The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

آقايان مهدي کروبي، محمد رضا خاتمي و محمد سلامتي اگر دانشجوي آزاديخواه احمد باطبي به سرنوشت اکبر محمدي دچار شود، شما هم در قتل او شريکيد

اکرمی رضا


خانم سميه بينات در نامه به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد مي نويسد :

«در تاريخ ۷/۵/٨۵ عده اي ناشناس و مسلح پس از بازرسي کامل منزلمان، احمد باطبي را بازداشت کردند و به مکان نامعلومي منتقل کردند. همسرم اعلام کرد که از همان لحظه بازداشت اعتصاب غذا خواهد کرد. تلاشهاي من و وکيل وي تاکنون براي مشخص شدن وضعيتش و ملاقات و يا تماس تلفني با او بي نتيجه مانده است. با توجه به وضعيت جسماني احمد باطبي به شدت نگران وي هستم . »
اطلاعيه آقاي دکتر حسام فيروزي پزشک معالج احمد باطبي در خارج از زندان، مي گويد : «امروز 15/5/85 نهمين روز دستگيري و همچنين نهمين روز اعتصاب غذاي احمد باطبي است .
من به عنوان يک پزشک مستقل که درمان احمد باطبي را در خارج از زندان به عهده داشتم لازم مي دانم در رابطه با وضعيت جسمي احمد باطبي نکاتي را ذکر نمايم :
۱- احمد باطبي به دليل بيرون زدگي ديسک هاي کمري (۴ و ۵ کمري) که در اثر ضربه ايجاد گرديده نياز به فيزيوتراپي دائم، دارو درماني و بررسي بيشتر جهت عمل جراحي دارد و در صورت عدم درمان و ادامه اعتصاب غذا منجربه فلج کامل حسي – حرکتي در اندام تحتاني مي گردد.
۲- بالا بودن هموگلوبين خون (۱۷) که نرمال آن بين ۱۲ تا ۱۴ مي باشد که در صورت ادامه اعتصاب غذا منجر به تصلب شرايين و در نهايت منجر به حمله قلبي مي گردد .
٣- بالا بودن کلسترول، اسيد اوريک و تري گليسيريد که در صورت عدم درمان باعث تاثيرات غيرقابل برگشت بر روي ارگانهاي حياطي بدن همچون کليه، کبد و قلب مي شود .
۴- خون ريزي کليه که احتمالا مي تواند ناشي از بالا بودن هموگلوبين خون و يا وجود سنگ کليه باشد و نياز به بررسي بيشتر جهت يافتن علت اصلي اين خون ريزي وجود دارد.
۵- ورم معده و زخم اثني عشر که اين نيز همچون موارد بالا مي تواند وخيم تر گشته باعث سوراخ شدن معده و يا اثني عشر گرديده و ايجاد خون ريزي داخلي نمايد.
با توجه به نکات بالا لازم مي دانم در خصوص وجود بيماري هاي متعدد جسمي آقاي احمد باطبي به تمام مسئولان و پزشکان درون زندان هشدار دهم در صورتي که اعتصاب غذاي ايشان پايان نپذيرد و جهت ادامه درمان به خارج از زندان منتقل نگردد خداي ناکرده ايشان سرنوشتي هچون زنده ياد اکبر محمدي پيدا خواهد کرد، جان انساني در خطر است و تا واقعه غير انساني ديگري رخ نداده به وضعيت احمد باطبي رسيدگي شود.»
بدنبال بازداشت مجدد آقاي باطبي واکنشها در هر سو بويژه از طرف گروه ها و محافل مدافع حقوق بشر ، احزاب ،سازمانها و شخصيتهاي سياسي –اجتماعي اپوزيسيون و منتقد رژيم جريان يافته است و هر چند هنوز جا دارد اين تلاشها از حد موضعگيري و اعلام محکوميت سران و دستگاه امنيتي، «قضائي » جمهوري اسلامي فراتر رفته و از هر طريق ممکن عوامل سرکوب را ودار به عقب نشيني نمايد ،اما بر کسي پوشيده نيست که چنين تلاشهائي هر گاه با دو نيروي مهم مؤثر در تحولات داخل کشور توأم نگردد ،نقش باز دارنده محدودي خواهد داشت .
نيروي اول ،به جنبشهاي آزاديخواهانه مردم ،بويژه پيشگامان سالهاي اخير ،دانشجوان ،زنان ،روشنفکران ، نويسندگان، وکلاي مستقل، روزنامه نگاران و کارگران مربوط مي شود که با تحمل هزينه هاي سنگين همواره مشعل مبارزه عليه استبداد و خود کامگي را بر افراشته اند؛ با درک محدوديتها و دشواريها، مبارزه اي طولاني و پر فراز و نشيب را پيش مي برند، اما بر کسي پوشيده نيست که در تعادل نيروي کنوني هنوز حرف اول را دستگاه سرکوب مي زند که امکان تجمعات حق طلبانه و کاملا مسا لمت آميز را از آنها سلب نموده و تمام راههاي تماس و ارتباط اين نيرو را با اکثريت مخالف، اما ساکت مردم ،سد نموده است .اما عليرغم تمام اين موانع از آنجا که نيروئي است اصيل ،مستقل و متکي بر مبارزه و امکانات خود ،بسياري از ناممکن ها را ممکن ساخته است و بدون ترديد تلاشهاي کنوني آنها براي آزادي همه زندانيان سياسي و بويژه احمد باطبي که در شرايط کاملا خطر ناکي قرار دارد، حائز اهميت بسيار است.

و اما جايگاه نيروي دوم ،که طي دهه اخير، همچون شريک دزد و رفيق قافله در تحولات سياسي نقش ايفا ء نموده است، نيز نبايد از نظر دور داشته شود.
از زمان نشستن محمد خاتمي بر کرسي رياست جمهوري تا به امروز، با هر موقعيتي که احزاب و جريانات مدافع اين جناح در جمهوري اسلامي داشته اند ، سرکوب ها و محدوديتها به جناح مقابل آنها نسبت داده شده به طوري که حتي در مطبوعات اپوزيسيون نيز اين امر جا افتاده است که ارگانهاي سرکوب در برگيرنده جناحي از رژيم اند و حتي اصطلاح« لباس شخصي ها» نيز چنان جا باز کرد که گوئي نهادي خارج از اندام هاي انتظامي و امنيتي «نظام» اند و گويا خارج از دايره صاحبين همين نظام مي توان ارگاني آنهم از نوع امنيتي و نظامي آن را ايجاد نمود.
اين تصور باعث شده است تا نيروي موسوم به اصلاح طلب در حکومت گريبان خود را از پاسخگوئي به موارد نقض حقوق بشر و در اين مورد معين ، بازداشت، شکنجه و حتي قتل دگر انديشان سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مطبوعاتي رها کرده و اين در حالي است که در مواردي که همين محدوديت ها و بگير و ببندها دامن افراد و شخصيتهاي « خودي » را به هر دليل گرفته است، بالآخره در چانه زني هاي دروني چاره کار ديده شده است و در اکثر موارد خوشبختانه به آزادي فرد زنداني ختم شده است .
مي دانيم که شما آقايان، کروبي، خاتمي و سلامتي دبيران سه حزب اصلي درون رژيم به دليل اولويت حفظ نظام اسلامي بر مطالبات آزاديخواهانه مردم ايران نه تنها اعتماد ميليوني مردم را از دست داده ايد، بلکه امروز از ارگانهاي اصلي تصميم گيري رژيم نيز تا حدودي بدوريد، اما همانطور که پيشتر اشاره رفت در مواردي توانسته ايد در چانه زني هاي دروني، برخي امتيازات را از رقباي خود بگيريد، آ يا جان د ه ها زنداني سياسي که به نظر مي رسد همچون قربانيان قتل عام سال ۶۷ – که از قضاي روز گار اين روزها در هيجد ههمين سالگرد آن جنايت قرار داريم – قرار است گرو گان نا بخرديهاي حکام مسلط بر نظام شما باشند ،ارزش آن را ندارد که دامن به دفاع از آنها «آلوده» کنيد. و براي رهائي احمد باطبي، اسماعيل جمشيدي روزنامه نگار، مانا نيستاني، رامين جهانبگلو استاد دانشگاه، ،ناصر زرافشان عضو کانون نويسندگان ايران و وکيل پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي و ده ها و صدها زنداني ديگر که به جرم دگرانديشي و يا در ارتباط با وقايع اخير آذربايجان، خوزستان، بلوچستان و کردستان دستگير شده اند، از امکانات خود استفاده کنيد.
پرونده قتل عام زندانيان سياسي در سال ۶۷ هنوز روي دست شما به عنوان بخشي از حاکميت جمهوري اسلامي است و متأسفانه تا کنون هيچ تلاشي هم از جانب شما براي تعيين جايگاه خود در قبال اين فاجعه بزرگ قرن معاصر ايران انجام نداده ايد، نگذاريد بار ديگر اگر چه در ابعادي متفاوت، با سکوت و يا عدم بکار گيري امکاناتي که در اختيار داريد، همدست رهبر روز جمهوري اسلامي در قتل دگر انديشان و آزاديخواهان ميهن ما باشيد .

احمد باطبي که امروز کوله باري از تجربه را پشت سر خود دارد، جوان مبارزي است که از جمله در فضاي توهم آلود فرداي رياست جمهوري محمد خاتمي، پيراهن خونيني را بر سر دست گرفت که نماد به خون کشيدن «جنبش اصلاحات » بود، پذيرش حذف اين نماد، هيچ توجيهي براي شما باقي نخواهد گذاشت . شما آخرين تير را به شقيقه خود بر نتابيد و اگر ما از اين مسير جان شيفته اي را رهانيده باشيم، به آرزوي خود رسيده ايم.

۱۸ مرداد ۱۳۸۵
۹ اوت ۲۰۰۶

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration