The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

معناي انتخاب رفسنجاني به رياست مجلس خبرگان

محمد اعظمي

امروز در جريان انتخاباتي که براي تعيين رئيس مجلس خبرگان رهبري صورت گرفت، آقاي هاشمي رفسنجاني با ‏‏بدست آوردن ۴۱ راي، به رياست آن انتخاب شد. رفسنجاني که از ابتداي به قدرت رسيدن جمهوري اسلامي در ‏بالاترين ‏سطوح حکومت، نقش و مسئوليت داشته است، پس از شکست از احمدي نژاد در نهمين دور انتخابات ‏رياست جمهوري، ‏در جريان انتخابات شوراي شهر و روستا موقعيت اش در هرم قدرت بهبود يافت و در انتخاباتي ‏که همزمان براي تعيين ‏نمايندگان مجلس خبرگان رهبري برگزار شد، در راس ليست نمايندگان منتخب قرار ‏گرفت. در حال حاضر او رياست ‏دو نهاد اصلي جمهوري اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان ‏رهبري را در دست گرفته است. ‏اکنون پرسشي که در محافل سياسي به اذهان نشسته است، دليل و معناي ‏چنين انتخابي و پيامدهاي آن است. هر چند ‏اظهار نظر کاملا روشن و قطعي در اين مورد شايد کمي شتاب زده ‏به نظر رسد، اما از شواهد مي توان به گمانه زني ‏نشست :‏
اولين تصويري که از اين وضع به چشم مي خورد، تناقضي است که جمهوري اسلامي با آن مواجه مي شود. در ‏حالي ‏که در قوه مجريه و مجلس نيروهاي نظامي- امنيتي مطيع و گوش به فرمان خامنه اي موقعيت برتري دارند، ‏اين نهاد در ‏دست رقيب آن ها و رقيب شخص خامنه اي، قرار گرفته است. اين نهاد هر چند تا کنون نقش قابل ‏مشاهده ايفا نکرده ‏است، اما به لحاظ وظايف اش مي تواند يکي از مهمترين نهادهاي اثرگذار در جمهوري ‏اسلامي باشد و بر کار رهبري ‏نظارت و کنترل اعمال نمايد. به خصوص با تشديد بحران در راس هرم قدرت، اين ‏نهاد به سمت انجام وظايف اش ‏متمايل مي شود و احتمالا يکي از کانون هاي درگيري و تضعيف نظام خواهد ‏شد.‏
افزون بر اين رفسنجاني خود در موقعيت متناقضي قرار مي گيرد. از سوئي او منتصب خامنه اي در مجمع ‏تشخيص ‏مصلحت است. يعني به لحاظ حقوقي همانگونه که با تصميم خامنه اي بر سر کار آمده، با اشاره او نيز ‏مي تواند برکنار ‏شود. از سوي ديگر او رئيس مجلسي شده است که اصلي ترين و مهمترين وظيفه و علت ‏وجودي اش، نظارت بر کار ‏رهبري و حتي برکناري او و گزينش جايگزين آن است. يعني رفسنجاني هم مي تواند ‏و حق دارد که در مجلس خبرگان ‏خامنه اي را برکنار کند و هم خامنه اي قادر است در مجمع تشخيص مصلحت، ‏رفسنجاني را کنار بگذارد. اين موقعيت ‏زمينه سازش را بين خامنه اي و رفسنجاني بالا مي برد. حوادث آينده به ‏ويژه انتخابات مجلس و چگونگي تائيد يا رد ‏کانديداها، رشد تضاد اين دو و يا به سازش رسيدن شان را آشکار ‏مي کند.‏
تناقض مهم ديگر رفسنجاني ورود به ائتلافي است که گويا قرار است با خاتمي و کروبي براي انتخابات مجلس ‏شکل ‏دهد. اين ائتلاف رفسنجاني را به موضع چپ تر خود مي کشاند. در حالي که در مجلس خبرگان رهبري ‏نيروهاي ‏محافظه کار سنتي دست بالا را دارند و رفسنجاني با راي آنها يه مقام رياست اين مجلس رسيده ‏است. اين دو نيرو هر ‏کدام خواسته هاي خود را دارند، که تنها وجه مشترکشان در چارچوب نظام جمهوري، ‏مخالفت با قدرت گيري بيش از ‏اندازه دار و دسته هاي نظامي- امنيتي پاسدارن به قدرت دست يافته اي است ‏که در پشت احمدي نژاد قرار گرفته اند. ‏رفسنجاني از طريق «کارگزاران» به سوي جبهه کروبي و خاتمي کشيده ‏مي شود و براي هماهنگي با آن زير فشار ‏قرار مي گيرد و از طريق نهاد سنتي روحانيت و تشکل هاي نزديک آن ‏نظير جامعه روحانيت مبارز و حتي تا حدودي ‏جريان موتلفه اسلامي به محافظه کاران سنتي نزديک شده، مجبور ‏است خواسته هاي آن ها را مد نظر قرار دهد. اين ‏نيروي محافظه کار که از تندروي و بنيادگرائي واهمه دارد، از ‏خامنه اي، که اکنون بيش از هر کسي خود را با خواسته ‏جريانات امنيتي- نظامي هماهنگ مي کند، فاصله ‏گرفته و به رفسنجاني اميد بسته است.‏
اما جدا از اين تناقض، در نتيجه فشار و محاصره اقتصادي غرب و به ويژه آمريکا عليه جمهوري اسلامي، امروز ‏‏حکومت چنان در تنگنا قرار گرفته است که بر زمينه فشارهاي داخلي، تمايل به عادي کردن مناسبات و پائين ‏آوردن ‏فتيله آتش با جهان خارج، در حال تقويت است. محاصره اقتصادي در همين ابعاد، چنان حکومت را مرعوب ‏کرده که ‏حتي لفاظي هاي تند احمدي نژاد هم از شدتشان کاسته شده و مسئولان و نمايندگان حکومت در ‏مناسبات خود با آژانس ‏بين المللي انرژي اتمي تجديد نظر کرده و کوشيده اند به هر شکل نظر آژانس را تغيير ‏دهند تا بدان اندازه که آقاي ‏البرادعي رئيس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش جديد خوداعلام نمود که ‏‏«نشانه هاي مثبت و اميدوار کننده اي ‏وجود دارد. براي نخستين بار ما با ايراني ها بر سر نوعي نقشه راه به ‏توافق رسيده ايم.... « اين در حالي است که ‏جمهوري اسلامي نگراني اش از جنگ افزايش يافته و در اين رابطه ‏در حال تدارک و آماده سازي خود براي دفاع ‏است. در چنين شرايطي موقعيت براي رفسنجاني و پيشبرد ‏سياست هاي اش آماده تر از پيش شده است. رشد نارضايتي ‏مردم، ترس و جدي شدن خطر جنگ روحانيت ‏سنتي را که از تندروي و بنياد گرائي واهمه دارند به حمايت از ‏رفسنجاني کشانده تا او را در راس مجلس خبرگان ‏رهبري قرار دهند. رفسنجاني نيز براي جلب آمريکا روشن تر از ‏پيش سخن گفت. او به طور غير مستقيم اما ‏بسيار روشن از اقدام آمريکا در عراق و افغانستان دفاع نمود. او در مصاحبه ‏با آفتاب گفت:» شکستن صدام و از ‏بين بردن طالبان به نفع مردم منطقه بود» او افزود که جمهوري اسلامي در مورد ‏عراق به دنبال همکاري براي ‏حل مشکلات اين کشور بوده است.‏
رفسنجاني در حالي که چنين آشکار و قاطعانه از دخالت آمريکا دفاع مي کند به همين شدت و با قاطعيت در ‏همان ابتداي ‏شروع جلسه خبرگان به خامنه اي هشدار مي دهد. او در همين مصاحبه به خامنه اي چنين ‏گوشزد مي کند:‏
‏«کميسيون هائي که در رابطه با تداوم شرايط رهبري فعاليت مي کنند، اقدامات خود را به خوبي انجام مي دهند ‏و اين ‏کميته ها گزارش خود را به مجلس ارائه مي کنند و ما نيز آن را به مقام رهبري اعلام خواهيم کرد. در نظر ‏نداريم که ‏اين مسايل در سطح جامعه مطرح شود چون خبرگان رهبري به دنبال تبليغ نيست. شايد روزي اين ‏موارد اعلام شود»‏
در اين سخن رفسنجاني چند نکته وجود دارد اول اين که توجه مي دهد که کميسيون هائي مشغول بررسي کار ‏‏«رهبري» ‏هستند. او با اين کلام هم اين وظيفه مجلس خبرگان را به رخ خامنه اي مي کشد و هم قدرت اين ‏مجلس را به مردم ‏گوشزد مي کند. دوم رفسنجاني نقش و قدرت مجلس خبرگان را متذکر مي شود. او در اين ‏مصاحبه از موضع بالا سخن ‏گفته و مي گويد که نتيجه کار کميسيون را به رهبري اعلام مي کنيم.( به لحن دقت ‏کنيد! به اطلاع رهبري رسانده نمي ‏شود. به او اعلام مي شود). و بالاخره اين که نتيجه کار را فعلا اعلام ‏نمي کنيم. اگر ضرورت پيدا کرد اعلام خواهيم ‏کرد. يعني اگر خامنه اي پاي خود را از گليمش دراز کند، نتيجه را ‏اعلام مي کنند.‏
به نظر مي رسد در ميان جناح هاي حکومتي خط رفسنجاني قدرت بيشتري گرفته و موقعيت تندروهاي حکومتي ‏ضعيف ‏تر شده است. اکنون مي توان اين ادعا را جدي گرفت که خط مذاکره با غرب و آمريکا در حال پيشروي ‏است و روي ‏اين ادعا که زمينه مذاکره از طرف جمهوري اسلامي بيش از پيش تقويت شده، مکث نمود. اما در ‏عين حال نبايد ‏فراموش کرد که هنوز در جمهوري اسلامي جناح هائي در قدرت از تشنج و بحران سودهاي کلان ‏به چنگ آورده و ‏کيسه هاي گشادي براي بازار سياه دوخته اند. از سوي ديگر در آمريکا و اسرائيل جناح هاي ‏قدرتمندي در روياي جنگ ‏و بمباران نقاط حساس ايران روزگار مي گذرانند. افزون بر تمام اين ها جمهوري اسلامي ‏طي سال ها حکومت اش ‏همواره عامل بي‌ثباتي و تشنج بوده هيچ جناحي نتوانسته است اعتمادي برانگيزد. ‏حتي اصلاح طلبان نيز که با تندروي ‏ها موافقت ندارند، عزم و قدرت چنداني ندارند. از اين رو هر بهانه و عاملي ‏مي تواند وضعيت را به تشنج بکشاند. و در ‏جمهوري اسلامي اين گونه عوامل به وفور رخ دادني است.‏
و بالاخره در اين جنگ قدرت ما بار ديگر شاهد قدرت گيري رفسنجاني، مردي که گفته مي شود از ثروت کشور ‏کيسه ‏هاي گشادي براي خود و خانواده اش پر کرده است، کسي که در تمام توطئه هاي جمهوري اسلامي ‏عليه مردم و در ‏تمامي کشتارها به ويژه کشتار وسيع زندانيان در سال ۶۷ دست داشته است، در بافت حکومت ‏هستيم. مي‌گويند در جهنم ‏مارهائي است که انسان از ترس آنها به اژدها پناه مي برد. در جمهوري اسلامي ‏نيز به برکت ضعف و پراکندگي ‏اپوزيسيون ترقي‌خواه، قدرت در ميان جانيان دست به دست مي شود. آيا جريانات ‏آزاديخواه را اين همه مصيبت و درد ‏به هوش خواهد آورد يا هنوز مايلند در دهکده اي کوچک خود به تنهائي ‏حکمراني کنند و کدخداي ده خود باشند.‏

سه شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۸۶‏

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration