The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گزارش البرادعي، بحران هسته اي و خطر جنگ

مسعود فتحي


پيش نويس آخرين گزارش محمد البرادعي مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي در برخي زمينه ها بر بهبود در همکاري دولت ايران با آژانس تاکيد کرده است، در عين حال اضافه کرده است که در برخي زمينه هاي مورد سوال و در مورد درخواست اصلي شوراي امنيت سازمان ملل، دولت ايران اقدامي نکرده است. آقاي البرادعي در گزارش خود تصريح نموده است که ابهامات در مورد دستگاه هاي سانتريفوژ اورانيوم از نوع پي ۱ و پي ۲ برطرف شده است، اما «برخلاف تصميمات شوراي امنيت، ايران فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي را تعليق نكرده است و به فعاليت در كارخانه ‌ي پيلوت غني‌سازي سوخت و كارخانه ‌ي غني‌سازي سوخت نطنز ادامه داده است. ايران هم ‌چنين به ساخت رآكتور تحقيقاتي تهران و عمليات كارخانه‌ ي توليد آب سنگين ادامه داده است». آقاي البرادعي نتيجه گرفته است « اگرچه آژانس هيچ اطلاعات ملموسي به غير از آن ‌كه از طريق طرح اقدام پاسخ داده شده است، درباره ‌ي مواد و فعاليت‌هاي هسته ‌يي احتمالي اعلام نشده در ايران در اختيار ندارد، در موقعيتي نيست كه بتواند تضمين‌هاي معتبري درباره‌ ي نبود مواد و فعاليت‌هاي هسته ‌يي اعلام نشده در ايران بدون اجراي كامل پروتكل الحاقي را ارائه دهد.»
گزارش آقاي البرادعي هم چنان بر شفاف نبودن ابعاد برنامه اتمي ايران انگشت گذاشته است و همکاري دولت ايران را منفعلانه ارزيابي کرده است.
عدم اطمينان و يا ترديد آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد ابعاد برنامه اتمي ايران، فقط از پنهانکاري اوليه دولت ايران در اين زمينه نشات نمي گيرد، تداوم اين پنهانکاري ها و همکاري قطره چکاني با آژانس بين المللي انرژي اتمي، عدم اجراي پروتکل الحاقي، سد راه حل مسائل مربوط به شفاف سازي در اين عرصه بوده است. همين روش هم هست که برنامه اتمي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل کشانده است.
در اين گزارش نيز، گره کور هم چنان فقدان اراده براي ارائه اطلاعات جامع در مورد ابعاد برنامه اتمي ايران به آژانس است. هيچ کس جز جمهوري اسلامي ايران در لحظه کنوني قادر به گشودن اين گره نيست. استعفاي لاريجاني از مسئوليت پيشبرد مذاکرات در اين زمينه، نشاندهنده اين واقعيت است که در هيات حاکمه ايران، اراده براي حل اين معضل و برداشتن گام هاي جدي در تخفيف اين بحران بسيار ضعيف است و هر تلاش ولو محدود در اين جهت، با مانع مواجه است و از جوانب مختلف عقيم نيز گذاشته مي شود.
واقعيت اين است تا زماني که پروژه هسته اي ايران، در مرکز تصميم گيري اصلي حکومت، وراي کاربرد واقعي آن، به مثابه وسيله اي براي اعمال قدرت و شاخ و شانه کشيدن در مقابل رقبا، محسوب مي شود، همان طور که از شخص رهبري تا رئيس جمهور و دولت محبوب ايشان، همه در صدد هر چه گل آلود کردن آب و مشغول گرفتن ماهي خود از آن هستند، گشودن گره کور پرونده هسته اي ايران به دست آژانس بين المللي انرژي اتمي مشکل خواهد بود و تلاش هاي آژانس و دبير کل آن براي پايان دادن به اين بحران راه به جائي نخواهد برد.
بر هيچ کس پوشيده نيست که در شرائطي که امکان راستي آزمائي آژانس بين المللي انرژي اتمي اين چنين محدود شود، دولت ايران همکاري فعالي با آژانس انجام ندهد و مصوبات نهادهائي هم چون شوراي امنيت سازمان ملل را يک ورق پاره بداند، چه مخاطراتي مي تواند در کمين کشور ما باشد.
اين که در مورد گزارش البرادعي در شوراي حکام چه بحثي درگيرد، تاثير چنداني در اين امر نخواهد داشت که بعد از اين گزارش، درون شوراي امنيت سازمان ملل، تلاش براي اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران ادامه خواهد يافت. توافق و يا عدم توافق ۵+۱ در اين مورد نيز، تغييري در اين واقعيت نخواهد داد که بخش مهمي از کشورهاي صنعتي، از جمله ايالات متحده آمريکا، اکثر کشورهاي اتحاديه اروپا و نيز ژاپن حلقه تحريم هاي تاکنوني را تنگ تر خواهند کرد.
ايالات متحده آمريکا و متحدين آن در اروپا و بيش از همه اسرائيل، اصرار دولت جمهوري اسلامي بر ادامه غني سازي اورانيوم را گواهي بر تلاش جمهوري اسلامي بر دستيابي به تسليحات اتمي ارزيابي مي کنند. آن ها رسما تهديد کرده اند که به هيچ وجه تجهيز ايران به فنآوري هسته اي را در حدي که توليد تسليحات اتمي را امکانپذير مي سازد، تحمل نخواهند کرد. سخن بر سر اين امر که آيا حتي به فرض سر پيچي ايران از اجراي مصوبه شوراي امنيت، دولت امريکا و يا هر دولت ديگري، حق تهديد ايران به حمله نظامي را دارد يا نه، نيست، که قطعا اگر به قوانين بين المللي احترام گذاشته شود، جز در مواردي که شوراي امنيت سازمان ملل براي پاسداشت صلح جهاني کار برد قهر را تجويز کند، که مصداق آن بسيار نادر بوده است، هيچ کشوري حق انجام چنين تهديدي عليه کشور عضو ديگر سازمان ملل را ندارد. همان قدر که صحبت احمدي نژاد در مورد حذف اسرائيل از روي نقشه جهان، محکوم و مذموم است. به همان اندازه هم بحث حمله نظامي از سوي دولتمردان اسرائيل و يا ايالات متحده آمريکا به تاسيسات اتمي ايران ناشايست و غير قابل قبول است. در طول حيات سازمان ملل، حتي نقض يا نپذيرفتن مصوبات شوراي امنيت، الزاما منجر به تهديد نظامي نشده اند. نمونه هاي آن هم کم نيستند. اما به تجربه ديده ايم که در توازن قواي کنوني در جهان، اين گونه تهديد ها حتي بدون تائيد سازمان ملل و با وجود مخالفت شوراي امنيت نيز، بر زمينه فقدان تضمين هائي که گزارش البرادعي از آن ها ياد کرده است، براحتي مي توانند به عمل تبديل شده و به فاجعه جنگي ديگر عليه کشور ما منجر شوند. از اين رو، با گذشت هر روزي که تلاش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي بدون نتيجه بماند و دبير کل آن از ارائه گزارشي حاوي تضمين هاي معتبر براي جهانيان در مورد ابعاد برنامه اتمي ايران، عاجز باشد، دامنه اين تهديد ها بيشتر و بيشتر خواهد شد.
راه پايان دادن به تحريم هاي اقتصادي که بار اصلي آن بر دوش مردم کوچه و بازار سنگيني مي کند و بر اقتصاد کشور هر روز بيشتر از روز پيش لطمه مي زند، و نيز مرتفع نمودن هر گونه امکان حمله نظامي و درگير شدن در يک جنگ ديگر، همکاري فعال با آژانس بين المللي انرژي اتمي، اجراي پروتکل الحاقي، پاسخ به درخواست هاي شوراي امنيت سازمان ملل است. ادامه کوتاهي در اين عرصه، مي تواند علاوه بر فشار هاي اقتصادي، عواقب شوم ديگري براي کشور ما داشته باشد که مسئوليت آن در وهله اول، متوجه دولت جهوري اسلامي و تمامي کساني است که در موقعيت سياستگذاري کشور قرار دارند و با تصميمات خود، آينده کشور و زندگي مردم آن را در معرض خطر و تهديد قرار مي دهند.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration