The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

با تصويب قطعنامه شوراي امنيت ايران در سراشيب مجازاتهاي بند ۴۱ فصل ۷ سازمان ملل قرارگرفت

اکرمی رضا

چنانکه قابل پيش بيني بود پس از ماه ها چانه زني ،باج گيري و باج دهي و تقسيم سهم شير،در ميان دول صاحب سهم در بازار به حراج گذاشته ايران ، فعاليت دو قطب ارتجاعي و جنگ طلب در ايران و آمريکا به بار نشست و قطعنامه 1737 سازمان ملل به اتفاق آراء به تصويب شوراي امنيت رسيد ،نهادي که تصميمات آن بر خلاف تبليغات عوام فريبانه سران رژيم اسلامي ،که در واکنشي قافلگيرانه آنرا کاغذ پاره اي فاقد ارزش اعلام کرده اند براي تمامي اعضاء آن هم اعتبار قانوني خواهد داشت و هم لازم الاجراست.بر مبناي اين قطعنامه از جمله ايران و جامعه جهاني فراخوانده شده اند تا :
ايران بايد بدون تاخير، تمام فعاليت‌هاي حساس هسته‌يي‌اش را متوقف كند كه شامل تمام فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي، بازفرآوري در زمينه‌ي تحقيق، توسعه و كار بر روي پروژه‌هاي مربوط به آب سنگين از جمله ساخت رآكتور تحقيقاتي است.
- تمام كشورها بايد اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از تامين، فروش و انتقال مستقيم يا غير مستقيم از خاك خود يا توسط افراد خود انجام دهند كه اين امر شامل تمام موضوعات از جمله مواد، تجهيزات، كالاها و تكنولوژي‌هايي كه مي‌تواند در خدمت برنامه‌ي هسته‌يي و موشكي بالستيك ايران قرار گيرد، باشد.
- تمام كشورها بايد سرمايه‌ها و ديگر موارد اقتصادي را كه مي‌تواند در خدمت برنامه‌هاي هسته‌يي ايران در موارد فوق قرار گيرد، مسدود كنند. اين توقف سرمايه‌ها در مورد افراد و شركت‌هايي كه از سوي شوراي امنيت مشخص شده‌اند، صورت مي‌گيرد و بنا بر تعريف شوراي امنيت آنها كساني هستند كه با برنامه‌هاي هسته‌يي و يا سيستم‌هاي "تسليحاتي هسته‌يي" ايران در ارتباطند.
- از تمام كشورها خواسته شده است تا از آموزش ايراني‌هاي كه در ارتباط با برنامه‌هاي هسته‌يي قرار دارند خودداري كنند، اين امر چه در داخل خاك ايران و چه خارج از آن ممنوع است.
- تاكيد بر اين نكته كه اگر ايران فعاليت هسته‌يي‌اش را متوقف كند، اين امر مي‌تواند به راه‌حل ديپلماتيك و مذاكره براي تضمين دسترسي ايران به فن‌آوري هسته‌يي صلح‌آميز بينجامد.
- از مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواسته شده تا در 60 روز درباره‌ي اين كه آيا ايران به طور كامل امر تعليق و ديگر موارد ذكر شده در قطعنامه را اجرا كرده است به طور موازي به شوراي حكام و شوراي امنيت گزارش دهد.
- تاكيد بر اين نكته كه تمام تحريم‌هاي قيد شده در اين قطعنامه بايد به محض اجراي الزامات قيد شده در قطعنامه و الزامات شوراي حكام از سوي ايران، برداشته شود.
- در صورتي كه ايران به مفاد قيد شده در قطعنامه عمل نكند، اقدامات بيشتري بر اساس بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل عليه ايران اعمال مي‌شود و در صورتي كه چنين اقداماتي لازم باشد، بايد در‌ آينده در اين‌باره تصميم گرفت.
اما باز چنانکه قابل پيش بيني بود تا کنون واکنش مسئولين جمهوري اسلامي ايران به اين قطعنامه نه تأمل و باز نگري در سياستهاي بحران آفرين خود ، بلکه رجز خواني و تهديد به شتاب بخشيدن به روند غني سازي اورانيوم و خروج از آژانس بين المللي انرژي اتمي و به خيال خود برداشتن کنترل و نظارت بين المللي بر طرحهاي ماجراجويانه آنها بوده است.
مي دانيم روند کار اين پرونده فراز و نشيبهاي بسياري را طي کرده است . تا جائيکه به جناح کنوني حاکم بر ايران مربوط مي شود .تداوم فعاليتهاي هسته اي ،مخالفت با هر گونه توقف در روند غني سازي اورانيوم ،در کنار حملات تو خالي اما شديد لفظي عليه اسرائيل و کلا دامن زدن به جو يهود ستيزي در هر مناسبت و بالاخره نفت بر آتش کانونهاي جنگ و خون ريزي در لبنان و فلسطين وعراق ريختن ،به جاي « مهرورزي و نفت را بر سفره نيازمندان ايران گذاشتن » ،موضوع اصلي درسهاي اکابري محمود احمدنژاد در سفرهاي استا ني اش گرديد و از حق نبايد گذشت که همين رويه از سوي آ يت اله علي خامنه اي رهبر رژيم نيز بارها مورد تأ ئيد و ستايش قرار گرفت .
اما در روند کار مذاکرات همين باند جمهوري اسلامي با هيئت مذاکره کننده اروپائي که اين بار مذاکرات خودرا به نمايندگي ازگروه 5+1 دنبال مي کردند لحظاتي نيز پيش آمد که انتظار تعد يل جو عدم تفاهم و رسيدن به توافقي لااقل پيرامون توقف همزمان فعاليتهاي هسته اي ايران و انجام مذاکرات گروه 5+1 به اضافه ايران کاملا واقعي شده بود هر گاه اتفاقاتي جنبي در سطح منطقه و آمريکا رخ نمي داد و مسئولين جمهوري اسلامي به خيال خود شرايط را بر وفق مراد خود نمي ديدند .
انتخابات آمريکا ،شکست جرج دبليو بوش در مجلس نمايندگان و سناي اين کشور .طرح احتمال مذاکره با ايران و سوريه در ارتباط با بحرن عراق ،که در گزارش کمسيون ويژه گنگره آمريکا پيشنهاد شده بود ، «.پيروزي » حزب اله در مقابل تهاجم اسرائيل به لبنان و بلاخره بازي با برگ حماس درجنبش فلسطين را شايد بتوان از جمله عوامل سرسختي مجدد حکومت ايران در مذاکرات دانست که در کنار محاسبه غلط از اختلافات د رون شوراي امنيت رسيدن به نقطه موجو رااجتناب ناپذير ساخت .
اگر تا ديروز مي شد انتظار داشت که روند مذاکرات حتي در چارچوب کادر کنوني سياست گذاران و مجريان اين پرونده در ايران گشايشهائي حاصل شود با تصويب اين قطعنامه که با توجه به آنچه گفته شد اجتناب ناپذير شده بود،روشن است که نمي توان کمترين انتظاري جز تشديد بحران و حتي احتمال درگيري نظامي را از نظر دور داشت.
سران رژيم جمهوري اسلامي بار ديگر فرصت حل مسالمت جويانه بحراني را که خود در بروز و تشديد آن نقش اساسي داشته اند از دست دادند .اما تغيير اين سياست و باز گردان اعتماد در مناسبات ايران و شوراي امنيت ممکن است هر گاه صداهاي مخالف با جريان حاکم بر ايران از هر سو بلند شود واظهار نظر پيرامون آينده اين پرونده به مردم سپرده شود .
مي دانيم همين روز ها دو انتخابات در ايران بر گذار شد پيرامون اهميت حضور مردم در پاي صندوقهاي رأي از طرف جناحهاي مختلف رژيم گرد و خاکهاي بسياري صورت گرفت بدون اينکه اصلي ترين عناصر زندگي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي مردم در مطالبات و برنامه هاي کانديداهاکمترين نشاني داشته باشد .
بدون باز کردن چشم اندازي خارج از اين بازي جناحين ،خارج شدن کشور از بحرانهاي موجود از جمله همين آخرين آن ناممکن است . درپراکنده گي جنبشهاي سياسي و اجتماعي موجود انتظار معجزه نمي توان داشت، اما يک مسئله روشن است بدون گشودن چشم اندازي دمکراتيک که حق مردم را در تعيين سرنوشت خويش تأمين نمايد . روزهاي دشوارتري در پيش روي مردم ما خواهد بود.
3 بهمن 1385 / 24دسامبر 2006
Akrami_r@yahoo.com


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration