The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اصلاح طلبان و حقوق بشر

مسعود فتحي

بعد از پخش فيلم اعترافات تحت عنوان «به نام دمکراسي..»، پيش از همه جريانات «اصلاح طلب»، سايت بازتاب تحت عنوان «جمهوري اسلامي به كجا رسيده است؟» واکنش نشان داد و نوشت که: «پخش اعترافات از سيماي جمهوري اسلامي، نشان‌دهنده آن است كه امروز پس از گذشت ۲۹ سال از انقلاب، برخي جمهوري اسلامي را در برابر شيوه‌اي كه خود آن را پايه‌گذاري كرده؛ يعني ترويج ارزش‌هاي فرهنگي و تلاش براي صدور اين روش‌ها به ديگر كشورهاي جهان، آسيب‌پذير مي‌دانند.» (۱) «بازتاب» از «آسيب پذير» نشان دادن جمهوري اسلامي، و اين که حکومتي که خود مدعي «ترويج ارزش هاي فرهنگي» (بخوان «صدور انقلاب» بوده است) خود را در معرض صدور انقلاب ديگران «آسيب پذير» مي بيند.
اولين جريان اصلاح طلبي که واکنش نشان داد جبهه مشارکت بود. موضع گيري دفتر سياسي جبهه مشارکت در اين مورد، در حاشيه «اردوي شاخه جوانان مناطق جنوبي» صورت گرفت. سايت «آفتاب» موضع مشارکت را «در واكنش به پخش اعترافات عوامل بيگانه» اعلام كرد و افزود: «سياست هاي آمريكا در قبال جمهوري اسلامي غالبا دوستانه و سازنده نبوده است، در عين حال پخش چنين برنامه هايي با هدف روشنگري تحركات ضد ايراني بي‌فايده است.» (۲)
نکته جالب اين که در اين «واکنش»، حتي يک مورد هم مستقيما به افرادي که اعتراف کرده اند، و هتک حرمتي که از آنان شده است، اشاره اي نشده است. برعکس، غير مستقيم تحت عنوان «عوامل بيگانه» از آن ها صحبت شده است. البته ظاهرا اين «عوامل بيگانه» هم از طرف سايت «آفتاب» بر «واکنش» جبهه مشارکت افزوده شده است. چون در «واکنش» اين جريان در سايت «ميزان نيوز» (۳) از «عوامل بيگانه» خبري نيست.

مسائلي که در «واکنش» مشارکت بدان ها اشاره شده است، عبارت اند از:

۱ - «اعضا(ي دفتر سياسي) با انتقاد از پخش اعترافات تلويزيوني آن را برنامه گروهي در آستانه انتخابات دانستند.»
۲ -»اعضاي دفتر سياسي ... اين نوع برنامه‌ها را بيش از هر چيز داراي مصرف داخلي در جهت سياست‌ هاي محدودكننده و اقتدارگرايانه جريان حاكم در آستانه انتخابات مجلس ارزيابي كردند»
۳ - «اعضاي دفتر سياسي با هشدار نسبت به زمينه‌سازي‌هايي كه در سايه چنين سناريو‌ها و نمايش هايي براي اعمال فشار بر جامعه‌سياسي كشور صورت مي‌گيرد تاکيد کردند ... با پخش چنين برنامه هايي نمي توان افكار عمومي را نسبت به مشكلات فراوان و ناكارآمدي‌هاي حاصل از شيوه‌ عمل دولت نهم و جريان حاكم منحرف كرد».
۴ - «اعضاي دفتر سياسي جبهه مشارکت با تاكيد مجدد بر اصلاحات درونزا و ... از كليه جريان هاي مختلف اصلاح طلب خواستند تا نسبت به اهداف پنهان اقتدارگرايان در نفي شعارهاي اصلاحات ... هوشيار و متحد باشند».

شکي نيست که هرکدام از موارد فوق در جاي خود قابل تامل هستند. اساسا خود اتهام «براندازي نرم» مي تواند در موقعيت فعلي سلاحي عليه هر نوع اصلاح طلبي و از جمله همين اصلاح طلبان حکومتي باشد. مي توان اين اعتراف گيري ها را از زواياي مختلف مورد ارزيابي قرار داد. دفتر سياسي مشارکت هم مي تواند بگويد که اين اعترافات «برنامه گروهي در آستانه انتخابات» است. «درجهت سياست هاي محدود کننده و اقتدارگرايانه جريان حاکم در آستانه انتخابات مجلس» و «براي اعمال فشار بر جامعه» است. براي «منحرف کردن افکار عمومي از «ناکارآمدي هاي دولت نهم» است، هيچکدام از اين ارزيابي ها في نفسه غلط نيست. حق طبيعي دفتر سياسي مشارکت است که با تاکيد بر «اصلاحات درونزا» «کليه جريان هاي مختلف اصلاح طلب» را نسبت به «اهداف پنهان اقتدارگرايان در نفي» شعار هاي اصلاح طلبان به هشياري دعوت کند. اما آيا هر کسي با هر ارزيابي و تفسيري مي تواند اين واقعيت را ناديده بگيرد که اين اعترافات قبل از همه زير پا گذاشتن حقوق اوليه و انساني کساني است که بعد از روزها، هفته ها و ماه ها شکنجه روحي و جسمي مجبور شده اند، به اسباب دست کساني تبديل شوند، که اين يا آن هدف مورد تفسير مشارکتي ها را دنبال مي کنند.
در موضع گيري جبهه مشارکت، کلمه اي هم در باره حقوق انساني کساني که زير فشار هائي که گوشه اي از آن ها را خانواده هاي دانشجويان(۴) در نامه اي به شاهرودي اعلام کرده اند، وادار به اعتراف عليه خود شده اند، در ميان نيست. اين افراد در موضع گيري مشارکت اصلا وجود خارجي ندارند. ظاهرا از حق و حقوقي هم برخوردار نيستند. صورت مساله طوري چيده شده است که گوئي آن ها هم جزو ابزارهائي مثل دوربين و صفحه تلويزيون بوده اند که در آستانه انتخابات و در جهت جوسازي در آن و براي منحرف کردن افکار عمومي از ناکارآمدي هاي دولت نهم به کار گرفته شده اند...
در موضع گيري مشارکت از کلمه «انتقاد» از اين اعترافات استفاده شده است، ولي از خود انتقاد هيچ خبري نيست و «انتقاد» دفتر سياسي مشارکت متوجه همه چيز هست، جز خود اين اعترافات و چگونگي کسب آن ها و موقعيت و وضعيت افرادي که وادار به اعتراف شده اند. واکنش مشارکت، دوئلي با رقيب مشارکت است و در اين دوئل اعترافات و معترفين از صحنه حذف شده اند. حتي شايسته نام بردن هم نبوده اند.
«عامل بيگانه» که هيچ، خودِ بيگانه بوده اند. اينکه پس از اين اعترافات حتي پس از آزادي هم ديگر اين افراد نمي توانند انسان هاي آزاد قبل از اين اعترافات بوده، به زندگي خود به روال گذشته و به روابط قبلي خود با دوستان و حتي فاميل خود بطور عادي ادامه دهند. با کابوس بازجوئي و تحقير و تهمت هائي که بر آن ها روا شده است، بايد زندگي کنند، کمتر از صحبت در مورد «مصرف داخلي در جهت سياست‌ هاي محدودكننده و اقتدارگرايانه جريان حاكم در آستانه انتخابات مجلس» اهميت دارد؟
راستي تفاوت مشارکت با رقباي «اقتدارگرا»، در برخورد به حقوق پايمال شده انساني دستگيرشدگان در کجاست؟


۱ - http://www.baztab.ir/news/71757.php
۲ - http://www.aftabnews.ir/vdcaean49ynei.html
۳ - http://www.mizannews.com/default.asp?nid=1820
۴ - http://asre-nou.net/1386/mordad/2/m-name.html


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration