The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

براي صلح، براي فلسطين

بيانيه‌اي از جنبش چپ ايران در دفاع از «مردم»

براي صلح، براي فلسطين»
بيانيه‌اي از جنبش چپ ايران در دفاع از «مردم»
دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۲ آپريل ۲۰۱۲

اين روزها که بار ديگر بر طبل حمله‌ي نظامي به ايران کوبيده مي‌شود، گروهي از مردم اسرائيل کمپيني را در مخالفت با جنگ احتمالي دولت‌ اسرائيل و آمريکا عليه ايران آغاز کرده و به واسطه‌ي آن پيام‌هاي دوستي و احترام خود را براي مردم ايران مي‌فرستند؛ البته از موقعيتي فرادست و با اين پيام که ما «هرگز به ايران حمله نخواهيم کرد». گروهي از ايرانيان نيز متقابلاً پيام دوستي و احترام به مردم اسرائيل فرستاده‌اند، و ضمن اعلام برائت از جنگ‌طلبيِ دولت ايران، با حمله‌ي نظامي به ايران مخالفت کرده‌اند. ناگفته نماند که گروهي از سازمان‌دهندگانِ اوليه‌ي کمپينِ طرف ايراني، از فعالان سياسي دست‌راستي هستند که اتفاقاً پيش از اين، ابايي از بيان حمايت خود از حمله‌ي نظامي به ايران نداشتند و آن را در بوق و کرنا مي‌کردند، و رسانه‌ها پر بود از حمايت آشکار و نهانِ آن‌ها با تحريم‌هاي اقتصادي و جنگ، تحت عنوان «مداخله‌ي بشردوستانه» در ايران. بخشي از اين لشکر نوليبرال‌هاي ايراني نيز با ماسک‌هاي «ضد جنگ» و «ضد تحريم» مشغول تئوري‌پردازي براي به اصطلاح «مداخله‌ي بشردوستانه»‌ي قدرت‌هاي بزرگِ سرمايه‌داري جهاني بر عليه ايران بودند. اگرچه کمپين ضد جنگ و دوستيِ متقابل از سوي شهروندان کشورها، مستقل از دولت‌هايشان در شرايط بحراني تشديد جنگ لفظي و تشنگي هر دو طرف به بحران‌، يک اقدام مثبت به شمار مي‌رود، اما ناديده گرفتن رنج مردم ايران در سي‌وسه سال گذشته و مساله‌ي مردمِ فلسطين از بخش‌هاي مهم فراموش‌شده در اين کمپين هستند.

به باور ما، جنبش‌هاي مردميِ ضد جنگ بايد به شکلي نمادين مرزهاي بين کشورها - جايي که نمود اعمال قدرت دولت‌ها محسوب مي‌شود- را از بين برده و در پي ايجاد همبستگيِ هرچه بيشتر بين مردم کشورهاي درگير باشند. «کمپين ضد جنگ» در اسرائيل، بايد از نقد و نفيِ «ديوار جدايي» که حائلي است بين مردم اسرائيل و باقي مردم دنيا موجوديت خود را آغاز کند. هيچ کارزار ضد جنگي از اسرائيل نمي‌تواند پيام صلح و دوستي به هيچ نقطه‌اي از جهان بفرستد بي آن‌که آن پيام از بدن‌هاي به فقر کشانيده‌شده و بي‌حقِ مردم فلسطين عبور کند. مردم اسرائيل نمي‌توانند با جنگ عليه ايران مبارزه کنند پيش از آن که متوجه اين امر مهم شوند که در حال حاضر جنگي عليه مردم فلسطين و ايران در جريان است که اين جنگ البته از بي‌عدالتي‌هاي سياسي- اقتصادي در اسرائيل و ديگر نقاط جهان جدا نيست.

تهديد به مداخله‌ي نظامي و خطر اعلانِ جنگ به ايران در شرايطي اوج گرفته که مبارزات و مقاومت‌هاي مردمي در ايران طي سه سال گذشته توجه بخشي از افکار عمومي و فعالين سياسي در جهان را از برنامه‌ي هسته‌اي، به سمت خواسته‌هاي سياسي و اقتصادي مردم ايران معطوف کرده است. درست زماني که حکومت تحت فشار عظيم نارضايتي سياسي- اقتصادي و مقاومت مردم در ايران قرار دارد، تهديد به جنگ به ياري حکومت ايران آمده است تا نگاه‌ها را از موضوعات داخلي منحرف ساخته و دست‌يابي به مطالبات تاريخي-سياسيِ برابري‌طلبانه و آزادي‌خواهانه را براي مردم ايران به تأخير بياندازد؛ آن هم در شرايطي که بسياري از مردم در ايران به خاطر مبارزه براي همين مطالبات زنداني مي‌شوند و يا مجبور مي‌شوند کشور را ترک کنند. چنين شرايطي در بحبوحه‌ي مبارازت پس از انقلاب بهمن سال ۵۷ درست زماني که صدام حسين از سوي آمريکا و اروپا به جنگ با ايران تشويق شد نيز در جريان بود. جنگ عراق عليه ايران، مردم ايران را مجبور کرد به جاي اين‌که در مقابل انحرافِ انقلاب و مصادره‌ي ضدِ انقلابيِ آن بايستند، از زندگي و کشورشان دفاع کنند. شايد به همين دليل است که بسياري از مردم ايران، تهديد به جنگ عليه کشورشان را تلاشي از جانب برخي حکومت‌ها براي در قدرت نگه‌داشتنِ جمهوري اسلامي تلقي مي‌کنند، آن هم درست زماني که جمهوري اسلامي در ضعيف‌ترين دوران حيات خود بسر مي‌برد .

بيش از سي سال است که مردم ايران نه تنها به تناوب از تهديد حمله به کشورشان رنج برده‌اند، که همواره قرباني تحريم‌هاي اقتصاديِ يک‌جانبه شده و هر ساله تعداد کثيري از آن‌ها، در نتيجه‌ي اين تحريم‌ها، در سوانح هوايي کشته مي‌شوند. آثار غير قابل انکار تحريم‌ها بر سامانه‌ي ارائه‌ي خدمات سلامت در ايران، حوزه‌ي بهداشت و درمان را در موقعيتي بحراني فرو برده است. اين تحريم‌ها و تهديدها به ايجاد بازار زيرزميني و تشديد فساد اقتصادي توسط لايه‌هايي از حکومت کمک کرده است. به وضوح مي‌توان ديد که تحريم‌هاي اقتصادي و تهديد به جنگ، فشارهايي نيستند که تنها بر حکومت ايران تحميل مي‌شوند، بلکه عمدتا پيکره‌ي اقتصادي-سياسي در ايران، مبارزات مردم و اميد آن‌ها براي رسيدن به آينده‌اي بهتر براي کشورشان را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهند. مردمي که رنج يک کودتاي انگليسي-آمريکايي را کشيده‌اند و تا همين امروز نيز تبعات آن را متحمل شده و مبارزات‌شان اغلب با تهديد قدرت‌هاي جهاني به جنگ پس زده‌ شده‌است، دلايل بي‌شماري دارند که به لحاظ سياسي، نسبت به در دست گرفتن سرنوشت‌شان، احساس نااميدي و سرخوردگي کنند. شک و ترديد براي چنين مردمي نه جزئي از يک تئوري توطئه، بلکه يک نتيجه‌گيريِ عقلاني از تاريخ است.

افزون بر اين، ما معتقديم اين کمپينِ ضد جنگ، تنها در صورتي که دربرگيرنده‌ي مردم فلسطين باشد، مي‌تواند از نهادهاي قدرت اعلام استقلال کرده و مخاطب را مجاب کند که صرف نظر از قوميت‌ها و مليت‌ها خواستار عدالت است و نشان دهد که رابطه‌ي ميانِ مسأله‌ي فلسطين و تهديدِ جنگ عليه ايران را درک کرده است. مسأله‌ي فلسطين تنها محدود به فلسطينيان نمي‌شود. فلسطين يک مفهوم جهاني است و مرزها را در مي‌نوردد. همبستگي ميان مردمان ستم‌ديده از اين رو لازم است که مسأله‌ي يک گروه از آن‌ها ابزاري براي استثمار گروهي ديگر نشود. در حالي که فعالين کارگري همچون «رضا شهابي»، «شاهرخ زماني»، «بهنام ابراهيم‌زاده»، «محمد جراحي»، «ابراهيم مددي»، «علي‌رضا اخوان»، «پدرام نصراللهي» و ... به خاطر فعاليت‌هايشان در دفاع از حقوق زحمتکشان براي سال‌ها به زندان محکوم شده و در بند هستند، طرح مسأله‌ي فلسطين از سوي حکومت ايران تنها يک نمونه‌ از بهره‌برداري هاي مضحک دولت‌ها است تا خود را به عنوان سردمدار دفاع از حقوق ستم‌ديدگانِ جهان جا بزنند. حکومت ترکيه نيز، که کردهاي ساکن اين کشور را به خاطر برپايي مراسم سال جديدشان سرکوب مي‌کند، يا يک دانشجو را به دليل استفاده از شال فلسطيني به زندان مي‌افکند، به نحو ديگري مسأله‌ي فلسطين را مورد سوء استفاده قرار مي‌دهد تا خود را مدافع عدالت براي مردم تحت ستم جهان معرفي کند.
برخلاف آن‌چه نهادهاي قدرت مي‌خواهند ما بدان باور داشته باشيم، حکومت اسرائيل و حکومت ايران و سوريه، دشمني اساسي با يکديگر ندارند، بلکه هريک از آن‌ها به مثابه نيروي مکملي در پاسخ به نياز ديگري در اين چرخه‌ي ضدمردمي عمل مي‌کنند. به عنوان مثال حکومت اسرائيل بدون استفاده‌ي ابزاري از حکومت ايران براي انحراف افکار عمومي جهان و رسانه‌ها، چطور مي‌توانست با ستم سيستماتيک عليه مردم فلسطين، اعتصاب غذاي «حنا الشلبي»، و تظاهرات گسترده‌ي مردمي در اسرائيل در اعتراض به روندهاي بيدادگرانه‌ي متاخر سرمايه‌ي مالي، دست به مقابله بزند؟، حکومت ايران در حالي که تمام تلاش خود را به کار بسته تا مقاومت کارگران، فعالان مدني، دانشجويان و روزنامه‌نگاران ايراني را سرکوب کند، بدون کمک حکومت اسرائيل در ايجاد خطر جنگ و دامن زدن به جنگ لفظي، چگونه مي‌توانست در مقابل مقاومت مردمي در ايران بايستد؟.

به باور ما، در چنين پس‌زمينه‌اي که کارزار ضد جنگ و احترام متقابل ميان مردم اسرائيل و ايران در آن شکل گرفته، اعتراض به جنگ و تجاوز‌هاي امپرياليستي دولت اسرائيل و متحدانش، بي‌شک بايد در پيوند تنگاتنگي با حمايت از حقوق مردم فلسطين، و مبارزه با حکومت‌هاي ضدِمردمي منطقه مانند اسرائيل، سوريه، ترکيه، ايران و ... باشد که از مسأله‌ي فلسطين براي سرپوش گذاشتن بر خودکامه‌گي‌ها و انقياد بخش‌هاي مختلف مردم در عرصه‌ي داخلي سوء استفاده مي‌کنند. و به همين ترتيب مردم فلسطين بايد آگاه باشند که عدالت و رهايي براي فلسطين از طريق حمايت حکومت‌هاي مستبد عملي نمي‌شود، چرا که اين حکومت‌ها تنها براي سرپوش گذاشتن بر ستم سيستماتيک داخلي‌شان بر مردم و زد و بندهاي سياسي با امپرياليسم، خود را در کنار نيروهاي مترقي جهان از حاميان مردم فلسطين جا زده‌اند.

فهرست اول امضا ها:

اميرعباس آذرم وند
سهيل آصفي
عسل اخوان
مرجان افتخاري
مريم افشاري
بابک اکبري فراهاني
امير اميرقلي
بهداد بردبار
هژير پلاسچي
آرزو پوراسماعيلي
زهرا پورعزيزي
عابد توانچه
منصور تيفوري
اسماعيل جليلوند
جمعي از دانشجويانِ چپ دانشگاه هاي تبريز
امين حصوري
مينا خانلرزاده
مينا خاني
اشکان خراساني
گلناز خواجه گيري
سارا دهکردي
ديدار از طرف بلاگرهاي فتوبلاگ ولي عصر
عطا رحمتي
پژمان رحيمي
رضوان زنديه
طاها زينالي
ربرت سپانيان
محسن سهرابي
سامان شاه محمدي
مصي شيرواني
ستاره صبور
محسن عمادي
ميثم فرهنگ
علي کلايي
آرش کيا
اميرمحسن محمدي
قادر محمدي
سپهر مساکني
امير مهرزاد
يونس ميرحسيني
پريسا نصرآبادي
پويا نودهي
بهادر نيکفر
آرمين نيکنام
وحيد ولي‌زاده
عدنان هم قبيله
سحر يزداني پور

جمع آوري امضا‌ها براي ليست دوم ادامه دارد، در صورت تمايل به امضاي اين بيانيه نام خود را به ايميل زير بفرستيد:

iraninanleft@gmail.com

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration