The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گزارش کامل آمانو درباره برنامه هسته اي ايران


مدير کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز جمعه جديدترين گزارش خود درباره برنامه هسته‌اي ايران را منتشر کرد.

"يوکيو آمانو" مدير کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز جمعه جديدترين گزارش خود درباره برنامه هسته‌اي ايران را منتشر کرد که متن کامل آن به شرح زير است.


اجراي توافق پادمان‌هاي ان‌پي‌تي و مفاد مرتبط با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در جمهوري اسلامي ايران


گزارش مدير کل

A. مقدمه

۱. اين گزارش مدير کل به شوراي حکام و همزمان به شوراي امنيت درباره اجراي توافق پادمان‌هاي ان‌پي‌تي و مفاد مرتبط با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در جمهوري اسلامي ايران است.

۲.شوراي امنيت تاييد کرده است که گام‌هايي که توسط شوراي حکام در اين قطعنامه‌ها مورد درخواست واقع شده براي ايران الزام آور است. مفاد مرتبط قطعنامه‌هاي شوراي امنيت که به آن اشاره شد بر اساس فصل چهارم منشور سازمان ملل تصويب شده و بر طبق بندهاي آن قطعنامه‌ها اجباري است.

۳.بر پايه "توافقنامه روابط" آن با سازمان ملل، آژانس ملزم به همکاري با شوراي امنيت براي اجراي مسئوليت شوراي امنيت به منظور حفظ يا احياي صلح و امنيت بين‌المللي است. تمام اعضاي سازمان ملل موافق پذيرش و انجام تصميمات شوراي امنيت هستند و در اين خصوص موافق اتخاد اقداماتي هستند که منطبق با تعهدات آنها بر اساس منشور سازمان ملل است.

۴. اين گزارش به تحولاتي که از گزارش قبلي (۲۴ فوريه ۲۰۱۲) روي داده مي‌پردازد و همچنين موضوعات قديمي‌تر. اين گزارش بر مواردي که ايران به طور کامل به تعهدات الزام آور خود عمل نکرده مانند اجراي کامل اين تعهدات که براي اعتمادسازي بين‌المللي در خصوص ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران مورد نياز است، تمرکز مي‌کند.

B. شفاف‌سازي درباره موضوعات حل نشده

همانطور که قبلا گزارش شد، در تاريخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱ شوراي حکام قطعنامه GOV/۲۰۱۱/۶۹ را تصويب کرد که در ميان مواردي که وجود داشت تاکيد داشت براي ايران و آژانس ضروري است تا گفت‌وگوهاي خود را با هدف حل فوري تمام موضوعات اصلي باقيمانده شدت ببخشند تا شفاف سازي در خصوص آن موضوعات از جمله دسترسي به تمام اطلاعات، اسناد، سايت‌ها مواد و پرسنل مرتبط در ايران فراهم شود.

شوراي حکام همچنين از ايران خواسته است تا به طور جدي و بدون پيش شرط وارد گفت‌وگوها با هدف احياي اعتماد بين‌المللي در خصوص ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران شود. در اين خصوص، تيم آژانس به منظور برگزاري دو دور گفت‌گو در ماه‌هاي ژانويه و فوريه ۲۰۱۲ از ايران بازديد کرد. در طي اين گفت‌وگوها، ايران و آژانس نتوانستند بر سر يک رويکرد سازمان‌يافته به منظور شفاف سازي در زمينه تمام موضوعات باقيمانده مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران به توافق برسند؛ ايران اظهارنامه‌اي ابتدايي ارائه داد که در آن نگراني‌هاي آژانس را رد مي کرد؛ آژانس سوالاتي ابتدايي درباره پارچين و کارشناس خارجي براي ايران مطرح کرد که تا کنون آژانس هنوز پاسخي در اين باره دريافت نکرده و ايران اظهار کرده است که قادر به دادن دسترسي به سايت پارچين نيست.

۶. مدير کل، شوراي حکام را در نشست مارس ۲۰۱۲ آن از اين امر آگاه ساخت که آژانس به پرداختن به موضوع هسته‌اي ايران از طريق گفت‌وگو و در مسيري سازنده ادامه مي‌دهد. بلافاصله پس از آن نشست، تبادلات بيشتر ميان آژانس و ايران براي بررسي چگونگي ادامه گفت‌وگوها روي داد.

۷. ايران و آژانس دور سومي از گفت‌وگوها را در وين در تاريخ ۱۴ و ۱۵ مي ۲۰۱۲ برگزار کردند که در طي آن مباحث بر سر يک رويکرد سازمان يافته به منظور شفاف سازي تمام موضوعات باقيمانده ادامه يافت. پيشرفت در اين گفت‌وگوها به صورت يک سند پيش نويش منعکس شد که بر موضوعات گفته شده در ضميمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مديرکل آمده است. موضوعات مرتبط با صحت و تکميل بودن اظهارات ايران به غير از مواردي که در ضميمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آمده، به طور جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ايران در پاسخ به درخواست آژانس براي دسترسي به سايت پارچين (پاراگراف شماره ۲۴ را ببينيد) اعلام کرد که چنين دسترسي تا پيش از حصول توافقي که درباره يک رويکرد سازمان يافته به آن دست يافته شده، غيرممکن است.

۸. مدير کل در نامه‌اي به تاريخ ۱۷ مي ۲۰۱۲ به آقاي سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران اعلام کرد که در پرتو پيشرفتي که بر سر توافق در خصوص يک رويکرد سازمان يافته صورت گرفته، شرايط براي او هم اکنون به منظور پذيرش دعوت ايران براي سفر به اين کشور صحيح است. مدير کل اعلام کرد که هدف از اين سفر بحث درباره موضوعات علاقه مندي مشترک و به ويژه نهايي کردن اين توافق بر اساس ملاحظات درباره يک رويکر سازمان يافته است. در جواب نامه‌اي به تاريخ ۱۸ مي ۲۰۱۲ علي اصغر سلطانيه سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، مدير کل را از پاسخ مثبت ايران در خصوص اين سفر آگاه کرد.

۹. در تاريخ ۲۱ مه ۲۰۱۲، مدير کل جلساتي رادر تهران با آقاي جليلي، فريدون عباسي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران و علي اکبر صالحي وزير امور خارجه ايران برگزار کرد. در طي اين گفت‌وگوها، شماري از موضوعات مورد علاقه دوطرف مورد بحث قرار گرفت به ويژه موضوعات شفاف سازي مرتبط با ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي ايران. در طي ديدار با آقاي جليلي، در خصوص توافق بر سر يک رويکرد سازمان يافته تصميم گيري شد. با اينکه برخي از اختلافات ميان ايران و آژانس هنوز در زمينه سند منتج از گفت‌وگوهاي ۱۴ و ۱۵ مه ۲۰۱۲ باقي مانده بود، آقاي جليلي تصريح کرد که اين اختلافات مانعي براي رسيدن به توافق نيست.

C. تاسيسات اعلام شده بر اساس توافق پادماني ايران

۱۰. ايران بر اساس توافق پادماني خود به آژانس درباره ۱۶ تاسيسات هسته‌اي و ۹ محل خارج از تاسيسات که مواد هسته‌اي به طور عادي استفاده مي‌شوند (LOFs) اطلاع رساني کرده است. با وجود اينکه چنين فعاليت‌هايي توسط ايران در برخي تاسيسات انجام مي‌شوند که مغاير با قطعنامه‌هاي شوراي حکام و شوراي امنيت هستند، که در زير مي‌آيند، آژانس به اجراي پادمان‌ها در اين تاسيسات و LOFs ادامه مي‌دهد.

D. فعاليت‌هاي مرتبط با غني سازي

۱۱. بر خلاف قطعنامه‌هاي مرتبط با شوراي حکام و شوراي امنيت، ايران تا کنون فعاليت‌هاي مرتبط با غني سازي خود در تاسيسات اعلام شده‌اي که در زير به آن اشاره مي‌شود و همگي تحت پادمان‌هاي آژانس هستند، به حالت تعيليق در نياورده است. بر اساس جديدترين آماري که در اختيار آژانس قرار گرفته، ايران ۶۱۹۷ کيلوگرم هگزا فلورايد اورانيوم را به اورانيوم ۲۳۵ پنج درصد غني کرده است و ۱۴۶.۵ کيلوگرم هگزافلورايد اورانيوم را به اورانيوم ۲۳۵ بيست درصد از زماني که به توليد چنين موادي دست زده، تبديل کرده است.

D.۱. نطنز: تاسيسات غني سازي سوخت و تاسيسات غني سازي سوخت آزمايشي

۱۲. تاسيسات غني سازي سوخت (FEP): اين تاسيسات يک مجتمع غني سازي سانتريفيوژي براي توليد اورانيوم با غناي پايين است يعني تا غناي پنج درصد اورانيوم ۲۳۵ است که براي اولين بار در سال ۲۰۰۷ عملياتي شد. اين تاسيسات شامل دو سالن آبشاري است: سالن توليد A و سالن توليد B. بر اساس اطلاعات طراحي تسليمي از جانب ايران، هشت واحد براي سالن توليد A طراحي شده است که شامل ۱۸ آبشار در هر واحد است. هيچ اطلاعات طراحي مفصلي تاکنون در خصوص سالن توليد B ارائه نشده است.

۱۳. تا تاريخ ۱۹ مي ۲۰۱۲، ۵۴ آبشار در ۳ واحد از ۸ واحد سالن توليد A نصب شده، که بنا بر اعلام ايران، ۵۲ مورد آن با UF۶ تغذيه شده است. در حالي که آبشارها در ابتدا از ۱۶۴ سانتريفيوژ تشکيل شده بود، ايران بعدا ۳۰ آبشار را بهينه‌سازي کرده و تعداد سانتريفيوژهاي آن را به ۱۷۴ عدد رسانده است. تا تاريخ ۱۹ مي ۲۰۱۲، يک آبشار ديگر نيز شامل ۱۷۴ سانتريفيوژ در واحد چهارم سالن توليد A نصب شده است، اگرچه که UF۶ به اين آبشار تزيرق نشده است. از ۱۷ آبشار ديگر واحد ۴، ۱۶ آبشار که هر يک ۱۷۴ محفظه خالي سانتريفيوژ نوع IR-۱ داشت، در محل قرار گرفته بود، و آبشار ديگر نيز خالي بود. تمام سانتريفيوژهاي نصب شده در سالن توليد A از نوع IR-۱ هستند. تا تاريخ ۱۹ مي ۲۰۱۲، هيچ سانتريفيوژي در چهار واحد باقي مانده ديگر نصب نشده است، اگرچه که اقدامات نصب اوليه در يکي از واحدها کامل شده است، که شامل قرار دادن محفظه‌هاي خالي سانتريفيوژ IR-۱ در هر ۱۸ آبشار است، و اين روند پيشرفت در سه واحد ديگر نيز ادامه داشته است. تا تاريخ ۱۹ مي ۲۰۱۲، هيچ عمليات نصبي در سالن توليد B انجام نشده است.

۱۴. همانطور که پيش از اين گزارش شده، آژانس مشخص کرد که، تا تاريخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۱، و از زمان آغاز به کار در فوريه ۲۰۰۷، ۵۵۶۸۳ کيلوگرم UF۶ طبيعي به آبشارها تزريق شده است، و مجموعا ۴۸۷۱ کيلوگرم UF۶ نيز تا ميزان U-۲۳۵ غناي ۵%، غني‌سازي شده است. ايران تخمين زده است که، بين ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱ و ۱۱ مي ۲۰۱۲، ۱۳۲۶ کيلوگرم UF۶ را تا دستيابي به U-۲۳۵ با غناي ۵% غني‌سازي کرده است، و از آنجا که عمليات توليد از فوريه ۲۰۰۷ آغاز شده، مي‌توان نتيجه گرفت که مجموعا ۶۱۹۷ کيلوگرم UF۶ تا ميزان U-۲۳۵ غناي ۵% غني‌سازي شده است. مواد اتمي در تاسيسات غني سازي سوخت(شامل تزريق، توليد و دورريز)، همچنين تمام آبشارهاي نصب شده و ايستگاه‌هاي تزريق و تخليه تحت محدوديت و نظارت آژانس قرار دارد.

۱۵. بر اساس نتايج آناليز نمونه‌هاي محيطي گرفته شده از تاسيسات غني سازي سوخت از فوريه ۲۰۰۷ و ديگر فعاليت‌هاي بازرسي، آژانس به اين نتيجه رسيده است که کارکرد تاسيسات مطابق با گزارش ايران در پرسشنامه اطلاعات طراحي (DIQ)، بوده است.

۱۶. تاسيسات غني‌سازي سوخت آزمايشي (PFEP): تاسيسات غني‌سازي سوخت آزمايشي يک مرکز تحقيقات و توسعه و يک مرکز توليد اورانيوم با درصد غناي پايين آزمايشي است که اولين بار در اکتبر ۲۰۰۳ شروع به کار کرده است. اين مرکز يک سالن آبشار دارد که مي‌تواند ۶ آبشار را در خود جاي دهد، و به يک بخش طراحي شده براي توليد اورانيوم با درصد غناي پايين تا سقف ۲۰% (آبشار ۱ و ۶) و بخشي براي تحقيق و توسعه (آبشارهاي ۲، ۳، ۴، و ۵)، تقسيم شده است.

۱۷. بخش توليد: ايران اولين بار در فوريه ۲۰۱۰ تزريق UF۶ با غناي پايين به آبشار ۱ را آغاز کرده، که هدف از آن توليد UF۶ غني شده تا U-۲۳۵ غناي ۲۰ درصد و در جهت توليد سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران اعلام شده است. ايران بعدا اعلام کرده است که اين کار همچنين با هدف توليد سوخت براي رآکتورهاي تحقيقاتي انجام گرفته که ايران قصد خود براي ساخت آن ها را گزارش کرده است. از ۱۳ جولاي ۲۰۱۰، ايران UF۶ با غناي پايين را به دو آبشار متصل به هم (آبشارهاي ۱ و ۶) تزريق کرده، که هريک از آن‌ها از ۱۶۴ سانتريفيوژ IR-۱ تشکيل شده است.

۱۸. همانطور که پيش از اين گزارش شده، آژانس مشخص کرد که، تا تاريخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱، و از زمان آغاز به کار ۷۲۰.۸ کيلوگرم UF۶ با غناي پايين توليدي در تاسيسات غني سازي سوخت به آبشارهاي بخش توليد تزريق شده، و اينکه مجموعا ۷۳.۷ کيلوگرم UF۶ غني شده تا رسيدن به U-۲۳۵ با غناي ۲۰% توليد شده است. ايران برآورد کرده است که، بين ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ و ۱۸ مي ۲۰۱۲، مجموعا ۲۶۹.۵ کيلوگرم UF۶ غني شده در تاسيسات غني سازي سوخت به آبشارهاي مرتبط به هم در تاسيسات غني سازي سوخت آزمايشي تزريق شده و اينکه حدودا ۳۶.۴ کيلوگرم UF۶ تا غناي U-۲۳۵ ۲۰% توليد شده است. از اين مي‌توان نتيجه گرفت که از تاريخ آغاز به کار در فوريه ۲۰۱۰، مجموعا ۱۱۰.۱ کيلوگرم UF۶ غني‌سازي شده تا U-۲۳۵ ۲۰% در تاسيسات غني سازي سوخت آزمايشي توليد شده است.

۱۹. در طول دوره ۹ تا ۱۴ آوريل ۲۰۱۲، اپراتور تاسيسات غني سازي سوخت آزمايشي حدود ۱.۶ کيلوگرم از UF۶ غني‌سازي شده تا U-۲۳۵ ۲۰% را با حدود ۷.۵ کيلوگرم UF۶ طبيعي ترکيب کرده است. خروجي اين ترکيب کاهشي در چهار سيلندر قرار گرفت که هريک محتوي حدود ۲.۱ کيلوگرم UF۶ با غناي به ترتيب ۱.۵%، ۲.۴%، ۴.۶% و ۴.۷% U-۲۳۵ بودند. در همين مدت، آژانس نمونه‌هايي از UF۶ موجود در هريک از چهار سيلندر را برداشته و سپس آن‌ها را مهر و موم کرده است.

۲۰. بخش تحقيق و توسعه: در بخش طراحي شده براي آبشارهاي ۲ و ۳، ايران متناوبا UF۶ طبيعي را به دستگاه‌هاي تکي، آبشارهاي ۱۰ تايي و آبشارهاي ۲۰ تايي از سانتريفيوژهاي IR-۱، IR-۲m، و IR-۴ تزيرق کرده است. همانگونه که پيش از اين گزارش شده، ايران قصد خود براي نصب سه نوع جديد از سانتريفيوژها (IR-۵، IR-۶، و IR-۶s) به صورت تکي، را به اطلاع آژانس رسانده است. تا تاريخ ۱۸ مي ۲۰۱۲، هيچ نمونه‌اي از اين سانتريفيوژها نصب نشده است. تا تاريخ ۶ مي ۲۰۱۲، ايران ۱۲۹ سانتريفيوژ IR-۴ را در آبشار ۴ نصب کرده است. تا تاريخ ۱ مارس ۲۰۱۲، ايران متناوبا به ۱۰۴ سانتريفيوژ آبشار ۴، UF۶ طبيعي تزريق کرده است. از نوامبر ۲۰۱۱، ايران متناوبا به ۱۶۴ سانتريفيوژ IR-۲m در آبشار ۵، UF۶ طبيعي تزريق کرده است، اگرچه که براي يک بازه کوتاه، به جاي UF۶ طبيعي، UF۶ تضعيف شده، تزريق شده است.

۲۱. بين ۱۲ فوريه ۲۰۱۲ و ۱۸ مي ۲۰۱۲، مجموعا حدود۱۷۸.۸ کيلوگرم UF۶ طبيعي و ۱۱.۴ کيلوگرم UF۶ تضعيف شده به سانتريفيوژهاي بخش تحقيق و توسعه تزريق شده است، اما هيچ اورانيوم با درصد غناي پايين به عنوان محصول به دست نيامده و باقي مانده‌ها در پايان پروسه مجددا با هم ترکيب شده‌اند.

۲۲. بر اساس نتايج به دست آمده از آناليز نمونه‌هاي محيطي گرفته شده در تاسيسات غني سازي سوخت آزمايشي و ديگر فعاليت هاي بازرسي، آژانس به اين نتيجه رسيد که عملکرد اين تاسيسات مطابق گزارش ايران در پرسشنامه اطلاعات طراحي بوده است.

D.۲. مجتمع غني سازي سوخت فردو

۲۳. مجتمع غني سازي سوخت فردو بر اساس گزارش ارائه شده در پرسشنامه اطلاعات طراحي به تاريخ ۱۸ ژوئن ۲۰۱۲، يک مجتمع سانتريفيوژ غني سازي است براي توليد UF۶ غني سازي شده تا U-۲۳۵ غناي ۲۰% و توليد UF۶ غني سازي شده تا U-۲۳۵ غناي ۵% است. تاسيسات براي ميزباني ۱۶ آبشار که به صورت برابر به دو واحد تقسيم شده (واحد ۱ و واحد ۲) با حدود ۳۰۰۰ سانتريفيوژ، ساخته شده است. مجتمع اولين بار در سال ۲۰۱۱ عملياتي شد.

۲۴- همانطور که پيشتر گزارش شده است، ايران در تاريخ ۲۵ ژانويه سال ۲۰۱۲ ميلادي تزريق هگزافلوريد اورانيوم (UF۶) با غناي ۳.۵ درصد به دومين مجموعه از دو آبشار متصل شده در واحد ۲ را آغاز کرد؛ از تاريخ ۹ ماه مه سال ۲۰۱۲ ميلادي، ايران تمام ۱۷۴ سانتريفيوژ "IR-۱" در هر يک از آبشارهاي پنجم و ششم در واحد ۲ و ۲۰ سانتريفيوژ "IR-۱" در آبشار هفتم واحد ۲ را نصب کرده بود؛ از تاريخ ۹ ماه مه سال ۲۰۱۲ ميلادي نمونه هايي از سانتريفيوژهاي خالي " "IR-۱" در بقيه واحد ۲ و تمام واحد ۱ در محل قرار گرفتند و تمام لوله کشي ها نصب شده بودند.

۲۵- آژانس در نامه اي به مورخ ۷ مارس سال ۲۰۱۲ ميلادي از ايران درخواست کرد تا تعداد و مکان مربوط به آبشارهاي موجود در تاسيسات غني سازي سوخت فردو " FFEP" را که به توليد اورانيوم با غناي پائين ۲۰ درصد از نوع اورانيوم ۲۳۵ اختصاص دارند را ارائه کند؛ ايران در نامه اي به مورخ ۲ آوريل سال ۲۰۱۲ ميلادي پاسخ داد که به محض نصب آبشارهاي اضافي به چهار آبشاري که نصب آنها اخيرا تکميل شده بود، به آژانس از پيش درباره پيشرفت هاي بيشتر اطلاع رساني خواهد شد؛ آژانس در نامه اي به مورخ ۲۱ ماه مه سال ۲۰۱۲ ميلادي از ايران درخواست کرد تا اطلاعات مربوط به هدف استفاده از آبشارهاي پنجم و ششم که در حال حاضر در تاسيسات غني سازي سوخت فردو نصب شده اند را ارائه کند؛ ايران در نامه اي به مورخ ۲۳ ماه مه سال ۲۰۱۲ ميلادي پاسخ داد که نصب سانتريفيوژها در ساير آبشارهاي واحد ۲ (آبشارهاي ۵ -۸) هنوز در حال تکميل است و اينکه ممکن است چندين ماه زمان ببرد تا تاسيسات مرتبط براي راه اندازي آماده شوند؛ ايران علاوه بر اين اعلام کرد که به آژانس درباره توليد سطح اين آبشارها پيش از آغاز عمليات آنها اطلاع رساني خواهد شد.

۲۶- آژانس تائيد کرده است که تاسيسات غني سازي سوخت فردو بر اساس آخرين پرسشنامه اطلاعات طراحي ارائه شده از سوي ايران در حال طرح ريزي است؛‌ همانطور که پيشتر گزارش شده است، ايران برخي اطلاعات مرتبط با زمان بندي اوليه و شرايط مرتبط با تصميم خود براي ساخت تاسيسات غني سازي سوخت فردو در تاسيسات دفاعي موجود را در سال ۲۰۱۱ ميلادي ارائه کرد؛ با اين حال ارائه اطلاعات اضافي مربوط به اين تاسيسات به ويژه به لحاظ تفاوت هاي موجود ميان هدف اصلي بيان شده (براي استفاده از ) اين تاسيسات و هدفي که اين تاسيسات در شرايط فعلي مورد استفاده قرار گرفته اند از سوي ايران مورد نياز است.

۲۷- ايران اعلام کرده است که بين فاصله زماني ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۱ ميلادي و زمانيکه تزريق اولين مجموعه از دو آبشار متصل آغاز شد و ۱۳ ماه مه سال ۲۰۱۲ ميلادي، در مجموع ۲۵۹ کيلوگرم هگزافلورايد اورانيوم به اورانيوم ۲۳۵ تا پنج درصد تبديل شد و به دو مجموعه آبشار متصل در تاسيسات غني سازي سوخت فردو تزريق شده است و اينکه تقريبا ۳۵.۵ کيلوگرم هگزافلورايد اورانيوم با غناي ۲۰ درصد از نوع اورانيوم ۲۳۵ نيز توليد شده است که از اين ميزان ۲۵.۱ کيلوگرم از روند خارج شده و توسط آژانس تائيد شده است.

۲۸- نتيجه تحليل هاي مربوط به نمونه هاي محيطي گرفته شده در تاسيسات غني سازي سوخت فردو در تاريخ ۱۵ فوريه سال ۲۰۱۲ ميلادي، وجود ذراتي را سطح غناي ۲۷ درصد از نوع اورانيوم ۲۳۵ نشان داد که اين ميزان بالاتر از سطحي است که در پرسشنامه اطلاعات طراحي بيان شده است؛ آژانس در نامه اي به مورخ ۴ ماه مه سال ۲۰۱۲ ميلادي از ايران درخواست کرد تا توضيح بيشتري درباره وجود اين ذرات ارائه کند؛ ايران در پاسخ مورخ ۹ ماه مه سال ۲۰۱۲ ميلادي اعلام کرد که توليد چنين ذراتي که "بالاتر از مقدار هدف" است ممکن است به دلايل فني خارج از کنترل اپراتور اتفاق افتاده باشد؛ آژانس در حال ارزيابي توضيح ايران است و خواستار دريافت جزئيات بيشتري شده است؛ آژانس در ۵ ماه مه سال ۲۰۱۲ ميلادي نمونه هاي محيطي بيشتري را از همان محل (تاسيسات غني سازي سوخت فردو) تهيه کرد؛ محلي که ذرات مورد بحث پيدا شده بودند؛ اين نمونه ها در حال حاضر در حال تجزيه آزمايشي هستند.

D.۳. ساير فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي

۲۹- آژانس همچنان منتظر پاسخ اساسي از سوي ايران به درخواست هاي آژانس در رابطه با اطلاعات بيشتر مرتبط با اطلاعيه هايي است که ايران در ارتباط با ساخت ۱۰ تاسياست جديد مربوط به غني سازي اورانيوم ارائه کرده است؛ بر اساس اعلام ايران در مورد مکان (ساخت) ۵ مورد از اين ۱۰ تاسيسات جديد غني سازي تصميم گيري شده است؛ ايران اطلاعات مورد درخواست آژانس در ارتباط با اعلام ۷ فوريه سال ۲۰۱۰ ميلادي خود مبني بر اينکه داراي فناوري غني سازي ليزري است را در نامه مورخ ۱۸ آگوست سال ۲۰۱۲ ميلادي تامين نکرده است؛ در نتيجه عدم همکاري ايران در رابطه با اين مسائل، آژانس نمي تواند به طور کامل اين موضوعات را بررسي کند و گزارش دهد.

E- فعاليت هاي بازفرآوري

۳۰- بدنبال قطعنامه هاي مرتبط با شوراي حکام و شوراي امنيت، ايران ملزم است تا فعاليت هاي بازفرآوري و از جمله فعاليت هاي تحقيق و توسعه خود را به حالت تعليق در بياورد؛ ايران در نامه اي به مورخ ۱۵ فوريه سال ۲۰۰۸ ميلادي به آژانس اعلام کرد که "فعاليت هاي بازفرآوري ندارد"؛ آژانس در اين زمينه به نظارت بر استفاده از سلول هاي داغ در "رآکتور تحقيقاتي تهران" و توليد "موليبدنوم"، "يد"، "راديو اکتيو زنون" (MIX) در تاسيسات ادامه داده است؛ آژانس در تاريخ ۲۸ آوريل سال ۲۰۱۲ ميلادي يک بازرسي و راستي آزمايي اطلاعات طراحي را در "رآکتور تحقيقاتي تهران" و يک راستي آزمايي اطلاعات طراحي را نيز در تاريخ ۷ ماه مه سال ۲۰۱۲ ميلادي در تاسيسات " MIX" انجام داد؛ اين راستي آزمايي صرفا راجع به "رآکتور تحقيقاتي تهران" و تاسيسات " MIX" و ساير تاسيساتي صورت گرفت که آژانس به آنها دسترسي دارد و مي تواند تائيد کند که هيچ فعاليت مرتبط با بازفرآوري در حال اجرايي در ايران وجود ندارد.

F- پروژه هاي مرتبط با آب سنگين

۳۱- ايران برخلاف قطعنامه هاي مرتبط با شوراي حکام و شوراي امنيت، کار روي پروژه هاي مرتبط با آب سنگين از جمله ساخت رآکتور تحقيقاتي تعديل شده آب سنگين در اراک، رآکتور تحقيقات هسته اي ايران (رآکتور (IR-۴۰) که تحت پادمان هاي آژانس است را به حالت تعليق در نياورده است.

۳۲- آژانس در تاريخ ۱۶ ماه مه سال ۲۰۱۲ ميلادي يک راستي آزمايي اطلاعات طراحي را در رآکتور " IR-۴۰" اراک انجام داد و مشاهده کرد که اگرچه ساخت اين تاسيسات همچنان در جريان بود اما از زمان راستي آزمايي پيشين اطلاعات طراحي هيچ بخش عمده اي در اين رآکتور نصب نشده بود؛ علاوه براين، اين اپراتور در تاريخ ۱۶ ماه مه سال ۲۰۱۲ ميلادي به آژانس اطلاع داد که بر اساس برنامه ريزي ها، عمليات رآکتور IR-۴۰ در سه ماه سوم سال ۲۰۱۳ ميلادي آغاز خواهد شد.

۳۳- آژانس از زمان بازديد خود از تاسيسات توليد آب سنگين " HWPP" در تاريخ ۱۷ آگوست سال ۲۰۱۱ ميلادي تاکنون سه نامه به ايران فرستاده و درخواست دسترسي بيشتر به تاسيسات توليد آب سنگين کرده است؛ آژانس هنوز پاسخي به آن نامه ها دريافت نکرده است؛ ايران علاوه بر اين، درخواست آژانس در جريان راستي آزمايي هاي اطلاعات طراحي فوق الذکر براي دسترسي به تاسيسات توليد آب سنگين را رد کرده است؛ در نتيجه آژانس بار ديگر روي تصاوير ماهواره اي براي نظارت بر وضعيت تاسيسات توليد آب سنگين تکيه مي کند؛ بر اساس تصاوير ماهواره اي اخير به نظر مي رسد که تاسيسات توليد آب سنگين در حال کار است؛ تا به امروز، ايران به آژانس اجازه نمونه گيري از آب سنگين ذخيره شده در تاسيسات تبديل اورانيوم " UCF" را نداده است.

G. تبديل و توليد سوخت

۳۴- با اينکه ايران متعهد است تمامي فعاليتهاي مرتبط با غني سازي و پروژه هاي آبهاي سنگين خود را به حالت تعليق درآورد، اما در UCF، تأسيسات توليد سوخت و تأسيسات ساخت صفحه سوخت در اصفهان فعاليتهايي از اين دست را نجام مي دهد؛ که اين امر چنانکه در زير آمده است، نقض تعهدات اين کشور محسوب مي شود ـ اگرچه اين تأسيسات همگي تحت نظارت پادمان هاي آژانس قرار دارند.

۳۵- تأسيسات تبديل اورانيوم: بين ۵ و ۹ مارس، آژانس اقدام به راستي آزمايي اقلام فيزيکي در UCF نمود که نتايج آن در حال ارزيابي توسط آژانس مي باشد. ايران در حال حاضر فعاليتهاي تحقيق و توسعه خود در UCF، شامل تبديل UF۶ غني شده تا ۳۴/۳ درصد U-۲۳۵ به Uo۲.۳۷ را متوقف نموده است. آژانس تأييد کرده است که ايران در خلال اين فعاليت ها ۲۴ کيلوگرم اورانيوم در قالب UO۲ توليد نمود و ۶/۱۳ کيلوگرم از اورانيوم UO۲ بعدا به FMP منتقل شد که در آنجا از اين اورانيوم براي توليد دو مجموعه سوختي، هر کدام متشکل از ۱۲ ميله سوختي براي TRR، استفاده شد. تا تاريخ ۱۳ مي ۲۰۱۲ ايران حدود ۱۵۰۰ کيلوگرم اورانيوم طبيعي در قالب UO۲ توليد کرده بود. آژانس تأييد کرده است که ايران ۷/۷۵۸ کيلوگرم اورانيوم در قالب UO۲ را به FMP منتقل کرده است.

۳۶- در ۲۲ آوريل ۲۰۱۲، ايران ۲۵ محفظه استوانه اي حاوي ۶۵۶۰ کيلوگرم کنسانتره سنگ اورانيوم توليد داخل و ۲۵ محفظه استوانه اي حاوي تقريبا ۹۱۸۰ کيلوگرم UOC ـ که از مخزن UOC وارد شده به ايران استخراج شده بود ـ را وارد منطقه فراوري UCF کرد. ايران خاطرنشان کرد که UOC اين ۵۰ محفظه با يکديگر مخلوط شده و براي توليد UO۲ طبيعي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۳۷- تأسيسات توليد سوخت: آژانس در تاريخ ۱۲ مي ۲۰۱۲، اقدام به انجام «راستي آزمايي اطلاعات طراحي» و بازرسي در FMP کرد و تأييد نمود که ساخت مجموعه هاي ساخته شده از ۱۲ ميله سوختي ـ که شامل UO۲ غني شده تا U-۲۳۵ ۳۴/۳ % بود ـ متوقف شده بود و ساخت ساچمه هاي مربوط به رآکتور IR-۴۰ که از UO۲ طبيعي استفاده مي کرد، همچنان ادامه داشت. آژانس تأييد کرد که ساخت مجموعه هاي سوخت غيرهسته اي براي IR-۴۰ ادامه داشت.

۳۸- تأسيسات ساخت صفحه سوخت: ايران در نامه اي به تاريخ ۲ مي ۲۰۱۲ به آژانس اطلاع داد که تصميم گرفته است در يکي از تأسيسات خود فعاليتهاي مربوط به تبديل UF۶ غني شده به U-۲۳۵ بيست درصد و ساخت مجموعه هاي سوختي تشکيل شده از صفحه هاي سوختي حاوي U۳O۸ ـ که در آن زمان به ترتيب در UCF و FMP انجام مي شدند ـ را وارد کند. ايران در همان نامه، «پرسشنامه اطلاعات طراحي» مربوط به اين تأسيسات، که به آن نام «تأسيسات ساخت صفحه سوخت» مي دهد، را نيز آورده بود. يک روش پادمان بين ايران و آژانس مورد موافقت قرار گرفت که در حال حاضر اين پادمان در حال اجرا شدن است. بين زمان آغاز فعاليتهاي تبديل در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ و ۱۵ مي ۲۰۱۲، ايران ۴۳ کيلوگرم UF۶ غني شده به U-۲۳۵ بيست درصد را وارد اين فرايند نموده و ۱۴ کيلوگرم اورانيوم غني شده ۲۰ درصد در شکل U۳۰۸ توليد کرده است. آژانس در ۱۵ مي ۲۰۱۲ اقدام به راستي آزمايي اطلاعات طراحي و بازرسي در تأسيسات ساخت صفحه سوخت نمود و وجود دو صفحه سوخت و يک مجموعه سوخت استاندارد متشکل از ۱۹ صفحه ـ که همه انها در نهايت به TRR منقل شدند ـ را تأييد نمود. در ۲۰ مي آژانس وجود يک مجموعه دوم سوخت، شامل ۱۹ صفحه را قبل از انتقال به TRR تأييد کرد.

H. جنبه هاي نظامي احتمالي

۳۹- گزارش هاي قبلي از سوي مدير کل آژانس، مسائل قابل توجه زيادي را در ارتباط با جنبه هاي نظامي احتمالي در برنامه هسته اي ايران مشخص کرده و بر اقدامات لازم از سوي ايران براي حل آنها تأکيد کرده اند. آژانس از سال ۲۰۰۲ نگراني هاي روزافزوني در مورد وجود فعاليت هاي هسته ي افشا نشده در ايران و از جمله سازمانهاي مرتبط نظامي که فعاليت هاي مرتبط با ساخت بار هسته اي لازم براي موشک انجام مي دهند، داشته است؛ آژانس مرتبا اطلاعات تازه اي در مورد چنين فعاليت-هايي دريافت کرده است.

۴۰- قسمت پيوست گزارش مدير کل آژانس در نوامبر ۲۰۱۱ تحليل مفصلي از اطلاعاتي داشت که در دسترس آژانس بود و در آن تأکيد شده بود ايران فعاليت هايي در راستاي ساخت يک بمب هسته اي انجام داده است. آژانس اين اطلاعات که از منابع مستقل متنوعي ـ از جمله تعدادي از کشورهاي عضو، تلاشهاي خود آژانس و اطلاعات داده شده توسط خود ايران ـ به دست آمده است را در مجموع موثق ارزيابي مي کند. اين اطلاعات نشان مي دهند که قبل از پايان سال ۲۰۰۳، اين فعاليت ها تحت يک برنامه ساختار يافته انجام مي شده اند؛ بعضي از آنها تا بعد از ۲۰۰۳ ادامه يافتند و بعضي ممکن است هنوز هم ادامه داشته باشند.

۴۱- در قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)، شوراي امنيت مجددا بر تعهدات ايران براي انجام گامهاي تعيين شده از سوي شوراي حکام در قطعننامه هاي GOV/۲۰۰۶/۱۴ و GOV/۲۰۰۹/۸۲ تأکيد کرد و از ايران خواست تا با آژانس در زمينه تمام موضوعات برجسته و به خصوص موضوعات مربوط به جنبه هاي نظامي احتمالي در برنامه هسته ايش همکاري کامل کند و از جمله از ايران خواست بدون معطلي اجازه دهد آژانس به تمام سايتها، تجهيزات، افراد و مدارک مورد درخواستش دسترسي داشته باشد. شوراي حکام در قطعنامه GOV/۲۰۱۱/۶۹ خود نگراني عميق و روزافزون خود را در مورد مسائل حل نشده برنامه هسته اي ايران و من جمله مسائلي که ايران بايد با روشن کردن آنها شبهه نظامي بودن برنامه خود را از بين ببرد، ابراز کرد.

۴۲- آژانس در نامه اي مورخ ۲ مي ۲۰۱۲ مجددا درخواست خود مبني بر اينکه ايران به آژانس اجازه دسترسي به منطقه خاصي در سايت پارچين را بدهد، مطرح کرد. آزانس در همان نامه به اطلاع رساند که تصاوير ماهواره اي نشان مي دهند در ساختمان هاي مد نظر آژانس که چندين سال بود در آنها فعاليتي انجام نمي شد در حال حاضر فعاليت هاي گسترده اي در حال انجام هستند که اين امر توانايي آزانس براي انجام راستي آزمايي موثر را مختل مي کند. از نوامبر ۲۰۱۱ آژانس اطلاعات بيشتري در مورد موضوعات مرنبط با سايت پارچين به دست اورده است و اين امر تحليل هاي ارائه شده در قسمت پيوست گزارش دبير کل آزانس در نوامبر ۲۰۱۱ را تقويت مي کند.

۴۳- همان طور که پيشتر گزارش شد، در خلال دور دوم گفتگوها در تهران، در پاسخ به درخواست آژانس، ايران اظهارنامه اي خطاب به آژانس در ارتباط با موضوعات مطرح شده در بند C قسمت پيوست گزارش دبير کل آزانس در نوامبر ۲۰۱۱ فراهم نمود. با اين وجود، ايران در اين اظهارنامه، نگراني هاي آژانس در ارتباط با موضوعات قبلا مطرح شده را برطرف نکرده است که اين امر تا اندازه زيادي ناشي از اين بود که ايران نگراني هاي آژانس را مبتني بر ادعاهاي بي اساس فرض مي نمود.

I. اطلاعات طراحي

۴۴. برخلاف پادمان و قطعنامه‌هاي مربوط به شوراي حکام و شوراي امنيت، ايران در حال انجام مفاد کد تعديل شده ۳.۱ مربوط به بخش عمومي ترتيبات اجرايي و توافقنامه پادمان نيست.

۴۵. ايران آخرين بار در سال ۲۰۰۶ پرسشنامه اطلاعات طراحي رآکتور IR۴۰ را به آژانس داده و در سال ۲۰۰۷ بعضي از اطلاعات در اين تاسيسات خود را ارائه کرده بود. از آن زمان، ايران طرحهاي اضافي مهم ديگري را راه اندازي کرده است و همچنين کار ساخت بر روي يک رآکتور را، عليرغم مفاد کد تعديل شده ۳.۱ مربوط به بخش عمومي ترتيبات اجرايي و توافقنامه پادمان، اطلاعات بيشتري در اختيار آژانس نگذاشته است. کمبود اطلاعات به روز شده در مورد اين رآکتور، اکنون تاثير معکوسي بر توانايي آژانس براي توضيح موثر در مورد طرحهاي تاسيساتي گذاشته است.

با توجه به اين موضوع، در نامه تاريخ ۲ مه ۲۰۱۲، آژانس درخواست کرد که ايران در اسرع وقت يک پرسشنامه اطلاعات طراحي براي رآکتور IR۴۰ فراهم کند.

۴۶. همانطور که در گذشته نيز گزارش شد، در پاسخ به ايران درخواست شد که توضيح يا اطلاعات بيشتري در مورد مقاصد و نيات خود براي ساخت رآکتور هسته اي ارائه کند و آژانس را با اطلاعات مورد نياز و به موقع با توجه به آنچه که در مفاد کد ۳.۱ مربوط به بخش عمومي ترتيبات اجرايي و توافقنامه پادمان آمده است مطلع کند.

J .پروتکل الحاقي

۴۷. برخلاف قطعنامه هاي شوراي حکام و شوراي امنيت، ايران پروتکل الحاقي را اجرا نکرده است. آژانس نميتواند تضمين معتبري براي فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده بدهد مگر اينکه ايران همکاريها و شرايط لازم را براي آژانس فراهم کند و پروتکل الحاقي را اجرا کند.

K. ديگر موضوعات

۴۸. همانطور که در گذشته گزارش شد، آژانس اختلاف ۱۹.۸ کيلوگرمي در ميزان مواد هسته اي اعلام شده کشف کرده است. اين اختلاف اندازه در آزمايشات صورت گرفته در فاصله سالهاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ توسط ايران در آزمايشگاه تحقيقاتي چندمنظوره جابر ابن حيان انجام شده است.به عنوان يک راه حل احتمالي براي پرداختن اختلاف، ايران پيشنهاد فرآوري تمام مواد زائد و استخراج اورانيوم درون آن را ارائه داده است. در نامه‌اي به تاريخ سوم آوريل ۲۰۱۲، آژانس توضيح داد که چرا اينگونه در نظر گرفته است که پيشنهاد ايران به حل اين موضوع کمک نخواهد کرد و يک روش جايگزين را پيشنهاد داد که به اين اختلاف مي‌پرداخت. هر دو پيشنهاد توسط آژانس و ايران در ۲۲ آوريل ۲۰۱۲ در تهران مورد بحث قرار گرفت و رايزني‌ها در اين باره ادامه دارد.

۴۹.ايران به پرتوافکني مجموعه سوخت شامل ۱۴ صفحه سوختي که حاوي U۳O۸ غني شده تا ۲۰ درصد است ادامه داده است. ايران همچنين به استفاده از يک مجموعه سوختي شامل ۱۲ ميله UO۲ که تا ۳.۳۴ درصد غني شده به عنوان يکي از مجموعه‌هاي کنترل در هسته TRR ادامه داده است. در پاسخ به درخواست آژانس، در نامه‌اي به تاريخ ۱۳ مارس ۲۰۱۲، ايران اطلاعاتي مرتبط با پرتوافکني مواد هسته‌اي دريافت شده از FMP ارائه کرده است. آژانس در نامه‌اي به تاريخ ۱۹ مارس ۲۰۱۲ درخواست اطلاعات بيشتر از جمله طرح‌هاي اپراتور TRR براي پرتوافکني چنين موادي، کرده است. آژانس هنوز پاسخي در اين زمينه دريافت نکرده است.

۵۰. همانطور که در گذشته گزارش شد، ايران آژانس را از طرحهاي راه اندازي نيروگاه هسته اي بوشهر مطلع کرده است که نشان مي‌دهد فعاليتهاي مربوط در ۳۱ ژانويه ۲۰۱۰ آغاز شده است. در ۲۲ و ۲۳ آوريل ۲۰۱۲، آژانس يک راستي آزمايي فهرست اقلام فيزيکي در نيروگاه هسته اي بوشهر انجام داد درحاليکه رآکتور با قدرت متعارف ۷۵ درصد در حال فعاليت بود.

خلاصه

۵۱. درحاليکه آژانس به بررسي عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده در تاسيسات و محل هايي واقع شده در خارج از تاسيسات اعلام شده در توافقات پادمان ادامه مي‎دهد، ايران درحال انجام همکاري‌هاي مورد نياز از جمله اجرا و انجام پروتکل الحاقي نيست. آژانس قادر نيست تضمينهاي معتبري درباره فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده ارائه و نتيجه گيري کند که همه مواد هسته اي در ايران براي فعاليتهاي صلح آميز است.

۵۲. پيشرفتها برمبناي رويکردهاي مورد نظر براي روشن شدن مسائل در پيوست گزارش مديرکل آژانس در نوامبر ۲۰۱۱ بود. مدير کل از ايران دعوت مي کند در مورد توافقات نهايي بر اساس رويکردهاي مورد نظر و توافق شده با دکتر جليلي که در روز ۲۱ مه در تهران صورت گرفت تسريع کند و از ايران مي خواهد با آژانس در مورد مسائل ذکر شده از جمله دسترسي به سايت پارچين تعامل کند.

۵۳. مدير کل از ايران مي خواهد طبق قطعنامه هاي شوراي حکام و قطعنامه هاي الزام آور شوراي امنيت، گامهاي مشخصي نسبت به انجام کامل وظايف و تعهدات خود در پادمان از جمله تعهداتش در پروتکل الحاقي، اجراي مفاد کد ۳.۱ مربوط به بخش عمومي ترتيبات اجرايي و توافقنامه پادمان، تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي و تعليق فعاليتهاي مربوط به آب سنگين بردارد.

۵۴. مدير کل به گزارشهاي خود به طور مقتضي ادامه خواهد داد.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration