The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

تحريم سراسري انتخابات را به همبستگي ملي تبديل کنيم!

دمکرات‌هاي چپ تبريز

دمکرات‌هاي چپ تبريز:
تحريم سراسري انتخابات را به همبستگي ملي تبديل کنيم!
دوشنبه ٨ اسفند ۱٣۹۰
تا يک هفته ديگر رژيم خودکامه و ديکتاتوري جمهوري اسلامي نمايشي ديگر از انتخابات فرمايشي را به روي صحنه سياست مزورانه خود خواهد آورد. اين نمايش نيز همچون نمايشات سه دهه اخير رژيم فقط با حضور بازيگران خوش رقص متعهد به اصل ارتجاعي ولايت فقيه برگزار مي شود. با اين تفاوت که اين بار جنبشي فراگير و سراسري نيز در بين طيف هاي مختلف اپوزيسيون به نمايش انتخاباتي "نه" گفته اند و آن را مضحکه اي بيش نمي دانند.
اين انتخابات نيز همچون موارد مشابه خود راه را براي مشارکت نيروهاي اپوزيسيون و حتي منتقدين اصلاح طلب رژيم بسته است و فقط در داخل خودي هاي خانواده ولايت فقيه صورت مي گيرد و بار ديگر اين واقعيت را ملموس تر مي کند که امکان تحول و تغييرات ساختاري از درون حاکميت و با تمسک به ابزار انتخابات در سايه حاکميت رژيم استبدادي- مذهبي جمهوري اسللامي نشدني است و دل بستن به امکان تحقق دمکراسي و برابري ملي با استناد به مواد نيم بندي از قانون اساسي و از طريق صندوقهاي راي اسلامي سرابي بيش نيست.
انتخابات در جمهوري اسلامي حداقل از سه دهه قبل, براي تنظيم مناسبات جناحين معتقد به اصل بقا نظام اسلامي و حل معامله گرايانه اختلافات موجود در تسهيم اهرم هاي قدرت سياسي, اقتصادي و مالي بين سردمداران و ايادي آنان و کسب مشروعيت براي حکومت ولايت فقيهي کاربرد داشته است. به همين دليل نيز رژيم از توسل به هر آنچه که شرايط تحقق اين اهداف را ميسر سازد, ابايي ندارد. مهندسي کردن انتخابات, تقلب, راي سازي, فريب و تطميع, مخالف سازي, سرکوب, زندان و اعدام, ايجاد اختلاف, بديل سازي, سواستفاده از باورهاي فرهنگي و مذهبي مردم و هر رفتار ضد دمکراتيک ديگر در زمره اين برخوردهاست.
در انتخابات ۱۲ اسفند, رژيم بيش از هر زمان ديگري براي کسب مشروعيت در افکار عمومي ملي و بين المللي نيازمند حضور گسترده مردم هست تا در فرداي انتخابات باز هم از ادبيات نخ نما شده "حضور ميليوني امت مسلمان", "مشت محکم به دهان دشمنان" و "حماسه اي ديگر" داد سخن سر دهد و کار مخالفين را "تمام شده" اعلام کند. سخنان و مصاحبه هاي سردمداران رژيم و گزمگان امنيتي آن و سياستهاي جاري صدا و سيماي خامنه اي از هم اکنون ذهنيت عمومي را براي همچون ادبيات تبليغي آماده مي کنند.
در اين راستا, در روزهاي اخير حجم سوء استفاده از شاخصه هاي فرهنگ ملي- قومي در سياستهاي تبليغي کانديداهاي تاييد صلاحيت شده رژيم در مناطق ملي با هدف کسب آرا طرفداران مسائل ملي- قومي بيش از پيش به چشم مي خورد و اين عده به يکباره دايه مهربانتر از مادر براي مليت ها و فرهنگ ملي- قومي شده اند. در منطقه ترکمن نشين گلستان رقابت کاذب بين ترکمن و زابلي راه مي اندازند؛ در سيستان بلوچستان به اختلاف بلوچ و سيستاني عمق مي بخشند و شخصيت هاي مرجع آنها را به رقابت با يکديگر از طريق راي به کانديداهاي خود ترغيب مي کنند؛ در خوزستان از يک طرف جوانان عرب را به جرم مخالفت با شرکت در انتخابات به خاک و خون مي کشند و از طرف ديگر با شيوخ و رهبران عشيره ها و طوايف جهت تاثيرگذاري بر روند انتخابات مورد نظر خود به مذاکره مي پردازند؛ در کردستان شمشير مرگ بر بالاي سر مبارزين و آزاديخواهان اسير آويزان مي کنند و در آذربايجان تفکيک شده, به موازات به بند کشيدن مبارزين برابري طلب و آزاديخواه, با حيله و نيرنگ و ايجاد رقابت کاذب بر بستر ترکيب قومي و فرهنگي جمعيت, در تلاش هستند به هر نحوي که شده, مردم بيشتري را به پاي صندوقهاي راي بکشانند.
همه اين اقدامات در حالي صورت مي گيرد که امنيتي کردن فضاي مناطق ملي با دستگيريهاي گسترده, فراخواندن متهمين در قيد ضمانت به زندان, صدور احکام سنگين, مراجعه به منازل فعالين شناخته شده, احضار رسمي و غيررسمي و تهديد و توجيه خياباني فعالين ملي و آزاديخواهان به عدم دخالت در روند انتخابات, به برنامه اصلي و مستمر سياستگذاران امنيتي رژيم تبديل شده است.
ارزيابي رفتارهاي انتخاباتي رژيم در منطقه ملي آذربايجان بويژه با شروع رقابتهاي انتخاباتي کانديداهاي تاييد صلاحيت شده نشانگر آن است که در اين دوره نيز رژيم به تجربه خود دال بر ايجاد رقابت کاذب بر بستر تمايزات و اختلافات قومي, طايفه اي و مذهبي و خوشه چيني از نتايج آن به شکل مراجعه رقابتي منسوبين اقوام, طوايف و مذاهب يادشده به پاي صندوق هاي راي, تکيه دارد.
اگر در مرکز استان اردبيل "محلي گرايي" و "رقابت بين کانديداي محلي و غيراردبيلي" را دامن مي زنند و در مناطق روستايي و عشايري آن بستر نظام اجتماعي طايفه اي موجود را عرصه سياستهاي انتخاباتي خود قرار داده اند, در استان آذربايجان غربي مجددا نظريه ارتجاعي "حمايت از هر کانديداي ترک در برابر کانديداي کردها" را بوسيله دلالان حرفه اي سياست انتخاباتي خود که زير پرچم دروغين "هويت طلبي" و "آذربايجان خواهي" به مشاطه گري سياستهاي منطقه اي رژيم مي پردازند, پيش مي برند. قراين نشان مي دهد که اين سياست ارتجاعي به شکل "حمايت از هر کانديداي کرد در برابر کانديداي ترک ها" بويژه در مرکز استان- اروميه- از سوي افراطيون کرد نيز دامن زده مي شود.
اين سياست رژيم به شکل ترويج نظريه "حمايت از آذربايجاني اصيل" و "طرح مسئله ملي با شرکت در انتخابات" در مناطق شرقي آذربايجان بويژه در مرکز آن – تبريز- توسط برخي از شخصيت هاي داخل نظام که داعيه رهبري حرکت ملي آذربايجان را دارند, صورت مي گيرد. اين "رهبران موسمي" که در فصول انتخابات به يکباره فيلشان ياد هندوستان "رهبري حرکت ملي آذربايجان!!" را مي کند با تشکيل جلسات عمومي و خصوصي با دانشجويان و جوانان شيفته مدنيت و فرهنگ ملي- قومي و ترغيب آنها به شرکت در انتخابات يا توجيه اين مسئله که با شرکت در انتخابات مي توان به طرح مسئله ملي پرداخت, بعنوان عاملين و مجريان پشت پرده سياستهاي ترغيب و تشويق مردم به شرکت در انتخابات عمل مي کنند.
اين سياستهاي مزورانه هر چند از طرف رژيم عوامفريب و دلالان سياسي آن دور از انتظار نيست, ولي تحت تاثير قرار گرفتن برخي از فعالين ملي و بويژه طيف هويت طلب حاضر در صفوف جنبش ملي آذربايجان و افتادن آنها در دام اين نيرنگ جاي بسي تاسف دارد. چرا که حساب اين عده, از دلالان حرفه اي سياست انتخاباتي رژيم جداست.
بنابر آنچه که آمد امروز هوشياري, شناخت و خنثي کردن ترفندهاي رژيم براي به شکست کشاندن جنبش سراسري تحريم انتخابات, شرط ضروري پايبندي به اصول برابري طلبي ملي و آزاديخواهي فعالين و مبارزين ملي, دمکرات و ترقيخواه مناطق ملي از جمله آذربايجاني ها در اين شرايط است.
ما بعنوان بخشي از دمکرات هاي چپ آذربايجان ايران, انتخابات آتي مجلس را غيرآزاد، غيردمکراتيک، مديريت شده و امنيتي ارزيابي مي کنيم و شرکت در انتخابات فرمايشي رژيم را تحت هر عنوان و با هر توجيهي از سوي افراد و جريانات ملي, شرکت در سياستهاي تفرقه افکنانه, سرکوبگرانه و ضد ملي رژيم جمهوري اسلامي مي دانيم.
ما با شرکت فعال در کارزار سراسري تحريم انتخابات فرمايشي رژيم, نيروهاي برابري طلب ملي, فدراليست ها, هويت طلبان, دوستداران فرهنگ ملي- قومي, آزاديخواهان, دمکراسي خواهان و کليه فعالين ملي آذربايجان را به هوشياري و خنثي کردن ترفندهاي رژيم و دلالان سياسي آن در ايجاد کينه و عداوت بين مليت هاي تحت ستم فرا مي خوانيم.
ما مي توانيم با حفظ هوشياري و افشاي اين ترفندها و عدم شرکت در انتخابات فرمايشي, به سهم خود در گسترش جنبش جاري تحريم سراسري انتخابات فرمايشي موثر باشيم و کارزار عمومي تحريم انتخابات فرمايشي رژيم را به همبستگي ملي مليت ها و آزادي مردم ايران از ديکتاتوري اسلامي تبديل کنيم.

دمکرات‌هاي چپ تبريز
۰۵/۱۲/۱٣۹۰

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration