The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

قطعنامه روز جهاني كارگر

سنديكاي كارگران شركت واحد اوبوسراني تهران و حومه 11 ارديبهشت 1391

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ارديبهشت1391
اول ماه مه روز همبستگي كارگران در سراسر جهان براي رهايي از مشقات روز افزون سرمايه داري و بيان خواسته هاي آنان جهت برپايي دنيايي عاري از ظلم و ستم و استثمار است
با گذشت بيش از يك قرن از مبارزات كارگران دستاوردهاي بيشماري به قيمت جان باختن و زنداني شدن و اخراج هزاران كارگر در كشورهاي مختلف جهان بدست آمده است
با توجه به وضعيت زندگي در قرن بيست ويكم انتظار مي رود با تحولات و پيشرفت جوامع بشري كارگران از موقعيت مطلوبتري بهره مند شوند متاسفانه در حال حاضر شاهد تغيير قانون كار هستيم كه كارگران هيچگونه دخالتي در روند آن ندارند ،طبق اصلاحيه قانون كار كليه دستاوردها پايمال و موجب فقر و بيكاري روز افزون كارگران خواهد شد لذا در حال حاضر در قانون كار فعلي اگر اصلاحاتي هم نياز باشد تنها بايد در فصل ششم اين قانون عمل شود تا موانع سر راه ايجاد تشكلهاي مسقل كارگري هموار گردد و كارگران بتوانند براي تصميماتي كه به حقوق و معيشت آنان ارتباط دارد دخالت مستقيم داشته باشند در چنين حالتي قطعا" دستمزدهاي 389 هزارتوماني كه تنها يك چهارم دستمزد واقعي مي باشد تصويب نخواهد شد .
از نظر ما همه اينها براي ميليونها خانواده کارگري مستاصل از تامين حداقل معيشت در شرايط کنوني، معنائي جز درماندگي بيشتر براي گذران زندگي و تحميل فقر و فلاکتي روز افزون بر آنها ندارد،. در اين راستا ما کارگران با ابراز انزجار از وضعيت موجود، همگان را در تمامي نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسري خواستها و مطالبات شان فرا ميخوانيم و در شرايط حاضر خواهان تحقق بي درنگ مطالبات زير هستيم:
1- آزادي بي قيد و شرط برپايي تشكل هاي مستقل کارگري، اعتصاب، اعتراض، راهپيمائي، تجمع و آزادي بيان و مطبوعات حق مسلم ما است و اين خواسته ها بايد ضمن برچيده شدن کليه نهادهاي دست ساز دولتي از محيطهاي کار و زندگي، به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران و عموم مردم ايران به رسميت شناخته شوند.
2- ما جامعه اي را که اقليتي صاحب ثروت وسرمايه هاي کلان باشند واکثريتي هم نان شب نداشته باشند بر نخواهيم تافت. از نظر ما ناچيز دستمزدها و افزايش سرسام آور هزينه هاي زندگي اهانت به منزلت انساني و حق حيات کارگران است. ما تعيين چنين سطح دستمزدي را تحميل بيش از پيش فقر و فلاکت مطلق بر ميليونها خانواده کارگري ميدانيم و با رد شيوه کنوني تعيين و تعيين دستمزدها توسط نماينده هاي واقعي کارگران بر اساس بالاترين استانداردهاي زندگي بشر امروز هستيم.
3- ما خواهان محو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء، بر چيده شدن شرکتهاي پيمانکاري و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعي، تامين امنيت شغلي کارگران و رعايت بالاترين استاندارد هاي بهداشت و ايمني در محيطهاي کار و زندگي هستيم
4- دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستي به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي از آن به كارگران پرداخت شود
5- اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند
6- به رغم اينکه سازمان تامين اجتماعي با دسترنج و پول کارگران به يکي از نهادهاي داراي ثروت نجومي در ايران تبديل شده است اما اين سازمان با قرار گرفتن در چرخه سود و سودآوري سرمايه تنها به فکر کاهش خدمات درماني و دريافت فرانشيز از کارگران بيمار است. ما بيمه هاي تامين اجتماعي را حق مسلم تمامي آحاد جامعه ميدانيم و خواهان اداره اين نهاد بدست نماينده هاي منتخب کارگران در سراسر کشور هستيم.
7- ما ضمن محكوم كردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگري ، خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط کليه کارگران زنداني و توقف فوري پيگرد هاي قضايي عليه آنان هستيم
8- ما خواهان برابري حقوق زنان و مردان در تمامي عرصه هاي زندگي اجماعي ، افتصادي ، سياسي و فرهنگي و خانوادكي هستيم
9- ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان و بهره مندي آنان از تامين اجتماعي و خدمات درماني هستيم
10- کار کودکان بايد ملغي گردد. برخورداري کودکان و والدين آنها از تامين اجتماعي گسترده و کامل، امكانات آموزشي رفاهي و بهداشتي يكسان و رايگان جدا از موقعيت اقتصادي و اجتماعي خانوادگي شان، نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي و ن‍‍ژادي و مذهبي مي بايدبرسميت شناخته شود.
11- ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي کارگري و مردمي از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي كارگران براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم
12- اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعلام گردد و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد
سنديكاي كارگران شركت واحد اوبوسراني تهران و حومه
11 ارديبهشت 1391
[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration