The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

شتابگيري ماشين سرکوب حکومت و برخي انگيزه هاي قابل تصور‏

اکرمی رضا

سرکوب آزاديخواهان در اشکال مختلف ،زندان ،شکنجه ،اعدام ،ترور ،قتل هاي خياباني و بلاخره ‏ترور شخصيت ،تواب سازي و «اعترافات» تلويزيوني با جمهوري اسلامي همزاد است .‏
‏ اما همانطور که شاهديم اين روز ها موج جديد و گسترده اي از خشونت عوامل حکومت ،عليه ‏بخشهاي گسترده تري از افشار اجتماعي به راه افتاده است و از هر گوشه اي از خاک پهناور ايران ‏قرباني مي گيرد .‏
نظري بر اخبار رسانه هاي همگاني ،بويژه سايتهاي انترنتي که در معرض سانسور کمتري قرار دارند ‏بيانگر صدها ،بلکه هزاران مورد بازداشت و احکام خود سرانه ايست که از جانب دستگاههاي ‏انتظامي ،امنيتي و قضائي جمهوري اسلامي صادر و به اجراء گذاشته ميشوند ،که ذکر مجدد آنها ‏صفحات چندي را به خود اختصاص مي دهد . ‏
ويژگي ديگر اين موج جديد ، جدا از گستردگي آن ،يورشي است که از محدوده احزاب وفعالين سياسي ‏فراتر رفته است و با گذر از نهادهاي مدني ،سنديکائي و مطالبه کنندگان حقوق فرهنگي ،ملي و قومي ‏،اقشاروسيعي از زنان و پسران جوان را به جرم «بدحجابي » و آرايش غير طالباني موي سر در بر ‏گرفته است . رقم بالاي صد هزار تذکر يا بازداشت ( ولو موقت) زنان «بد حجاب » حتي در سالهاي ‏قدر قدرتي جمهوري اسلامي نيز سابقه نداشته است. دستگيري صدها تن از ناراضيان سهميه بندي ‏بنزين ، که در واکنشي خود جوش، خشم خود را نسبت به اين تصميم دولت نشان داده بودند، گواه ‏ديگريست از زبان زورحکومتيان حتي در مقابل اقشار کم در آمدي که مي بايست پول نفت را با روي ‏کار آمدن محمود احمدي نژاد بر سر سفره خود ببينند.‏
مشاهده چنين اوضاعي ،در کنار موقعيت کما بيش متزلزل رژيم در صحنه داخلي و بين المللي بدون ‏ترديد هر ناظر سياسي امور ايران را بر آن مي دارد تا در انگيزه هاي سياست گذاران چنين حکومتي ‏تعمق نمايد تا شايد براي زاويه اي از اين صحنه پر ابهام پاسخي بيابد.‏
براي اين معادله بغرنج قطعا دلايل و انگيزه هاي مختلفي را مي توان برشمرد اما در اوضاع کنوني ‏شايد بتوان بر سر روند عمده انگشت گذاشت .‏
‏1- کمتر از 6 ماه به انتخابات هشتمين دور مجلس شوراي اسلامي مانده است .اگر امروز چنين ‏انتخاباتي بر گذار مي شد به احتمال قوي دو جبهه و تنها همين دو جبهه با دو استراتژي کمابيش روشن ‏در مقابل هم صف آرائي مي کردند . در يک سو جناح کنوني حاکم بر قواي سه گانه ،مجلس خبرگان ‏ودر رأس همه آنها آيت اله علي خامنه اي و بيت و نمايندگان وي ،که دربدترين حالت حفظ وضع ‏موجود را نشانه گرفته اند .و در سمت ديگر اصلاح طلبان حکومتي ،تحت زعامت مثلث کروبي ‏رفسنجاني وخاتمي ، با حذف «تندروهاي »درون اين جبهه وآرزوي نتايج حداقلي تکرار آخرين ‏انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا .‏
همانطور که گفته شد هنوز حدود 6 ماه به اين انتخابات مانده است .جواب شوراي نگهبان به کانديداهاي ‏خارج از اين دو جبهه که نام برده شد از قبل روشن بود، حذف صد در صدي . سخنان دو هفته پيش ‏علي خامنه اي در برابر همين «شورا» مبني بر کنار گذاشتن مصلحت ها و حذف کسانيکه مرعوب ‏تبليغات غرب مي باشند ، تکليف اين فقها را که چندان هم به چنين دستور العملهائي احتياج نداشتند ‏روشن کرد و جناح اصلاح طلب حکومتي هم بايد حساب خود را از هم اکنون کرده باشد .‏
واقعيت چنين روياروئي اي هر گاه قرار نباشد به عدم ايستادگي و بي اعتباري مطلق اين جناح منجر ‏شود .رقابت نسبتا مشکلي را پيش روي هر دو جناح حکومتي گشوده است .به نظر مي رسد به مصداق ‏مثل معروف « دست را پيش بگير تا عقب نيفتي» ،حزب پادگاني از هم اکنون دست بکار شده است تا ‏بادستگيري اصلاح طلبان بيرون يا پيرامون حکومت ، جناح رقيب را مرعوب نمايد . مطبوعات و ‏سايتهاي انترنتي آنها بسته يا فيلترينگ مي شود ، سانسور و خود سانسوري برنشريات موصوم به ‏اصلاح طلب اعمال مي گردد ،پشته جبهه آنها در ميان جوانان و دانشجويان با انواع روشها درهم ‏شکسته مي شود تا زايمان اين هشتمين دور انتخابات مجلس شوراي اسلامي هم بدون ريسک و رنج ‏مهمي سپري شود.‏
‏2- «بحران هسته اي »و مناسبات جمهوري اسلامي و آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت ‏سازمان ملل وارد فاز حساس و تعيين کننده اي شده است . آثار همين حد از تحريمهاي بين المللي بر ‏اقصاد بيمار ايران فشار آورده و هر گاه گشايشي در کار اين پرونده حاصل نشود در آينده نزديک و در ‏بهترين حالت تشديد تحريمها محتمل است . از سوئي ديگر اين جا و آنجا شنيده مي شود عليرغم ‏تبليغات ظاهري ايستادگي بر مواضع دوساله گذشته ،احتمال برخي سازشها بر سر همين مواضع در ‏ميان مسئولين جمهوري اسلامي قوت مي گيرد . تابوي مذاکرات با «شيطان بزرگ » که تا ديروزاز ‏جانب رهبر رژيم بي غيرتي تلقي مي شد هم اکنون در موضوع عراق شکست شده است و از سخنگوي ‏وزارت خارجه نيز شنيده مي شود در بحث پرونده هسته اي نيز انجام مذاکره مستقيم با آمريکا قابل فکر ‏است.‏
مسير حوادث در هريک از جوانب فوق سير نمايد بدون ترديد شکست جناح حاکم در جمهوري اسلامي ‏را به نمايش مي گذارد و اينان به خوبي مي دانند که نتايج حاصل از چنين شکستي نه از چشم جناح ‏رقيب دور خواهدماند و نه مردم و نيروهاي مخالف و اپوزيسيون رژيم ، و اين نيز مي تواند انگيزه ‏ديگري باشد بر بستن دهنها ،شکستن قلمها و بالاخره گروگان گرفتن فعالين جنبشهاي سياسي ،اجتماعي ‏و مدني .‏
‏3- آثار تحريم پيش گفته زندگي را بر مردم ، به ويژه اقشار کم در آمد، تا همينجا دشوار تر کرده ‏است. سهميه بندي بنزين اگر چه هنوز ورود آن مشمو ل تحريم نشده است ،اما در يک فرار به جلو از ‏جانب دولت و مجلس اسلامي با پيش بيني روزهاي دشوارتر به اجراء گذاشته شده است. مي دانيم ‏کمبود اين فراورده و افزايش قابل پيش بيني نرخ آن تا حدود 600 در صد بر تمام مايحتاج زندگي اعم ‏از حمل و نقل و خوراک و پوشاک .... تأثير گذار خواهد بود و تا همينجا گفته مي شود که قيمت برخي ‏اجناس را تا دو برابر افزايش داده است .چنانکه از سخنان رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مي آيد ‏‏«مردم نبايد در فکر بالش نرم در زير سرشان باشند » . ‏
واکنش خود جوش و اوليه مردم به طرح سهميه بندي بنزين، در شرايطي که هنوز همه عوارض آن بر ‏همگان آشکار نبود ، بايد اين هشدار را به امثال آقاي حداد عادل ها هم داده باشد که اينان نيز ديگر نمي ‏توانند سر آسود ه بر بالين بگذارند .ايشان به همراه يارانشان در دولت «مهر ورز » لابد به اين نتيجه ‏رسيده اند که خيزش هاي اجتماعي گرسنگان در راه است و بنا بر اين بهتر است با حذف فعالين سياسي ‏و اجتماعي شانس هر گونه رهبري و نتيجه مندي چنين اعتراضاتي را از پيش خنثي نمايند .‏
اما آنچه اين مجموعه از آن بي خبرند يا ترجيح مي دهند براي قوت قلب هم شده به روي خود نياورند ‏اين واقعيت است که نه شرايط اجتماعي و سياسي ايران در موقعيت دهه 60 شمسي قرار دارد که موج ‏موج آزاديخواهان ايران به جوخه هاي اعدام سپرده شوند وفرياد دادخواهي آنها جزبا بانگهاي پر آواز ‏اما محدود ياران آنها به گوش کسي نرسد و نه صحنه بين المللي از چنين آرايشي بر خوردار است که ‏ديکتاتورها در اردوگاهي جا خوش کنند و به صرف تأمين منافع اقتصادي يکي از دو قطب آن زمان، ‏براي بقاء خود دست به هر جنايتي بزنند. ‏
‏ 30 تير 86 -21 ژوئيه 2007-07-21‏

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration