The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بسته پيشنهادي جديد اروپا: ادامه تلاش ناموفق ديروز يا تدارک يک تقابل جديد؟

اتحاد کار


خاوير سولانا، هماهنگ‌کننده‌ي سياست خارجي اتحاديه‌ي‌ اروپا بسته‌ي پيشنهادي جديد گروه ۵+۱ را به وزير خارجه ايران در تهران، روز شنبه 25 خرداد ارائه داده است.به همراه خاوير سولانا مديران کل وزارت خارجه‌ي آلمان، فرانسه، انگلستان، چين و روسيه، کشورهاي موسوم به 1+5 (به جز ايالات متحده آمريکا)، نيز به ايران آمده‌اند. با دقت در مفاد بسته پيشنهادي جديد ۵+۱ روشن مي‌شود که اين بسته در واقع همان بسته پيشنهادي قبلي است که توسط اتحاديه اورپا به ايران پيشنهاد شده بود. اساسي‌ترين محور اين بسته نيز قبل از همه، دعوت ايران به تعليق غني سازي اورانيوم است.
در بسته پيشنهادي، به صراحت تاکيد شده است که دول ارائه کننده اذعان مي‌کنند که « حق ايران را در توليد انرژي هسته‌اي به منظور استفاده صلح‌آميز و مطابق با الزامات ان.پ.تي مورد تاكيد دوباره قرار داده و در اين راستا حمايت خود را از ايران در توسعه‌ يك برنامه‌ انرژي هسته‌اي غير نظامي مورد تاكيد دوباره قرار خواهيم داد» هم چنين متعهد مي‌شوند که فعالانه ساخت راكتورهاي آب سبك در ايران را از طريق پروژه‌هاي مشترك بين‌المللي مطابق با قوانين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد حمايت قرار دهند و توافق دارند که با شروع مجدد مذاكرات بحث درباره‌ برنامه‌ي هسته‌اي ايران را در شوراي امنيت به تعليق در آورند. اما پيش شرط همه اينها آن است که ايران متعهد شود كليه‌ موارد باقي‌ مانده‌ نگراني‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را در همكاري كامل با اين آژانس مورد توجه قرار دهد؛ و مهم تر از همه « كليه‌ عمليات مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري را كه مورد راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار خواهد گرفت و طبق درخواست شوراي حكام آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل متحد به حالت تعليق درآورد» و نيز متعهد شود «كه اين وضعيت را در طول اين مذاكرات همچنان ادامه دهد؛ و اجراي پروتكل الحاقي را از سر گيرد.»
به بيان ديگر، همه اين اقدامات، و نيز عمل به وعده‌هاي همکاري فني و اقتصادي در صورتي جنبه عملي به خود خواهد گرفت که نخست دولت ايران غني‌سازي اورانيوم را تعليق کند. بنابراين در بسته پيشنهادي جديد نيز هم چنان همه چيز موکول به تصميم دولت ايران در مورد تعليق غني‌سازي اورانيوم است. امري که تاکنون رهبران جمهوري اسلامي از انجام آن سرباز زده‌اند و دولت کنوني رسما اعلام کرده است که حاضر به مذاکره در مورد آن نيست. اما عليرغم اين، و نيز اعلام رسمي سخنگويان دولت ايران در مورد عدم پذيرش چنين پيش شرطي در آستانه سفر سولانا به تهران، اين سفر اکنون صورت گرفته است و بار ديگر رسما و کتبا از ايران عقب نشيني از مواضع تاکنوني اش درخواست شده و يک ماه مهلت داده شده است که جواب رسمي خود را اعلام کند.
انتشار رسمي بسته پيشنهادي، طي يک مصاحبه مطبوعاتي در تهران، خود نشان‌دهنده اين واقعيت بود که دول مبتکر اين بسته پيشنهادي اين بار بيش از آن که به دنبال دريافت پاسخي از جمهوري اسلامي باشند، که اين پاسخ را بارها دريافت داشته‌اند، اهداف ديگري را نيز دنبال مي‌کنند که الزاما با سياست تاکنوني آنها در مذاکرات پشت درهاي بسته با نمايندگان دولت ايران متفاوت است. اين نوع ارائه گزارش بيشتر به يک اتمام حجت علني به سران جمهوري اسلامي شبيه است تا ادامه مذاکرات به بن بست رسيده قبلي با نمايندگان دولت. از اين رو قابل پيش بيني است که تکرار پاسخ‌هاي تاکنوني به اين بسته پيشنهادي براي دولت جمهوري اسلامي بسيار گران تمام خواهد شود. در آخرين سفر جرج بوش رئيس جمهور امريکا به اروپا و اسرائيل، ايران يکي از محورهاي گفتگو بوده و رهبران کشورهاي اروپا همراهي بيشتري با امريکا در عرصه فشار به ايران نشان داده‌اند. کمترين نتيجه اين وضعيت تشديد بيشتر تحريم‌هاي اقتصادي کنوني و بستن هر چه بيشتر منافذ تنفس اقتصاد بحراني کشور خواهد بود و در بدترين حالت، خطر حملات نظامي به تاسيسات اقتصادي و مراکز اتمي ايران را تشديد و محتمل‌تر خواهد کرد.
فشار اقتصادي و سياسي گسترده‌تر مي تواند با توجه به اوضاع نابسامان کنوني کشور و بي‌کفايتي دولت به فروپاشي بيشتر منجر شود. از سوي ديگر، حوادث چند هفته اخير و افشاگري‌هاي باندهاي دروني حکومت عليه يکديگر در مورد غارت اموال عمومي و متهم نمودن چهره‌هاي اصلي حکومت به فساد، بيانگر آن است در تاريکخانه قدرت حکومتي، جنگ بين دارو دسته‌ها به مرحله حادي قدم گذاشته است. اين در حالي است که از همان آغاز به کار مجلس هشتم و بر سر اعتبارنامه‌هاي نمايندگان، جنگ قدرت بين طرفداران لاريجاني، رئيس مجلس و دولت احمدي نژاد آغاز شده است. مجلس جديد در بررسي اولين لايحه پيشنهادي دولت، عليرغم تاکيدات نماينده دولت و طرفداران احمدي‌نژاد، به دو فوريتي لايحه راي نداد.
سران جمهوري اسلامي به راحتي قادر نخواهند بود که جواب نه به اين بسته بدهند. آنها امروز نيز در شرائطي مشابه سال‌هاي پاياني جنگ و پذيرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل قرار دارند. حتي اگر امروز هم آن را رد کنند، مجبور خواهند بود با ادامه وضعيت فعلي کشور در شرائط بسيار بدتر به خواست‌هاي آن گردن بگذارند. بسته جديد اينک شمشير دولبه‌اي است که بر بالاي سر حکومت آويزان شده است. پذيرش آن معنائي جز سر کشيدن جام زهر ديگري ندارد و رد کردن آن عواقب غير مترقبه سنگين‌تري مي‌تواند داشته باشد.
بسته پيشنهادي ۵+۱ امروز تنها امکان براي حل بحران اتمي است. در اين پيشنهاد در عين آن که صريحا بر حق بلامنازع ايران در برخورداري از تکنولوژي اتمي در چارچوب قراردادهاي ان. پي. تي. تاکيد شده است. در عين حال بر خلاف تبليغات رايج جمهوري اسلامي، تعليق غني‌سازي را در طول دروان مذاکرات طرفين درخواست نموده است؛ هم چنين، لغو متقابل همه تحريم‌ها عليه ايران از جمله تحريم‌هاي تکنولوژيک و فني را که برخي از آنها، از سه دهه پيش عليه ايران اعمال شده است، در چشم انداز قرار داده است. اما سران جمهوري اسلامي نه به قواعد بين‌المللي پاي بندند و نه به حق و حقوق کشور و ملت ايران مي انديشند و نه در بند پايان دادن به فشارهائي هستند که از قبل تحريم‌هاي بين‌المللي متوجه اقتصاد کشور و گذران روزمره مردم مي‌شود. آنها تنها به منافع محدود خويش و حفظ و ادامه سلطه سياسي خويش مي‌انديشند و تا زماني که همين منافع نيز به خطر نيفتاده است، مثل همه جباران، حاضر به تغيير سياست خود نيستند. رهبران جمهوري اسلامي تا زماني که به اين بحران براي ادامه حکومت سياه خود نيازمندند، بر طبل تشديد آن خواهند کوبيد. تنها در برابر فشار مبارزات مردم و به خطر افتادن قدرت‌شان است که مجبور به سر کشيدن جام زهر شکست خود هستند. اين را نه ترس از تهديدهاي ديگران و نه خطر حمله نظامي، بلکه تنها هراس از قدرت متحد مردم است که مي‌تواند به کام مستبدان حاکم گوارا کند.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration