صفحه اي هم گاهي بيشتر و موضوع آن مي تواند عاطفي، ميهني، سياسي، مذهبي و يا حتي فکاهي باشد.
در ادبيات و فرهنگ و موسيقي مردم عرب اين چهار بيتي هميشه انتخاب اول شعراء و سرايندگان شعر عاميانه و محلي بوده است و "أهزوجه" يا "هوسه" و يا "يزله" که سرآينده آن "مهوال" با حرکات خاص و صدايي رسا اطرافيانش را به هنگام جشن و جنگ و عزاداري به هيجان مي آورد تا دايره وار پايکوبي بکنند، همان چهار بيتي أبوذيه است که فقط مصراع چهارم آن يا قفل آن وزن ديگري دارد البته ريتم مصراع آخر اهزوجه يا يزله در بعضي مناطق جغرافيايي و يا قبيله ايي متفاوت است و گاهي بعضي از قبايل بزرگ أهزوجه خاص خود را دارند.
اين مقدمه را از آن سبب آوردم که خواننده گرامي را بيشتر با شاعر و مبارز آزاديخواهي آشنا سازم که به جرم سرودن اين نوع شعر حماسي هفته پيش خانه بلوکي او با بلدوزر و بيل مکانيکي توسط نيروهاي امنيتي رژيم ددمنش جمهوري اسلامي مورد هجوم قرار گرفت، خانه ايي که بر روي يک ميدان بزرگي از نفت شناور بود.
ناصر جبر زرگاني شاعري از تبار شايع حسن الهلالي است که در نيمه دوم دهه هفتاد قرن گذشته با أبيات ابوذيه خود آن عده از سران و روساي قبايل وعشاير عربي را مورد سرزنش و نکوهش قرار داد که به دستبوسي محمدرضا پهلوي رفتند، او ملت عرب را به پايداري و مقاومت در برابر ستمگران فرا مي خواند.
در آن زمان اشعار شايع حسن الهلالي که توسط خوانندگان محلي بر روي نوار کاستهاي کوچک خوانده مي شد و مردم را به ايستادگي و ظلم ستيزي فرا مي خواند، خشم رژيم شاهنشاهي را بر افروخت، چرا که ساواک از تأثير آن بر توده هاي عرب اگاه شد و سران امنيتي رژيم شاهنشاهي فرمان قتل شايع حسن الهلالي را صادر و او را مورد تعقيب قرار دادند و پس از چند مرحله تعقيب و گريز و در لحظات واپسين در حاليکه شايع حسن الهلالي سوار قايقي بقصد پناه بردن به آن سوي شط العرب شده بود، مورد حمله رگبار مسلسلها قرار گرفت و به شهادت رسيد.
تنها دو سال بعد از ماجراي حسن شايع الهلالي انقلاب و قيام مردمي در ايران شروع شد و شاعر ما ناصر جبر زرگاني هم در آن قيام مردمي شرکت کرد و از همان ابتدا خانه او در کوي زرگان اهواز محل تجمع جوانان انقلابي آن محله شد.
پس از سرقت انقلاب و بر باد رفتن آرزوي مليونها ناصر در ايران و جنايت ننگين تيمسار احمد مدني تنها سه ماه پس از پيروزي انقلاب و کشتار بي رحمانه خلق عرب و اعدام بسياري از دوستان اين شاعر روشنفکر او شيوه شايع حسن الهلالي را برگزيد و با سرودن أبوذيه هاي حماسي مردم را به آزاديخواهي و مقاومت در برابر ستمگران دعوت مي نمود.
در عهد ديکتاتوري خامنه ايي نيروهاي امنيتي رژيم با اگاهي از تأثير شعر عاميانه عربي بر توده هاي مردم عرب، خانه شعر عربي را در اهواز تشکيل دادند که در آن شعراي خود فروخته در مدح ولي فقيه و تحريک مردم عرب جهت مشارکت در مراسم مذهبي و غيره شعر مي سرودند، ناصر جبر زرگاني بارها از طرف فعالان در اين خانه شعر دعوت شد اما هرگز به اين خانه پاي ننهاد و بدين سبب مورد غضب عوامل رژيم قرار گرفت..
او محروم از همه حقوق در فقر مطلق زندگي کرد و هرگز از آرمانهاي خود نگذشت و تسليم نشد. چند سال پيش ناصر قطعه اي زمين در اطراف زادگاه خود خريد و خانه اي بلوکي براي خود ساخت تا پناهگاه خود و فرزندانش باشد.
اما مسولان امنيتي که اين شاعر شجاع را زير نظر داشتند به بهانه نداشتن مجوز ساخت خانه تصميم به در هم شکستن ايستادگي و مقاومت مسالمت آميز او گرفتند..
او در برابر نيروهاي امنيتي تا دندان مسلح که براي دستگيري و تخريب خانه او آمده بودند با دستان خالي ايستادگي کرد و در برابر چشمان مبهوت فرزندان خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و هم اکنون با سري شکافته و بدني خونين در يکي از بيمارستانهاي اهواز به کما رفته است و هر آن ممکن است خبر مرگ اين شاعر و مبارز شجاع را بشنويم.
.
خبر اين حادثه دردناک فقط در وب سايتهاي فعالان قومي خلق عرب آن هم به زبان عربي منتشر شد و به همين خاطر اين خبر در سايتهاي فارسي زبان بازتابي و انعکاسي نداشت، سايتهايي که اغلبشان امروز خبر مرگ مشکوک يک شاعر چچني در مسکو را منتشر کردند و از جنايتي که در حق شاعري آزاديخواه و مبارزي خستگي ناپذير از هموطنان خود اتفاق افتاده است کاملا بي اطلاعند..


عزم جدي براي حل آلودگي کارون وجود ندارد
ديماه 1390

به گزارش فارس، تورج همتي در بيست و نهمين شوراي حفاظت کيفي رودخانه کارون از عدم پيگيري و اجراي مصوبات جلسات گذشته اين شورا انتقاد کرد و اظهار داشت: انگيزه همگاني و عزم جدي براي حل مشکل رودخانه کارون به عنوان حياتي‌ترين شاهرگ کشور وجود ندارد.
وي بعضي از اعضاي شوراي حفاظت کيفي رودخانه کارون را شخصيت‌هاي شفاهي توصيف کرد و افزود: اين اعضا نقش اجرايي ندارند، اين در حاليست که اين شورا جايگاه قانوني دارد و از اعضا انتظار است مصوباتش را جدي بگيرند.
مديرکل حفاظت محيط زيست خوزستان تصريح کرد: براي ساماندهي فاضلاب‌هاي شهري به ويژه اهواز که به رودخانه کارون تخليه مي‌شوند انتظار همکاري بيشتري است..
وي با اشاره به عدم همکاري آبفاي اهواز، شهرداري و راهور در حفر ميکروتونل‌هاي موردنياز، تعامل دستگاه‌هاي اجرايي را در ساماندهي آلودگي‌هاي ورودي به کارون ضروري دانست.
همتي احداث تصفيه خانه شرق اهواز به عنوان بزرگ‌ترين تصفيه‌خانه خاورميانه و با سيستم پيشرفته را يادآور شد و گفت: علاوه بر اينکه پيشرفت کار در اين تصفيه‌خانه کند است، بايد از هم اکنون براي آموزش کار‌شناسان و عوامل اجرايي همچنين راهبري و پشتيباني سيستم که ساخت خارج از کشور است، برنامه‌ريزي شود.
وي افزود: در حال حاضر در مراغه از اين لجن‌ها براي توليد کود کمپوست استفاده مي‌شود و سرنوشت پسماند‌ها و لجني که در اين تصفيه خانه توليد مي‌شود بايد از الان معلوم شود.
اين مقام مسئول همچنين پيگيري اختصاص اعتبار به تصفيه‌خانه‌هاي شهرهاي خوزستان را خواستار شد و گفت: بر اساس اعلام آبفاي خوزستان در طول سه سال ۹۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي احداث اين تصفيه خانه‌ها نياز است که براي طرح اين موضوع در هيئت دولت، با سازمان حفاظت محيط زيست نيز مکاتبه شده است.

* تخليه فاضلاب‌هاي بيمارستاني به کارون
مديرکل حفاظت محيط زيست خوزستان تخليه فاضلاب‌هاي بيمارستاني به رودخانه کارون را از مشکلات اين حوزه عنوان کرد و گفت: يکي از نگراني‌هاي جدي اين است که خدماتي براي پشتيباني سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب ارائه نمي‌شود، به همين دليل اين سيستم‌ها به صورت مستمر کار نمي‌کند و در مقاطعي تعطيل مي‌شود، به طور مثال مشکل تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان نظام مافي شوش در مقاطعي حل شده اما باز هم دچار مشکل شده است.
وي تصريح کرد: در حوزه رودخانه کارون ۵۲ بيمارستان فعاليت مي‌کنند اما تاکنون فقط هفت بيمارستان وضعيت خود را اعلام کرده‌اند.
همتي همچنين با اشاره به تخليه مواد نفتي نيروگاه رامين به رودخانه کارون تصريح کرد: اين نيروگاه به مراجع قضايي معرفي شده و مديرعامل اين نيروگاه امروز براي اداي توضيحاتي فراخوانده شده است.
وي جلوگيري از توسعه صنايع آلوده کننده رودخانه کارون را در شوراي حفاظت کيفي اين رودخانه خواستار شد و گفت: طرح توسعه نيروگاه رامين بر همين اساس رد شده است.
همتي بيان کرد: بر اساس ماده ۱۳۱ قانون بودجه ۹۰ شرکت‌هاي فعال در نفت و گاز بايد علاوه بر پرداخت عوارض آلايندگي براي جلوگيري از آلودگي از محل اعتبار خود هزينه کنند.
وي تاکيد کرد: مبالغي که به عنوان عوارض آلايندگي پرداخت مي‌شود بايد براي جبران آلودگي هزينه شود نه حقوق پرسنل..
همتي همچنين تسريع روند ساحل سازي کارون را ضروري دانست و افزود: بارندگي خاکريزي روي زباله‌ها را شسته و زباله‌ها نمايان شده‌اند..

اخبار فرهنگي اجتماعي خوزستان
وقتي استاندار خوزستان دغدغه فرهنگي ندارد
‌تخريب بخشي از ساختمان موزه هنرهاي معاصر اهواز
27 آذر 1390

خبرگزاري فارس: در پي تخريب بخشي از ساختمان موزه هنرهاي معاصر در ساحل کارون توسط ماموران شهرداري اهواز، استاندار خوزستان احداث فضاي سبز در حريم رودخانه را در اولويت اعلام کرد
.
به گزارش خبرگزاري فارس از اهواز، نيمه شب سه‌شنبه ماموران شهرداري اقدام به تخريب بخشي از ساختمان طرح توسعه موزه هنرهاي معاصر اهواز کردند که اين امر با تجمع تعدادي از هنرمندان استان نيمه تمام ماند. هرچند روابط عمومي شهرداري اهواز هدف اين اقدام را زيباسازي ساحل کارون اعلام کرده اما اين پاسخ هنرمندان را قانع نکرد و شامگاه روز بعد ماموران شهرداري بازهم با تجمع و اعتراض هنرمندان مواجه شدند.
.
استاندار خوزستان در گفت و گو با خبرنگار فارس در اهواز، در مورد اين درگيري اظهار داشت: اختلاف نظر به وجود آمده را بايد با تجديد نظر در مجوزهاي قبلي حل کرد.
سيد جعفر حجازي افزود: ساخت و ساز در حريم رودخانه ممنوع است و نمي توان مجوزي را براي ساخت و ساز در اين محدوده صادر کرد.
وي ادامه داد: موزه سرجاي خود مي ماند و سالن هاي اجتماعات به مکاني ديگر انتقال خواهند يافت.
استاندار خوزستان گفت: در گذشته در يک حرکت اشتباه مجوز اين ساخت و ساز داده شد و اکنون باتوجه به اينکه ساحل در حريم بستر است، ساخت و ساز در آنجا ممنوع است.

هويزه؛ شهرستاني كه بيمارستان ندارد!
ديماه 1390
غلامعلي پشتيافته در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)_منطقه خوزستان_اظهار كرد : با توجه به اينكه شهرستان هويزه فاقد بيمارستان است، در حال حاضر بيماران براي درمان بيماري خود با مشكلات بسياري مواجه هستند و مجبور هستند به شهرهاي اطراف، مانند سوسنگرد سفر كنند.
وي افزود: قطعه زميني به مساحت پنج هكتار در هويزه براي ساخت يك بيمارستان 32 تخت خوابه اختصاص يافته و در زمينه تامين اعتبارات لازم براي ساخت اين بيمارستان هم از وزارت بهداشت و نفت تقاضاي كمك شده است.
پشتيافته تصريح كرد: دانشگاه علوم پزشكي جنديشاپور اهواز بايد مجوز ساخت اين بيمارستان را صادر كند تا اين پروژه از محل اعتبارات استاني و يا از طريق شركت نفت تامين اعتبار شود. در حال حاضر تنها خانههاي بهداشت موجود در شهرستان به شهروندان خدمات ارائه ميدهند و در صورتي كه بيمارستان 32 تخت خوابه هويزه احداث شود، مشكلات بيماران اين شهرستان كمتر ميشود.

کشاورزي خوزستان در مسير نابودي
واردات معضل شده است
8 دي ماه 1390
يک کارشناس کشاورزي خوزستان گفت: سياستهاي غلط سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمينه واردات بي رويه باعث شده بخش کشاورزي خوزستان در مسير نابودي قرار گيرد.
اميد فراز در گفتگو با مهر با انتقاد از عدم سازماندهي ميوه هاي وارداتي توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: متأسفانه در ماه هاي اخير به هر طرف که نگاه مي کني ميوه هاي وارداتي در بازار عرضه مي شود که با زبان بي زباني از دلارهائي سخن مي گويند که صرف وارد شدن آنها شده است.
وي ادامه داد: در سالهاي گذشته برخي از ما به جاي اينکه از مرکبات توليدي خودمان که حاصل دسترنج کشاورزان خوزستاني است مصرف کرده باشيم از مرکبات وارداتي که در باره مبدا بعضي از آنها هم حرف و حديثهائي وجود دارد استفاده کرده ايم و فقط در اين ميان وضعيت کشاورزان استان نابسامان مي شود.
اين کارشناس زراعت و اصلاح نباتات با اشاره به اينکه با چنين سياستهائي فعاليت کشاورزي در خوزستان اقتصادي نيست، گفت: بايد به کشاورزان استان حق بدهيم که بگويند کشاورزي ديگر سودي ندارد و در مسير نابودي است. اين در حالي است که بر اساس بخشنامه اي که وزارت جهاد کشاورزي از خرداد ماه اعلام کرده بود، هم ثبت و سفارش و هم ورود انواع ميوه ها به جز موز ممنوع است.
فراز عنوان کرد: همچنين ممنوعيت 50 نوع محصول کشاورزي که سال گذشته ابلاغ شده همچنان پا برجاست و اگر اين بخشنامه اجرائي شده وجود انبوه ميوه هاي خارجي در بازار ميوه نشانه چيست؟
فراز با اشاره به اينکه مدتي است برخي توليدکنندگان بخش کشاورزي به دليل وجود چنين سياستهائي کار خود را رها کرده و به جرگه واردکنندگان پيوسته اند، گفت: واردات رسمي و غير رسمي به ويژه در زمينه مرکبات، توليد داخلي را نابود کرده و آنچه عملا از دولت ديديم، نه تنها حمايت نبوده، بلکه کارهائي بوده که باعث خسارت بسياري به کشاورزان شده است.
اين کارشناس کشاورزي بيکار شدن کشاورزان را تهديدي جدي براي اقتصاد استان دانست و گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي واردات، بيش از پيش به فکر کشاورزان باشد.
خرمشهر بالاترين نرخ بيکاري در کشور را دارد
يکشنبه 11 دي ماه 1390
نماينده خرمشهر در مجلس گفت: اين حوزه انتخابيه بالاترين نرخ بيکاري را در کشور دارد که اين موضوع موجب نگراني بسياري از جوانان شده است.
مصطفي مطورزاده اظهار داشت: اين شهر از ظرفيت هاي بالاي تجاري و اقتصادي برخوردار است که با توجه ويژه و نگاه مضاعف حمايتي مي تواند به بي نيازترين شهر کشور مبدل شود. وي تصريح کرد: همچنان فقر و محروميت در کوچه پس کوچه اين شهر موج مي زند و اين مسئله به هيچ وجه براي شهروندان خوشايند نيست. وي همچنين عنوان کرد: بيکاري و پيامدهاي منفي ناشي از آن دامان بسياري از جوانان شهر را گرفته به گونه اي که اعتياد و سرقت در اين شهر روزبه روز در حال افزايش است و اگر جلوي اين روند گرفته نشود، در آينده نزديک شاهد معضلات حادتري در اين شهر خواهيم بود.

دستگيري هاي تازه در بلوچستان
دوشنبه 12 ديماه
"اسماعيل ديده ور" از همراهان "ظفر احمد ديدگاه" فرزند ارشد "مولوي نظر محمد ديدگاه" نماينده اول مجلس شوراي اسلامي از ايرانشهر که در فرودگاه زاهدان توسط نيروهاي امنيتي ربوده شده بود نيز توسط نيروهاي امنيتي احضار و پس از مراجعه به اطلاعات زاهدان به مکان نامعلومي منتقل شد. اکنون بيش از 10 روز است که از وي خبري نيست و دادستاني زاهدان مدعي است در مورد ايشان هيچگونه اطلاعي ندارد.
.
کشته‌ و زخمي شدن و بازداشت ۱۷۵ تن در کردستان در سه‌ ماه‌ گذشته‌

آدينه ۲ دي ۱٣۹۰ - ۲٣ دسامبر ۲۰۱۱

کرد و کردستان: نهادهاي امنيتي و قضايي و نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي در ادامه‌ي نقض سيستماتيک حقوق بشر در کردستان در سه‌ ماهه‌ي پائيز امسال، ۱۷۵ تن ديگر از مردم کردستان را قرباني سياست خصمانه‌ي رژيم در قبال مردم کردستان و تداوم سرکوب سخت افزاري رژيم در کردستان نموده‌اند.
نيروهاي سرکوبگر امنيتي و نظامي رژيم در کردستان در فاصله‌ي سه‌ ماه پاييز امسال دست کم نفر ٣٨ تن را کشته‌اند که‌ ۲۶ تن از اين قربانيان کولبران و کاسبکاران درحال تردد در مناطق مرزي و کوهستاني کردستان بوده‌اند.
در نتيجه‌ي تيراندازي نيروهاي امنيتي و انتظامي رژيم اسلامي ايران به‌ سوي کاسبکاران و کولبران در مناطق مرزي نيز ۱۶ تن زخمي شده‌اند.
مراکز امنيتي و سرکوبگر رژيم در سه‌ ماهه‌ي اخيرامسال حداقل ۱۲۱ تن از فعالين مدني و ساير شهروندان کرد را به‌ اتهام فعاليت سياسي عليه‌ رژيم اسلامي دستگير کرده‌اند. بخشي از اين افراد پس از بازجويي به‌ طور موقت وبه‌ قيد وثيقه‌ آزاد شده‌اند و حداقل ۴۰ تن از بازداشت شدگان کرد در مدت سه‌ ماهه‌ي اخير دادگاهي و احکام زندان ۶ ماهه‌، يک ساله‌، دو ساله‌ تا ۱٣ساله‌ي‌ براي آنها صادر گشته‌ است.

بازداشت دست کم 18 شهروند در شهرستان مهاباد
ديماه 1390
منابع خبري کردستان خبر بازداشت دست کم ۱۸ شهروند درشهرستان مهاباد را با انتشار نام‌هاي‌شان تائيد کرده‌اند؛ خسرو کردپور روزنامه نگار ساکن مهاباد به روز مي‌گويد برخي از خانواده‌ها توانسته‌اند با بازداشت شدگان تماس بگيرند، اما تعدادي از آن‌ها هنوز از محل نگهداري و علل بازداشت بستگان خود بي‌اطلاع‌اند.
بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، موج بازداشت شهروندان مهابادي به اتهامات امنيتي از يک ماه پيش شروع شده و تعدادي از بازداشت شدگان نيز به احکام سنگين زندان محکوم شده‌اند.
آژانس خبري مکريان، که اخبار کردستان و استان‌هاي غربي ايران را پوشش مي‌دهد، ضمن انتشار اين خبر، اسامي بازداشت شدگان را چنين اعلام کرده است:
علي مولانژاد، عثمان مولانژاد، چيا مولانژاد، سمکو عثماني، اسماعيل حمزه‌پور، هيوا عزيزي، مراد حسن‌زاده، ناصر طريق، لقمان سالکي، کاوه سالکي، عثمان قادرنژاد، محمدامين قادرزاده، زانيار قادرزاده، محمد معروف‌زاده، علي برنا، هيوا بيرمي، ناصر بهجتي و سليم چراغ منان.
وبسايت مکريان اشاره‌اي به اتهامات بازداشت شدگان نکرده، اما سردبير آن در مصاحبه با روز مي‌گويد: "بر اساس گفته خانواده‌ها اتهامات برخي از آنان امنيتي اعلام شده و در بعضي موارد هم بازداشت شدگان به هواداري از احزاب کرد مخالف حکومت متهم هستند."
خسرو کرد‌پور مي‌افزايد اين افراد همگي در طول يک هفته گذشته بازداشت شده‌اند و در ميان آن‌ها افرادي هم ديده مي‌شوند که داراي روابط فاميلي هستند.
به گفته اين روزنامه نگار ساکن مهاباد، پيگيري روزنامه نگاران، فعالان و خانواده بعضي از بازداشت شدگان نشان مي‌دهد که آن‌ها از سوي نيروهاي امنيتي دستگير و بيشترشان به زندان مرکزي اروميه منتقل شده‌اند.
در طول يک ماه گذشته برخي ديگر از منابع خبري کردستان از بازداشت‌هاي فله‌اي در شهر مهاباد خبر داده بودند. وبسايت کردستان و کرد، ارگان خبري حزب دمکرات کردستان، ضمن تائيد بازداشت علي برنا به اتهامات امنيتي در شهر مهاباد نوشته است: "برادر اين زنداني، ارسلان برنا، پيش‌تر به اتهامات مشابه بازداشت و به ۱۵ سال حبس محکوم شده است."
اين وبسايت همچنين از بازداشت دست کم ۲۵ نفر به اتهامات امنيتي در طول يک ماه گذشته در شهر مهاباد خبر داده، اما روشن نکرده که اين افراد به صورت مشخص در چه تاريخي و به چه صورتي بازداشت شده‌اند.
خسرو کرد‌پور مي‌گويد: "از ميان ۱۸ نفري که در طول يک هفته گذشته بازداشت شده‌اند، بعضي از آن‌ها در حال حاضر در بازداشت‌گاه اداره اطلاعات به سر مي‌برند و بقيه به زندان مرکزي مهاباد منتقل شده‌اند."
اين روزنامه نگار مي‌افزايد پيش‌تر نيز در برخي مناسبت‌هاي خاص مانند اعتصاب عمومي سال گذشته کردستان، در مهاباد تعداد زيادي از شهروندان به صورت مشابه دستگير شده بودند.
مهاباد، يکي از شهرهاي کردنشين استان آذربايجان غربي در شمال غرب ايران است. اين شهر به لحاظ جمعيت بعد از کرمانشاه، سنندج، ايلام و بوکان پنجمين شهر بزرگ مناطق کردنشين است و در سالهاي گذشته بسياري از شهروندان آن به اتهامات امنيتي بازداشت شده‌اند.
طي ماه‌هاي گذشته در شهر گيلان غرب، ديگر شهر کردنشين ايران، هشت تن از فعالان ادبي و فرهنگي بازداشت شده بودند که پس از توديع وثيقه‌هاي سنگين در مجموع به ۱۳ سال حبس تعليقي و تعزيري محکوم شدند.
اين افراد که همگي در تاريخ ۴ تا هشت مرداد ماه گذشته در شهرهاي مختلف استان کرمانشاه بازداشت شده بودند به گفته فعالان حقوق بشر کرد، همگي از فعالان فرهنگي شناخته شده کرمانشاه بوده و در سالهاي گذشته غير از اين حوزه فعاليت ديگري نداشته‌اند..
در پي تزريق آمپول، زنداني سياسي کُرد فلج شد
دوشنبه ۱۲ دي ۱٣۹۰ - ۲ ژانويه ۲۰۱۲
کُردپا: يکي از زندانيان سياسي کُرد اهل شهر سردشت، در پي تزريق آمپول در زندان مهاباد از ناحيه هردو پا فلج گرديد.
بنابه خبر ارسالي خبرنگار آژانس خبررساني کُردپا از مهاباد، زنداني سياسي به نام علي چاک، ۲۶ ساله و ساکن روستاي چه‌کو از توابع شهرستان سردشت در استان آذربايجان‌غربي، پس از نامساعد بودن وضعيت جسمي به بهداري زندان عمومي شهر مهاباد منتقل مي‌گردد، اما مدتي کوتاه پس از تزريق يک آمپول به وي، از ناحيه‌ي هر دو پا فلج مي‌شود.
اين زنداني کُرد با چنين شرايط وخيمي دوباره به داخل بند بازگردانده شده که به علت اعتراض شديد ديگر زندانيان به وضعيت جسمي او، مسئولين زندان علي چاک را به بيمارستان شهر اروميه اعزام مي‌کنند.
خبرنگار کُردپا در ادامه افزود که تاکنون هيچ اقدامي در جهت بهبودي اين زنداني کُرد انجام نگرفته و روز به روز شرايط جسمي وي بحراني‌تر مي‌شود.
علي چاک به اتهام تبليغ و همکاري با يکي از احزاب کُرد اپوزسيون حکومت اسلامي ايران توسط دستگاه قضايي ايران به هفت سال حبس محکوم گرديده است.

فعالان حقوق بشر در مناطق کردنشين ايران اعتصاب غذا مي کنند
سه‌شنبه ۱٣ دي ۱٣۹۰ - ٣ ژانويه ۲۰۱۲
خبرگزاري ديده بان حقوق بشر کردستان: به دعوت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان فعالان مدني وحقوق بشري در مناطق کردنشين ايران دراعتراض به کشتار شهروندان غير نظامي کرد در ترکيه اعتصاب غذا مي کنند.
اجلال قوامي سخنگوي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با اعلام اين خبر گفت: اعتصاب غذاي فعالان مدني و حقوق بشري در جهت اعتراض به اقدام ضد انساني دولت ترکيه در کشتار شهروندان غير نظامي کرد مي باشد و انتظار داريم نهادها و مجامع بين المللي مدافع حقوق انساني در قبال اين فاجعه بي تفاوت نباشند و اقدام جدي در اين خصوص داشته باشند.
قوامي با بيان اينکه اين اعتصاب غذا يک روزه خواهد بود افزود: اين اقدام براي اظهار همدردي و همدلي با بازماندگان اين حادثه خواهد بود که از روز پنجشنبه ۱۵ دي ماه برابر ۵ ژوئن آغاز و صبح روز جمعه ۶ ژوئن پايان مي يابد.
.
بازداشت دستکم ۶۰ تن از شهروندان کُرد در اروميه
چهارشنبه 14 دي ماه 1390
خبرگزاري هرانا: روز گذشته نيروهاي امنيتي بيش از ۶۰ تن از شهروندان کرد که در مقابل کنسولگري ترکيه در شهر اروميه دست به تجمع زده بودند؛ بازداشت کرده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از استان آذربايجان غربي، عصر روز سه شنبه، ۱۳ دي ماه، نيروهاي امنيتي و انتظامي ايران جمعي از شهروندان کُرد را که در اعتراض به کشته شدن غيرنظاميان کُرد در ترکيه به موجب حملهٔ هوايي ارتش اين کشور، تجمع کرده بودند، دستگير کرد.
اين افراد که تعدادشان بيش از ۶۰ نفر تخمين زده مي‌شود، پس از دستگيري به بازداشتگاه نيروي انتظامي در اروميه منتقل شده‌اند.
سپيده دم پنج شنبه، هشتم دي ماه سال جاري و در پي حملهٔ هوايي ارتش ترکيه به کاروان غيرنظاميان در روستاي کردنشين اولودره در استان شيرناک ۳۵ تن کشته‌ شده‌اند.
ارتش ترکيه اعلام کرده است که به قصد مقابله با چريک‌هاي پ. ک. ک اين منطقه را بمباران کرده است.
گفتني‌ست که اکثر بازداشت شدگانِ روز گذشته در اورميه را دانشجويان تشکيل داده‌اند.

مرگ يک زنداني سياسي کرد در زندان خوي

آدينه ۱۶ دي ۱٣۹۰ - ۶ ژانويه ۲۰۱۲

آژانس خبري موکريان: صبح امروز پانزدهم ديماه ۱٣۹۰، يک زنداني کرد محبوس در زندان خوي براثر بيماري درگذشت.
هم بندي هاي اين زنداني در تماس با آژانس خبري موکريان ضمن اعلام اين خبر، اظهار داشتند: موسي حسين زاده جوان ۲۱ ساله اهل روستاي المالو در منطقه قطور خوي که از بيماري قلبي به شدت رنج مي برده صبح امروز در زندان مرکزي خوي جان خود را از دست داد.
يادآور مي گردد موسي حسين زاده که هشت ماه بود در زندان بسر مي بُرد، اوايل سال جاري از طرف دادگاه انقلاب اسلامي خوي به اتهام همکاري با يکي از احزاب مخالف به يک سال حبس محکوم شده بود.

طي ۳ماه - ۱۲۸بازداشت و ۲۶۲ سال زندان براي ۷۷ شهروند کُرد
۱۷ دي ۱٣۹۰ - ۷ ژانويه ۲۰۱۲

کُردپا: از آغاز فصل پاييز تا کنون نهادهاي امنيتي حکومت اسلامي ايران، يکصدو بيست و هشت نفر ازشهروندان کُرد را بازداشت کرده‌اند.
با استناد به مرکز ثبت آمار آژانس کُردپا، طي همين مدت دستگاه قضايي حکومت اسلامي ايران، ٧٧نفر از شهروندان کُرد را به ٢٦٢سال و ٧ماه و نُه روز حبس تعزيري و ١٠سال حبس تعليقي محکوم کرده است.
بر همين اساس از ميان ١٢٨نفر بازداشتي مدت مذکور تنها پرونده ٨نفر منتج به صدور حکم زندان شده است و مابقي هنوز در بلاتکليفي و بازداشت به سر مي‌برند.
روند چشمگير بازداشت‌شهروندان مدني و فعالان فرهنگي در کردستان همچنان استمرار داشته، به طوري که هر روز شاهد بازداشت تعدادي ديگر از شهروندان کُرد توسط نهادهاي امنيتي حکومت اسلامي ايران هستيم.
ارقام مذکور صرفا با استناد به مرکز ثبت آمار آژانس کُردپا بوده و احتمال بالاتر بودن آمار واقعي بالقوه مي‌باشد.

۳۵ سال زندان و ۲۲۴۰ شلاق براي ۷۷ فعال آذربايجاني
رناد منشو (باکو)

گزارش‌ها از وضعيت پرونده معترضان به سياست‌هاي جمهوري اسلامي در خصوص خشک شدن درياچه اروميه و حاميان تيم فوتبال تراکتورسازي تبريز در جريان مسابقات اين تيم در ليگ بر‌تر فوتبال ايران، حاکي است که هفتاد و هفت شهروند آذربايجاني از سوي شعبه ۱۰۴ جزايي تبريز در مجموع به ۳۵ سال حبس تعزيري و ۲۲۴۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
ياشار حکاک‌پور، سخنگوي انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني در ايران (آداپ)، در گفت‌وگو با راديوفردا مي‌گويد در حکم صادره از سوي قاضي شکوه تازه، اتهام اين افراد «اخلال در نظم عمومي از طريق شرکت در تجمعات اعتراضي» در حمايت از درياچه اروميه و همچنين «سر دادن شعارهاي آذربايجاني» در جريان بازي‌هاي تيم فوتبال تراکتورسازي عنوان شده است.
شهريورماه سال جاري هزاران نفر از مردم تبريز و اروميه در اعتراض به خشک شدن درياچه معروف اين شهر و رد طرح دو فوريتي آبرساني به اين درياچه در مجلس ايران و سخنان عده‌اي از نمايندگان مبني بر کوچ دادن آذربايجاني‌ها، دست به تجمعات اعترضي زدند که با واکنش شديد نيروهاي امنيتي و انتظامي ايران مواجه و در جريان آن صدها نفر دستگير شدند.
اين اعتراضات در بازي‌هاي تراکتورسازي طي ليگ بر‌تر فوتبال ايران نيز تکرار شد که در جريان درگيري‌ها شماري از طرفداران تيم فوتبال تراکتورسازي بازداشت شدند.
از آن جمله ۱۸ شهريورماه در جريان مسابقه فوتبال تراکتورسازي با استقلال، طرفداران تراکتورسازي شادمان از نتيجه برد ۲-۳ تيم‌شان، براي برپايي جشن به خيابان‌ها ريختند و شعارهايي در حمايت از درياچه اروميه و ديگر خواسته‌هاي منطقه‌اي سر دادند. به گزارش سايت گل، از تبريز خيابان ولي عصر، محله ائل گلي و فلکه آبرسان مملو از جمعيت بود.
به علت ازدحام، فلکه آبرسان بسته شده بود و شعار «ارومو گولو جان وئرير، مجليس اونون قتلينه فرمان وئرير» با اين معني که «درياچه اروميه در حال احتضار است؛ مجلس شوراي اسلامي هم فرمان قتلش را صادر مي‌کند» در خيابان‌هاي شهر سر داده ‌شد.
به گفته آقاي حکاک‌پور، از ميان ۱۱۲ متهم، پنج تن به يک سال حبس تعزيري و ۷۰ ضربه شلاق، ده نفر به شش ماه حبس تعزيري و ۴۰ ضربه شلاق، بيست و پنج تن به ۹۱ روز حبس تعزيري و ۳۰ ضربه شلاق و سي و هفت تن به شش ماه حبس تعليقي به مدت سه سال و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

دادگاه همچنين در خصوص پرونده ۹ تن از متهمين به اسامي علي شاهد، کيومرث قرباني نيکنام، عارف حسن‌پور، حسن زادباقر، علي زادباقر، بهنام چمني، خسرو عبداللهي، امير شريف، مهدي شريف، که زير سن قانوني بودند قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را جهت بررسي به دادگاه اطفال ارجاع داد.

حکاک‌پور مي‌گويد بازداشت‌شدگان عموما در دوران بازداشت از حق دسترسي به وکيل و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند و در بازداشتگاه‌هاي امنيتي مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.
پيشتر خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، خبر داده بود که حجت‌الاسلام محمدعلي موسوي، رئيس دادگستري آذربايجان غربي، مهرماه سال جاري، با متهم کردن معترضان به خشک شدن درياچه اروميه به «لجاجت با نظام» حاميان اين اعتراضات را کساني دانسته بود که «معتقدند مي‌توان عليه خدا هم راهپيمايي کرد».
محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور ايران، نيز اعتراضات به خشک شدن درياچه اروميه را «برخي سر و صداهاي بلند شده» توصيف کرد و با طبيعي دانستن خشک شدن اين درياچه گفت: «درياچه اروميه هر ۵۰۰ سال با چنين شرايطي روبه‌رو مي‌شود.»
دولت آقاي احمدي‌نژاد با گسترش اعتراضات مردمي، ۱۷ شهريورماه اعلام کرد که ۹۵۰ ميليون دلار براي احياي درياچه اروميه اختصاص داده است.
درياچه اروميه که نيمي از آب خود را از دست داده است و در برخي نقاط آن، آب تا ۱۰ کيلومتر پس‌روي داشته است، با ادامه اين روند تخمين زده مي‌شود که تا سه سال آينده خشک شود و، به گفته محمدباقر صدوق، معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست، «در اين صورت ۱۰ ميليارد تن نمک به صورت گرد و غبار و توفان بر سر ۶ ميليون نفر ساکن مناطق اطراف خواهد ريخت».
کار‌شناسان مستقل علت خشک شدن درياچه اروميه را سدسازي بي‌رويه بر روي رودهاي منتهي به اين درياچه دانسته و مي‌گويند در صورت بازکردن دريچه سد‌ها امکان ممانعت از اين فاجعه زيست‌محيطي که حيات بيش از پانزده ميليون نفر از ساکنان اطراف آن را تهديد مي‌کند وجود دارد.
به گفته سخنگوي آداپ، حکومت ايران مانع از برگزاري هر گونه تجمعات مسالمت‌آميز در شهرهاي آذربايجان مي‌شود و خواسته‌هاي مدني فعالان آذربايجاني براي دفاع از حق داشتن محيط زيستي سالم و در حمايت از حقوق مدني‌شان را «به شديد‌ترين وجه ممکن سرکوب مي‌کند».

دو تن از فعالين سياسي تبريز به ۳۶ ماه حبس محکوم شدند
۲۶ آبان ۱٣۹۰ - ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱
خبرگزاري هرانا: دو تن از فعالين سياسي، مهندس آيت مهرعلي بگلو و دکتر لطيف حسني از سوي دادگاه انقلاب به ۳۶ ماه حبس تعزيري محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تبريز، اين دو فعال سياسي در آستانه يکم خرداد سال ۸۹ از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل شدند و پس از ۹ ماه حبس و با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد شدند.
اين فعالين سياسي به اتهام تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملي، تشکيل گروه غيرقانوني و جاسوسي مورد محاکمه قرار گرفته بودند.

چهارشنبه ۲ آذر ۱٣۹۰ - ۲٣ نوامبر ۲۰۱۱
خبرگزاري هرانا: ليلا بهروز، معلم روستاهاي محروم آذربايجان شرقي و همسر بهروز فريدي از ۱۲ آبان ماه به همراه همسرش و آرش و سياوش محمدي در بازداشت وزارت اطلاعات بسر مي‌برد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تبريز، ليلا بهروز در مراجعه نيروهاي امنيتي به منزل پدري بهروز فريدي بازداشت و پس از ۱۵ روز حبس در اداره اطلاعات تبريز به زندان مرکزي تبريز منتقل شده است.
ليلا بهروز فوق ليسانس مديريت آموزشي و معلم دبستان روستاي نذر کهريز از توابع شهرستان مراغه است.
بهروز فريدي که فارغ التحصيل رشتهٔ مهندسي مکانيک از داشگاه آزاد تبريز است وي در استانهٔ ۱۶ آذر سال ۸۸ نيز توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود که نهايتا از اتهامات وارده تبرئه شد.
آرش محمدي دانشجوي رشتهٔ مديريت صنعتي دانشگاه پيام نور تبريز و سياوش محمدي دانشجوي رشتهٔ هنر دانشگاه نبي اکرم تبريز است.

بيانيه ي انجمن جهاني قلم درباره ي سوءقصد به نويسنده آذربايجاني
پنج‌شنبه ٣ آذر ۱٣۹۰ - ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱
اخبار روز - گزارش دريافتي: انجمن جهاني قلم بيانيه اي درباره سوء قصد به نويسنده آذربايجاني که از جمهوري اسلامي ايران انتقاد کرده بود و اخيرا بر اثر سوءقصد در بيمارستان درگذشت، منتشر نموده است.
«رفيق تقي» در تاريخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱ (۲٨ آبان ۱٣۹۰) در باکو با ضربات چاقو مجروح شد و در حالي که حال او رو به بهبود بود به طور غيرمنتظره اي در بيمارستان درگذشت.
بيانيه انجمن جهاني قلم حاکي است که دکترها ۱۰ دقيقه پيش از درگذشت او را معاينه کرده و هيچ خطري مشاهده نکرده بودند.
رفيق تقي دو روز پس از حمله در مصاحبه اي در بيمارستان دليل حمله را نوشتن مقاله اي با عنوان «ايران و اجتناب ناپذيري جهاني شدن» دانسته بود.
به نوشته ي انجمن جهاني قلم اقدامات امنيتي براي حفاظت از او در بيمارستان ناچيز بوده است.
رفيق تقي پيش از اين از تلاش هاي جمهوري اسلامي براي صدور انقلاب به جمهوري آذربايجان انتقاد کرده بود.
آيت الله فاضل لنکراني در سال ۲۰۰۶ در فتوايي او و سردبير نشريه صنعت سمير صداقت اوغلو را به خاطر انتشار مقاله اي با عنوان «اروپا و ما» در انتقاد از اسلام به مرگ محکوم کرده بود

محکوميت ۲۵ شهروند تبريزي به بيش از ۱۲ سال حبس و شلاق
دوشنبه ۵ دي ۱٣۹۰ - ۲۶ دسامبر ۲۰۱۱

خبرگزاري هرانا: دستگاه قضايي در استان آذربايجان شرقي براي ۲۵ تن از شهروندان معترض آذربايجاني که در اعتراضات سالجاري آذربايجان شرکت داشته اند احکام حبس و شلاق صادر کرد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تبريز، شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومي تبريز ۲۵ تن از بازداشت شدگان وقايع ۱۲ شهريور ماه را به تحمل بيش از ۱۲ سال حبس محکوم کرد.
آقايان مسعود جليل زاده، محسن گلستاني، سعيد ابراهيم زاده، محمد احمدي، پرويز سعيديان با حکم فرمايشي قاضي شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومي تبريز به رياست شکوه تازه هر کدام به يک سال حبس تعزيري و تحمل ۷۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
هم چنين آقايان کيومرث قرباني نيک نام، شهريار کبيري اسکندري، بهنام فتحي، اورمان زاهيده تبريزي، علي شاهد، حامد انداز، نجف خنداني، سيامک کندرودي، کاوه رستم پور و مهدي محمد پور نيز هر کدام به شش ماه حبس تعزيري و تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
همين طور بهرام خداياري، تقي مولايي، حامد شهبازي، وحيد غلامپور گلزاري، علي محمدي آقبولاق، عادل دانا پور، امير بوزري، بهرام فراواني، عليرضا نقشي، آلله وردي قرباني نيز هرکدام به ۹۱روز حبس تعزيري و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
پيشتر خبرگزاري هرانا از برگزاري دادگاه ۱۲۸ شهروند بازداشتي مرتبط با وقايع اخير آذربايجان خبر داده و اسامي ۸۵ تن از ايشان را منتشر کرده بود.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration