The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بحران اتمي و فرصتي که از دست مي رود

اتحاد کار

آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي، در مورد برنامه هسته‎‎اي ايران، با اميدواري به همکاري دولت جمهوري ‏اسلامي و خوش بيني نسبت به توافقات با دولت ايران منتشر شده است
توافقات کنوني دولت ايران با آژانس، تعهد به پاسخگوئي به سوالات و ابهاماتي است که بارها پاسخ به آنها از ايران ‏درخواست شده، اما همواره بيپاسخ مانده است. رسيدن به اين توافقات هر چند با تاخير، اما بنا به گفته البرادعي، يک امکان ‏مهم در جهت برون رفت از بن‌بست کنوني در بحران هسته‌اي ايران است. مسائلي که روشن شدن انها در گذشته مي‌توانست ‏ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را منتفي سازد. امروز، اين توافقات در شرائطي صورت گرفته است که دو ‏قطعنامه در تحريم ايران در شوراي امنيت به تصويب رسيده است و دولت جمهوري اسلامي تاکنون نسبت به اين قطعنامه‌ها ‏بي تفاوت بوده است و هيچ اقدامي در جهت پذيرش آن ها انجام نداده است، و قطعنامه سوم براي تشديد تحريم‌هاي کنوني ‏نيز، در حال تدارک است. در گزارش آژانس نيز، بر اين واقعيت تاکيد شده است که جمهوري اسلامي به قطعنامه‌هاي شوراي ‏امنيت سازمان ملل عمل نکرده است و « مغاير با تصميمات شوراي امنيت فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي را به حال تعليق ‏درنياورده و به انجام عمليات در نيروگاه آزمايشي غني‌سازي سوخت و ساخت و ساز و عمليات در اين سايت ادامه مي‌دهد. ‏ايران همچنين به ساخت رآكتور آي‌آر-۴۰ و عمليات نيروگاه توليد آب سنگين ادامه مي‌دهد‎.‎‏»‏
در اين گزارش هم چنين بار ديگر بر موضع پيشين آژانس تاکيد شده است که «آژانس هنوز نمي‌تواند جنبه‌هاي خاص ‏مربوط به ميزان و ماهيت برنامه هسته‌اي ايران را تاييد كند.» و اضافه شده است که «لازم به ذكر است از اوايل ۲۰۰۶ ‏تاكنون آژانس آن نوع اطلاعاتي كه ايران پيش از آن فراهم مي‌كرد را دريافت نكرده كه اين امر شامل متعاقب پروتكل الحاقي ‏و به طور مثال اطلاعات مربوط به تحقيقات پيشرفته سانتريفوژي در حال انجام مي‌شود‎. ‎‏»‏
محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمی، توافقات اخير با دولت ايران را مهم، در عين حال، عمل به اين توافقات ‏را «آخرين فرصت» دانسته است. او اذعان نموده است که آژانس براي اولين بار با جمهوري اسلامي بر سر نوعي نقشه راه ‏به توافق رسيده است و دولت ايران بايد تا اوائل ماه مارس به ابهامات در باره برنامه اتمي خود پاسخ دهد. در غير اين ‏صورت اين «آخرين فرصت» هم از دست خواهد رفت.‏
تاکيد البرادعي بر آخرين فرصت، نشاندهنده فضاي حاکم بر برخورد به برنامه اتمي ايران و نيز حوزه تدابيري است که در ‏اين زمينه مورد بحث است.‏
همزمان با توافقات جمهوري اسلامي با آژانس انرژي اتمي، تحولات ديگري نيز در سياست دول غربي در مورد برنامه اتمي ‏ايران صورت گرفته است. علاوه بر گروه‌هاي مقتدر در دولت آمريکا، رئيس جمهور جديد فرانسه نيز امکان حمله نظامي به ‏تاسيسات اتمي ايران را محتمل دانسته است. تلاش‌هاي ديپلماتيک براي توافق با ايران و بخصوص از طرف اتحاديه اروپا ‏براي ترغيب ايران به پذيرش درخواست شوراي امنيت و مذاکرات بين سولانا و علي لاريجاني بدون نتيجه اعلام شده‌اي ‏متوقف شده است. شايد توافقات کنوني دولت ايران با آژانس را بتوان نتيجه اين مذاکرات دانست.، اما آن چه که روشن است ‏و در موضع گيري‌هاي دولت هاي آمريکا و بريتانيا محسوس است، توافق کنوني به هيچ وجه انتظارات همه طرف‌هاي دخيل ‏در مصوبات شوراي امنيت را برآورده نمي‌کند. پرونده اتمي ايران اکنون نه در اختيار آژانس، بلکه موضوع تصميم گيري در ‏شوراي امنيت سازمان ملل است. از اين رو نيز، تنها توافق با آژانس، در عين بي‌توجهي به درخواست‌هاي شوراي امنيت و ‏اعلام گسترش دامنه غني‌سازي اورانيوم و نصب سانتريفوژهاي بيشتر کافي نيست. طرح احتمال استفاده از ابزار نظامي و ‏علني کردن نقشه ايالات متحده امريکا براي بمباران گسترده در سراسر ايران، همزمان با توافقات دولت ايران با آژانس، ‏نشاندهنده اين واقعيت است که تنها فرصتي که باقي مانده، فرصت پذيرش درخواست‌هاي شوراي امنيت است. اين هم ‏مشروط است به اينکه، به توافقات با آژانس، که جزئي از تعهدات هر کشور عضو محسوب مي شود، از جمله تصويب و ‏اجراي پروتکل الحاقي عمل شود.‏
بي توجهي رهبران جمهوري اسلامي به تعهدات خود در قبال نهادهاي بين‌المللي و تبديل پروژه اتمي به موضوع کشمکش و ‏قدرت‌نمائي در تنش با غرب و نهادهاي بين المللي، عملا کشور ما را در موقعيت بسيار خطرناکي قرار داده و منزوي تر از ‏پيش نموده است. اما بحران اتمي تنها مساله در سياست خارجي کشور ما نيست. خود اين بحران نيز نتيجه سياست خارجي ‏تنش‌زاي جمهوري اسلامي و جهت گيري‌هاي آن در منطقه و جهان است. دفاع جمهوري اسلامي از جريانات پان اسلاميست، ‏در کشور هاي منطقه از جمله حماس و جهاد اسلامي در فلسطين و رابطه با جرياناتي مثل شبه نظاميان مقتدي صدر و ‏نظاير آن در عراق ... بستر تهديدات ديگري است که منافع کشور و مردم ما را قرباني هوا و هوس‌هاي ايدئولوژيک ‏حکومتگران مي‌کند. بر زمينه همين سياست‌ها نيز هست که دولت ايالات متحده آمريکا پرونده ديگري عليه جمهوري اسلامي ‏باز نموده است، که اعلام سپاه پاسداران و بخشي از آن يعني سپاه قدس، به عنوان يک سازمان تروريستي طلايه روزآمد ‏کردن آن، در کنار پرونده اتمي حکومت اسلامي است. اگر براي بازهاي دولت آمريکا، جلب توافق اعضاي شوراي امنيت ‏سازمان ملل به خصوص چين و روسيه براي اقدامات دلخواه، بر زمينه بحران اتمي دشوار باشد، تصميم به اقدام عليه ‏جمهوري اسلامي با استناد به پرونده‌اي که در مورد دخالت‌هاي آن در عراق و ... ساخته شده است، با اعلام بخشي از ‏نيروهاي مسلح دولتي آن به عنوان تروريست، بسيار آسان خواهد بود. همين واقعيت نيز، اکنون کشور ما را در آستانه خطر ‏جدي درگيري در يک جنگ ويرانگر قرار داده است. ‏
تحريم اقتصادي و فشار بين المللي بازتاب خود را نه فقط در زندگي روزمره مردم و گراني و تورم هر چه فزاينده مايحتاج ‏اوليه آن آشکار ساخته است، بار ديگر شکاف در صفوف حکومت را نيز تعميق بيشتر بخشيده است. طي روزهاي‌هاي اخير ‏کشمکش بين جناح‌هاي حکومتي به مهمترين سنگر حکومت اسلامي، مجلس خبرگان رهبري نيز کشانده شد. رقابت بي‌سابقه ‏بر سر انتخاب رياست مجلس خبرگان و تقسيم آراي فقهاي عضو آن در انتخاب بين رفسنجاني و جنتي دبير شوراي نگهبان ‏بازتاب اين واقعيت بود. پيروزي رفسنجاني عليرغم همه تلاشي که از جانب دولت و دستگاه رهبري خامنه اي صورت گرفت، ‏نشاندهنده ترس از ادامه وضعيت فعلي در صفوف خود حکومت بود. کشمکش و صف‌آرائي نيروهاي امنيتي-نظامي که طي ‏چند ساله اخير اغلب ارگانهاي اصلي جمهوري اسلامي را به چنگ آورده‌اند با رفسنجاني و حاميانش چنان در جامعه منعکس ‏شد که خامنه‌اي را به موضع گيري آشکار و حمايت از دولت احمدي نژاد و تهديد رسانه‌ها کشاند. حاد شدن و رسانه‌اي ‏شدن اين درگيري‌ها، نشانگر گسترش عمق بحران و به ويژه بحران اتمي و راههاي مقابله با آن، در جمهوري اسلامي است. ‏
جمهوري اسلامي کشور ما را نه فقط از نقطه نظر سياسي، اقتصادي و اجتماعي به سوي نابودي سوق داده است، بلکه با ‏ماجراجوئي‌هاي سياسي خود در منطقه و جهان، مردم ما در معرض تهديد يک جنگ مهيب نيز قرار داده است.‏
کشور ما يکي از بزرگ ترين کشورهاي منطقه است اما، با وجود برخورداري از تمامي امکانات رشد اقتصادي، به يکي از ‏فقير‌ترين کشورها تبديل شده است و به اقرار منابع خود حکومت، بيش از ده ميليون نفر از اهالي آن در زير خط فقر ‏قراردارند و اقتصاد آن ورشکسته است. از نظر اجتماعي بيکاري، فقر، فحشا و اعتياد بيداد مي‌کند. تنها راه حل جمهوري ‏اسلامي در طول حيات آن در مقابل معضلات اجتماعي مردم، بر افراشتن هر چه بيشتر چوبه‌هاي دار در معابر عمومي و ‏گسيل هزاران نفر از اوباش به خيابانها براي آزار و اذيت مردم تحت عنوان مبارزه با مفاسد اجتماعي در سراسر کشور ‏بوده است.‏
اکنون، علاوه بر همه اين مصائب، در پرتو سياست هاي ماجراجويانه و جاهلانه اين حکومت، سايه شوم جنگ و ويراني نيز ‏بر سر کشور ما سنگيني مي کند.‏
همه شواهد نشان مي دهد که فرصت پايان دادن به خطر يک حمله نظامي با توجه به سياست‌هاي رهبري جمهوري اسلامي ‏و ماجراجوئي هاي رژيم در سياست خارجي کشور، رو به پايان است. محافل جنگ طلب و ذي‌نفوذ در دولت کنوني آمريکا ‏بر بستر اين سياست‌ها، آخرين تدارکات را براي عملي کردن نقشه‌هاي خود انجام می‌دهند و مترصد لحظه مناسب‌اند. آنها ‏در جريان حمله به عراق نشان داده‌اند که براي عملي کردن اهداف تجاوزگرانه خود به هر وسيله‌اي حتي دروغ توسل جسته ‏و از هيچ اقدامي رويگران نيستند. آنها فقط به دنبال يک بهانه عامه‌پسندي هستند که اقدام خود را در افکار عمومي ايالات ‏متحده و ديگر کشورها توجيه کنند. متاسفانه رهبران رژيم جمهوري اسلامي به اندازه کافي بهانه به دست آنها داده‌اند و هم ‏چنان با ادامه سياست خارجي کنوني خود با سرنوشت کشور بازي مي کنند. ‏

‏ تجربه نشان داده است که تنها راه عقب نشاندن سران جمهوري اسلامي از سياست‌هاي ماجراجويانه و سرکوبگرانه‌اشان، ‏مقابله همگاني مردم و بيان آن به هر طريق ممکن است. نيروهاي آزاديخواه و مترقي ايران در تلاش براي سازماندهي اين ‏مقاومت و ايجاد سدي در برابر حکومت و پايان دادن به شرائط بحراني کنوني مي‌توانند نقش تعيين کننده اي ايفا کنند.‏
براي ايفاي نقش در نجات کشور از سقوط و ويراني بيشتر بايد صفوف خود را متحد تر کنند.‏


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration