The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اعتصاب


۷۰۰ کارگر پيماني سيمان سپاهان دست از کار کشيدند
1391/4/19در حالي که دو سوم کارکنان شرکت سيمان سپاهان، زير نظر شرکت‌هاي پيمانکاري هستند و حداقل حقوق و مزاياي قانون کار را دريافت مي‌کنند، ۴۰۰ کارگر قراردادي و رسمي از وضعيت ثابتي برخوردارند.
ايلنا: حکايت کهنه نابرابري حقوق کارگران رسمي و پيماني (شركتي)، بيش از ۷۰۰ نفر از کارگران پيماني سيمان سپاهان را اعتراض واداشته و باعث شده است آنان طي يك اعتراض صنفي هماهنگ براي چندمين بار متوالي ظرف يك سال گذشته، دست از کار بکشند.
داستان هميشگي نابرابري کارگران رسمي و پيماني

به گزارش خبرنگار ايلنا در اصفهان، اعتراض کارگران کارخانه سيمان سپاهان به شرايط کاري و حقوقي سابقه طولاني دارد اما از آنجا که همه نامه نگاري‌ها و پي گيري‌هاي كارگران خطاب به مسوولان وزارت کار گرفته تا مجلس، به نتيجه نرسيد، حدود ۷۰۰ نفرشان طي سه روز گذشته دست از کار کشيده‌اند و در محوطه کارخانه تجمع كرده‌اند.

غلامي نماينده کارگران پيماني سيمان سپاهان خواسته اين افراد را حذف تبعيض‌ها در پرداخت مزايا از جمله سنوات و کارانه ميان نيروهاي رسمي و پيماني مي‌داند و به ايلنا مي‌گويد: کارخانه سيمان سپاهان يک‌هزار و ۱۰۰ کارگر پيماني و رسمي دارد، خواسته کارگران معترض نيز به اطلاع فرمانداري، استانداري و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي رسيده است و ما با استخدام وكيل از طريق مراجع قضايي پيگير مطالبات خود هستيم.

شرکت‌هاي واسطه‌اي حقوق کارگران را نمي‌پردازند

احمدرضا معيني رييس کانون شوراهاي اسلامي کار استان اصفهان در گفتگو با ايلنا، اين مشکل را مربوط به کارگران طرف قرارداد با شرکت‌هاي پيمانکاري دانست و گفت: بيش از ۷۰۰ نفر از کارگران اين کارخانه، زير نظر پيمانکاران فعاليت مي‌کنند و همانگونه که بار‌ها اعلام شده اين شرکت‌هاي واسطه‌اي حقوق قانوني کارگران را نمي‌پردازند.

وي مهم‌ترين خواسته کارگران معترض را دريافت حقوق و مزايا بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل بيان کرد و افزود: متاسفانه در حالي که دو سوم کارکنان شرکت سيمان سپاهان، با اين مشکلات دست و پنجه نرم مي‌کنند، كار محول شده به کارگران پيماني و رسمي برابر است و در اين شرايط تبعيض در ميان کساني که شغل يکساني دارند قابل قبول نيست.

معيني معتقد است بر اساس قانون طبقه بندي مشاغل، همه افرادي که در يک شغل خاص مثلا به عنوان تکنيسين برق در يک واحد توليدي مشغول به کار هستند بايد از حقوق و مزاياي برابر برخوردار شوند، به عبارت ديگر کارخانه بايد به افراد مزد شغل و کاري که انجام مي‌دهند را بپردازد و نوع رابطه کاري آن‌ها را با واحد توليدي را لحاظ نكند.

مزد به اندازه کار است نه نوع قراراداد

اين فعال كارگري استان اصفهان دومين خواسته کارگران معترض اين کارخانه را اجراي قانون بهره وري دانست و تاکيد کرد: با توجه به اينکه قراردادهاي کارگران غير رسمي، سال به سال تمديد مي‌شود نبايد تفاوتي بين اين قشر، با کارگران رسمي وجود داشته باشد و هر کس بايد به نسبت اختيار و کارکرد خود، مزد و مزاياي بهره وري را دريافت کند.

رييس کانون شوراهاي اسلامي کار استان اصفهان راه حل تمام اين مشکلات را داشتن قرارداد مستقيم با کارخانه اعلام کرد و گفت: کارگران معترض، حدود ده روز است که در اعتراض به تبعيض و پرداخت نشدن کامل حق و حقوق قانوني‌شان، دست از کار کشيده‌اند و در اعتصاب هستند.

معامله دوسر سود براي پيمانکاران
معيني با اشاره به فعاليت کارخانه سيمان زير نظر خيريه همدانيان اصفهان خاطرنشان کرد: درست است که اين کارخانه مشمول اجراي قانون حذف شرکت‌هاي پيمانکاري نيست با اين حال اداره کار، تعاون و رفاه استان اصفهان موظف است بر عملکرد شرکت‌هاي واسطه‌اي نظارت داشته باشد تا کمتر، حقوق نيروهاي وابسته به آن‌ها ضايع شود.

وي بزرگ‌ترين گلايه کارگران اين واحد توليدي را نابرابري رفتار با پرسنل رسمي و پيماني بيان کرد و ادامه داد: شرکت‌هاي پيمانکار، از يک سو حقوق و مزاياي کامل يک کارگر را از کارفرما دريافت مي‌کنند و از سوي ديگر قسمتي از آن را به نيروي کار مي‌پردازند و با اين کار مثل زالو به جان کارگران افتاده‌اند.
رييس کانون شوراهاي اسلامي کار استان اصفهان، خواستار تعريف طرح طبقه بندي مشاغل و بهره وري و اجراي آن در اين کارخانه شد و گفت: عدم وجود نظارت کافي مسوولان بازار کار استان باعث شده اين مشکل هر روز بزرگ‌تر شود چرا که اين کارگران، در سال گذشته هم بار‌ها شکايتشان را به اداره کار و حتي کميسيون اجتماعي مجلس اعلام کرده بودند اما گره‌اي از کارشان باز نشده است.
حداقل حقوق ومزايا براي کارگران قراردادي
وي با تاکيد بر اينکه بيشتر کارگران فعال در اين کارخانه پيمانکاري هستند و حداقل حقوق و مزاياي مندرج در قانون کار را دريافت مي‌کنند گفت: متاسفانه از اين دست بي‌مهري‌ها به جامعه کارگري، کم نيست و اميدواريم با رسانه‌اي شدن مشکلات، اندکي از فشار موجود بر اين قشر زحمت کش، کاسته شود.
معيني اظهار اميدواري کرد اين مشکل با توافق دو طرف کارگر و کارفرما حل شود و افزود: اخراج کارگران هيچ مشکلي را حل نخواهد کرد و فقط صورت مساله را پاک مي‌کند.
همه قوانين کار اجرا شده است
از سوي ديگر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اصفهان پاسخگويي درباره اين موضوع را به محمد رضا اسلامي مدير اداره تعاون، کار ورفاه شهرستان مبارکه واگذار کردند و او در پاسخ به ايلنا، هرگونه بي‌توجهي به اجراي قانون کار در اين واحد توليدي را رد کرد و گفت: حدود ۷۰۰ نفر از کارگران سيمان سپاهان، زير نظر شرکت‌هاي پيمانکاري هستند با اين حال همه آن‌ها در اين اعتراض شرکت ندارند و مشکل فقط مربوط به ۱۵۰ نفر از کارگران قسمت بارگيري کارخانه است.
وي در واکنش به انتقاداتي که به عملکرد شرکت‌هاي پيمانکاري وارد شده، گفـت: گفته‌ها وشنيده ها هيچ سنديتي ندارد و ما که در مسند کار اين شهرستان هستيم مي‌توانيم بگوييم همه اسناد و مدارک موجود نشان مي‌دهد حق و حقوق قانوني اين کارگران پرداخت شده است.
حذف شرکت‌هاي پيمانکاري منطقي نيست
اسلامي همچنين با تاکيد بر پرداخت همه حق و حقوق قانوني اين افراد ادامه داد: برخي از مطالبات کارگران سيمان سپاهان، قانوني نيست، مثل اينکه انتظار دارند به طور مستقيم با کارفرماي خود قرارداد ببندند و شرکت‌هاي پيمانکاريشان حذف شوند، چون اين کارخانه جزو بخش خصوصي به شمار مي‌آيد و مشمول مصوبه دولت براي حذف پيمانکاران نمي‌شود.

وي تفاوت و نابرابري حقوق کارگران قراردادي و پيماني در اين واحد توليدي را بي‌عدالتي ندانست و تصريح کرد: اين مشکل فقط مربوط به سيمان سپاهان نيست و نمي‌توان انکار کرد تفاوت بين کارگران رسمي و پيماني و حتي قراردادي در همه جاي کشور وجود دارد و با اينکه نوع استخدام افراد متفاوت است هيچ اتفاق غير قانوني رخ نداده است.

موضوع در حال بررسي است

مدير اداره تعاون، کار ورفاه شهرستان مبارکه در پاسخ به اين پرسش که آيا چنين تبعيضي در ميان افرادي که مشاغل يکساني دارند درست است گفت: هيچ حقي از اين افراد ضايع نشده و اطمينان مي‌دهم نه تنها اين افراد تمام حداقل مزاياي مندرج رد قانون کار را دريافت کرده‌اند بلکه اين مبلغ، از بسياري کارگراني که در واحدهاي توليدي ديگر مشغول به کار هستند، بيشتر است.

وي از تشکيل جلسات ويژه کميسيون کارگري در فرمانداري مبارکه براي حل اين مشکل خبر داد و گفت: به هيچ وجه اعتصاب و دست از کار کشيدن را تاييد نمي‌کنيم با اين حال موضوع در آرامش و به دور از هياهو در دست بررسي است و به زودي نتيجه تصميم گيري‌ها اعلام خواهد شد.

اسلامي در پاسخ به ايلنا درباره برنامه مسوولان اداره کار شهرستان مبارکه براي ايجاد تفاهمي منطقي بين کارگر و کارفرما گفت: بستن قراداد مستقيم با کارگران پيماني سيمان سپاهان، بار مالي سنگيني دارد که نمي‌توان کارفرما را به آن وادار کرد چون ممکن است پيامدهاي بدتري مانند تعديل نيرو و بحران مالي در اين واحد توليدي داشته باشد با اين حال تلاش مي‌کنيم دوطرف براي رسيدن به حق و حقوق و خواسته‌هاي خود به توافقي منطقي برسند.

کارخانه سيمان سپاهان در کيلومتر ۴۵ محور اصفهان- مبارکه قرار دارد که با سه خط توليد روزانه حدود ۱۳ هزار تن سيمان توليد مي‌کند.

گزارش از ناهيد شفيعي


تجمع ۱۰۰ نفر از اعضاي تعاوني مسکن کارگران نساجي کردستان 1391/4/19

۱۰۰ نفر از مجموع ۳۰۰ عضو تعاوني مسکن کارگران نساجي کردستان صبح امروز در اعتراض به عدم صدور مجوز ساخت مقابل اداره مسکن وشهر سازي استان تجمع کردند.
ايلنا: عضو هيئت مديره تعاوني کارگران نساجي کردستان اعلام کرد: ۱۰۰ نفر از مجموع ۳۰۰ عضو تعاوني مسکن کارگران نساجي کردستان امروز - دوشنبه - در اعتراض به عدم صدور مجوز ساخت مسكن در مقابل اداره كل مسکن و شهر سازي استان تجمع کردند.
جبار خدا مرادي با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: اداره مسکن و شهرسازي استان کردستان با بلاتکليف کردن تعاوني مسکن کارگران نساجي مجوز ساخت مسکن براي اين تعاوني را صادر نمي‌کند و اين در حاليست ۱۱ سال است زمين براي ساخت مسكن كارگران خريداري شده است.
او با بيان اينکه هم اکنون ۲۲ تعاوني مسکن واحد‌هاي مختلف توليدي در اين زمينه با اداره مسکن وشهر سازي درگير هستند اظهارداشت: تعاوني مسکن نساجي کردستان ۳۰۰ عضو دارد که خواستار صدور مجوز ساخت از سوي اداره مسکن وشهرسازي هستند.اعتصاب کارکنان ۱۱۸ شيراز وارد پنجمين روز شد

دوشنبه ۱۹ تير ۱٣۹۱ - ۹ ژوئيه ۲۰۱۲
بنا به گزارش ۱٨ تير ايلنا، امروز صبح - يکشنبه ۱۸ تيرماه - بيش از ۱۰۰ نفر از کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ مخابرات شيراز براي چندمين بار در اعتراض به تعديل نيرو، شرايط کاري نامناسب و شيوه جديد عقد قرارداد‌ها در مقابل استانداري فارس گرد هم آمدند و با وعده حل مشکلاتشان توسط مسئولان مربوطه مواجه شدند.
برپايه اين گزارش، کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ شيراز پنج روز متوالي است که دست از کار مي کشندو در مقابل استانداري تحصن مي کنند.
اعتراض کارکنان مرکز ۱۱۸ شيراز در حالي وارد پنجمين روز خود مي‌شود که روزانه بيش از ۸۰ هزار تماس با اين مرکز با بوق اشغال مواجه مي‌شود.
اين گزارش حاکيست، اين اعتراض زماني رخ داد که پيمانکار جديد مرکز ۱۱۸ مخابرات شيراز حضور مجدد کارمندان در اين مرکز را مشروط به امضاي قراردادي جديد کرده است که بر اساس آن حقوق دريافتي کارمندان بر اساس ميزان تماس‌هاي مردم با اين مرکز تعيين خواهد شد و بنا به گفته اين کارمندان طبق قرارداد جديد ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از ميزان دريافتي آنان نسبت به قرارداد فعلي کسر خواهد شد.
درحاليکه شنيده مي‌شود بيست نفر از از پرسنل اين مرکز به دليل آنچه آن‌ها فشار زندگي و مشکلات معيشتي مي‌نامند قرار داد جديد را با پيمانکار امضاء کرده‌اند، معاون توسعه منابع انساني استانداري فارس نيز با بيان اينکه نسبت به حل اين مشکل خوشبين است، دليل تغيير شيوه قرارداد‌ها در اين مرکز را افزايش بهره‌وري و صرفه‌جويي مي‌داند و مي‌گويد: قصد همگي حل مشکلات کارکنان مرکز ۱۱۸ مخابرات شيراز است به نحوي که نه حق کارگر پايمال و نه حقوق مخابرات ضايع شود.
هرچند ظاهرا ريشه اين خوشبيني اين مقام دولتي را بايد در جلسات مشترک با مديران مخابرات، ‌ کار و ساير بخش‌هاي مرتبط با مشکلات کارکنان مرکز ۱۱۸ جستجو کرد، اما يکي از اعضاء هيئت مديره شرکت مخابرات فارس ضمن حمايت از اين اقدام پيمانکار و بي‌توجهي به اعتراض کارمندان تصريح مي‌کند: اين کار در راستاي تعديل هزينه‌ها صورت گرفته و از سوي ديگر براي انجام هر کاري بايد ابتدا قرارداد بسته شود و پيمانکار جديد نيز خواستار قرارداد جديد است و اين افراد بر مبناي کاري که انجام مي‌دهند و بر اساس پاسخگويي به مردم حقوق دريافت مي‌کنند اما بر مبناي نشستن در اين مرکز دستمزد دريافت نمي‌کنند.
علي اصغر روزگار با تهديد کارکنان ۱۱۸ به اخراج تصريح کرد: اگر کارکنان مرکز ۱۱۸ تا اين هفته در محل کار خود حضور نيابند، مجبور هستيم از نيروهاي جديد در اين مرکز استفاده کنيم.
امادر اين ميان مديرعامل شرکت مخابرات استان فارس نيز شيوه جديد پيمانکار در محاسبه حقوق پرسنل مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ را تاييد مي‌کند و معتقد است وجود ذهنيت‌هاي متفاوت نسبت به شيوه قراردادهاي جديد موجب بروز اين اعتراضات شده و پيمانکار جديد بر اساس مقررات و نظارت اداره کار موظف به عقد قرارداد با کارکنان بوده اما در اين نظام جديد ميزان پرداخت دستمزد تغييري نکرده و تنها شيوه دريافت حقوق از روزمزدي به کارمزدي يا ساعت مزدي تغيير يافته است.
اين درحاليست که ادعاي عبدالعظيم قنبريان با گفتهٔ پرسنل مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ که از کاهش حقوق خود از ۱۵۰تا ۲۰۰هزار تومان درقرارداد جديد سخن مي‌گويند در تعارض است.
بنا بر اين گزارش در حالي که هنوز هم ۳۱۴ نيروي کار مرکز ۱۱۸ مخابرات شيراز دست از کار کشيده‌اند و اين مرکز همچنان ناتوان از پاسخگويي به تماس‌هاي مردم است.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration