The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بهنام ابراهيم زاده وبلاگ نويس و فعال حقوق کودکان و کارگري را در يابيد

کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي کارگري


وبلاگ نويس و فعال حقوق کودکان و کارگري بهنام ابراهيم زاده را در يابيد

يکشنبه ۲٨ خرداد ۱٣۹۱
"گزارش از نحوه دستگيري و بازداشت در سلول هاي انفرادي بند ۲۰۹"

دستگيري وبلاگ نويس و فعال حقوق کودکان و کارگري بار اول دربهار ۱٣٨٨ روز جهاني کارگر در پارک لاله تهران بود . بعد از سيزده ماه براي بار دوم در ۲۲ خرادا ۱٣٨۹ در تهران همراه با ضرب و شتم شديد به صورتيکه قفسه سينه و پاي چپ اين فعال حقوق کودکان به شدت آسيب ديد. متعافب ضرب شتم او به سلولهاي انفرادي بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات انتقال داده شد. وي چهار ماه را در سلولهاي انفرادي ۲۰۹به همراه ۱۵ روز اعتصاب غذا در بدترين شرايط نگهداري سپري کرد. بهنام ابراهيم زاده در تمامي مراحل باز جويي به شدت زير ضرب و شتم و فشار و توهين و بي حرمتي قرار گرفت. اين فعال کارگري به مدت چهار ماه در سلولهاي انفرادي ۲۰۹ سلول کوچک ، نمدار، غير بهداشتي و پر از مورچه و سوسک و ديگر حشرات و محروم از تلفن و ملاقات با خانواده اش گذراند.
بازجويان از همان لحظه اول به وي مي گفتند که نظام ترک بر داشته و آسيب ديده و تو بزودي اعدام خواهي شد . ماموران و بازجويان دست بر دار نبودند با کينه و دشمني چنان وي را زير مشت و لگد قرار مي دادند و وادارش مي کردند، دمپايي خود را به گوش خود به چسباند ، به فرض اينکه دمپايي گوشي تلفن بوده وبا مادرش گفتگو کند ، آنها بارها وي را واداربه تک نويسي عليه دوستان و ديگر رفقايش کردند . آنها فکر مي کردند مقاومت بهنام بر مبناي شخصيت کذايي است وبا تک نويسي شخصيت کذاي اش خرد خواهد شد. بر اثر همين فشار ها و شکنجه ها گوش سمت چپ وي به شدت آسيب ديد و همچنين آسيب ديدگي قفسه سينه اش با ر ديگر مورد ضرب و شتم قرار گرفت شديد تر شد.آنها در طول بازجوي ها مادر و خواهر و نواميس را با بدترين وجه ممکن مورد فحش و ناسزا والفاظ بد و رکيک قرار مي دادند و يا وي را تهديد به آزار جنسي مي کردند. بهنام ابراهيم زاده در تمام طول باز داشت در سلولهاي انفرادي همواره چه در لحظه باز جويي و چه هنگامي که به سلولش منتقل مي کردند ، توسط افراد ديگري غير از باز جو و شکنجه گر مورد ضرب و شتم قرار مي گرفت. اين زنداني سياسي در بند هنگامي که بعد از ۱۵ روز اعتصاب غذا که در اعتراض به وضعيت موجود و نگهداري در بلاتکليفي از بند ۲۰۹ به بند ٣۵۰ انتقال يافت به شدت مورد بازرسي بدني و توهين قراگرفت ، به گونه اي که مجبورش کردند که لباس از تن در آورد و لخت شود و در حضور ديگران مخرج خود را در برابر چشم زندانيان قرار دهد تا بازديد شود و زندانبان انگشت خود را داخل مخرج وي کرده و به قول خود آنجا را مورد بازديد و بازرسي قرار دهد .فشار ها و تهديد ها پس از ٨۰ روز انفرادي و محروم از تلفن و ملاقات در مجموع چهار ماه ماندن در بند ۲۰۹ و بي خبري مطلق و عدم دسترسي به تلفن و تماس با خانواده منجر به طرح اين پرسش در رسانه ها شده بود که آيا بهنام ابراهيم زاده زنده است. سر انجام بهنام زير نظر باز جويان براي اعتراف عليه خود و مصاحبه با رسانه حکومتي آماده و فرستاده شد ، در مصاحبه باز جويان تاکيد داشتند که فقط گفته هاي ديکته شده آنان را جلو دروبين بگويد . اما بهنام از اين نوع مصاحبه خود داري کرد و زير بار خواست باز جويان نرفت.
سر انجام بعد از ۶ ماه بلا تکليفي در تاريخ ۲۲ آذر ۱٣٨۹ روانه دادگاه انقلاب شعبه ۱۵ به سر پرستي قاضي صلواتي شد. اما با وجود بر خورداري از وکيل ، نه بهنام و نه وکيل وي اجازه دفاع نداشتند بهنام در يک دادگاه غير علني و چند دقيقه اي و فرمايشي با اتهامات واهي و ساختگي هواداري از مجاهدين خلق محارب شناخته شد و به ۲۰ سال حبس و ۱۰ سال تبعيد و محروم از هر گونه فعاليت محکوم شد. وي در دادگاه اول در شعبه ۱۵ با قاضي صلواتي به شدت در گيري لفظي پيدا کرذد و به همين خاطر قاضي صلواتي اجازه ملاقات و ديدار وي با خانواده اش را نداد ، با توجه به اينکه خانواده بهنام از راه دور و شهرستان به دادگاه آمده بودند .
بازجويان به دروغ حتي در روز هاي آخر بازجويي براي اينکه به نيت پليد شان برسند به وي مي گفتند به زودي اعدام مي شوي ، اما بهنام در دادگاه به دنبال آن نبود که با اعتراف عليه خود از زندان آزاد شود بلکه تنها به دنبال آن بود که از فشار روحي و رواني و جسمي شبانه روزي بازجوها و مشت آهنين و توهين ها ي انها خلاصي يابد ،تا لااقل هر روز فحش هاي ناموسي و رکيک و تهديد به آزار جنسي خطاب به خود و خانواده اش مواجه نشود و براي پذيرش يک اعتراف دروغ مورد ضرب و شتم هاي پيا پي و سيلي و مشت قرار نگيرد تا مودام تهديد به اعدام و اعمال روشهاي کثيف نشود. بهنام ابراهيم زاده بيش از دو سال است به اتهام آشکار کردن بي عدالتي ها و دفاع جانانه از کودکان و کارگران دوران حبس خود را سپري مي کند، در طول دو سال وي تنها دو بار از ملاقات حضوري با خانواده اش بر خوردار بوده است . خانواده اين فعال کارگري و کودکان به علت دوري راه و هزينه هاي راه و ديگر مشکلات کمتر موفق به ملاقات و ديدار با فرزندشان مي شوند، دوري راه و سختي ها مشکلات زيادي را براي اين خانواده به وجود آورده به طوري که خانواده اين زنداني يکبار در طول مسير شهرستان او به سمت تهران خودروشان تصادف و چپ کرده و ...
بهنام در حال حاضر در بند ٣۵۰ محروم از تلفن وملاقات حضوري و با درد هاي کليه و گوش دوران حبس خود را طي مي کند وي در ۲۲ خرداد ۱٣۹۰ از سوي شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب به سرپرستي قاضي مقيسه در يک دادگاهي مجدد و چند دقيقه اي به ۵ سال حبس تعزيري و محروم از فعاليت محکوم شد. تشکل ها و اتحاديه ها ي کارگري و حقوق بشري و دانشجوي ... به شدت حکم و حبس ۵ ساله بهنام را محکوم کردند و بار ها خواهان آزادي وي و ديگر فعالين کارگري از جمله رضا شهابي شده اند.

کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي کارگري
۲۶/٣/۱٣۹۱


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration