The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

شکل‌گيري شبه‌دولتي‌ها و فساد؛ نتيجه خصوصي‌سازي يک دهه اخير

۱۳۹۱/۰۴/۰۲

شکل‌گيري شبه‌دولتي‌ها و فساد؛
نتيجه خصوصي‌سازي يک دهه اخير
خبرگزاري مهر
سازمان بازرسي کل کشور با بررسي عملکرد يک دهه اخير خصوصي‌سازي در کشور، شکل‌گيري شبکه‌هاي شبه دولتي و فساد در بلند مدت را دو نتيجه نبود استراتژي مشخص در مورد خصوصي‌سازي اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نشريه سازمان بازرسي کل کشور، سازمان بازرسي کل کشور در اين گزارش به بررسي ارزش واگذاري‌هاي صورت گرفته، تعداد شرکت‌هاي واگذار شده و نيز ميزان تحقق درآمدهاي بودجه‌اي حاصل از واگذاري‌ها طي سال‌هاي 90 ـ 1380 پرداخته است.

الف ـ ارزش واگذاري‌ها

بررسي روند واگذاري‌هاي انجام شده از سوي دولت به بخش غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني(سهام عدالت) و موسسات عمومي غيردولتي عمدتا در قالب رد ديون) حاکي از افت و خيزهاي فراوان در ارزش واگذاري‌ها طي دوره مذکور است؛ به اين ترتيب که ارزش واگذاري‌ها در سال 1380 از مبلغ 207 ميليارد ريال به 249937 ميليارد ريال در سال 1386 جهش مي‌کند اما در سال‌هاي بعد روندي نزولي طي مي‌کند به طوري که در سال 1389 ارزش واگذاري‌ها به 86526 ميليارد ريال کاهش مي‌يابد و در سال 1390 مجددا با افزايش چشمگيري که عمدتا ناشي از افزايش رد ديون‌هاي دولت است به رقم 226220 ميليارد ريال مي‌رسد.

بررسي ها نشان مي دهد که از مجموع واگذاري‌هاي انجام شده طي دوره مورد بررسي ( 1390 ـ 1380) به مبلغ 1002644 ميليارد ريال، و پس از آن در قالب رد ديون دولت (مبلغ 334122 ميليارد ريال) و عمدتا در سال 1390 با رقم 184585 ميليارد ريال، به خود اختصاص داده که در اين ميان بانک‌ها به رقم 121183 ميليارد ريال بيشترين سهم را داشته‌اند.

در نهايت آخرين جايگاه بهره‌مند از محل واگذاري‌ها، مربوط به بخش خصوصي (مبلغ 333653 ميليارد ريال) و عمدتا در سال 1388 با رقم 119884 ميليارد ريال بوده است. در مجوع ميزان واگذاري انجام شده به بخش خصوصي طي دهه اخير تقريبا با ميزان رد ديون انجام شده در طي اين دوره برابر است.

حجم عظيمي از سهام شرکت‌هاي دولتي مشمول واگذاري و نه منابع حاصل از فروش سهام که هيچ معيار و يا شاخصي در انتخاب آن شرکت‌ها جهت واگذاري بابت رد ديون وجود ندارد به جاي آنکه به سمت بخش خصوصي کارآمد هدايت شود به سمت سازمان‌ها و نهادهاي طلبکار از دولت منتقل مي‌شود. اين وضعيت ناشي از نبود يک استراتژي مشخص در مورد واگذاري شرکت‌هاي دولتي و به طور کلي نداشتن تئوري مشخصي درباره خصوصي‌سازي است.

ب- تعداد شرکتها

تعداد شرکت‌هاي واگذار شده طي سال‌هاي 90 ـ 1380 نشان مي دهد که طي دوره مذکور، بيشترين تعداد واگذاري‌ها به بخش خصوصي اختصاص يافته است، يعني از 620 شرکت واگذار شده تعداد 485 شرکت به بخش خصوصي واگذار شده است. رد ديون دولت نيز شامل 142 شرکت بوده است. در سال 1390 تعداد شرکت‌هاي واگذار شده 151 بوده که از اين تعداد 94 شرکت جهت رد ديون و تعداد 67 شرکت به بخش خصوصي واگذار شده است. در مجموع تاکنون سهام 620 شرکت واگذار شده است.

الزاما مجموع شرکت‌هاي واگذار شده نمي‌بايست از جمع تک تک شرکت‌هاي واگذار شده در بخش‌هاي مختلف حاصل شده باشد. به اين دليل که ممکن است بخشي از سهام يک شرکت از طريق سهام عدالت، بخشي در قالب رد ديون و بخشي ديگر به صورت تدريجي از طريق بورس و يا مزايده واگذار شده باشد به عبارت ديگر ممکن است سهام يک شرکت به سه طريق واگذار شده باشد که در اين صورت در تعداد هر بخش لحاظ مي‌شود.

ج- ميزان درآمد حاصل از واگذاري‌ها

ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري‌هاي صورت گرفته طي سال‌هاي 90 ـ 1380 حاکي از آن است که نبود استراتژي مشخص در مورد خصوصي‌سازي باعث شده ضمن اتکاي دولت به درآمدهاي مذکور و بازکردن حساب ويژه‌اي از اين محل جهت جبران هزينه‌هاي جاري خود، تامين بدهي‌هاي دولت به عنوان نخستين اولويت حاصل از خصوصي‌سازي در کشور تلقي شده و با تلقين اين باور به مجريان امر و متوليان خصوصي‌سازي در کشور، عملا کيفيت خصوصي‌سازي فداي کميت آن گردد.

اين اتفاق دو نتيجه مهم در برخواهد داشت يکي شکل‌گيري شبکه‌هاي شبه‌دولتي در فرايند خصوصي‌سازي( که به کرات شاهد رقابت آنها در تصاحب شرکت‌هاي دولتي مشمول واگذاري هستيم) که محصول نهايي آن مديريت مجدد تيم دولت بر شرکت‌هاي واگذار شده است و ديگري شکل‌گيري شبکه‌هاي فساد در بلند مدت(نظير گروه امير منصور آريا که به تنهايي 4 شرکت از طريق سازمان خصوصي‌سازي در عرض دو سال خريداري نموده است؛ بدون آنکه کنترلي روي اهليت فني و مالي و نحوه خريد آن شرکت ها توسط مجريان امر صورت پذيرد.) که بعضاً با نيت فروش اموال و داراييهاي شرکت اقدام به خريد شرکتهاي دولتي مي نمايند.

سهم بخش خصوصي واقعي متاسفانه در اين ميان به اندازه اي نيست که در اين گزارش به ان پرداخته شود. به هر حال، در سال 1390 ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري ها بيش از ميزان پيش بيني شده در بودجه بوده و 112 درصد پيش بيني را محقق ساخته است. تاکنون به طور متوسط 63 درصد پيش بيني ها در خصوص درامد حاصل از فروش شرکتها در بودجه تحقق يافته است.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration