The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

مشروعيت پيدا کنيد! سازمان دهيد! متحد کنيد!

ترجمۀ کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگريمشروعيت پيدا کنيد! سازمان دهيد! متحد کنيد!
بيانيۀ همبستگي بين الملليِ
جمع هاي کارگريِ جنبش تصرف وال استريت به مناسبت اول ماه مه
چهار شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۲ مه ۲۰۱۲


ما مردمان کارگر، اعم از سازمان يافته و پراکنده، شاغل و بيکار، کارکنِ بخش دولتي يا خصوصي، شناسنامه دار و بي شناسنامه، در اينجا و امروز بار ديگر همبستگي خود را با تمام مردم دنيا اعلام مي کنيم. فقط با اين همبستگي است که روحيۀ انقلابي در ما رشد مي کند و ژرفا مي يابد. ما آمده ايم که اعلام کنيم «جهاني ديگر نه تنها ممکن است بلکه در راه است». ما ميدان التحريريم. ميدان سانتگماييم. پورتا دِل سول ايم. ويسکانسين ايم. اوهايو ييم. نيويورک ايم. پورتو ريکو ايم. لُس آنجلس و آکلند و بسياري شهرهاي ديگر آمريکا و جهان ايم. ما 99درصديم! دوران ما فرارسيده است.

ما آمده ايم اول ماه مه را جشن بگيريم. آمده ايم همچون کساني که به وحدتِ هدف رسيده اند قدرت خود را جشن بگيريم. ما امروز قدرت خود را به سان مردمِ کارگر نشان مي دهيم. ما همبستگي خود را با تمام مردم جهان اعلام مي کنيم. ما بر حقوق خود در مورد امنيت اقتصادي، کارِغايتمند، درمان و خدمات عموميِ رايگان، برخورداري از اجتماع ايمن و سالم، آموزش عموميِ رايگان و با کيفيت پيش از دورۀ کالج و پس از آن و بالاخره آزادي هاي مدني تأکيد مي کنيم. امروز ما خود را متحد همۀ کساني مي دانيم که براي تضمين اين حقوق به پا مي خيزند، و اتحاد راستيني را با آنان پي مي ريزيم که نظام نابرابري پرورِ حاکم را به مبارزه فرامي خواند.

ما آمده ايم رشد لجام گسيختۀ نابرابريِ اجتماعي، سياسي و اقتصادي را به باد انتقاد بگيريم. مي خواهيم به دوراني که در آن مشتي نخبۀ سياسي و اقتصادي به نام دموکراسي بر ما حکومت مي کنند، پايان دهيم. مي خواهيم به لگدمال شدن حقوق انساني مان خاتمه دهيم. مي خواهيم به فرار ثروتمندان از پرداخت ماليات پايان دهيم. مي خواهيم به پايمال شدن حق مان براي سازمان يافتن پايان دهيم. مي خواهيم به زنداني کردنِ رنگين پوستان خاتمه دهيم. مي خواهيم به تمام جنگ ها و هرگونه نظامي کردنِ سياست خارجي پايان دهيم. مي خواهيم به عمر نظام سياسيِ حاکم، که يک درصدي ها آن را خريده اند و با پول آن ها کار مي کند، پايان دهيم. ما خواستار مشروعيت يابي، حقوق برابر، حقوق مدني و به رسميت شناسيِ حقوق شهروندي براي خانواده هاي کارگران مهاجر هستيم. ما مي خواهيم شهروندي به اين معنا باشد – و در واقع بايد به اين معنا باشد – که حکومت با همۀ مردم عادلانه برخورد کند و همه را برابر بداند.

به ياد آوريم که بيش از يک قرن است که با فرارسيدنِ اول ماه مه و تقارن آن با جنب و جوشِ بهاري انسان هاي شريف به فکر انقلاب و درانداختنِ طرحي نو مي افتند. قدرتمندان جهان مي خواهند اين رؤياها را از ما بگيرند. هرگز نخواهند توانست. از همين روست که در اول ماه مه امسال، و در پي خيزش جهانيِ روزافزون مردم براي دستيابي به عدالت، جرأت مي يابيم به سوي آينده اي پيش رويم که در آن مرزهايي که ما را ازهم جدا مي کنند بي معنا مي شوند، به سوي تولد فرهنگِ به راستي دموکراتيکي که منابع اقتصادي را براي خير و صلاح عمومي جامعه مي خواهد، به سوي دنيايي که در آن ارزش و منزلت هيچ انساني پايين تر از ارزش و منزلت انسان هاي ديگر نيست.

ما مردمان کارگر، اعم از سازمان يافته و پراکنده، شاغل و بيکار، کارکنِ بخش دولتي يا خصوصي، شناسنامه دار و بي شناسنامه، در اينجا و امروز بار ديگر همبستگي خود را با تمام مردم دنيا اعلام مي کنيم. فقط با اين همبستگي است که روحيۀ انقلابي در ما رشد مي کند و ژرفا مي يابد. ما آمده ايم که اعلام کنيم «جهاني ديگر نه تنها ممکن است بلکه در راه است». ما ميدان التحريريم. ميدان سانتگماييم. پورتا دِل سول ايم. ويسکانسين ايم. اوهايو ييم. نيويورک ايم. پورتو ريکو ايم. لُس آنجلس و آکلند و بسياري شهرهاي ديگر آمريکا و جهان ايم. ما 99درصديم! دوران ما فرارسيده است.

بگذار آزادي فوران کند!

ائتلاف مشترک اول ماه مه، نمايندگان اتحاديه هاي کارگري، لافونته (La Fuente)، ائتلاف مهاجران نيويورک، جمع هاي خودسالارِ مهاجران جديد (NICE)، مرکز مهاجران (El Centro de Inmigrante)، انستيتوي ملي براي سياست لاتين، مادرانِ درحال حرکت، جمعيت ملي حقوق دانان، کارگران مهاجر در جنبش تصرف وال استريت، گروه کارگران عدالت خواه، مهاجران اسپانيايي در جنبش تصرف وال استريت، آمريکاي لاتيني هاي جنبش تصرف وال استريت، ائتلاف جمع هاي کارگران کشاورزي، ائتلاف آدلنته (Adelante Alliance)، اتحاد روزنامه نگاران (Jornaleros Unidos)، مرکز فرصت هاي شغلي براي کار در رستوران هاي نيويورک، کارگران خانگيِ متحد، ائتلاف رانندگان تاکسيِ نيويورک، اتحاد کارگران لباس شويي ها، Brandworkers International، جنبش کارگران مستقل، La Pena del Bronx، Centro Guatemalteco Tecun Uman، فوروم فيليپيني ها

ترجمۀ کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري
12 ارديبهشت 1391 (اول ماه مه 2012)
منبع :OccupyWallSt.org[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration