The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نامه سرگشاده به رئيس دانشگاه کلمبيا

علي اصغر حاج سيد جوادي

آقاي رئيس دانشگاه!‏
نسبت هائي را که شما به محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور ايران و مدعو دانشگاه کلمبيا داديد موجب شگفتي و ‏يا خرسندي خاطر من نشد. زيرا اگر مردم ايران در ابراز عقيده آزاد باشند و نظام حاکم ولايت مطلقه فقيه نظير هر نظام ‏خودکامه از اين آزادي وحشت و هراسي نداشته باشد(که دارد) اکثريت مردم ايران محمود احمدي نژاد را در کنار همه ‏شرکا و همدستان او در اين نظام اعم از معممين و مکلا ها مردي حقير و زورگو و متجاوز و مستبد مي دانند. اما آنچه ‏موجب شگفتي من شد بي اطلاعي شما از اين واقعيت است که اصولا نظام سياسي ايران در قالب ولايت مطلقه فقيه بر ‏طبق اصل اول و اصل دوم و اصل سوم و اصل چهارم و اصل پنجم و اصل بيستم و اصل بيست و يکم و اصل بيست و ‏چهارم و اصل پنجاه و هفتم واصل صد و ده قانون اساسي جمهوري اسلامي، فاقد مفهوم حقوقي و حقيقي جمهوري و ‏ساختارهاي شناخته شده آن در دولت مدرن است. و به اين ترتيب طبق اصل دوم و مخصوصا بند 5 از اين اصل و طبق ‏اصل پنجم و طبق اصل پنجاه و هفتم و صد و دهم و مخصوصا طبق اصل 113 مربوط به قوه مجريه در فصل نهم اين ‏قانون، محمود احمدي نژاد نه فقط فاقد شخصيت حقوقي رئيس جمهور است، بلکه طبق همه اصول مذکور داراي اختيار ‏اقتدار رياست هيئت وزرا يا مسئول قوه مجريه نيز نمي باشد زيرا در نظام سياسي ايران قواي حاکم سه گانه طبق اصل ‏‏57 قانون اساسي زير نظارت و ولايت رهبري قرار دارند که خود منتخب از راي مستقيم مردم نيست. بلکه طبق اصل ‏‏5 از اين قانون ولايت امر و امامت امت در جمهوري اسلامي ايران در زمان غيبت حضرت ولي عصر بر عهده فقيه ‏است که طبق اصل 107 ولايت امر يا حکومت و رياست بر کشور را بر عهده مي گيرد. به اين ترتيب آقاي رئيس ‏دانشگاه کلمبيا، آنچه را که کشور شما آمريکا به رياست جمهوري ژنرال ايزنهاور در مرداد 1332 يا اوت 1953 با ‏کودتا بر عليه دولت دموکرات و قانوني دکتر مصدق به صورت سلطنت استبداد خود کامه پهلوي بر مردم ايران تحميل ‏کرد، ادامه همان استبداد خودکامه است که امروز محمود احمدي نژاد در قالب سلطنت خود کامه ولايت مطلقه فقيه به ‏اسم مردم ايران در مجمع ساليانه سازمان ملل متحد نمايندگي مي کند. بنابراين شما توقع داشتيد پس از 25 سال سلطنت ‏خفقان پليسي و فساد مالي شاهنشاهي پهلوي و در غياب بسته شدن همه روزنه هاي آزادي به روي مردم ايران و فقدان ‏هر گونه نهاد مستقل جامعه مدني، حزبي و صنفي و انتخابي و در خلاء به وجود آمده از سلطه خفقان پليسي پهلوي که ‏‏25 سال با تکيه برحمايت آمريکا حتي از تغيير اصول مربوط به حاکميت مردم در قانون اساسي مشروطيت نيز ‏خودداري نکرد، مسند سلطان حقير و مستبد و بزدلي چون محمدرضا شاه را چه کساني اشغال کنند جز محمود ‏احمدي نژاد و عاملان قتل هاي زنجيره اي که امروز در قالب پاسدار و بسيج خود، آمران قدرت مطلقه اند؟
آقاي رئيس دانشگاه کلمبيا! دولت شما در سال 1332-1953 حق آزادي و دموکراسي را با کودتا از مردم ايران سلب ‏کرد و حق تجاوز به حقوق و استقلال و آزادي مردم ايران را به خاطر منافع خود و شريک انگليسي خود به محمد رضا ‏شاه سپرد و به ازاي اين سرسپردگي ميلياردها دلار درآمد نفت ايران را به صندوق کنسرسيوم خودساخته شما و ‏کمپاني هاي اسلحه سازي شما هديه کرد. و اين تنها جنايت دولت آمريکا نسبت به ايران و مردم آن نبود، بلکه، نتيجه ‏اتکاي بي قيد و شرط ديکتاتور خودکامه ايران به آمريکا چنان او را در بستر غرور و نخوت و فساد فرو غلتاند که مردم ‏محروم از آزادي و نفرت زده از تظاهرات تو خالي تجدد طلبي شاهنشاهي را به راهي راندند که استبداد پادشاهي با ‏سرکوب وحشيانه غائله خرداد 1342 به دست خود به سوي قشري گرايان ديني گشوده بود. به عبارت ديگر با کودتاي ‏مرداد 1332- اوت 1953 آمريکا به اتفاق دربار و انگليس بر عليه آزادي و استقلال مردم ايران و پشتيباني از سلطنت ‏استبدادي مطلقه پادشاهي نطفه انقلاب ايران بسته شد و با سرکوب وحشيانه آخوندهاي حوزه قم و طرفداران آنها در ‏خرداد 1342 راه محتوم انقلاب را به سوي رهبري خميني و استقرار ولايت مطلقه فقيه او به نام جمهوري اسلامي ‏هموار نمود. آقاي رئيس دانشگاه، خط سير شوم و ويرانگر کودتاي مرداد 1332- اوت 1953 به ابتکار آمريکا تنها به ‏انقلاب بهمن 1357- 1979 ايران و بر آمدن خميني و جمهوري اسلامي ختم نمي شود، بلکه اشغال نظامي افغانستان به ‏وسيله روسيه شوروي در سال 1979 علتي جز ترس از تاثيرات انقلاب ايران براي جلوگيري از خطر سقوط دولت ‏نيم بند کمونيستي افسران افغاني تربيت شده در روسيه نداشت. آقاي رئيس دانشگاه، مسئله در آميختن نارضايتي مردم از ‏استبداد و فساد و تجاوز نظام هاي حاکم بر منابع نفتي خاورميانه و نزديک با دين اسلام و حمايت بلاشرط آمريکا از اين ‏رژيم ها مسئله اي نيست که به صورت پديده تروريزم ساخته و پرداخته نئوکنسرواتيست هاي آمريکا و حلقه ژرژ بوش ‏و ديک چني در شکم تاريخ حوادث خونين و مرگبار کنوني اين منطقه جاسازي شود. در تاريخ هرگز معلول را ‏نمي توان به جاي علت نشاند. سياست کشور آمريکا پس از خاتمه جنگ دوم جهاني در خاورميانه و نزديک و آفريقا و ‏آمريکاي لاتين پي ريزي شده بود. در اين عموميت جهاني سياست خارجي شما، خصوصيتي نيز در منطقه نفتي خليج ‏فارس و ايران و کشورهاي پيرامون آن وجود داشت که حفظ و تحکيم منافع نفتي و حمايت بي قيد و شرط از اسرائيل را ‏به ازاي پشتيباني از رژيم هاي مستبد فاسد منطقه در بر مي گرفت. آنچه را که آقاي بوش و حلقه پيرامون او تروريزم ‏مي نامد در حقيقت معلول همين سياست است که امروز پس از خاتمه جنگ سرد و پايان امپراطوري روسيه شوروي ، ‏مبارزه با تروريزم مورد پسند خاطر روسيه و چين نيز قرار گرفته است، زيرا اين دو کشور عضوشوراي امنيت ‏سازمان ملل و صاحب ذخاير عظيم بمب هاي اتمي هم براي سرکوبي و قتل و کشتار ناراضيان سرزمين هاي ‏مسلمان نشين خود در قفقاز و ترکستان شرقي به دستاويزي نياز دارند که جز تروريزم نيست.‏
آقاي رئيس دانشگاه کلمبيا!‏
خط کودتاي آمريکائي مرداد 1332- اوت 1953 نه فقط به انقلاب بهمن 1357 و تشريف انقلاب ضد استبدادي و ضد ‏استعماري مردم ايران به تشرف اسلام و ولايت مطلقه آخوند، نه فقط به اشغال نظامي افغانستان به وسيله روسيه ‏شوروي و نه فقط به برآمدن طالبان به کمک دلارهاي عربستان سعودي با حمايت آمريکا، نه فقط به هجوم نظامي صدام ‏حسين و جنگ ويرانگر هشت ساله ايران و عراق در جهت تضعيف دو قدرت خاورميانه به نفع اسرائيل و به پشتيباني ‏شما ختم نمي شود، بلکه به قول نويسنده و گزارشگر آمريکائي استيون کنيزر، خط اين کودتاي آمريکائي در ايران در ‏کتاب همه مردان شاه ‏allthe shah,smen‏ پس از 25 سال سلطنت استبداد خودکامه پهلوي و 22 سال سلطنت خود کامه ‏ولايت فقيه تا ويران کردن برجهاي مرکز تجارت جهاني نيويورک و بخشي از پنتاگون در واشنگتن به دست فريفتگان ‏راه شهادت ديني کشيده مي شود.‏
آقاي رئيس دانشگاه! شايد چشم دانشجويان دانشگاه کلمبيا در مشاهده واقعيتي که در پشت ديوارهاي کاخ سفيد مي گذرد ‏بازتر از چشمان شما باشد، به اين جهت بي مناسبت نيست که چند جمله از عکس العمل برخورد آنها را با احمدي نژاد ‏از قول گزارشگر روزنامه لوموند(26 سپتامبر 2007) در اين جا به نظر شما برسانم.‏
گزارشگر لوموند مي نويسد:».... دانشجويان چرا براي شنيدن حرف هاي احمدي نژاد در جلسه سخنراني او شرکت ‏کردند؟ مايکل سلين دانشجوي روابط بين المللي مي گويد:» از موقعي که دروغهاي دستگاه بوش را در مورد عراق ‏شنيدم ديگر خود به خود حرفهاي آنها را باور نمي کنم» آدام ديويس ليسانسيه علوم سياسي مي گويد:» آري احمدي نژاد ‏ضد يهود و ايران هم يک تهديد واقعي است، اما با آلمان هيتلري قابل مقايسه نيست» دورين دانشجوي رشته روابط ‏بين الملل مي گويد:» شهروند ما که به وسيله تبليغات به کوري دچار شده اند، زندگيشان در بي خبري از نقطه نظر ‏ديگران مي گذرد.... «‏
آقاي رئيس دانشگاه!‏
اگر صهيونيزم وسيله توجيه حقانيت دولت اسرلئيل بر سرزمين فلسطين و نابودي حقوق مردم فلسطين است،
اگر مبارزه با تروريزم وسيله توجيه حقانيت سياست کاخ سفيد در حفظ و تحکيم منافع سياسي و اقتصادي و استراتژي ‏نظامي خود در منطقه خاورميانه و نزديک است.‏
چرا اسلام نبايد وسيله توجيه حقانيت مبارزه کساني قرار گيرد که جز اتکا به دين به هيچ وسيله قانوني در داخل مرزها ‏و در خارج از مرزهاي خود براي استيفاي حقوق انساني خود دسترسي ندارند؟‏
دين در تاريخ حيات خود تا امروز وسيله تحميق توده هاي انبوهي است که به هر علت از فرهنگ انديشه ورزي در ‏مسائل و مشکلات زندگي خود و اجتماع خود محروم مي شوند، و توانائي ذهني همبستگي و تفاهم را از دست ميدهند.‏
آقاي رئيس دانشگاه کلمبيا! آنچه را که من از زبان دانشجويان دانشگاه بلند مرتبه شما مي شنوم مرا به اين نتيجه ميرساند ‏که کاخ سفيد واشنگتن با اتکا به ناآگاهي و نارسائي بلوغ سياسي و اجتماعي مردم آمريکا در تحريف واقعيت هاي ‏سياسي جهان و در توجيه هدف هاي اقتصادي و سياسي و نظامي صاحبان صنايع بزرگ اسلحه سازان و بانکداران شما ‏به همان اندازه در ساختن و پرداختن دروغ وتحريف حقايق و تحميق اذهان مردم خود بي باک و بي حد و مرز است که ‏رژيم ولايت مطلقه فقيه و مزدوران آن نظير احمدي نژاد.‏
آقاي رئيس دانشگاه! دموکراسي شما منعکس در کاخ سفيد همان اندازه براي آينده مردم آمريکا خطرناک است که رژيم ‏ولايت فقيه براي مردم ايران.‏
‏27 سپتامبر 2007 ‏

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration