The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

جمهوريخواهان و تابوي «انقلاب

مارال سعيد

اخبار روز
چهارشنبه ۲٣ فروردين ۱٣۹۱ - ۱۱ آوريل ۲۰۱۲

در پس برگزاري کنفرانسهاي اخير، بخصوص کنفرانس استکهلم و اينک واشنگتن، اين سوآل در ميان ايرانيان، دهان به دهان ميگردد که، چرا دوستان جمهوري خواه از واژه ي "سرنگوني"، "تغيير بنيادي"، و يا حتا "عبور از" نظام حاکم بر ايران يک تابو ساخته اند؟

پرواضح است که اين دوستان واژه هاي فوق را مترادف با انقلاب انگاشته و بر اساس تعاريف کلاسيک باقيمانده از قرون ١٩ و ٢٠، انقلاب را، به زير کشانيدن حکومت با تمهيدات مسلحانه ارزيابي ميکنند.
از آنجا که اينچنين انقلاباتي ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه را برهم زده و بدليل فراهم نبودن زيرساختهاي لازم، روند فروپاشي حکومت به برپائي يک نظام دمکراتيک نمي انجامد، و در موقعيت خود ويژه ي کنوني ايران، بسيار محتمل ديده ميشود که کشور به سمت يک تجزيه جغرافيائي پيش رود. لذا اساسا ً دوستان جمهوريخواه از در مخالفت با هرگونه تغيير بنيادين در جامعه ايران برميآيند.
با اين استدلال، آنها بر موضع تحولات غيرخشونت آميز پاي مي فشرند. و در اين اصرار خويش به آن حلقه ي مغفول که همانا ملزومات چنين تحوليست نمي پردازند و بيان نمي دارند، در شرايطي که رژيم حاکم بر ايران کوچکترين نهاد مدني را برنمي تابد، چگونه بايد موازنه ي نيرو در جامعه، بنفع نيروهاي اپوزسيون چرخش يابد. نيرويي که بايست در عرصه ي داخل با فشار از پائين و در عرصه ي خارج با فشار بين المللي فراهم آيد.
در ثاني، در نبود نهادهاي مدني و عدم پذيرش کمترين اعتراض مدني از سوي حاکميت، طبعا ً حرکتهاي اعتراضي مردم، بصورت خودانگيخته و توده وار خواهد بود که به راحتي و بسيار سريع راديکاليزه ميگردد. و از ديگر سو، رژيم نيز بدليل عدم پتانسيل پذيرش اعتراض، به سرعت در سدد سرکوب هر گونه تظاهر مدني بر خواهد آمد.
کلا ً در جوامع استبداد زده اي همچون ايران، خشونت هميشه از طرف حاکمان بر مردم تحميل گرديده و ميگردد و مردم هيچگاه خواهان خشونت نبوده و نيستند. در اين ميان اما متأسفانه از آنجا که حرکتهاي اعتراضي مردم، سازمان يافته نيست، لاجرم براحتي و بشدت از طرف حکومت سرکوب شده و باعث سرخوردگي و انفعال در ميان مردم ميگردد. و يا آنکه بدليل گستردگي حضور مردم، نيروهاي قهر، توان سرکوب نداشته و جامعه به هرج و مرج و بي ثباتي کشيده ميشود.

نتيجه آنکه، معضل اصلي و گرهي اپوزسيون ايران، همانا چگونگي بردن آگاهي به درون مردم و سازماندهي اعتراضات آنان است نه انقلاب يا رفرم.
مردم تاکنون خواهان کمترين رفرمها بوده اند. همچون سال ١٣٨٨، آنها با گفتن "رأي من کو" صرفا ًخواهان به رسميت شناخته شدن رأيشان بودند اما اين حکومت بود که پاسخ آنها را با داغ و درفش و گلوله داد.
روند سي و اندي ساله ي گذشته، بازگوکننده ي اين واقعيت است که اين رژيم تنها در شرايط ضعف و در خطر ديدن اصل وجودي خويش، حاضر به پذيرش "تغيير روش" است (نمونه: پذيرش قطعنامه ٥٩٨ شوراي امنيت سازمان ملل متحد).
چيستي اين موقعيت بسيار واضح است، اين حکومت چنان روابط خارجي و داخلي خويش را با ايدئولژي شيعه در هم آميخته که هر گونه سازش، مصالحه و رفرم برايش مسئله ي مرگ و زندگي و مساوي با نوشيدن جام زهر است. حاکمان در طول اين سالها به راهي رفته اند که کوچکترين رفرم، منجر به اضمحلال نظام جمهوري اسلامي خواهد شد و نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان.

آري دوستان، صحنه، صحنه ي اروپا و آمريکا نيست که ابزار دمکراتيک براي ابراز آزادانه ي اراده ي مردم فراهم باشد و دولت نيز مجبور به پذيرش آراء مردم.
در صحنه ي سياسي ايران بدون شک سياست ورزان مردمي و ميهن دوست هيچگاه در سازش، مصالحه، رفرم و حتا عقب نشيني را نمي بندند. اما نبايد فراموش کنيم که با رژيمي طرف هستيم که پايبند هيچيک از ابزار و ملزومات بازي دمکراتيک نيست، و مردم را نيز نميتوان بدون مهيا بودن شرايط دمکراتيک که با وجود جمهوري اسلامي غير ممکن مينمايد به طواف "صندوق رأي" کشاند.
به مردم بايد گفت، هدف "صندوق رأي" است اما نه تحت هر شرايطي، نه با قانون اساسي پر تنافض و تبعيض جمهوري اسلامي، نه با وجود ولي فقيه، و نه در زمان ممنوعيت فعاليت احزاب.
دوستان، مردم در حال عبور از شرايط بوجود آمده توسط جمهوري اسلامي و در جهت ساخت شرايطي بهتر براي زيست خود و فرزندان خود هستند. حال از دل اين نظام يا از روي اين نظام. و چگونگي اين عبور، در طول راه رسيدن به يک شرايط دمکراتيک براي برگزاري يک انتخابات آزاد است که مشخص ميگردد ولاغير.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration