The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بازي با آتش

اکرمی رضا

تنها يک روز قبل از آغاز جلسه سوم شوراي امنيت سازمان ملل پيرامون «بحران هسته اي» ايران، خبرگزاري هاي خارجي از دستگيري ۱۵ تن از پرسنل نيروي دريائي انگليس خبر دادند که به گفته همين منابع، به عنوان بخشي از ناوگان بريتانيا، موسوم به«اچ ام اس کورنوال» در آب هاي مرزي ايران و عراق، در منطقه اروند رود، «مشغول گشت زني و کنترل کشتي ها و جلو گيري از حمل کالاي قاچاق» بوده اند.
منابع خبري و به ويژه رسمي جمهوري اسلامي ايران تا يک روز پس از اين واقعه از ذکر هرگونه خبر و يا اظهار نظري پيرامون موضوع خودداري کردند. برخي رسانه هاي داخلي، هم چون «بازتاب » نيز که خبر فوق را منتشر کردند، منابع خود را همان خبرگزاري هاي خارجي، از جمله بي بي سي ذکر کردند.
و اين درحالي بود که دستگاه ديپلماسي انگليس نه تنها سفير ايران در لندن را به وزارت خارجه جهت ابلاغ اعتراض خود فرا خوانده بود، بلکه ساير متحد ين خود در غرب و افکار عمومي را نسبت به جدي بودن خطرات و تحرکات مسئولين جمهوري اسلامي، در آستانه دور جديد مذاکرات پرونده هسته اي در شوراي امنيت سازمان ملل بسيج کرده بود.
و اما همان طور که شاهد بوديم اين اتفاق کمترين تأثيري در تعويق تقويم بررسي سومين بار پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت ايجاد نکرد و اين مذاکرات در فضائي کم دردسرتر، در مقايسه با مذاکرات پيشين، با تصويب قعطنامه ۱۷۴۷ آن هم به اتفاق آراء، پايان يافت.
پيش از تصويب اين قعطنامه شنيده مي شد که اين بار، نه از جانب اعضاي دائمي شوراي امنيت، بلکه از طرف سه عضو غير دائمي آن، اندونزي، قطر و به ويژه آفريقاي جنوبي که رياست دوره اي شورا را به عهده دارد، تغييراتي در متن پيشنهادي و همين طور تعويق زمان تصميم گيري پيرامون اين پرونده پيش کشيده شده است. اما هم چون گذشته، نه ديپلماسي جمهوري اسلامي توانست از اين اختلافات بهره گيرد و نه تاکتيک تهديد و قاطعيت مؤثر واقع شد.
امروز مقامات رسمي رژيم ايران در هر دو مورد حرف مي زنند. تا جائي که به دستگيري نظاميان انگليسي مربوط مي شود، سرتيپ عليرضا افشار معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد کل نيروهاي مسلح ايران در گفتگو با راديو ايران مي گويد که‌: "مدارک‌ مستدل‌ و مستندي‌ درباره‌ حضور اين‌ نيروها در محدوده‌ آب هاي‌ ايران‌ داريم‌". و ادامه مي دهد که برخلاف موارد پيشين، "بازداشت شدگان به تذکرات ما توجهي نکردند"، و اين که آن ها تا کنون اعترافاتي داشته اند که در آب هاي ايران دستگير شده اند. وي هم چنين با مشکوک خواندن اقدام نظاميان انگليسي عمل آن ها را بر خلاف مقررات و حقوق بين المللي مي خواند و به عبارت ديگر بر قانوني بودن اقدام نيروهاي ايراني تأ کيد مي ورزد.
در برخورد با تصويب قعطنامه شوراي امنيت نيز، موضعي متفاوت با آن چه به دنبال تصويب قعطنامه پيشين صورت گرفت، تا کنون ديده نشده است. منوچهر متکي وزير امور خارجه ايران، در اولين واکنش نسبت به تصويب قعطنامه ۱۷۴۷، که همگان با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل عمل به آن را براي تمامي کشورهاي عضو سازمان الزام آور مي دانند، مي گويد: «تحريم ها غير قانوني و ناعادلانه است و تعليق فعاليت هاي غني سازي اورانيوم يک گزينه براي ايران نيست.»
بدين ترتيب، تا ديروز اگر در مناسبات کشورهاي عمده جهان با ايران برسر پرونده هسته اي مناقشه اي جدي وجود داشت، از سوم فروردين بدين سو، پرونده جديدي نيز گشوده شده است که همانا سرنوشت نظاميان بازداشتي انگليسي، تلاش براي آزادي آن ها و متقابلا رفتاري ست که مقامات ايراني در برخورد بدان در پيش خواهند گرفت. اين موضوع جديد، اگر چه در مقايسه با مقوله اتم اهميت چنداني ندارد، اما به دليل ويژگي، نوع و به خصوص شيوه برخوردي که طرفين مي توانند در پيش بگيرند، بسيار حساس تر است و دست کم مي تواند وسيله اي باشد در دست جنگ طلبان در هر دو جبهه براي بالاتر بردن ديوار خصومت ها. از همين رو، آزادي بي درنگ نظاميان انگليسي که خوشبختانه دستگيري آن ها نه در شکل مسلحانه و مقاومت و درگيري صورت گرفته است و نه تا کنون اتهامات مرسوم جاسوسي برآن سوار شده است، مي تواند از خواست هاي صلح طلبان باشد.
بدون ترديد جناح هائي در جمهوري اسلامي، هم چون خواست تعليق غني سازي اورانيوم، نه تنها در فکر کاستن از دامنه تنش در مناسبات ايران با جهان خارج نيستند، بلکه آگاهانه و طبق محاسباتي ولو غلط، با آتش بازي مي کنند و بدين ماجراجو ئي ها دست مي زنند، اما همان طور که در ماجراي سياست اتمي در داخل و خارج از ايران شاهد بوده ايم، صداهاي هر دم فزاينده تري در مخالفت با اين سياست ها به گوش مي رسد.
تا جائي که به جنگ طلبان در حکومت ايران مربوط مي شود، شايد يکي از اهداف آن ها ايستادن در مقابل مخالفين و مخالفت هائي ست که اين روز ها در داخل کشور، حتي در ميان بخش هائي از حکومت عليه سياست هاي فعلي مسئولين پرونده هسته اي به شمول رهبر رژيم ابراز مي شود و در حالت فعلي سرکوب آن ها و بستن دهن ها بر چنين بستري ممکن تر مي گردد.
گروگانگيري براي شرايط احتمالي حمله نظامي و يا دست بالا داشتن در مذاکرات هسته اي، مقابله به مثل کردن در مقابل بازداشت مأموران جمهوري اسلامي در اربيل عراق توسط نظاميان آمريکائي، از جمله ديگر انگيزه هاي مقامات ايران در اين بازداشت ذکر مي شود. مي دانيم که هيچ يک از اين رفتار ها در موارد مشابه جز پيچيده کردن و کور نمودن گره هاي بحران نتيجه ديگري به دنبال نداشته است. البته مي دانيم رژيم ها، سيستم ها و اشخاصي که بر مصادر امور بوده اند و به چنين روش هائي متوسل مي شوند حاضراند براي يک دستمال قصري را به آتش بکشند و کم ترين نگراني از عواقب خانمان برانداز آن براي مردم خود ندارند و اصولا نه به نتايج کارشان مي انديشند و نه خود را در مقابل مردم و يا نهادي پاسخگو مي شناسند. در همين سه دهه گذشته رفتار دو رژيم ايران و عراق نمونه آشکار چنين رفتاري مي باشد.
اما اين احتمال را هم مي توان در نظر داشت که نظاميان انگليسي به قصد مقاصد نظامي و يا بر اساس اشتباه از مرزهاي ايران عبور کرده باشند، هم چنان که در ژوئن سال ۲۰۰۴ نيز هشت ملوان و تفنگدار دريايي بريتانيايي در اروندرود بازداشت شدند، اما پس از چهار روز در پي مذاکرات ديپلمات هاي آن ها با مقامات ايران، آزاد و به سفارت انگليس در تهران تحويل داده شدند.
هر يک از حالات فوق البته نتايج متفاوتي به دنبال خواهد داشت اما در لحظه کنوني و با توجه به تصويب قعطنامه جديد در شوراي امنيت، روند بحران در مناسبات ايران و دول غربي شتاب بيشتري خواهد گرفت. در چنين شرائطي کار نيروهاي مدافع صلح بسي دشوار تر خواهد شد. اين نيروها ضمن تلاش براي وادار کردن مسئولين جمهوري اسلامي به پذيرش قعطنامه هاي سازمان ملل و اعتماد ساري در مناسبات ايران با نهادهاي بين المللي، مي بايست بر اين واقعيت نيز انگشت بگذارند که آن چه عامل تمام نابساماني ها در اين عرصه ها و همچنين مسائل اساسي مربوط به زندگي سياسي، اجتماعي و مدني جامعه ما ست و جامعه ما نزديک به سه دهه است که با آن درگير است ساختاري به نام جمهوري اسلامي است که بدون تحولي اساسي در آن ساختار، بيرون رفتن از بحران و پا گذاشتن در مرحله سازندگي، رشد، توسعه، پيشرفت و آزادي و عدالت ممکن نيست.
بايد اين واقعيت را مبناي فعاليت و رفتار سياسي خود قرار دهيم که آن چه امروز جرياناتي در سطح دول و برخي رسانه هاي غربي و همچنين جناح هائي از حکومت و اپوزيسيون تبليغ مي کنند، نه همه نابساماني ها با محمود احمدي نژاد زاده شده اند، و نه «پراگماتيسم» هاشمي رفسنجاني راه نجات اين کشتي به گل نشسته است و مي توان بدان اميد بست. آن چه همه ما شاهد هستيم، چيزي جز بحران ساختاري رژيم جمهوري اسلامي نيست. و تنها با برون رفتن از چنين ساختاري ست که مي توان به آزادي، دمکراسي و رفاه و امنيت و برقراري مناسبات با ساير کشورها برمبناي دوستي ،حسن همجواري و منافع متقابل اميد داشت.

چهارم فروردين ۱۳۸۶
rezakrami@yahoo.fr


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration