The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

مسئوليت مرگ تدريجي من با مسئولان است


هر حادثه‌اي در زندان براي من رخ دهد عامدانه است
مسئوليت مرگ تدريجي من با مسئولان است
يکشنبه ۴ تير ۱۳۹۱ - ۲۴ ژوين ۲۰۱۲
به نام خدا

جناب آقاي عباس جعفري دولت آبادي
دادستان محترم انقلاب تهران

به استحضارمي رساند اين جانب نرگس محمدي داراي محکوميت ۶سال حبس تعزيري هستم ودرتاريخ۲/۲/۹۱توسط مامورين وزارت اطلاعات درمنزل بازداشت شدم.ازتاريخ ۲/۲/۹۱تا۲۷/۲/۹۱درسلول هاي بازداشتگاه ۲۰۹امنيت زندان نگهداري شده ام البته به مدت کمتراز۲۴ساعت به بندعمومي نسوان دراوين منتقل شده ودوباره به بازداشتگاه ۲۰۹اوين بازگردانده شدم.طي اين مدت ۳بارخدمت حضرتعالي نامه نوشته ونسبت به نگهداري خودبه عنوان فردمحکوم دربازداشتگاه ۲۰۹اوين اعتراض کرده وتقاضاي مصرانه براي انتقال به بندعمومي نسوان راداشته ام.درتاريخ ۱۹/۲/۹۱ملاقاتي باجناب آقاي رشته احمدي داشته واصراربه انتقال به بندعمومي نسوان داشتم وحتي نامه اي مبني برانتقال به بندعمومي نسوان رانيزبه اتفاق امضا نموده ودرخدمت ايشان قراردادم وهمواره تاکيدداشته ام که نگهداري فردمحکوم دربازداشتگاه امنيتي خلاف قانون مي باشد ومن بايد براساس قانون به بندعمومي نسوان منتقل شوم.هرگز نه به طورشفاهي ونه کتبي درخواست انتقال به هيچ شهرستاني ازجمله زنجان رانداشته ام.ساعت ۶صبح ۲۷/۲/۹۱ماموران من راازخواب بيدارکرده وباچشم بندداخل ماشين نشاندند.بي خبرازهمه جا درطي مسافت طولاني متوجه شدم که ازتهران خارج مي شوم ودردادسري زنجان متوجه شدم که وارد شهرزنجان شده ام.

ادعاشده که نرگس محمدي خودتقاضاي انتقال به زندان زنجان نموده که کذب محض است. ادعاشده که من به دليل بيماري درخواست انتقال به شهر زنجان کرده ام که به اين وسيله به عرض مي رساند:

۱-اينجانب نسبت به انتقال غيرقانوني خودبه بندجرايم عادي نسوان در زنجان به شدت معترضم ودرخواست مي کنم هرچه سريع ترنسبت به انتقال اينجانب به بندعمومي نسوان (محل نگهداري زنان بامحکوميت باجرايم غيرعادي دراوين)اقدام لازم مبذول فرمائيد.

۲-لازم به ذکراست که من درصحت وسلامت کامل درتاريخ۲۰/۳/۸۹وارد بازداشتگاه اوين شدم ودر۱۰/۴/۸۹بابيماري خطرناک اعصاب وروان آزاد وبه بيمارستان منتقل شدم. پس ازمراقبت هاي متعدد پزشکي با مصرف روزانه ۱۸ قرص از بيمارستان ترخيص شدم واکنون حداقل ۱۱قرص روزانه استفاده مي کنم که پس ازبازداشت اخيرم اين تعدادقرص هم بيماري ام راکنترل نمي کند وبيماري ام شدت پيداکرده است.اکنون من درميان بيش از۵۰زن قاتل،محکومان به اعدام(موادمخدر)وجرائم فساداخلاقي بابيماري هاي خطرناک وحتي زنان غيرمتعادل(به لحاظ رواني)هستم که اززماني که واردبندشده ام تاکنون جزاضطراب وناآرامي وترس که لحظه به لحظه موجب تشديد بيماري ام مي شوندچيزي نديده ام.پرونده پزشکي ونظرپزشکان متخصص ومعالج بنده حکايت از اين موضوع دارد که بيماري من با تشديداضطراب رابطه اي مستقيم داردواين درحالي است که اززمان ورودبه اين بندباشرايط وحشتناکي که قادربه نوشتن وتوصيف آن نيستم،دست به گريبانم.واردکردن چنين استرس هايي به من معادل خوراندن جام هاي زهرکشنده اي است که لحظه به لحظه به ازبين رفتن من کمک مي کند.

مصرا وموکدااعلام مي کنم که چنين رفتارواقدامي با من درواقع مرگ تدريجي من است که مسئوليت آن بامسئولين است.مسئولان محترم که پرونده پزشکي من راکاملا دراختياردارندآگاهند که نگهداري من درمحيط پراضطراب زندان به ويژه بندجرائم عادي (قتل،اعدام، موادمخدرو…) شرايطي که بنابه مصالح عمومي جامعه ازگفتن آن سربازمي زنم،نوعي کشتن عمد است که مسئوليت مستقيم آن برعهده آنان مي باشد.اميدوارم بنا نباشد که همچون شهادت هاله سحابي وهدي صابرکه گفته شد به علت گرماي هواواعتصاب غذابود!حادثه ديگري البته به ظاهرطبيعي رخ دهد که به اين ترتيب اعلام مي کنم ،نه تنهاطبيعي نخواهدبودبلکه تشديد بيماري يا بروزهرحادثه ناگوار ديگري دراين شر ايط براي من کاملاعامدانه است.

۳-منزل مسکوني من ومهم تراز هر چيزپزشکان معالج ومتخصص بنده(مغزواعصاب،اعصاب وروان،ريه،قلب،زنان)درتهران هستند واين درحالي است که به دليل تحت معالجه ومراقبت بودن،حداقل هر۲ماه يک بارمي بايست به پزشکانم مراجعه نمايم،چراکه سوابق پزشکي من دراختيارايشان است وتحت معالجه ومراقبت آن ها هستم وانتقال غيرقانوني من به زنجان اين امکان را ازمن سلب کرده که خسارت وعوارض آن براي من غيرقابل جبران است وچنين اقد امي،عملي غيرانساني است.

۴-علي وکيانا،فرزندان ۵ساله ام درزنجان زندگي نمي کنندوبه ناچارهرهفته مي بايست براي ملاقات بامادر،حداقل ساعت هاي طولاني مسافت زيادي راتازنجان طي کنند که اين مسئله هم براي فرزندان کوچک من وهم خانم رحماني(مادرهمسرم)امري دشواروشايددرگرماي تابستان وسرماي زمستان غيرممکن شود که اين خود فشارروحي ورواني شديدي براي يک مادردرحبس است.

جناب آقاي دادستان شرايط فوق به اضافه مسائلي که اميدوارم از نزديک بتوانم باجنابعالي درميان بگذارم،شرح حال يک مادرويک زن هموطن شماست که به اميد عدالت مي نويسد وچشم به راه است.اميدوارم دراسرع وقت شرايطي براي اعزام بنده نزدپزشکان معالجم فراهم آيدتابيش از اين سلامتي ام راازدست ندهم وامکان ازادي من فراهم آيد.

باسپاس فراوان

نرگس محمدي[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration