The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

جنگ ملايان با ماهواره‌ها

محمود بهنام

دور تازه‌اي از جنگ حکومت ملايان عليه تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي آغاز شده است. در هفته‌ها و روزهاي اخير، مأموران نيروي انتظامي رژيم، با ورود به منازل مردم و مجتمع‌هاي مسکوني، به ضبط و جمع‌آوري آنتن‌هاي ماهواره پرداخته‌اند.
اوايل ماه گذشته، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» رژيم، ضمن تأکيد بر غيرقانوني بودن فعاليت‌هاي تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي در ايران (و از جمله کانال «هما» در آمريکا و کانال «مهاجر» در آلمان که به نوعي با برخي از عناصر و دستجات حکومتي هم مرتبط هستند)، اعلام کرد که دولت براي جلوگيري از آنها اقدام مي‌کند. بعد از آن، طبق معمول، اخطارهاي مکرر براي جمع‌آوري بشقاب‌ها مطرح گرديد و سپس هجوم مأموران براي برچيدن آنتن‌ها شروع شد.
محمد حسين صفار هرندي، عضو سابق سپاه پاسداران و همکار فعال وزارت اطلاعات رژيم براي پروندهسازي و سرکوب اهل قلم، که اکنون بر مسند وزارت ارشاد نشسته است، در مصاحبۀ مطبوعاتي خود، در 28 مرداد، در اين باره گفت: «آنچه در ارتباط با ماهواره دارد اتفاق مي‌افتد بر يک نگاه قابل دفاع مبتني است. نيروي انتظامي به عنوان ضابط قانون مي‌گويد قانوني وجود دارد که بر ممنوعيت استفاده از ماهواره تأکيد کرده است. اين قانون حالا به حق يا ناحق وجود دارد و مربوط به هر سالي هم که باشد مورداحترام است» و افزود: «نيروي انتظامي معتقد است که تنها آنتن‌هايي را جمع کرده که مشهود بوده‌اند و در قانون تأکيد شده که از جرم مشهود جلوگيري شود». وي در پاسخ خبرنگاري که پرسيد آيا برخورد با بشقاب‌هاي آشکار باعث ترويج روحيه پنهان‌کاري نمي‌شود، اظهار داشت: «جرم نبايد مشهود باشد. مثل اين است که در کشور ما شرب خمر جرم است چون خلاف بين و آشکار دستور شرع مقدس است اما اگر کسي در خانۀ خود مرتکب چنين فعلي شود کسي مأموريت ندارد در خانه‌اش او را دستگير کند». اما «برادر صفار» در اين مورد هم دروغ مي‌گويد. زيرا نه فقط مأموران رژيم، در جستجوي آنتن، وارد منازل مردم مي‌شوند بلکه بارها اتفاق افتاده (و در روزنامه‌هاي حکومتي هم چاپ شده) که مأموران تحت عنوان و بهانۀ ديگري داخل خانه‌هاي افراد شده و با يافتن يک شيشۀ پُر يا خالي مشروب الکي، آن را هم به عنوان «مدرک جرم» ضميمۀ پروندۀ آنها کرده‌اند.
لکن همانگونه که پيدا بود، کار اين دور جديد جنگ با ماهواره‌ها هم به جمع‌آوري بشقاب‌ها محدود نشد. وزارت ارشاد با صدور بخشنامه‌اي، در 5 شهريور، هرگونه همکاري و مصاحبه ايرانيان با تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي را هم ممنوع اعلام کرده و به «متخلفان» نسبت به «عواقب قانوني» آن هشدار داد.
تلاش‌هاي جمهوري اسلامي براي مقابله با تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي، چنان که مي‌دانيم، به هيچ وجه تازگي ندارد. اما شروع مجدد اين قبيل تقلاها و تشديد سانسور، پيش از هرچيز نشانۀ آشکاري از شکست و درماندگي رژيم در اين عرصه است. ده يا پانزده سال پيش از اين هم مقابله با «پديدۀ ويدئو» مطرح و روزنامه‌ها آکنده از خبرهاي کشف و ضبط نوارها و کاست‌هاي «مبتذل» بود. ولي تمامي تلاش‌هاي رژيم براي ممنوعيت آن به جايي نرسيد. اگرچه رژيم هيچ گاه از اقدامات خود براي سانسور دست برنداشته است، اما در هر حال ناگزير به پذيرش ويدئو در جامعه شده است. همين مسئله امروز هم در مورد امکانات و ارتباطات اينترنتي، جدا از تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي، مطرح است. با توجه به مقاومت مردم و با در نظر گرفتن پيشرفت و گسترش شتابنده فن آوري اطلاعات در جهان امروز، روشن است که اقدامات رژيم براي مسدود کردن جريان اخبار و اطلاعات و بستن مرزهاي کشور به روي امواج ماهواره‌اي، با همه سرسختي و لجاجت آن، نهايتاً ناکام خواهد ماند.
اما نه تنها تلاش‌هاي رژيم اسلامي براي جلوگيري از رواج و گسترش استفاده از تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي تاکنون به نتيجۀ مورد نظر مورد نظر آن نرسيده است، بلکه طرح‌ها و تقلاهاي آن براي ايجاد و «جايگزين» هم با شکست شديدي روبرو گشته است و همين امر نيز، طبعاً، موجب روي آوردن عدۀ بيشتري از مردم به تلويزيون‌هاي خارجي شده است. شش کانال تلويزيوني سراسري، که در حال حاضر توسط «صداي و سيماي» جمهوري اسلامي در داخل پخش مي‌شود، براي غالب مردم از کمترين جذابيت برخوردار است. اخبار و گزارش‌هاي آنها همواره يکجانبه و در بسياري از اوقات توأم با تحريف و دروغ آشکار است. چنان که مثلاً در مورد پروندۀ ماجراجويي‌هاي هسته‌اي رژيم، که غالباً آکنده از اطلاعات نادرست و رجزخواني‌ها و تبليغات بي‌پايه است، و يا در مورد جنگ اخير در لبنان، که همه کانال‌ها و رسانه‌هاي حکومتي تصويري کاملاً غيرواقعي و تبليغاتي ارائه مي‌کردند. تنها پخش فيلم‌ها و سريال‌هاي غالباً با مضمون «فيلم فارسي» يا «هندي» است که هنوز مي‌تواند بينندگاني را به سوي اين کانال‌ها بکشاند. نمايندگان مجلس رژيم نيز اخيراً طرحي را با عنوان، بومي کردن ماهواره و جلوگيري از صدمات آن، تهيه کرده‌اند که وزير ارشاد هم، در همان مصاحبۀ پيش‌گفته، در آن باره اعتراف مي‌کند که «من هنوز نمي‌توانم بگويم اين کار چقدر شدني است».
تهاجم تازه حکومت ملايان عليه تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي، همراه با تداوم ديگر اقدامات سرکوبگرانه آن در عرصه‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي بوده که، به ويژه در ماه‌هاي اخير، شدتي فوق‌العاده يافته است. «کانون نويسندگان ايران»، در اعلاميۀ اخير خود، با طرح محدوديت‌هاي شديدي که در مورد کتاب، سينما و تآتر، و فعاليت‌هاي فرهنگي به طور کلي، اعمال مي‌شود، به واقع از يک «هجوم ويرانگر» ياد مي‌کند.
در مورد چاپ و نشر کتاب، موانع و محدوديت‌هاي بيشتري به کار گرفته مي‌شود، اين موج جديد سانسور نه فقط شامل کتاب‌هاي تازه مي‌شود بلکه کتاب‌هاي قبلاً منتشر شده را هم، که علي‌القاعده از فيلتر سانسور گذشته‌اند، در بر مي‌گيرد. کميسيون تحقيق و تفحص مجلس رژيم دربارۀ فعاليت‌هاي فرهنگي، حدود 78 درصد کتب منتشره در سال‌هاي گذشته را موجب «اشاعه ابتذال» تشخيص داده و خواستار جلوگيري از پخش آنها شده است. کتابفروشان، به صورتي غيررسمي، فهرست «کتاب‌هاي ممنوعه» دريافت داشته و از فروش آنها منع شده‌اند. از مشارکت «اتحاديه ناشران» در برگزاري نمايشگاه کتاب جلوگيري به عمل آمده است.
ارگان‌هاي حکومتي در ماه‌هاي اخير تلاش کرده‌اند که مانع از فعاليت‌هاي «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران» (که اکثر مسئولان آن را طرفداران اصلاح طلبان حکومتي تشکيل مي‌دهند) بشوند. در حالي که بستن نشريات و محاکمه مديران و نويسندگان جرايد، به بهانه‌هاي گوناگون، ادامه دارد، سخنگوي دولت احمدي نژاد هم، شکايت اين دولت عليه مطبوعات را، به اتهام «چاپ گزارش‌هاي کذب»، پيش «قاضي» مرتضوي برده است! «برادر صفار» هم، ضمن انتقاد شديد از کتب و آثار منتشره در دورۀ گذشته، از «زياد» بودن تعداد خبرگزاري‌ها در ايران اظهار ناراحتي کرده و خواستار محدود شدن آنها شده است. قابل توجه است که همۀ خبرگزاري‌هاي موجود در کشور متعلق به اين يا آن دستگاه و يا وابسته به جناح‌هاي مختلف حکومتي هستند و هيچ خبرگزاري مستقل و يا حتي خصوصي هم وجود ندارد.
تشديد سانسور و سرکوب، مسلماً، لطمات سنگيني را متوجه جامعه ما و خصوصاً اهل قلم و انديشه و فعالان فرهنگي، هنري و مطبوعاتي مي‌کند. اما مقاومت اين فعالان و مردم نيز، به اشکال گوناگون، ادامه دارد و باز گرداندن فضاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي جامعه امروز به بيست سال پيش، چنان که سردمداران رژيم تصور مي‌کنند، قطعاً عملي نخواهد شد.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration