The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بحران هسته اي - سران جمهوري اسلامي بر سر دو راهي انتخابي دشوار

اکرمی رضا


بنا بر گزارش خبر گزاريها ، چهارمين دور مذاکرات هيئت نمايندگي ايران با اتحاديه اروپا در ژنو بدون دستيابي به نتيجه اي مشخص پايان يافت . و گفته شد که دور بعدي اين مذاکرات ، که با سفر هيئت سه جانبه اروپا به تهران در سال گذشته و با پذيرش امضاي «قرار داد الحاقي » سازمان انرژي اتمي ، توسط ايران شروع شده است ، از هفته آينده و به منظور فراهم نمودن شرايط تشکيل « کميته راهبردي » که عالي ترين مرجع نهاد مذاکره کننده است و مي بايست در اوائل فروردين ماه 1384 در پاريس بر گزار شود پي گرفته خواهد شد.
همين منابع که عمدتا منعکس کننده نظرات سيروس ناصري رئيس هيأت مذاکره کننده ايراني مي باشند، از وي نقل مي کنند که: « اروپا بايد در بخشهاي سياسي ، فن آوري هسته اي و امنيتي و ايران در خصوص صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خود به يکديگر تضمينهاي عيني بدهند ... اما آنچه که اروپا تا به حال ارائه کرده است با آنچه مد نظر ايران است فاصله زيادي دارد »
البته همين « ديپلمات جمهوري اسلامي » که مسئول چنين مذاکرات دشواريست در سخناني که خبر گزاري «مهر » از وي نقل مي کند ، ضمن بيان اينکه « تضمينهاي اعتماد سازي ما تابع تضمينهاي عيني اروپائيها خواهد بود» و در حاليکه تمامي شواهد بيانگر هماهنگي روز ا فزون اروپا و آمريکا در قضيه « بحران هسته اي » بطور خاص و سياست در قبال رژيم ايران مي باشد ، مي گويد «آمريکا اصولا از روند مذاکرات ايران و اروپا بي خبر است و بطور غير مستقيم خبرهائي از اين مذاکرات دريافت مي کند و بر همان مبنا هم اظهار نظرهائي مي کنند که غالبا هيچ ربطي با واقعيت ندارد . »
آيا با چنين نگاهي به روند تحولات و با اين حد از «توافق »، کميته راهبردي در سوم فروردين ماه ، چنانکه احتمال داده مي شود، در پاريس و به منظور نقطه پايان گذاشتن بر اين پرونده ، بر گزار خواهد شد ؟ سئواليست که پاسخ آن در گرو دور جديد مذاکراتي خواهد بود که همين هفته قرار است از سر گرفته شود . اما تمامي قرائن نشان از دشوار تر شدن امکان توافق و احتمال وارد شدن در فاز به کلي متفاوتي مي دهد.
در حاليکه به نظر مي رسد سران رژيم جمهوري اسلامي طولاني شدن مذاکرات و باز ماندن اين پرونده را مفيد ارزيابي نمي کنند و بهره احتمالي از نتايج چنين توافقي را در اوضاع به شدت بحراني ايران و منطقه و به خصوص حوادث غير مترقبه اي که مي تواند در آستانه انتخابات رياست جمهوري رخ نمايد ضروري مي دانند، اتحاديه اروپا نيز بنا بر همين دلايل و بده بستانهاي ديگري که متعاقب سفر جرج دبليو بوش رئيس جمهور آمريکا به اروپا با وي داشته اند ، که ازجمله آنها مي توان ، بر تحولات لبنان ، اسرائيل و فلسطين و عراق نام برد ، لحن خود را تند مي کنند و اين بار اروپائيان هستند که از احتمال فرستادن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل سخن مي گويند ، ديپلماسي آمريکا درست در همين زمان و به منظور فراهم نمودن زمينه تفاهم عمومي براي رسيدن پرونده به شوراي امنيت، بدون اينکه احتمال حمله نظامي را به کلي منتفي نمايد ، ترجيح مي دهد در باغ سبز را نشان دهد وبا بر داشتن محدود تحريم، در مورد لوازم مورد نياز هواپيماهاي ايران و رد وتو خود مبني بر ورود ايران به سازمان جهاني تجارت ،حد اکثر همراهي خود را به نمايش بگذارد.
در چنين شرايطي واقعا قدرت مانور مقامات جمهوري اسلامي تا کجاست که چنين از تنگ شدن سريع زمان براي اروپا سخن مي گويند.
هر گاه اساسا موضوع عمده شدن « بحران هسته اي ايران »را قبل از هر چيز سياسي بدانيم نه فني – چرا که کم نيستند کشورهائي که در مراحل حتي پيشرفته تري نسبت به ايران به جهت تکنولوري و تلاشهاي هسته اي قرار دارند و کوچکترين صحبت و تحقيقي پيرامون آنها در جريان نيست- و هر گاه سياست عمومي جهان غرب و به ويژه ايالات متحده آمريکا را در منطقه ،عنصر تعيين کننده تلقي نمائيم و اينکه رژيمي در تهران بر سر کار است که دشمن تراشي و تخريب در سطح ملي و بين المللي از جمله تخصصهاي ذاتي آن مي باشد،مي توان تصور نمود چه گونه آتشفشاني بر حول تعقيب چنين پرونده اي در جريان است ومتأسفانه نمي توان کمترين اميدي به حل قطعي آن در کوتاه مدت و در چارچوب ترکيب کنوني حاکم بر ايران براي آن متصور بود.
چراکه تا جائيکه به سياستهاي طرفين مذاکره مربوط مي شود در وضعيت کنوني و بر سر اين پرونده ، اروپا موضوع قطع کامل غني سازي اورانيوم و تلاشهاي مستقلانه ايران در انرژي اتمي را پيش کشيده است که به نظر مي رسد آن حداقلي است که دو طرف اقيانوس اطلس را به هم نزديک کرده است .
ومسئولين حکومت ايران نه تنها اين تنگناي دشوار را درنيافته اند بلکه در صددند از اين نمد نيز کلاهي براي خود دست و پا نمايند .
در چنين اوضاع و احوالي به نظر مي رسد دو راه حل بيشتر در پيش پاي مذاکره کنندگان قرار نداشته باشد. البته هر دو آنها اگر چه براي مقامات حاکم بر کشور ما دشوار مي آيد اما انتخاب يکي از آنها بدون ترديد براي مردم ستمديده ايران در شرايطي که قرار دارند کم هزينه تر خواهد بود و شايد تنها آلتر نانيو براي خلاصي از دست رژيمي است که همبستگي، استقلال و امنيت ميليونها شهروند ايراني را به پاي«عزت و حکمت » مشتي آخوند به قربانگاه مي برد.
راه حل اول ايستادن بر موضع کنوني و تأکيد بر تعقيب سياست غني سازي اورانيوم به منظور تأمين سوخت هسته اي و چنانکه اين روزها برخي وعاظ رژيم بر آن افزوده اند ، رسيدن به مرحله صدور آن به ساير کشور هاست . نتيجه اين سياست از هم اکنون روشن خواهد بود . در گام اول رفتن پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل . و پذيرش تمامي طبعات آن که به احتمال زياد از تحريمهاي همه جانبه عليه ايران آغاز و تا حمله نظامي به کشور پيش خواهد رفت . در چنين شرايطي قطعا نه از تاک نشاني خواهد ماند نه از تاکستان .
راه حل دوم عقب نشيني رژيم در مقابل خواست اروپائيان خواهد بود . بدين معني که ايران مي پذيرد که به طور کامل دست از تلاشهاي هسته اي خود بر دارد . حال در قبال آن به برخي از امتيازات که به طور طبيعي هر کشور مستقل و يا نيمه مستقلي هم از آن بر خوردار است، همچون قرار داشتن در بازار موازنه و مبادله تجارت حهاني و غيره دست مي يابد .
اما همانطور که پيشتر اشاره شد بعيد به نظر مي رسد، حاکمين کنوني ايران در وضعيتي قرار داشته باشند که فعلا به اين عقب نشيني تن در دهند. آنها مي دانند که هر گونه عقب نشيني آنها در اوضاع کنوني ايران و جهان ، در خواست هاي جديد تر و از دست دادن سنگرهاي ديگري را طلب خواهد کرد.
اما از زاويه منافع کوتاه و بلند مدت مردم ايران اين عقب نشيني تنها آلترناتيوي است که مي بايست مورد توجه قرار گيرد .
بايد باهرگونه احساسات کور که به خواهد به نام خدشه دار شدن غرور ملي و يا سنگر گرفتن به نام دفاع از حق ما در دستيابي به تکنولژي پيشرفته پنهان شود و اين موقعيت دشوار را که حکام نا بخرد براي ما آفريده اند ناديده بگيرد مبارزه کرد.
بدون ترديد هر گاه مردم يک کشور حق حاکميت بر سرنوشت خود را به کف آرند و دولت و حکومتي را به دست خود بسازند و از آن خود بدانند ، نسبت به تمام حقوق از دست رفته خود به پا خواهند خواست . و در چارچوب روابط سالم و مبتني بر احترام متقابل و منافع مشترک کشورها ، هيچ قدرتي قادر به تحميل خواسته هاي يک جانبه خودبرچنين ملتي نه خواهد بود.
عقب راندن حکومت به پذيرش توقف کامل فعاليتهاي هسته اي ، خارج از اينکه چگونه نگاهي نسبت به کل پروژه هسته اي ايران از ديروز يا امروز و فردا داشته باشيم ، خردمندانه ترين راه حلي است که مردم ما را نه تنها از مخاطرات بزرگي که از زاويه دخالت خارجي و بويژه حمله نظامي مي تواند برهاند ، بلکه به مبارزات آزاديخواهانه آنها در داخل کشور گستره جديدي مي بخشد و رژيم را از جمله در برخورد با خواستها و مطالبات واقعي مردم همچون نان ، کار و آزادي و مشارکت در سرنوشت خود به عقب خواهد راند.
اپوزيسيون ترقي خواه ،مستقل و دمکرات ايران ، بويژه در خارج از کشور مي تواند صداي آزاد مردمي باشد که نه در کشور خود امکان بروز و بيان خواستهاي خود را مي يابند و نه در صحنه سياستهاي جهاني به درستي نمايندگي مي شوند . از همين رو دستيابي به سياست و سخني واحد در ميان اين بخش از نيروهاي اپوزيسيون و نمايندگي چنين نگاه و نگرشي در مجامع جهاني و حتي باز کردن راه گفتگو و مذاکره با طرفهاي ذينفع و ذينفوذ در صحنه سياست بين المللي ضرورتيست تأخير ناپذير.
به جاست تا در کنار مبارزه براي آزادي ، دمکراسي و رعايت حقوق بشر در ايران براي سياستهائي که در صحنه بين المللي اين روزها ،متأسفانه ، نقش تعيين کننده تري هم در سرنوشت حال و آينده کشور ما يافته اند سياست هماهنگي داشت و براي تحقق آن از همه امکانات ممکن بهره گرفت.
رضا اکرمي 25اسفند 1383
[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration