The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

وضعيت زنان کارگر در کارخانه جات نساجي هند

برگردان ناهيد جعفرپور

وضعيت زنان کارگر در کارخانه جات نساجي هند

Munnade, Indien:
Graswurzel
برگردان ناهيد جعفرپور
بيکاري، نابرابري در زندگي و شرايط کاري، تجارت ناعادلانه، عدم سرمايه گذاري در زير ساختارها بخشي از سيستم نابرابر توليد و تجارت کنوني است که بخصوص زنان مهمترين قرباني اش مي باشند. از سال 1970 به اين سو درصنايع نساجي 45 درصد محل هاي کار حذف گرديده است که در نتيجه صدها هزار کارگر ( بخصوص زنان) بيکار گشته اند. اين در حالي است که عدم سرمايه گذاري در صنايع ساختماني، صنايع فولاد و کشتي راني هم باعث بيکار شدن 145000 نفر گشته است.
هم اکنون بيش از 120000 زن جوان در صنايع نساجي سومانگالي هند مشغول بکارند. گزارش هاي سال 2011 تصويري تکان دهنده از زندگي روزمره اين کارگران جوان را نشان مي دهد: در اين گزارش تکان دهنده در باره کار کودکان، اضافه کاري اجباري، خطر براي سلامتي کارگران و سلب آزادي کارگران، ممنوعيت اعتصاب، فحاشي و تجاوز جنسي به کارگران توسط سرپرستان و نگهبانان و.. صحبت شده است. بدين طريق کارگران زن را مجبور مي کنند تا 12 ساعت در روز و 72 ساعت در هفته کار کنند. در هر اطاق خوابگاه 5 تا 6 زن جوان بسر مي برند. از سه بار غذا در روز يا مدد هاي اجتماعي و بيمه خبري نيست . در حدود 10 تا 20 درصد کارگران زن منطقه سومانگالي بين 12 تا 14 ساله مي باشند. در واقع در اين منطقه پيمان جهاني سازمان کار بشدت خدجه دار مي شود. شرايط کاري روي سلامتي کارگران جوان بشدت تاثير گذاشته و آنها ساعت ها بدون استراحت ايستاده مشغول بکارند. طبق گزارش فوق کارگران جوان زن مرتبا از مشکلات جريان خون، خستگي، بيخوابي و سر درد و شکم درد رنج مي برند. در بسياري از اوقات آنها مجبورند بدون ماسک (براي محافظت از گردو خاک پنبه که بهنگام کار در فضا پخش مي شود) کار کنند. زيرا که بخشا اين ماسک ها به اندازه کافي در کارگاه ها وجود ندارند. اين مسئله باعث شده است که بسياري از کارگران جوان از بيماري هاي ريوي رنج ببرند. براي مثال يکي از زنان جوان کارگر بنام يولهابا زماني که مشغول بکار شد 14 ساله بود و از 35 روپيه مزد روزانه 15 روپيه اش را کارفرما براي غذا و مسکن کم مي نمود بطوري که او با مزد 20 روپيه ( برابر با 33 سنت) مجبور بکار بود. وي بعد از دوسال و نيم کار هنوز کارخانه را بندرت آنهم به همراهي نگهبان ترک مي نمود. خانواده اش را بعد از يکسال کار ملاقات نمود. زماني که وي بيمار شد و بعد از اينکه بار ها و بار ها بيهوش گشت و دچار کمبود تنفس شد به بيمارستان منتقل شد و در بيمارستان پزشکان در ريه وي توده اي از فضولات پنبه پيدانمودند که مي بايست با يک جراحي از بدن اين دختر جوان برداشته شود. هزينه بيمارستان 20000 روپيه بود ( 330 يورو) که کارفرما علارغم وعده هاي بسيار اما حاضر به پرداختن نشد و اين هزينه را پدر و مادر تهي دست اين کارگر جوان مي بايست بپردازند.
بعد از علني شدن گزارش فوق شرکت هاي نساجي اعتراض نامه هائي تنظيم نمودند و خواهان اين شدند تا گزارش هاي ديگري تنظيم گردد. از آپريل 2012 گزارش ديگري در حال تنظيم است که هنوز علني نشده است. اوائل مارس امسال مرکز تحقيقاتي سومو که براي شرکت هاي چند مليتي کار مي کند گزارش مختصري را از تحقيقات خود منتشر نمود. در اين گزارش بهبودي شرايط کار قيد شده است. بطور مثال در اين گزارش از بهبود دستمزد ها و مجموعه پولي که کارگران بعد از پايان قرار داد سه ساله دريافت مي نمايند، نام برده شده است. همچنين طبق اين گزارش وضعيت مسکن و تغذيه وآزادي رفت و آمد کارگران بهبود يافته است. اما با اين وجود طبق همين گزارش هم مشکلات کارگران به قوت خود باقي مانده است. اينکه دختران جوان عمدتا از فقير ترين بخش هاي جامعه انتخاب مي شوند. همواره چون گذشته کارفرمايان کارگران زن را مجبور به اضافه کاري مي کنند و سوء استفاده جنسي و آزار و اذيت کارگران زن همچنان ادامه دارد. راه رسيدن به يک شرايط عادلانه کار بسيار طولاني است. آنچه که مهم است و در گزارش هاي کنوني هم به چشم مي خورد توجه افکار عمومي بخش هاي مختلف جامعه هند به اين حقايق است و وظيفه اتحاديه هاي کارگري و سازمان هاي غير دولتي زنان پرداختن به اين مشکلات و دفاع حقوقي از اين کارگران زن مي باشد. از جمله سازمان هاي غير دولتي زنان که در بخش نساجي هند مشغول به فعاليت مي باشند سازمان غير دولتي زنان سي وي دپ است.

تاريخچه کوتاه از کار سازمان غير دولتي زنان سي وي دپ درهند
موآنده تشکلي محلي است که از سوي سازمان غير دولتي زنان سي وي دپ براي دفاع از حقوق زنان کارگر بخش نساجي هند به وجود آمده است. سازمان غير دولتي سي وي دپ ده ها سال است که برنامه هاي مختلف براي دفاع از حقوق زنان کارگر سازماندهي مي نمايد.
8 سال است که نهاد محلي موآنده تلاش دارد بر روي مشکلات زنان کارگر بخش نساجي متمرکز شود و نياز ها و زندگي آنان را بعنوان زن که معمولا اکثرا زنان سرپرست خانوار هم مي باشند در مرکز توجه همه قرار دهد. براي مثال سازمان محلي موآندا سمينار هاي بيشمارو کارزار هاي متعدد براي حل مشکلات زنان کارگر ترتيب داده است از جمله کارزار بر عليه آزار و اذيت در محل کار، مهد کودک در محل کار، حداقل دستمزد و....
سازمان موآنده در حال حاضر بسيار گسترش يافته است و بعنوان يک سازمان زنان کارگرتجربه فراوان کسب نموده است. صد ها زن کارگر مستقيم و يا غير مستقيم هم اکنون به کمک ها و راهنمائي ها و پشتيباني هاي حقوقي اين سازمان در باره مشکلات خانگي و مشکلات محل کار خود وابسته اند. سازمان موآنده با تيمي قوي از زنان فعال در بخش نساجي تلاش دارد زنان کارگر را در مقابل آسيب هاي خانگي و آسيب هاي محيط کار محافظت نمايد. اين سازمان از سوئي بعنوان اتحاديه زنان کارگر به مشکلات حقوقي زنان رسيدگي مي کند و از سوي ديگر بعنوان سازمان زنان از حقوق زنان کارگر مهاجر در مقابل کارفرما دفاع مي نمايد. تقريبا 90 درصد زنان کارگر نساجي هند در کنار کار طاقت فرسا مسئوليت خانواده و فرزندان را هم بر دوش مي کشند.
دليل موجوديت سازمان زنان موآنده:
سازمان زنان موآنده بعنوان اتحاديه مستقل و قوي وظيفه خود را دفاع و محافظت از حقوق زنان کارگر دانسته و براي بهبودي شرايط کاري آنان حرکت مي نمايد.
اهداف:
1/ زنان را زير چتر اتحاديه کارگري سازماندهي نمايد
2/ خودآگاهي زنان کارگر را نسبت به حقوقشان در محيط کار بالا برد
3/ خودآگاهي زنان را نسبت به حقوق زن بودنشان بالا برد
4/ براي وضعيت دستمزدي زنان مبارزه و حرکت کند
5/ رابطه سازمان غير دولتي زنان را با نهاد هاي دولتي مانند اداره کار، نهاد هاي زنان و کودکان و کميسيون هاي قانوني زنان تنظيم و در مقابل آنان مدافع حقوق زنان باشد.
برنامه و آکسيون ها:
1/ برنامه هاي آموزشي براي کارگران زن: آموزش زنان کارگر نسبت به حقوق کاري، حقوق زنان، آموزش تم هاي فمنيستي، پيشگيري هاي پزشکي و مدد هاي اجتماعي
2 / آموزش ها اتحاديه اي و جنبشي و تشکيل گروه هاي کاري
3/ تجمعات مثلا براي روز زن و اول ماه مه، کار با افکار عمومي و کار رسانه اي در باره وضعيت زنان کارگر بخش نساجي. آخرين تجمع که براي اول ماه مه امثال برنامه ريزي شده تا کنون 500 عضو فعال يافته است.
4/ دادن يک روزنامه هر دو ماه يکبار. اين روزنامه توسط فعالين کارگر تنظيم مي شود
5/ تشکيل يک مرکز فرهنگي براي کارگران جوان: تاتر و کتاب خوانه و برنامه هاي فرهنگي ديگر که توسط فعالان کارگري سازماندهي مي شود
6/ مشاوره در باره مشکلات خانگي و مشکلات محيط کار
7/ مشاوره حقوقي توسط وکلاي سازمان غير دولتي
کارزار براي دفاع از حقوق فرزندان خرد سال کارگران
سازمان زنان موآنده کارزاري براي دفاع از مادران سرپرست خانوار و فرزندانشان و ايجاد مهد کودک در محيط کار و بهبود نگاهداري از اين کودکان در مهد کودک هاي موجود را سازماندهي نموده است.
کارزار بر عليه خشونت بر عليه زنان کارگر
هوشار کارزاري است که سازمان موآنده سازماندهي نموده است و مفهوم آن هوشياري و خود آگاهي است. تعداد بسياري از کارگران زن در اين کارزار سهيم مي باشند. اين کارزار بر عليه خشونت در محيط کار حرکت مي نمايد. کارگران در حواشي کارخانه ها و محل هاي سکونتشان به اجراي تاتر هاي متفاوت بر عليه خشونت مي پردازند و با بلند گو پيام خود را به کارگران ديگر مي رسانند. همچنين برنامه هاي راديوئي سازماندهي گشته و با خواندن سرود هاي انقلابي از طريق راديو و تجمع و اعتراض جمعي اعتراض کارگران زن علني مي گردد. تا کنون از سوي اين سازمان سه کارزار موفقيت آميز برگزار شده است که دليل اصلي اين کارزار ها خودکشي کارگران زن بعلت خشونت ها متفاوت در محيط کار و قتل زنان کارگر در خارج از کارخانه بوده است. بخصوص فتل کارگر جواني با نام روپا در سال 2010 که بشدت مورد تجاوز جنسي و آزار و اذيت قرار گرفته بود در مرکز توجه اين کارزار ها قرار داشت.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration