The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

دفاع از حقوق شهروندی مسئله فرعی نيست

مسعود فتحي

اصل اول هر جامعه سالم و آزاد به رسميت شناختن حقوق فرد، احترام به آزادي ها و حفظ حرمت و شخصيت انسان ‏است. در هيچ کجاي جهان اين حقوق و آزادي ها آسان و يک شبه به دست نيامده اند. بشريت براي تامين و تثبيت اين ‏حقوق در برابر استبداد و ارتجاع، تاريخ پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است و هم چنان در تلاش آن است تا ‏جامعه انساني را از هر قيدي که خارج از اراده و راي آحاد آن است، رها سازد‏‎. ‎
متاسفانه امروز جامعه ما، از نقطه نظر رعايت حقوق فردي شهروندان، هم چنان در مسير عقب گرد است. از زندگي ‏اجتماعي تا زندگي فردي و خصوصي افراد در معرض تهاجم هر چه افزون تر صاحبان قدرت از بالا تا پائين است. ‏قوانين موجود کشور نيز رعايت نمي شوند. مسئولين حکومتي سقفي براي اقدامات خود قائل نيستند. ضابطين دادگستري ‏حد و حدودي در برخورد با شهروندان نمي شناسند. بر هر اقدام حق طلبانه اي از سوي شهروندان کشور رنگ سياسي و ‏امنيتي زده مي شود. به نام مبارزه با بدحجابي خيابان ها قرق مي گردد. بازداشت هاي خودسرانه و بازجوئي هاي توام با ‏شکنجه و تهديد امري عادي شده است. حق انتخاب مردم در همه زمينه ها محدودتر و محدود تر مي شود‏‎. ‎
در چنين هنگامه اي سرآغاز هر سخني بايد دفاع از حقوق قانوني و شناخته شده فرد و حفظ حرمت انسان و احترام به ‏حق انتخاب آن در زندگي خصوصي و اجتماعي اش باشد. از دست نهادن اين عرصه و معطوف کردن همه توجهات فقط ‏به افشاگري در مورد توطئه گران و پايمال کنندگان حقوق مردم، باز گذاشتن دست کساني است که با تفنگ و زندان و ‏دادگاه و چند قاضي گوش به فرمان به جان و مال مردم افتاده اند و امنيت و آسايش را از فعالان نهادهاي مدني ربوده اند‏‎. ‎
از همين رو نيز هست که من تاکيد داشته و دارم در برخورد به فيلم «به اسم دمکراسي...» نمي شود فقط در مورد ‏اهداف سازندگان اين فيلم افشاگري کرد، که حق هر کسي است، اما در مورد حقوق شهروندي کساني که به ابزار و ‏وسيله اي در تهيه اين فيلم تبديل شده اند، به صراحت سخن نگفت و از حقوق قانوني و انساني شان دفاع آشکار نکرد‏‎.‎
برخي از دوستان برخورد من نسبت به موضع جبهه مشارکت در مورد اين فيلم را آبي به آسياب جناح اقتدارگرا دانسته ‏اند و يا به نيابت از جبهه مشارکت، در پاسخ به سوال من که تفاوت بين شما و جناح مقابل در حکومت در برخورد به ‏حقوق انساني اين سه هموطن زنداني در کجاست، مدعي شده اند که: «تفاوت در همين جاست که «دستگير شدگان» ‏توسط «اقتدارگرايان» دستگير مي شوند و توسط آنان حقوق انساني شان پايمال مي شود؛ ولي اصلاح طلبان از جانب ‏شما زير ضرب مي روند چرا که محکمتر از «دستگير شدگان» دفاع نکرده اند.» (مليحه محمدي، عصر نو ، ۵ مرداد ‏ماه)‏
من هيچ ترديدي نداشته و ندارم که پروژه مقابله با «براندازي نرم» در کنار پورش به نهاد هاي مدني، متوجه اصلاح ‏طلبان و تدارکي براي حمله تبليغاتي عليه آنان نيز هست. اما فقط متوجه آنان نيست. طبيعي است کساني که نشرياتشان ‏طي سال هاي گذشته به عنوان سنگر دشمن به محاق توقيف کشيده شده است، امروز به نام «برانداز نرم» براي خودشان ‏پاپوش دوخته شود. لازم نيست اين برنامه ها را کسي يا روزنامه اي مثل کيهان اعتراف کند. هر عقل سليمي در ايران ‏امروز متوجه اين واقعيت هست‏‎. ‎
همه حرف من اين است که در اين کشمکش وسيع که در سطح جامعه در جريان است که برخي آن را تا حد يک جنگ ‏تن به تن بين «حزب پادگاني» و «اصلاح طلبان ...» تقليل مي دهند، کساني هم هستند که اين وسط له مي شوند که جزو ‏اشيا و ادوات اين جنگ تحميلي مورد نظر دوستان نيستند، انسان هائي هستند که حق و حرمت و شان انساني شان ‏لگدکوب شده است، شايسته است که از حق آنان به صراحت دفاع شود. به جاي پاسخ روشن به اين مساله، نتيجه گرفته ‏مي شود که‏‎:‎
‏«‏‎ ‎در شرايطي که اقتدارگرايان ... برنامه هاي گسترده اي را براي زمان برگزاري انتخابات مجلس هشتم تدارک ديده ‏اند، برخي افراد يا جريان هاي سياسي با حملات حساب نشده و انتقادهاي به اصطلاح خيرخواهانه خود به نوعي آب در ‏آسياب حزب پادگاني مي ريزند و ناخواسته صف بندي هاي عيني موجود در جامعه را مخدوش کرده و صفحه شطرنج ‏سياسي کشور را به هم مي ريزند. آنها با طرح مسائل فرعي، چون «دفاع از حقوق بشر» و «حقوق فردي و ‏شهروندي»، به نقد غيرمنصفانه بيانيه حزب مشارکت در مورد برنامه « به اسم دموکراسي» پرداخته و فارغ از درک ‏مشکلات، ملاحظات و ...اين جريان سياسي اثرگذار، از جمله برنامه هاي طراحي شده ي پشت پرده عليه آنان، نادانسته ‏دارند به بدگماني تاريخي مردم در قبال احزاب و گروه هاي سياسي دامن مي زنند و ناخواسته آن ها را از صحنه خارج ‏مي کنند- کاري که حزب پادگاني حاضر است براي نيل به اين هدف به هر اقدام قانوني و غيرقانوني و مشروع و ‏غيرمشروعي دست بزند.» (عيسي سحرخيز& عصرنو، ۹ مرداد‏‎)‎
اگر متن بالا را خلاصه کنيم. همه عيب و ايراد کار «برخي افراد و جريان هاي سياسي» اين است که‏‎:‎
‏۱‏‎ – ‎با طرح مسائل فرعي « چون «دفاع از حقوق بشر» و «حقوق فردي و شهروندي»« و «نقد غير منصفانه از ‏مشارکت» ناخواسته «آب در آسياب حزب پادگاني مي ريزند»‏
‏۲‏‎ – ‎‏«‏‎ ‎به بدگماني تاريخي مردم در قبال احزاب و گروه هاي سياسي دامن مي زنند و ناخواسته آن ها را از صحنه خارج ‏مي کنند»‏‎. ‎
اولا چرا انتقاد از موضع يک نيرو و گوشزد کردن نقطه ضعف آن آب ريختن بر آسياب مخالفان است؟ چرا نبايد به يک ‏حزبي که «جريان اثرگذار» هم هست، گفت که موضع شما در اين مورد نقص دارد؟‏‎ ‎
ثانيا چگونه است که نقد مشارکت صف بندي هاي جامعه را مخدوش مي کند ولي تبديل آن نقد، به آبي در آسياب ‏‏«برنامه» حزب پادگاني، اين صف بندي ها را حفظ مي کند؟ صف بندي هاي عيني زماني مخدوش مي شوند که پشت ‏هر نقدي به رفتار و گفتار، به جاي استدلال آوردن، انگشت اتهام بلند شود‏‎. ‎
ثالثا ريشه «بدگماني» به اصلاح طلبان ربط چنداني به «بدگماني تاريخي مردم در قبال احزاب و گروه هاي سياسي» ‏ندارد. اصلاح طلبان و مشارکت تاريخ چندان طولاني ندارند. اين «بدگماني» دلائل مشخص دارد و از جمله به خاطر ‏تبديل کردن مسائل مهمي مثل همين مساله حقوق بشر و حقوق شهروندي به يک مساله «فرعي» در برخي از مقاطع ‏معين و کليدي دوران مسئوليت شان در دولت تشديد شده است. آن ها بدون پرداختن جدي به اين مسائل ظاهرا «فرعي»، ‏به چه دليلي مي خواهند از راي مردم بهره مند شوند؟‏‎ ‎
رابعا کسي که وارد رقابت و يا تلاش براي مقابله با يک حريف زورگو مي شود، وقتي با اين روحيه وارد صحنه شود ‏که اگر از حقوق بشر و يا حقوق شهروندي قربانيان سرکوب دولتي حمايت کند، خود به خود از صحنه حذف مي شود. ‏اگر «حزب پادگاني « مي توانست مشارکت و ديگر اصلاح طلبان را با اين برنامه ها به راحتي از صحنه خارج کند، ‏مطمئنا منتظر نقد کسي از مواضع مشارکت نمي ماند. تا به حال بارها اين کار را کرده بود. اين «حزب پادگاني» غول ‏بي شاخ و دم نيست، از آسمان هم نازل نشده است. از توازن قواي جامعه و از درون همين حکومتي سر برآورده است ‏که اصلاح طلبان و از جمله مشارکت در همين سال هاي اخير، دو دوره دولت و يک دوره هم مجلس آن را در اختيار ‏داشتند و با تغيير اين توازن هم مي شود دوباره آن را به جاي خود يعني همان پادگان ها فرستاد. راه تغيير اين توازن ‏سازماندهي مقاومت در دفاع از همين حقوق اوليه و انساني شهروندان اين کشور است، نه در تبديل کردن آن ها به يک ‏مساله فرعي‎. ‎
خامسا دفاع صريح از حقوق شهروندي بخصوص زماني اهميت خود را آشکارتر مي کند که اتفاقا توجه کنيم که هشت ‏ماه قبل از انتخابات، رهبري جمهوري اسلامي با صدور دستور حذف همه کساني که جزو ابواب جمعي ايشان نيستند، ‏مي کوشد امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن شهروندان کشور را محدود تر از پيش کند و همزمان تمامي دستگاه هاي ‏تحت فرمان خود را براي تشکيل مجلسي يک دست تر از مجلس هفتم بسيج مي کند. راه مقابله با چنين رويکردي، سخن ‏گفتن به ايما و اشاره در باره حقوق مردم نيست. دفاع صريح و روشن از حقوق پايمال شده آنان است‏‎. ‎
اگر تلاش بر اين است که در اين کشور انتخابات آزاد و بدون دخالت نهاد هائي مثل شوراي نگهبان و يا ارگان هاي ‏ديگر از قبيل بسيج و سپاه و غيره برگزار شود، راه آن اعاده حقوق و آزادي هاي مردم و مبارزه براي تامين پيش شرط ‏هاي چنين انتخاباتي است. دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندي سنگ پايه اين حقوق و آزادي هاست‏‎.‎
در هيچ انتخاباتي از جمله در انتخابات رايج در کشور ما که حتي راه شرکت در آن براي نيروهاي درون حکومت نيز ‏کاملا باز نيست، براي انتخاب شدن، فقط سرمايه گذاري روي کارنامه سياه جناح رقيب کافي نيست، ارائه چهره اي ‏برنامه اي صريح و روشن براي چشم انداز آينده تعيين کننده است‏‎. ‎


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration