The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بيانيه کانون مبارزه با نژاد پرستي و عرب ستيزي در ايران

13/04/12کانون مبارزه با نژاد پرستي و عرب ستيزي در ايران

بيانيه کانون مبارزه با نژاد پرستي و عرب ستيزي در ايران
با موضعگيري هاي خود، احساسات هموطنان عرب خودرا نيازاريد
طي چهار ماه گذشته شاهد برخي از بيانيه ها و نوشته هايي بوديم که يا در موضعگيري هاي خود، وجود مردم عرب در عربستان ايران را ناديده گرفته اند، يا حاوي احساسات نژاد پرستانه ضد عربي و ضد ترکي بودند. بيانيه سخنگوي "َشوراي هماهنگي راه سبز اميد" به امضاي اردشير امير ارجمند، نمونه اول و مقاله سايتي به نام "فضول محله" و شعر منتشر شده در خبرگزاري فارس، نمونه دوم اين نوشته ها بود. ما در اين جا به بررسي اين سه مورد مي پردازيم:
1- بيانيه شوراي هماهنگي راه سبز اميد
نخست، آقاي اردشير اميرارجمند سخنگوي "شوراي هماهنگي راه سبز اميد" روز بيست و دوم بهمن ماه گذشته بيانيه اي در محکوم کردن "بازداشت واعمال خشونت هاي غير قانوني نسبت به شهروندان خوزستاني" صادر کردند. پيش از آن نيز شماري از شخصيت ها و سازمان سياسي وحقوق بشري – از جمله ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل - در باره دستگيري 65 تن از شهروندان عرب ومرگ دو تن از آنان بيانيه هايي صادر کرده واين اعمال سرکوبگرانه را محکوم کرده بودند که از اين بابت از همه آنان سپاسگزاريم. در بيانيه شوراي هماهنگي راه سبز اميد آمده است: " ضمن محکوم کردن سرکوب، بازداشت و اعمال خشونتهاي غير قانوني نسبت به شهروندان خوزستاني که مطالبات خود را از طرق مسالمت آميز دنبال مي‌کنند، يک بار ديگر به اقتدارگرايان حاکم که ايجاد رعب و وحشت و اعمال خشونت و سرکوب رانشان از قدرت تو خالي خود مي دانند، لزوم آزادي همه زندانيان سياسي فارغ از قوميت و مذهب آنها و رعايت حقوق همه قوميتها و اقليتهاي مذهبي را يادآور مي‌شود". در حالي که همه رسانه ها، سازمان هاي سياسي و حقوق بشري ايراني وخارجي از دستگيري و مرگ " شهروندان عرب" در شوش و حميديه واهواز سخن گفته اند بيانيه ياد شده هويت قومي اين افراد را ناديده مي گيرد. ما از صادر کنندگان بيانيه مي پرسيم که آيا حساسيت خاصي نسبت به واژه "عرب" دارند که از ذکر آن ابا داشته اند؟ ظاهرا آقايان از همگنان خود در حزب مشارکت، بسي محافظه کارتراند که مطبوعاتشان در روزگار اصلاحات، مقاله هاي وگفتگوها در باره "شهروندان عرب" را منتشر مي کردند وحساسيتي هم نداشتند. وقتي آقاي امير ارجمند وشوراي هماهنگي راه سبز اميد از بر زبان راندن نام يکي از مليت هاي تشکيل دهنده جامعه ايران يعني عرب ها - با شش مليون نفر جمعيت - پرهيز مي کنند، چگونه مي توان اميدوار بود که آقايان در فرداي ايران، حقوق ملي و تاريخي اين مردم را رعايت کنند؟ ما از اين شورا انتظار داريم از رسوبات ذهني نسبت به "عرب ها" رها شوند و اين خطاي خودرا تصحيح کنند.
دوم، سايتي به نام " فضول محله" www.fozoolemahaleh.com مطلبي منشر کرده است با عنوان "ساختن هزاران مسجد و نامگذاري عربي خيابان ها، فرهنگ ما را به کجا ميبرد؟" به قلم

شخصي به نام سهراب ارژنگ. اگر مساله محدود به اين سايت مي بود شايد به اين سايت گمنام ونويسنده گمنام ترش نمي پرداختيم اما وقتي برخي از سايت هاي فارسي اين مطلب را نقل مي کنند، نقد اين گونه مطالب عرب ستيز بر ما واجب مي آيد. در بخشي از اين مقاله آمده است: " از مسجد، حسينيه، مراکز به اصطلاح علمي، حوزه هاي آخوندي ملاها که در شهرهاي گوناگون که بگذريم، به يک نوع فرهنگ زدايي و پايمال کردن آن سرتاسر کشور مي رسيم و آن تغيير نام هاي زيباي پارسي ميدان ها، و خيابان ها، مؤسسات، و ساختمان ها به تازي و يا ناميدن تازيان به خاک خفته و بلاي کشورمان و يا کشورهاي عربي، چون امام و امام زاده است. نيازي به ذکر مثال نيست. همه مي دانند که نام هاي ابوذر، حر، غدير، و يا هريک از امامان ۱۲ گانه، و مشابه آن، جايگزين نام هاي زيباي پارسي ما شده است".
البته هر شهر واستاني که اکثريت مردمش فارس باشند حق دارند ميدان ها، خيابان ها واماکن عموي را به "نام هاي زيباي پارسي" بنامند بي آن که لفظ تحقير آميز "تازي" را به کارگيرند وبه مليت هاي ديگر توهين نمايند. اما از گردانندگان اين سايت و ديگراني که اين مطلب را نقل کرده اند مي پرسيم که آيا اين حق را براي ديگر خلق هاي ايران هم قائلند تا "نام هاي زيباي ترکي، کردي، عربي، بلوچي يا ترکمني " بر ميدان ها و خيابان ها و اماکن عمومي شهرها واستان هاي خود بگذارند؟ آيا مثلا هموطنان عرب حق دارند در عربستان (خوزستان) "نام هاي زيباي عربي" بر استان، شهرها و محله هاي خود بگذارند و جايگزين نام هاي تحميلي "پارسي" کنند که با زور سرنيزه بر آنان تحميل شده است؟ از سال 1925 تاکنون نام تاريخي استان ما را از عربستان به خوزستان وشهرهاي ما را از "محمره" و"عبادان" و"خفاجيه" و"فلاحيه" و"معشور" و"خلف آباد" به خرمشهر و آبادان وسوسنگرد و شادگان و ماهشهر و رامشير تبديل کرده اند. کار به جايي رسيده که نام رودخانه ها، اماکن طبيعي، روستاها، کوچه ها و خيابان را هم به "نام هاي پارسي" بدل کرده اند که برخي از آنان افرادي عرب ستيز بوده اند مثل ابراهيم پورداود وامثال ايشان. ما حق نداريم نام نوزادانمان را از ميان نام هاي عربي غير مذهبي بگذاريم. تابلوهاي مغازه هاي عرب ها در استان عربستان بايد به "زبان پارسي" باشد والبته سنگ قبر مرده هايمان نيز. اين امر در مورد ديگر مليت هاي غير فارس نيز کما بيش صدق مي کند. وما از نويسنده مقاله مي پرسيم که آيا اين فرهنگ زدايي نيست که شما هيچ اشاره اي به آن نمي کنيد و فقط خود را مي بينيد و مليت خودرا و در واقع تنها به قاضي مي رويد. شما که با تبختر نژاد پرستانه سخن از ملتي مي کنيد که گويا " فرهنگ غني و اصيل خود را رها کرده و دنباله رو پا برهنگان عرب گشته است" نود هشتاد وپنج سال است که با چماق "فرهنگ غني واصيل" شصت در صد از مردمان ايران را از زبان و فرهنگ وادبيات شان محروم کرده ايد والبته به برکت زبان رسمي، در همه دوران تحصيل به زبان مادري خود تعليم مي بينيد و هنوز هم اغلب ميدان ها و خيابان ها واماکن عمومي، ونيز صدها کتابفروشي و رسانه هاي ارتباطي در سراسر ايران همگي به "زبان پارسي" است و سالانه صدها عنوان کتاب به "زبان زيباي پارسي" رسمي چاپ ومنتشر مي شوند و البته با پشتوانه پول نفت همان "پابرهنگان عرب"، که بر اثر سياست هاي نژاد پرستانه شما در بدترين حالت اقتصادي واجتماعي وفرهنگي نگه داشته شده اند. حال که با ديدن کمترين خدشه اي به اين وضع به خروش مي آييد آيا هيچ گاه فکر کرده ايد که هموطنان غير فارس شما يعني اکثريت شهروندان اين مملکت، يک در صد آن چه شما داريد ندارند؟
سوم، سايت خبرگزاري نيمه رسمي فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در تاريخ 21 فروردين 91 برابر با 9 آوريل 12 در بخش گروه فرهنگي/حوزه کتاب و ادبيات، رباعياتي را منتشر کرده که در آن به عرب ها و ترک ها توهين کرده است .
در اين گزارش که زير عنوان "شعري درباره عملکرد ترکيه در قبال سوريه" منتشر شده شخصي به نام "شجاع‌الدين ابراهيمي" به قول خبرگزاري فارس " در پي رخدادهاي سوريه و مداخله کشورهاي غربي، عربي و ترکيه در امور داخلي اين کشور رباعي‌هايي را سروده است."
در رباعي اول که نام "توطئه جديد" بر آن اطلاق شده شاعر ضمن "تازي" ناميدن عرب ها مي گويد: "در سوريه «ترک» در پي «تاز» شده ست"..."چون «توطئه‌اي «جديد» آغاز شده ست".
بي گمان واژه "تازي" در زبان فارسي امروزي براي توهين به عرب ها به کار مي رود و خبرگزاري نيمه دولتي حکومت اسلامي – آريايي اين را مي داند.
اين فرد به ظاهر شاعر که در مناسبت هاي مختلف هواداري خود را از نظام جمهوري اسلامي ايران و رهبر آن آيت الله علي خامنه اي اعلام داشته است در رباعي ديگري که نام "دم شير" دارد چنين مي گويد :"در «بيشه» چو ابراز به طنازي کرد...ترکيه «سگ» مراد را «تازي» کرد". و در ادامه با تاکيد بر اين که سوريه عراق نيست مي افزايد:" «سوريه» عراق نيست حتم است سقط...با اين «دم شير» خر اگر بازي کرد .
در اينجا شاعر با استفاده از استعاره، عرب ها را "سگ" توصيف کرده و ترک ها را "خراني" ناميده که با دم شير بازي مي کنند. شير در اينجا اشاره به بشار اسد است زيرا "اسد" در زبان عربي يکي از نام هاي شير است.
به نظر مي رسد خبرگزاري نهاد نظامي - اسلامي سپاه پاسداران هم، حجاب هاي به ظاهر اسلامي و ديني را کنار گذاشته و باطن حقيقي خويش را نشان داده است. در اين جا گرچه در ظاهر رهبران ايران و ترکيه و سوريه مضمون اين شعر بي مايه هستند، اما نفرت نژادي عليه ملت هاي عرب و ترک در اين شعر کاملا هويداست.
در پايان ضمن نکوهش اين برخوردهاي عرب ستيز و ترک ستيز بر اصرار خود در مبارزه عليه نژاد پرستي در ايران ادامه داده و از شخصيت ها و نيروهاي دموکرات وانسان دوست مي خواهيم ما را در اين راه ياري نمايند.
کانون مبارزه با نژاد پرستي و عرب ستيزي در ايران
بيانيه شماره 9
/13/04/12

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration