The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

متهمين واقعي - اقدام عليه امنيت ملي- سران جمهوري اسلامي ايران هستند

اکرمی رضا

چنانکه شاهديم طي هفته هاي اخير اختناق و سرکوب در تمامي عرصه هاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ، ملي ومذهبي ، در ايران شدت گرفته است .
روزي نيست که از بستن روزنامه ،هفته نامه ، ماهنامه ، وبلاگ ، فيلترينگ سايتهاي انترنتي جديد و احضار و بازداشت روزنامه نگار ،دانشجو ،کارگر ،نويسنده ، حقوق دان ،کوشنده حقو ق زنا ن و اقليتها ي ملي، قومي و مذهبي خبري منتشر نشود.
ذکر مورد به مورد اقدامات سرکوبگرانه، طوماري بلند بدست مي دهد که تکرار مجدد آنها براي کسانيکه هر روزه مشمول تضعيقات دستگاه هاي «انتظامي وقضائي »رژيم اسلامي مي باشند نمک بر روي زخم پاشيدن است.
تقريبا در تمامي «احکامي »که به دنبال توقبف ها و بازداشتها صادر مي شود «اقدام عليه امنيت ملي» ، «تبليغ به منظور تشويش اذهان عمومي » و« همکاري يا همسوئي باضد انقلاب و دشمنان خارجي » از ماشين قرعه «قضات »جمهوري اسلامي بيرون کشيده مي شود تا هر گونه نداي حق طلبانه و آزاديخواهانه با هزينه سنگين مواجه شود و درس عبرتي باشد براي ديگر آزاديخواهاني که پا در راه دفاع از حقوق وآزاديهاي مردم مي گذارند.
و اين در حاليستکه دستگاه پرونده ساز و شکنجه گر جمهوري اسلامي حتي در يک مورد هم موفق نشده است اسناد و مدارک محکمه پسندي ارائه نمايد که نشاني از همدستي چهر ه هاي شاخص تشکلات، محافل و کوشندگان سياسي – اجتماعي در داخل کشور، با« عوامل بيگانه» باشد.
مصاحبه هاي تلويزيوني و« دعوت » بازجويان از اسيران آزاد شده ، به گفتگو با رسانه هاي همگاني، بيش از آنکه اتهامات وارده را اثبات نمايد در تمامي موارد ، به ضد خود تبديل شده است و حناي احکام پيشين را از رنگ انداخته است.البته به نظر مي رسد بر زمينه روانشناسي جستجوگر «دست بيگانه » در افکار عمومي ما ايرانيان ، اين ابزار شکنجه ، در دست ارگانهاي امنيتي رژيم هنوز به کلي از کار نيفتاده است و چنانکه خبر آن مي رسد آقاي علي اکبر موسوي خوئينيها آزاديخواه و فعال حقوق بشر، اين روزها تحت چنين شکنجه اي قرار دارد.

اما تا جائيکه به نقش مسئولين جمهوري اسلامي در« اقدام عليه امنيت ملي»مربوط مي شود هر رو ز شاهد رسوائي جديدي هستيم که آخرين آن همين پرونده جنگ 8 ساله ايران و عراق است ،بويژه تداوم آن پس از باز پس گيري خرمشهر از نيروهاي عراقي،که پيش از اين ، بارها از طرف سازمانها و شخصيتهاي اپوزيسيون و منتقد رژِيم به عنوان خيانت و خسارتي بزرگ نسبت به مردم ايران گوشزد شده بود و از جانب سران حکومت اسلامي نه تنها انکار مي شد بلکه با همان کليشه هاي« تشويش اذهان عمومي» سرکوب مي گرديد .
و تنها امروز در يک لحظه سرنوشت ساز ديگر،از زبان همان سياست گذاران دريابيم ، در فاصله تصويب قعطنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل تا پذيرش آن ،چه مباحثي در ميان آنها مي گذشته است و تا کجا افکار وسياستهاي سران رژيم با منافع ملي ايران در تضاد کامل قرار داشته است.
وتأسف بار تر اينکه ،چنين مباحثي پيش کشيده نشده اند که کوچکترين درسي از آن گرفته شده باشد. يا لااقل تأثيري بر رفتار کساني داشته باشد که سرنوشت بيش از 70 ميليون مردم ايران به نا حق در دست آنهاست.
نگاهي به سخنراني سه شنبه گذشته آيت اله خامنه اي در جمع مسئولين جمهوري اسلامي کمترين ترديدي باقي نمي گذارد که هر گاه جنبش و يا اعتراضات گسترده اي در مقابل چنين رفتاري شکل نگيرد جامعه ما در کام فاجعه اي فرو خواهد رفت که عواقب آن غير قابل تصور خواهد بود.
آشنائي با فرهنگ حاکم بر ديکتاتورهائي از اين دست که خودکامگي آنها با چاشني ايدئولوژي ،عقيده، دين و مذهب يا ناسيوناليسم افراطي به کام مردم ريخته مي شود ،بيانگر اين واقعيت است که تا جائيکه به منافع مردم و حق حاکميت آنها بر سرنوشتشان مربوط مي شود پيروزي يا شکست اشان يک نتيجه به همراه دارد و آنهم چيزي جز زيان و خسران براي مردمشان نيست .و بيهوده نيست که چنين نظامهائي هر بار پايه قدرتشان در داخل سست مي شود به فکر ايجاد بحران در مناسبات خود با همسايگان و« دشمنان خارجي مي افتند »و آنگاه که در چنين ميداني شکست مي خورند در بد ترين شرايط با دشمن ديروز از در سازش در مي آيند تا آتشفشا ن زير پا و پشت جبهه اشان را خاموش نمايند .
خامنه اي در ديداري که در بالا ذکر آن رفت مي گويد : «هم مسئولان سياسي و هم مسئولان نظامي در جنگ خدمات فراوان و ضعفهايي داشتند که برآيند آنها موجب تصميم گيري امام راحل درباره قطعنامه شد که اطلاعات آن به طور مناسب و به تدريج در اختيار مردم قرار مي‌گيرد اما آنچه به عنوان برآيند همه توانايي‌ها، ضعفها، و کوتاهي‌ها اتفاق افتاد مطلقا به معناي شکست و تسليم طلبي نبود چرا که امام عظيم الشأن امت، مظهر استقامت، ايستادگي و اميد به آينده بود و در همه تصميمات جنگ، پذيرش قطعنامه و ديگر حوادث بر همين اساس عمل کرد و به ما نيز همين روش را آموخت .»
آقاي خامنه اي بدين ترتيب با بستن دهان کسانيکه در صفوف حکومت بر سياستهاي کنوني وي اما و اگرهائي ميگذارند ميگويد :
«همه بايد رئيس جمهور را مورد تکريم قرار دهند و اگر کسي درباره عملکرد دولت حرفي دارد آن را از طريقي به گوش دولت يا مسئولان برساند اما تبليغ ناکارآمدي دولت، حتي اگر واقعيت داشته باشد صحيح نيست چه برسد به اينکه واقعيت ندارد و غيرمنصفانه است .»و بلاخره در شرايطي کاملا شبيه سالهاي اوليه جنگ ايران و عراق سياستي را مورد تأئيد صد در صد قرار مي دهد که بازنده اصليش در هر حال مردم ايران هستند. چرا که با اشاره به تصميم دو سال قبل درباره تعليق غني‌سازي اورانيوم اضافه مي کند « اگر آن راه را تجربه نمي‌کرديم شايد امروز خود را سرزنش مي‌کرديم که چرا آن روش را امتحان نکرده‌ايم اما اکنون با دلي محکم و تسلط کامل به پيش مي‌رويم و ديگر هيچکس نمي تواند دليل قابل قبولي درباره اشتباه بودن راه هسته‌‌اي کشور ارائه کند چرا که ما آن راه ديگر را تجربه کرده‌ايم . ومي افزايد: البته دو سال قبل هم نتيجه آن کار معلوم بود و سندهاي دقيق و روشنگري که در زمينه رخدادهاي آن روزها ثبت شده است روزي در اختيار افکار عمومي قرار خواهد گرفت اما به هر حال آن تصميم در آن هنگام لازم بود . »
مي بينيم امروز نه تنها به مردم پيرامون مهمترين سياستي که در دست اجراست و مي تواند حتي بر نسلهاي آينده کشور تأثير گذار باشد امکان مشارکت و اظهار نظر داده نمي شود بلکه نجواها ي دروني نظام نيز خفه مي گردد تا سندهاي آن روزي – آنگاه که علاج واقعه ديگر غير ممکن گرديد- در «اختيار افکار عمومي قرار گيرد».
اگر پايه و اساس ا منيت ملي هر کشوري قبل از هر چيز بر مشارکت مردم آن کشور در سرنوشت خود يا به عبارت ديگروجود اين احساس در شهروندان استوار است که صاحب حقي در مرز و بوم خود مي باشند و دوم داشتن سياست حسن همجواري با همسايگان و پيروي از صلح و دوستي با ساير ملل ،بدون ترديد جمهوري اسلامي در صدر کشورهائي قرار دارد که در هر دو زمينه بيلانش صفر است .
سرکوب در داخل و تنش در روابط بين المللي همزاد جمهوري اسلاميست . به نظر نمي رسد براي اثبات اين حقيقت لازم باشد کاغذ سياه کرد و سر خواننده را به درد آورد ،اما نکته جالب اين است که ما تمام اين واقعيات را مي بينيم و هنوز چراغ بر داشته ايم و در ميان مخالفين و منتقدين رژيم بدنبال «عوامل بيگانه مي گرديم » .
هيچ کشوري ،حتي دمکرات ترين و با ثبات ترين آنها از وجود افرادي که آماده اند براي مال و مقام به مزدوري و يا جاسوسي کشور ديگري در آيند در امان نيست ، اما اين واقعيت را ديدن تا در دام رژيمهاي سرکوبگر افتاد ن که هر مخالف ومنتقد خود را با اتهام «اقدام عليه امنيت کشور » به بند مي کشند از اساس متفاوت است .
يک لحظه نبايد از ياد برد که تنها نيروئي که طي 27سال گذشته هم امنيت را از شهروندان سلب کرده است وهم امنيت کشور را در مناسبات با جهان خارج به صورت واقعي به خطر انداخته است حکومت جمهوري اسلاميست وهم اکنون نيز در کار ايجاد بحراني بس بزرگتر است .مبارزه عليه چنين حکومتي عين دفاع از امنيت ملي وتأمين حقوق و آزاديهاي مردم است .
اگر شانسي جهت رهائي کشور ما از جنگي جديد و خون ريزي وجود داشته باشد در گرو برقراري نظمي دمکراتيک به جاي جمهوري اسلاميست . و اين نه با سکوت در قبال مسائل مبرم کنوني و عدم واکنش در برابر موج جديدسرکوب ، بلکه با گسترش مبارزات مردم و فاصله گرفتن از تبليغاتيست که مي خواهد زير پوشش بزرگ کردن خطر خارجي ،سرکوب در داخل کشور را همه گير کند.
عامل اصلي تهديد در خانه است . نبايد نسبت به نقشه اي که جزء به جزء از طرف باند سياسي – نظامي حاکم در حال اجراست غافل شد .سياست سرکوب متوقف و يا مهار نخواهد شد اگرسران رژيم از سياست ماجراجويانه اتمي به عقب رانده نشود و اين سياست نيز تغيير نخواهد کرد هر گاه حق آزادي بيان و انتقاد از مردم سلب شود .
13اکتبر 2006-21 شهريور1385
Akrami_r@yahoo.com

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration