The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بانك مركزي گزارش كرد. تصوير اقتصاد ايران در اولين ماه سال


چهارشنبه 31 خرداد 1391


بانك مركزي گزارش كرد
تصوير اقتصاد ايران در اولين ماه سال

دنياي اقتصاد
افزايش 19 درصدي قيمت كالاهاي صادراتي
افزايش 8/18 درصدي تورم بخش توليد
برگشت دو هزار و 300 ميليارد تومان چكگروه بازار پول- بانک مرکزي، گزارش شاخص‌هاي ماهانه اقتصادي در نخستين ماه سال 91 را منتشر کرد. از ميان 15 شاخص مختلفي که بانک مرکزي در اين گزارش به آن پرداخته، روند افزايشي شاخص‌هاي قيمت (در پايتخت و کل کشور) بهاي توليدکننده، بهاي کالاي صادراتي و دستمزد کارگران ساختماني در مناطق شهري ايران در هر دو مقطع ماهانه و سالانه قابل توجه است. به طوري که شاخص بهاي توليدکننده در فروردين 91 نسبت به فروردين سال گذشته، 8/18 و نسبت به اسفند ماه سال گذشته 6/1 درصد رشد داشته است. در ميان اين آمارها افزايش شاخص بهاي کالاهاي صادراتي نيز ديده مي شود. چنانکه اين شاخص در فروردين 91 نسبت به فروردين 90 بيش از 19 درصد افزايش پيدا کرده است. در بخش ديگري از اين گزارش، بانک مرکزي اعلام کرده که شاخص اسناد مبادله شده و برگشتي در فروردين ماه 91 نسبت به اسفند ماه 89 روند کاهشي داشته، اما در مقياس سالانه، روند افزايشي بوده است. به طور مثال در اين بخش اسناد برگشتي 6/16 درصد از نظر تعداد و 2/70 درصد از نظر مبلغ در فروردين 91 نسبت به فروردين 90 رشد داشته است.
افزايش 8/18 درصدي تورم توليد‌کننده
شاخص بهاي توليد‌كننده متوسط قيمت کالاها و خدماتي است که بنگاه‌ها به ازاي توليد کالا و خدمات پرداخت مي‌کنند. اين شاخص به نوعي نشان‌دهنده افزايش هزينه‌هاي بخش توليد است و برخي از كارشناسان از آن به عنوان نرخ تورم در اين بخش ياد مي‌كنند؛ اين شاخص از سوي اقتصاددانان به عنوان يك شاخص پيش‌نگر معرفي مي‌شود و تغييرات آن با يك تاخير زماني در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) خود را نشان مي‌دهد.
بنا به گزارش بانک مرکزي اين شاخص در فروردين ماه امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته 6/1 درصد افزايش پيدا کرده؛همچنين اين آمار نشان مي دهد که شاخص بهاي توليد کننده ظرف يک ساله فروردين پارسال تا امسال 8/18 درصد رشد کرده است. شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران ( تورم) در فروردين ماه به عدد 2/371 رسيد که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 6/2 درصد و نسبت به فروردين ماه سال گذشته 9/23 درصدافزايش داشت.
افزايش 3/19 درصدي شاخص
بهاي كالاي صادراتي
بخش ديگر گزارش بانک مرکزي به شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران اختصاص دارد؛ بنا به اين آمار شاخص بهاي کالاي صادراتي در فروردين ماه امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته 2/1 درصد و در فروردين ماه امسال نسبت به فروردين ماه سال گذشته 3/19 درصد افزايش داشت. اين شاخص، يكي از انواع شاخص‌هاي قيمت است كه تغييرات سطح عمومي قيمت كالاهاي غيرنفتي صادراتي را نشان مي‌دهد.
براي تهيه اين شاخص، «قيمت ارزي كالاهاي صادر شده به قيمت ريال» تبديل مي‌شود و روي هم رفته تغييرات اين شاخص، نمايانگر تغييرات قيمت كالاهاي صادر شده در بازارهاي جهاني و نوسانات نرخ ارز است. به عبارت ديگر وقتي شاخص بهاي کالاهاي صادراتي روند صعودي پيدا مي‌کند، نشانه‌هاي جديدي از افزايش «قيمت تمام شده کالاي صادراتي» را نمايان مي‌سازد، چرا که با افزايش اين شاخص، قيمت تمام شده کالاي صادراتي بالاتر مي‌رود.
افزايش 2/23 درصدي دستمزد
كارگران ساختماني
بر اساس گزارش بانک مرکزي شاخص دستمزد كارگران ساختماني در مناطق شهري ايران در فروردين ماه امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته 2/2 درصد افزايش داشته؛ بانک مرکزي ميزان رشد اين شاخص در مقياس سالانه را 2/23 درصد ذکر کرده است. نوسان شاخص دستمزد كارگران ساختماني در شهرها، تاثير مستقيمي در محاسبه قيمت تمام شده مسکن دارد. به همين دليل بانک مرکزي اين شاخص را به عنوان يک شاخص مستقل هر ماهه مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
افزايش 6/16 درصدي چک‌هاي برگشتي
در بخش ديگري از اين گزارش، به ميزان اسناد مبادله شده و برگشتي در اتاق پاياپاي اسناد بانکي پرداخته شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزي، تعداد اسناد مبادله شده و برگشت داده شده هر دو نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش پيدا کرده ؛ در فروردين 91 نسبت به اسفند 90 تعداد اسناد مبادله شده 6/46 درصد و تعداد اسناد برگشتي 5/44 درصد کاهش داشته است. اما اين آمارها وقتي به صورت سالانه بررسي شود، نشان از افزايش اين شاخص دارد. چنانکه در يک ساله فروردين ماه 90 تا 91 تعداد اسناد مبادله شده 7/5 درصد افزايش پيدا کرده و در عين حال اسناد برگشتي نيز 6/16 درصد رشد داشته است. بنا به آمارهاي بانک مرکزي، در فروردين ماه ١٣٩١ در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران حدود دو ميليون و 900 هزار برگ سند به مبلغي معادل 41 هزار و 480 ميليارد تومان مبادله شده است. همين آمارها نشان مي دهد که در فروردين ماه ۳۹۱ هزار برگ سند به مبلغ حدود دو هزار و 310 ميليارد تومان در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران برگشت داده شد .بنابر اين آمار نسبت چك‌هاي برگشتي به چك‌هاي صادر شده از نظر مبلغ6/5 درصد است. از طرف ديگر از هر 100 برگ «چک» صادر شده در فروردين ماه 14 برگ، برگشت خورده است.
افت 60 درصدي معاملات بورس
بانک مرکزي در بخش ديگري از اين گزارش به شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بنا به آمار بانک مرکزي در فروردين ماه 91 بالغ بر7/3 ميليارد سهم به ارزش 3/11 هزار ميليارد ريال داد و ستد شده؛ اين آمار نسبت به اسفند سال گذشته 2/61 درصد افت کرده است. در مقياس سالانه نيز شاخص يادشده 9/55 درصد کاهش پيدا کرده است. اين در حالي است که «شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس» در فروردين ماه 90 نسبت به اسفند ماه 89 نزديک به 50 درصد و نسبت به فروردين 89 نزديک به 140 درصد افزايش پيدا کرده بود.
بانک مرکزي متوسط قيمت يک سکه طرح قديم در فروردين ماه امسال را 759 هزار و 936 تومان اعلام کرده؛ اين قيمت براي سکه طرح جديد 746 هزار و 340 تومان بود. بنا بر آمار بانک مرکزي متوسط قيمت يک سکه بهار آزادي طرح قديم در بازار شهر تهران نسبت به اسفند ماه سال گذشته 1/6 درصد کاهش و نسبت به فروردين ماه سال گذشته 7/68 درصد افزايش پيدا کرده است. اين رقم براي سکه طرح جديد کاهش 5/6 درصدي شاخص قيمت به صورت ماهانه و افزايش 6/82 درصدي شاخص قيمت به صورت سالانه را نشان مي دهد.بنا به گزارش بانک مرکزي، متوسط قيمت يک دلار آمريکا در بازار آزاد شهر تهران طي فروردين ماه امسال هزار و 877 تومان بود. يورو نيز در اين ماه به طور متوسط دو هزار و 496 تومان فروش رفت. بانک مرکزي عنوان کرده که قيمت دلار در بازار آزاد طي يک‌سال گذشته 4/79 درصد و يورو در همين مدت 2/67 درصد افزايش داشته است.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration