The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بيانيه تحليلي دفتر تحکيم وحدت:


يانيه تحليلي دفتر تحکيم وحدت:
دانشجويان گريبان حاکمان را در خيمه شب بازي پيش رو
که نام انتخابات بر آن نهاده اند رها نخواهند کرد
پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۶ فوريه ۲۰۱۲

دفتر تحکيم وحدت با صدور بيانيه اي تحليلي پيرامون انتخابات نمايشي و فرمايشي مجلس نهم اعلام کرد که دانشجويان گريبان حاکمان را در خيمه شب بازي پيش رو که نام انتخابات بر آن نهاده اند رها نخواهند کرد.

به گزارش دانشجونيوز، در اين بيانيه تحليلي پس از بررسي بحران سازي هاي حاکميت، به نقش رهبر جمهوري اسلامي در شرايط حاضر در کشور اشاره شده است: «در بروز و تقويت تمام اين فجايع اگر چه کليه برنامه ريزان، مجريان، قانون گزاران و ناظران در ساختار مديريتي و تصميم گيري جمهوري اسلامي داراي نقش و مسئوليت هستند، اما در يک نظام تک ساحتي و تک قطبي که رشته کليه امور، از تنظيم سياست هاي کلي تا ريزترين امور مربوط به سياست خارجي، نشر کتاب، مطبوعات، نحوه برخورد با زندانيان سياسي و... همه و همه در دست شخص ديکتاتور است، نقش و مسئوليت آن فرد را بايد بيش از همه مورد توجه قرار داد. کيست که نداند رشته اصلي مديريت گام به گام سياست هاي نابخردانه ي چندين سال اخير که کشور را به وضعيت تاسف بار کنوني سوق داده است در دست شخص اول نظام جمهوري اسلامي بوده است.»

دفتر تحکيم وحدت در ادامه انتخابات پيش روي مجلس را نمايشي غيرآزاد، ناعادلانه و غيررقابتي خوانده و عنوان کرده است: «بر اين مبنا، همان گونه که تاکنون نيروهاي سياسي مختلف اذعان کرده اند اساسا دل بستن به سرانجام چنين انتخاباتي و شرکت در آن بلاموضوع است.»

اين تشکل دانشجويي ضمن مروري بر مواضع پيشين انتخاباتي خود، در بيانيه اش مي افزايد: «با اين توضيحات بايد گفت که فضاي سياسي کشور پس از انتخابات رياست جمهوري در سال ١٣٨٨ به کلي با پيش از آن تفاوت کرد. اگر تا قبل از آن در بعضي از انتخابات ها حداقلي از اميد وجود داشت که با انتخاب گزينه هاي مختلف شرايط تا حدي متفاوت براي کشور به لحاظ اقتصادي، سياسي و اجتماعي رقم مي خورد با سير روند رويدادهاي دو سال گذشته روشن شد که فعلا جز افرادي که دقيقا راه و مسير ديکته شده از سوي نهادهاي نظامي و امنيتي و در راس آن بيت رهبري را در پيش نگيرند مجالي براي حضور ديگران در ساختار قدرت در جمهوري اسلامي وجود ندارد.»

دفتر تحکيم وحدت در پايان از دانشجويان دعوت مي کند «با مشارکت در فضاي تبليغاتي انتخابات مجلس مطالبات بر زمين مانده مردم را بار ديگر به عرصه عمومي بکشانند. و از آن ها مي خواهد که در اين فضا از خيل گسترده زندانيان سياسي و ده ها دانشجوي زنداني که به ناحق در حصر و حبس به سر مي برند، توقيف و تحديد مطبوعات و روزنامه نگاران، پروژه هاي اعدام درماني رئيس قوه قضاييه و... تا وضعيت ناگوار اقتصادي و معيشتي مردم خصوصا اقشار پايين و تهي دست جامعه، بحران هاي گسترده اجتماعي و از همه مهم تر پرواز کابوس شوم جنگي خانمان برانداز را مطرح کنند و کانديداهاي اين شبه انتخابات را به و پرسش و چالش بطلبند.»

متن کامل بيانيه تحليلي دفتر تحکيم وحدت در ادامه آمده است:

دانشجويان گريبان حاکمان را در خيمه شب بازي پيش رو که نام انتخابات بر آن نهاده اند رها نخواهند کرد

مقدمه

حکومت ناکارآمد جمهوري اسلامي، کشور را در مسير سقوطي هولناک قرار داده است. در تاريخ معاصر ايران سابقه نداشته که حکومتي، چنين دست به خودزني زده باشد و کشور را در سراشيبي تباهي و هلاکت انداخته باشد. طي طريق در اين مسير بي شک ناشي از رقابت ناپاک اقتصادي-سياسي ميان باندهاي قدرت در درون ساختار جمهوري اسلامي است. به طوري که منافع ملي را به طور کامل ناديده مي گيرد و در نتيجه آن اوضاع و شرايط به غايت نابسمان و نگران کننده اقتصادي و اجتماعي کنوني حاکم بر زندگي مردم ايران را رقم مي زند. در چنين شرايط و احوالي که ايرانيان با احتياجات روزمره دست به گريبان هستند، دولت و حکومت وظيفه اوليه و اصلي خود را بر زمين گذاشته و به تاراج و تقسيم و توزيع منافع حاصل از اختلاس هاي ميلياردي در بين جناح هاي خودي مشغول است. اين چنين است که کشور را هرج و مرج اقتصادي، درگيري ها و بحران هاي روزافزون اجتماعي، سرکوب آزادي هاي اساسي و وحشت از آينده اي تاريک فرا گرفته، حال آن که دولت در خواب عميق غفلت و بي مسئوليتي سر فرو برده است.

بحران سازي بين المللي

حاکميت همچنين در کوران بحران هاي داخلي خود، از بحران سازي در عرصه بين المللي نيز دست بر نمي دارد و با تخطي از مقررات بين المللي و ناديده گرفتن تعهدات خود به دنبال آمال ناکجاآبادي است. مصائب ناشي از پيامدهاي سياست خارجي نظام به بهاي در معرض خطر قرار گرفتن زندگي روزمره و معيشت مردم و از دست رفتن آرامش و آسايش عمومي تمام مي شود و اقشار مختلف جامعه بايستي تاوان هماوردطلبي بي حاصل حاکمان را در عرصه ي جهاني بدهند. ابرام و اصرار جمهوري اسلامي بر سياست هاي بحران زاي هسته اي، که بنا به اشتباهات استراتژيک، تبديل به مسئله اي حيثيتي براي نظام شده است، علاوه بر تحريم هاي اقتصادي گسترده، سايه ي شوم جنگ را نيز بر آسمان ايران گسترده است. در اين ميانه نظر و راي مردم و نمايندگان واقعي آن ها غايب بزرگ اين بازي است.

قدرت مطلق رهبري

در بروز و تقويت تمام اين فجايع اگر چه کليه برنامه ريزان، مجريان، قانون گزاران و ناظران در ساختار مديريتي و تصميم گيري جمهوري اسلامي داراي نقش و مسئوليت هستند، اما در يک نظام تک ساحتي و تک قطبي که رشته کليه امور، از تنظيم سياست هاي کلي تا ريزترين امور مربوط به سياست خارجي، نشر کتاب، مطبوعات، نحوه برخورد با زندانيان سياسي و... همه و همه در دست شخص ديکتاتور است، نقش و مسئوليت آن فرد را بايد بيش از همه مورد توجه قرار داد. کيست که نداند رشته اصلي مديريت گام به گام سياست هاي نابخردانه ي چندين سال اخير که کشور را به وضعيت تاسف بار کنوني سوق داده است در دست شخص اول نظام جمهوري اسلامي بوده است. سياست هايي که از فرداي بر سر کار آمدن دولت سيدمحمد خاتمي در سال ١٣٧٦، که مورد حمايت ميليوني مردم بود، سنگ بناي آن گذاشته شد.

در گام اول روشنفکران سلاخي و در گام هاي بعدي دانشجويان و مطبوعات به محاق فرستاده شدند (پروژه قتل درماني که از سال هاي پيش از اين با قوت و قدرت در حال اجرا بود). با سياست هاي بحران ساز در پيش گرفته شده، دولت به عوض پرداختن به وظايف خود و بسط برنامه هاي اصلاحي مرتبا مشغول خنثي سازي و مقابله با بحران هايي که توسط تيم نزديک به رهبري به شکل غيرمسئولانه اي به کشور تحميل مي شد، بود. تا آن جا که انتقادها از دولت اصلاحات به خاطر انفعال و بي عملي در مقابل دشمنان حقوق و آزادي هاي ملت ايران از سوي منتقدان و دلسوزان بالا گرفت. اين روند در پرده هاي بعدي با هدايت و برنامه ريزي شخص آيت الله خامنه اي موفق شد کليه طرح هاي اساسي اصلاحي مجلس ششم را به طور کامل بايکوت کند و دست و پاي مجلسي که مورد حمايت قاطبه مردم بود را ببندد.

در ادامه نيز محمود احمدي نژاد در سال ١٣٨٤ توسط بيت رهبري براي اجراي سياست هاي مد نظر رهبري برکشيده شد. بعد از آن نظرات و سلايق رهبري در ابعاد مختلف فرهنگي، سياست خارجي، هسته اي ، اقتصادي، اجتماعي، سرکوب داخلي و... توسط دولت به اجرا گذاشته شد تا آن جا که تا همين چند ماه گذشته که رئيس دولت راه خود را در برخي حوزه ها از آيت الله خامنه اي جدا نکرده بود، مورد حمايت کامل و صددرصدي وي نيز قرار داشت. روند در پيش گرفته شده توسط رهبري به افتضاح انتخابات متقلبانه رياست جمهوري سال ١٣٨٨ و بعد از آن سرکوب، تجاوز و کشتار مردم بي گناه توسط نيروهاي نظامي و امنيتي تحت امر ايشان انجاميد. سياستي که امروز ايران را با تمام منابع سرشار خود، خصوصا در سال هاي اخير، به ورطه اي هولناک و هنگامه اي خطرناک کشانده است.

مجلس تشريفاتي

احساس احتمال ايجاد مزاحمت در آينده از سوي مجلس براي يکه تازي هاي قدرت مطلقه حاکم، منجر به در پيش گرفتن سياستي دو وجهي در مقابل مجلس به عنوان خانه ملت شد. از سويي با اعمال نظارت سليقه اي و فراقانوني در تاييد صلاحيت کانديداها راه براي ورود نمايندگان واقعي مردم به مجلس بسته شد. و از سوي ديگر تلاش فراواني صورت گرفت که مجلس به نهادي بي رگ، بي بو و بي خاصيت و به عنوان "شعبه اي از دفتر رهبري" درآيد. به عنوان نمونه مي توان از پيگيري تصويب طرح نظارت بر نمايندگان مجلس از سوي شخص رهبري براي هر چه ذليل تر کردن مجلس اشاره کرد. کار تضعيف و تحقير مجلس به آن جا رسيد که در سال هاي اخير دولت ديگر کمترين شاني براي آن قائل نيست. در جايي که رهبري نظام با بي شرمي به خود اجازه مي دهد به مجلسي که کمي پاي خود را فراتر از آن چه دلخواه رهبري بوده، نهاده و به رئيس جمهور قانون شکن معترض شده، لقب "رذالت" بدهد، چه شان و مرتبه اي براي مجلس و نمايندگان آن مي ماند.

انتخابات يا انتصابات؟

انتخابات مجلس نهم در پيش است. انتخاباتي که جز نام ديگر هيچ گونه شباهتي به انتخابات ندارد. امري که امروزه چنان واضح و مبرهن است که حتي لايه هاي نزديک به حاکميت هم بر آن اذعان دارند که اين دور از انتخابات مجلس انتخاباتي است غيرآزاد، ناعادلانه و غيررقابتي و لذا امري صرفا نمايشي و فرمايشي است. امري که البته در نظام جمهوري اسلامي مسبوق به سابقه است. اين مسئله وقتي با خاطره تقلب آشکار و دگرگون کننده در انتخابات رياست جمهوري پيشين همراه مي شود، اساسا انتظار و اميد به تاثيرگذاري حداقلي انتخاب يا عدم انتخاب افراد را نيز منتفي مي کند.

اگر چه در ادواري از انتخابات مجلس شوراي اسلامي سطحي از رقابت هاي حداقلي را با اغماض تضييقات و تخلفات حاکم بر روند برگزاري انتخابات و احراز صلاحيت نامزدها، مي شود ديد، اما در اين دوره از انتخابات هيچ روزنه اي براي حداقلي از رقابت و آزادي در روند انتخابات به صورتي که تاثير مثبتي براي مردم ايران در پي داشته باشد وجود ندارد. رقابتي هم که مابين جريان حامي محمود احمدي نژاد و جريانات مقابل آن وجود دارد، رقابتي است ناسالم بر سر دستيابي به منابع قدرت و ثروت که غايب بزرگ در آن ميان منافع ملي و مردم هستند. بر اين مبنا، همان گونه که تاکنون نيروهاي سياسي مختلف اذعان کرده اند اساسا دل بستن به سرانجام چنين انتخاباتي و شرکت در آن بلاموضوع است.

جنبش سبز در کما

در اين ميان شاهديم که جنبش سبز مردم ايران، که در اعتراض به تقلب در انتخابات گذشته شکل گرفت، پس از سرکوب شديد حکومت، به انفعال مبتلا شده است و حصر دوتن از رهبران برجسته ي آن نيز به سرخوردگي و سردرگمي بيشتر دامن زده است. موج جديد دستگيري ها در ماه هاي قبل از انتخابات مجلس، حکايت از آن دارد که نظام بر خلاف رويه ي سابق خويش (که شامل تساهل و تسامح نسبي با منتقدين و باز کردن فضاي سياسي کشور براي طرح نظرات انتقادي در ماه هاي قبل از انتخابات بود) گام بر مي دارد و بر آن است که همين اندک روزنه هاي تنفسي را نيز براي مردم معترض دانشجويان فعال ببندد. ولي با اين حال همچنان شاهد اعتراضات و تجمعاتي در دانشگاه هاي مختلف کشور هستيم که خبر از پتانسيل موجود در جنبش دانشجويي براي استفاده از اندک روزنه هاي باقي مانده براي نمايش اعتراض و ايجاد همبستگي ميان نيروهاي معترض مي دهد. فضاي تبليغاتي پيش از برگزاري انتخابات مجلس ازجمله مجال هاي مناسب براي اين منظور است.

دفتر تحکيم وحدت و انتخابات هاي پيشين

در ساليان گذشته تشکل هاي منتقد دانشجويي در انتخابات هاي مختلف فعالانه ظاهر شده و نقش آفريني کرده اند. در آن ميان دفتر تحکيم وحدت نيز در برابر انتخابات هاي مخلتف متناسب با فضاي حاکم و جايگاهي که اين تشکل در هر مقطع براي خود متصور بوده نقش و موضع متفاوتي را بر عهده گرفته است. که اين گونه گوني نه به معناي اعوجاج و آشفتگي در مواضع و خط مشي اين تشکل دانشجويي که همواره متناسب با مقتضيات و شرايط پيش رو و همواره در سيري پيوسته و متکامل بوده است. در اين سير نيز فعالان دانشجويي در اين تشکل ابايي از نقد گذشته و اصلاح و به گزين کردن روش ها و خط مشي هاي پيشين خود نداشته و ندارند. رويکرد دفتر تحکيم وحدت در انتخابات رياست جمهوري سال ٧٦ و انتخابات مجلس ششم همراهي با احزاب جبهه دوم خرداد و رويکردي شبه حزبي بود، که به ارائه ي ليست انتخاباتي انجاميد. بعدها دانشجويان بر اين نکته واقف شدند که اين رويکرد متناسب با جايگاه يک تشکل دانشجويي نيست و تبعات و پيامدهاي منفي سياسي-صنفي خاص خود را دارد.

از اين رو گزينه ي دوري از قدرت، نقد ساختاري قدرت و ديده باني جامعه مدني سرلوحه فعاليت هاي اين تشکل قرار گرفت که اوج نموداري آن در انتخابات رياست جمهوري سال ٨٤ بود که دفتر تحکيم وحدت موضع تحريم انتخابات را اتخاذ کرد. اين استراتژي گرچه در بطن خويش، دوري از قدرت را به عنوان خط مشي اصلي لحاظ مي داشت اما با تعبير خاصي که در آن دوره از آن شد دفتر تحکيم وحدت را به جايگاه اپوزيسيون برکشيد. در واقع دوري از قدرت نه به شکل دوري از تمام ابعاد بالقوه و بالفعل آن که به دوري از قدرت مستقر تقليل يافت. در سال هاي بعد از آن اعضاي دفتر تحکيم وحدت به اين نتيجه رسيدند که اين تشکل دانشجويي به علت خاستگاه دانشجويي، صنفي و مدني خود، اساسا بيرون از حوزه ي پوزيسيون/اپوزيسيون قرار مي گيرد. از اين رو بود که دفتر تحکيم وحدت در انتخابات رياست جمهوري ٨٨، از جايگاه يک نهاد مدني وارد انتخابات شد و ضمن تاکيد بر وجوه صنفي-مدني خود، ايده ي مطالبه محوري را مطرح کرد و برعوض انتخاب يک گزينه ي خاص و حمايت از وي، مطالباتي را مطرح کرده و کانديداهاي نزديک تر به مطالبات خويش را، گزينه هاي مطلوب دانشجويان ذکر نمود.

با اين توضيحات بايد گفت که فضاي سياسي کشور پس از انتخابات رياست جمهوري در سال ١٣٨٨ به کلي با پيش از آن تفاوت کرد. اگر تا قبل از آن در بعضي از انتخابات ها حداقلي از اميد وجود داشت که با انتخاب گزينه هاي مختلف شرايط تا حدي متفاوت براي کشور به لحاظ اقتصادي، سياسي و اجتماعي رقم مي خورد با سير روند رويدادهاي دو سال گذشته روشن شد که فعلا جز افرادي که دقيقا راه و مسير ديکته شده از سوي نهادهاي نظامي و امنيتي و در راس آن بيت رهبري را در پيش نگيرند مجالي براي حضور ديگران در ساختار قدرت در جمهوري اسلامي وجود ندارد. همچنين اين تصور که تقلب در انتخابات از حد محدودي تجاوز نمي کند با نوع عملکرد حاکميت در انتخابات کاملا تغيير کرد و نشان داد که بر خلاف گذشته براي پيشبرد مقاصد ديکتاتور آراي مردم کاملا به کنار گذاشته مي شود و شخص يا اشخاص مد نظر با آراي کاملا ساختگي برکشيده مي شود.

دانشجويان و انتخابات پيش رو

مطالبات به حق مردم و دانشجويان، که در انتخابات گذشته به صورت مشخص و دسته بندي شده توسط گروه هاي مختلف مدني و سياسي ارائه شد، همچنان پابرجاست و بر آن ليست مطالبات اساسي تري چون شکستن حصر مهدي کروبي، ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد، آزادي زندانيان سياسي، توقف اعدام گسترده، بهبود شرايط آشفته اقتصادي و... اضافه شده است. اما شرايط فعلي و سياست هاي اتخاذ شده فوق الذکر توسط حاکميت، طرح اين مطالبات را با کانديداهاي حاضر در انتخابات و تشويق و ترغيب آن ها براي جامه عمل پوشانيدن به اين مطالبات در صورت حضور در ساخت قدرت را منتفي مي کند. اما فعالان دانشجويان به مثابه چشم بيدار و روح آزاده ملت به ستوه آمده از اين همه فشار و خفقان و ظلم گريبان حاکمان و مسببان اين شرايط را رها نخواهند کرد و مطالبات به حق خود را اين بار نه براي گزينش کانديدا يا گروهي خاص که به منظور به چالش کشيدن آنان که نام اين خيمه شب بازي را انتخابات نهاده اند و کساني که با همراهي با سياست هاي خردسوز کنوني خود را آماده تکيه زدن بر جايگاه نمايندگان مردم مي کنند.

دفتر تحکيم وحدت از دانشجويان دعوت مي کند با مشارکت در فضاي تبليغاتي انتخابات مجلس مطالبات بر زمين مانده مردم را بار ديگر به عرصه عمومي بکشانند. و از آن ها مي خواهد که در اين فضا از خيل گسترده زندانيان سياسي و ده ها دانشجوي زنداني که به ناحق در حصر و حبس به سر مي برند، توقيف و تحديد مطبوعات و روزنامه نگاران، پروژه هاي اعدام درماني رئيس قوه قضاييه و... تا وضعيت ناگوار اقتصادي و معيشتي مردم خصوصا اقشار پايين و تهي دست جامعه، بحران هاي گسترده اجتماعي و از همه مهم تر پرواز کابوس شوم جنگي خانمان برانداز را مطرح کنند و کانديداهاي اين شبه انتخابات را به و پرسش و چالش بطلبند.

دفتر تحکيم وحدت
٢۵ بهمن ماه ١٣٩٠[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration