The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

وضعيت کارگران در جمهوري اسلامي

۱۲/۱۱/۱٣۹۰ کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي کارگري

وضعيت کارگران در جمهوري اسلامي

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱٣۹۰
کارگران شما خود شاهد بوده و هستيد که چگونه و بطور مستمر هر روزه چيزي از سفره ي شما کم مي شود، سفره ي فقيرانه که آنرا به نيروي بازوي تواناي خود و با حقوقهاي حداقلي سيصد وسي هزار توماني چيده ايد . سفره اي که حاصل شرافت کاري شما ست بالاخص در يکسال گذشته به بهانه هدفمند کردن يارانه ها در حقيقت حذف يارانه ها که ابتدا با افزايش قيمت بنزين و گاز و حمل و نقل شروع شده و حتي شير و نان و برق را نيز شامل شده و وعده دوبرابر شدن قيمت آب را نيز در سال آينده داده اند .
شما شاهد بوده ايد که حذف يارانه ها چگونه قيمتهاي ساير مايحتاج عمومي از قبيل لبنيات و ميوه و حبوبات و پوشاک و درمان و غيره را نيز افزايش داده و تنها يک قلم هزينه مسکن و اجاره خانه ها دستمزد ماهيانه کارگران را يکجا مي بلعد، برآورده ساختن ساير احتياجات خانواده کارگري از قبيل تهيه گوشت و ميوه و هزينه هاي درمان و سلامت خانواده بر زمين مي ماند و راه پيشرفت تحصيلي فرزندان کارگران مسدود شده و ساير تفريحات از قبيل ورزش و مسافرت و غيره که لازمه ي تجديد قواي روحي کارگر مي باشد کلا" از زندگي کارگري حذف مي شود .
در نتيجه انواع و اقسام بيماريهاي جسمي و روحي و رواني ناخواسته به سراغ خانواده کارگري مي آيد و باعث تنش هاي مختلف در خانواده شده و هر يک از اعضاء خانواده به نوعي به دنبال کسب و کار و تأمين معاش و پول تو جيبي خود رفته و سر از هزاران مکان نامناسب در آورده و به خيلي از کارهايي که در شأن يک انسان شرافتمند نيست تن مي دهند.
و دقيقا" از همين رو است که ناهنجاريهاي اجتماعي خود را نشان داده و به شکل دزدي ها، نزاع ها،کلاهبرداري ها و جعل و ارتشاء و خشونت و غيره در جامعه اتفاق مي افتد.
طبق آمارهاي ارائه شده دولتي موارد فوق رو به افزايش داشته و زندان ها چندين برابر ظرفيت خود زنداني دارد و همچنين بنا به همين آمارهاي دولتي تعداد مبتلايان به ايدز رو به افزايش داشته و همچنين آمار سکته هاي قلبي و سرطان و بيماريهاي روحي رو به فزوني داشته و در همين راستا با بالا رفتن سن ازدواج و به دلايل مختلف و عمدتا" مشکلات اقتصادي آمار طلاق ها بالا رفته و متقابلا" آمار ازدواج کاهش يافته و سن افراد در ارتکاب به اعمال بزه کاري و خشونت پايين آمده است.
به عبارتي ديگر آستانه ي تحمل افراد پايين آمده و به علت درگير بودن از درون با هزاران مشکل معيشتي و شغلي و غيره با اندک تنشي کار به جاهاي ناخواسته مي کشد.

کارگران!
در چنين شرايط معيشتي و شغلي کارگران، دولتهاي سرمايه داري اما راه خود را مي روند، دولتهاي قبلي از طريق تحميل و جا انداختن تشکلهاي زرد و بي خاصيت خانه کارگر و نهادهاي مشابه تلاش نمودند که قراردادهاي موقت را به کارگران تحميل کرده و با ايجاد فضاي پليسي و امنيتي در ميان کارگران ضمن جلوگيري از شکل گيري تشکل هاي واقعي کارگران هر لحظه با تهديد به اخراج، آنان را به تمکين وا داشته و سطح دستمزدها را زير خط فقر نگهدارند. اما سرمستي و وفور دلارهاي نفتي در دولت هشتم و نهم آنان را به طمع واداشته که بار ديگر در فضاي تهديد و ارعاب و حبس و زندان، کارگران و فعالين کارگري را به سکوتي مرگبار بکشانند تا هيچگاه نيروي متشکل آنان به فعل درنيايد.
به گوشه اي از فشارهاي وارد آمده به کارگران و فعالين کارگري در سه چهار ساله اخير مي پردازيم:
- دستگيري و زنداني کردن حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر در مراسم برگزاري روز کارگر در پارک لاله و دادگاهي کردن عده بسياري از آنان و دادن حکم هاي حبس و زندان در دادگاههاي تجديد نظر،
- دستگيري و زنداني کردن تعدادي از اعضاي کميته پيگيري از جمله بهنام ابراهيم زاده عضو شوراي نمايندگان که از اتهامات ديگر وارده به ايشان فعاليت در مورد کودکان کار و خيابان بوده و عليرغم آسيب ديدگي شديد از ناحيه گوش و بناگوش که احتياج به مداواي بيرون از زندان دارد از اين امر تاکنون ممانعت به عمل آمده است،
- دستگيري و زنداني کردن شاهرخ زماني عضو شوراي نمايندگان کميته پيگيري که با حکم ۱۱ ساله زندان در حال حاضر در زندان به سر مي برد،
- دستگيري محمد جراحي که در زندان به سر مي برد و مسئولين زندان از تحويل گرفتن لباس گرم از خانواده ايشان امتناع مي ورزند و سيد بيوک سيدلر و فعالين مرتبط با آنان،
-دستگيري و به زندان انداختن دو ماهه آيت نيافر، سخنگو و عضو شوراي نمايندگان کميته پيگيري و آزادي موقت او به قيد وثيقه،
- دستگيري و زنداني کردن تعدادي از فعالين کميته هماهنگي به دفعات،
-دستگيري و زنداني کردن تعداي از اعضاء کانون مدافعان حقوق کارگر از جمله آقاي اخوان و ثقفي خراساني و رئيس دانا،
- دستگيري تعدادي از فعالين هيئت بازگشايي سنديکاي فلزکار و مکانيک،
- دستگيري هاي مکرر و به زندان انداختن اعضاي هيئت مديره سنديکاي نيشکر هفت تپه و در زندان نگه داشتن علي نجاتي، عضو هيئت مديره عليرغم ناراحتي هاي شديد قلبي ايشان،
- دستگيري هاي متعدد از اعضاي هيئت مديره سنديکاي شرکت واحد و تحمل زندان هاي طولاني توسط منصور اصالو و ابراهيم مددي و ساير اعضا از جمله رضا شهابي که در مورد اخير با عدم تعيين وقت دادگاه و اتهامات واهي بي دليل در زندان به سر مي برد،
و سايرتشکلها و فعالين کارگري از جمله اتحاديه آزاد کارگران و غيره مي باشند که به دفعات احضار و بازجويي و بعضا" زنداني شده اند که ذکر تمامي آنها در اين مختصر نمي گنجد.
ما به ساير ظلم هايي که در حق کارگران معادن باب نيزو و همچنين شهر بابک شده است نپرداخته ايم که در ساليان گذشته اتفاق افتاده است.
همچنين تعداد زيادي از همين فعالين کارگري عليرغم ميل خود مجبور به ترک کار و خانه و کاشانه خود از ايران شده و در مقابل کشيدن حبس هاي ده، پانزده ساله اجبارا" اقامت در غربت را برگزيده اند که از خيل عظيم مهاجرين اجباري مي توان به نمونه هايي اشاره کرد:
محمد اشرفي عضو شوراي نمايندگان در چند دوره، بينا داراب زند عضو دو دوره شوراي نمايندگان، رسول عالي نژاد عضو کميته پيگيري و همچنين ساير فعالين کارگري از جمله برهان ديوارگر، خانم مريم محسني، بهروز خباز، بهزاد سهرابي، بهروز کريمي زاده، پريسا نصرآبادي و... تنها گوشه اي از اين مهاجرين اجباري هستند.
به سياهه بالا تعداد فراواني از موارد اخراج از کار و ساير تضييقات را مي توان افزود.
آنچه در بالا اشاره شد گوشه هايي از فشارهاي وارد آمده به طبقه کارگر و فعالين کارگري مي باشد که تلاش مي کنند يک زندگي انساني و شرافتمندانه داشته باشند و بايد گفت که عدم پيگيري کافي و مستمر حداقل مطالبات کارگري از جانب کارگران اين شبهه را براي دولت و سرمايه داران رنگارنگ حامي آنان بوجود آورده است که طبقه کارگر مرعوب شده و به وضع موجود تمکين کرده است و دولت عليرغم درآمدهاي کلان نفتي همواره دم از نداشتن بودجه و کسري بودجه زده است و اما اين دور تازه حمله ي دولت به حداقل دستاوردهاي طبقه کارگر براي بازپس گيري بخشي از حق و حقوق کارگران و سپردن اين اختيارات فراوان به کارفرمايان به اسم اصلاح قانون کار شروع شده که تلاش مي شود با گذراندن اين اصلاحات از مجاري قانون گذاري موجود خودشان، زندگي در زير خط مطلق فقر را قانوني جلوه دهند.
به تعدادي از اين موارد اشاره مي کنيم:
۱- لغو حداقل دستمزد کارگري و موکول نمودن آن به توافق کارگر و کارفرما و بر اساس شرايط اقتصادي کشور تحت نام ((مزد منعطف))،
۲- باز گذاشتن دست کميته هاي انضباطي کارخانه ها براي اخراج کارگران به عناوين مختلف،
٣- کاهش حق اضافه کاريها و محدود کردن پرداخت حق بيمه بيکاري و سنوات کارگري و غيره،
۴- عدم بازگشت به کار کارگر بعد از بازداشت و زنداني شدن براي مدتي کوتاه حتي اگر در دادگاه محکوم نشده و تبرئه شده باشد، همچنان نداشتن حق تشکيل سنديکا و تشکل هاي صنفي که بتواند مطالبات کارگران را پيگيري نمايد،
کارگران در مقاطع مختلف و به گونه هاي متفاوت کارفرمايان و دولتهاي حامي آنان را به عقب نشيني واداشته اند و به خواسته ها و مطالبات خود دست پيدا کرده اند که پيروزي کارگران پتروشيمي تبريز و ماهشهر جديدترين آنها بوده ولي آخرين نخواهد بود.
کارگران بايد همگام با ساير اقشار زحمتکش از جمله معلمان، پرستاران، دانشجويان و ساير اقشار حقوق بگير مستمرا" مطالبات خود را پي گيري نموده و براي دستيابي به خواسته هاي خود دست به ايجاد تشکل خود زده و در اين راه از هيچ هزينه اي فروگذار نباشند چون به تجربه دريافته اند که وضعيت امنيت شغلي کارگر شاغل امروز پايدار نبوده و فردا ممکن است به خيل عظيم لشگر بيکاران اضافه شود.
صف دولتهاي سرمايه داري و حاميان متفاوت آنان يکپارچه و منسجم است و هر روز با طرح هاي گوناگون لحظه اي از تهي کردن سفره کارگران غافل نمي مانند. ما نيز بايد صفوف خود را متشکل کرده و با آگاهي بيشتر از ترفندهاي آنان از حقوق خود و تمامي کارگران هم طبقه اي خود دفاع کرده و زندگي شرافتمندانه اي را براي خود و خانواده هايمان استوار نماييم.


کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي کارگري
۱۲/۱۱/۱٣۹۰[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration