The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گفتگوي راديو پيام آزادي با آقاي عليرضا جباري به مناسبت 18 تيربه مناسبت 18 تير گفتگوئي را راديو پيام آزادي با آقاي جباري نويسنده و فعال اجتماعي- سياسي و عضو کانون نويسندگان ايران در تهران انجام داده است. متن اين مصاحبه در زير از نظر خوانندکان ميگذرد

جناب جباري خدمت شما سلام عرض مي کنم و سپاسگزارم که دعوت راديو پيام آزادي را براي اين گفتگو پذيرفته ايد.
جباري: من هم درود خدمت شما و همه شنوندگان عزيز راديو پيام آزادي مي فرستم و اميدوارم که اين روز بر همه مبارک باشد و به همه شنوندگان شادباش مي گويم و به اميد اعتلاي جنبش دانشجوئي در اختيار شما هستم.

آقاي جباري با اين سئوال شروع مي کنيم که جنبش دانشجوئي 9 سال از روزي را که به هيچ وجه نمي توان آن را فراموش کرد و يا از آن درس نياموخت، پشت سر گذاشته است شما به عنوان ناظري که مسائل دانشجوئي را پيگيري مي کنيد ممکن است بفرمائيد امروز جنبش دانشجوئي در چه موقعيتي قرار دارد و چه درس هائي از 18 تير 9 سال پيش آموخته است؟
آقاي جباري: جنبش دانشجوئي همراه با نويسندگان و صاحبان رسانه ها، وجدان بيدار جامعه را تشکيل ميدهد و در واقع راهنماي حرکت جامعه به سوي تعالي و ترقي آن است. همين جنبش دانشجوئي در 16 آذر سال 32 وهم در18 تير 78 در واقع بر اساس و در پي اتفاقات اجتماعي و سياسي بزرگي که در آن روز و در هر دو تاريخ براي مردم ايران و بخصوص براي روشنفکران ايران پيش آمده بود، شکل گرفت و با قدرت تمام به طي مسير خودش ادامه داده و ميدهد و با وجود اين در تمام مضيقه ها و تمام مشکلاتي که هر دو دولت چه در گذشته و چه در حال براي پيشروي آن ايجاد کردند و سنگ هائي که در راهش گذاشته اند، روزبروز ستبرتر و نيرومندتر به حرکت خودش ادامه مي دهد و به اهداف خودش نزديکتر مي شود. تمام بگير و ببندها و شکنجه ها و زندانها و گاه احکام بسيار بسيار بالاتري که براي اعضاي جنبش دانشجوئي در نظر گرفتند از جمله نمونه بارزش را مثلآ در مورد احمد باطبي ديديم که حکم اعدام فقط به خاطر حمل يک لباس خون آلود يک مجروح براي او در نظر گرفته شد، با وجود تمام اين مضيقه ها و دشواريها من تصور مي کنم امروز جنبش دانشجوئي به مراتب از گذشته و از زمانيکه شروع شد برومندتر و ستبرتر حرکت مي کند وهيچ عاملي نتوانسته در راه آن مشکل ايجاد کند و خللي بر آن وارد کند.

جناب جباري امروز با توجه به همه نکاتي که شما اشاره کرده ايد پس ازاين راهپيمائي پر فراز و نشيب و مبارزه سخت و طاقت فرساي دانشجويان در مقاطع مختلف، اين جنبش تا چه اندازه اي توانسته است به مسئله اساسي و بنيادي جنبش دانشجوئي يعني مسئله تشکل البته منظورم تشکل سراسري نزديک بشود و برپائي و ايجاد آن را جامه عمل بپوشاند و اگر اينچنين نيست چه موانع و مشکلاتي را شما فراروي اين مسئله مي بينيد؟
آقاي جباري: من تصور ميکنم که جنبش دانشجوئي و شوراي دانشجوئي سراسري ايران از زمانيکه بوجود آمده تا به امروز که به اصطلاح مراحل تحول خودش را پيموده، تغيير ماهوي کرده يعني در حاليکه در آغاز تشکيل شوراي اسلامي واقعا اين شورا تا اندازه اي مي شود گفت که در اختيار مجامع دولتي و نهادهاي دولتي بود ولي بتدريج راه مستقل خودش را پيدا کرده و در آن راه به پيش مي رود. يکي از عواملي که من فکر مي کنم در اين مسئله موثر بوده نيازهائي که به تقويت جنبش دانشجوئي در سطح جامعه احساس مي شده و ما مي بينيم که بتدريج گروههاي جنبش اجتماعي دانشجويي چپ و يا جنبش دانشجويي آزادي و برابري، جنبش سوسياليستها يعني جمع هاي سوسياليستي دانشجوئي، جمع هاي دمکرات دانشجوئي، بتدريج اينها شکل گرفته اند و اين دليل بر اين است که ضرورت گفتمان هاي تازه در جنبش دانشجوئي بوجود آمده و اينها را با خودش به جلو کشيده و اينها هم خودشان با تاثيري که بر مجموعه بدنه جنبش دانشجوئي و جنبش در واقع شوراي اسلامي دانشگاهها گذاشته اند بتدريج اينها را رو به سمت رايکاليزه ترشدن به پيش کشيده اند و آنها را به استقلال خودشان نزديکتر کرده اند. بنابراين ما الان امروز احساس مي کنيم که واقعا در مقايسه با زمانيکه شوراهاي دانشگاه تشکيل شد اولا اينها تواندمندتر شدند و ثانيا فراگيرتر شدند و در تمام دانشگاهها توانسته اند به اصطلاح اجتماعات خودشان را بگسترند و در عين حال چند گفتماني شدند يعني گفتمان هاي متعددي در جنبش دانشجوئي پيدا شده که هر کدام مي تواند مکمل ديگري باشد البته اگر با استحکام بيشتري اين حرکت پيش برود و اينها در جهت نزديک شدن به همديگر و پرکردن خلا هاي موجود در ميان بخش هاي مختلف اين جنبش گام هاي بزرگتر بردارند، گامهاي موثرتري بردارند که من تصور مي کنم خودبخود در طول زمان و به مرور زمان چنين ضرورتي احساس خواهد شد و اين اقدام، عملي خواهد شد در انسجام و در واقع قدرتمندي بيشتر جنبش دانشجوئي بسيار موثرتر خواهد بود من فکر مي کنم اين مدت زماني که از تداوم جنبش دانشجوئي در جمهوري اسلام گذشته نسبت به طول زمان موثرتر و کارسازتر بوده و ميتواند از اين هم بهتر باشد و در اين مسير دارد حرکت ميکند و بالاخره ما شاهد اين انسجام بيشتر خواهيم بود هر چند که امروزه گاه گداري خلا ٍ هائي در رابطه ميان اين گروههاي متفاوت دانشجوئي مشاهده مي شود من تصور مي کنم اينها با تأثيرگذاري متقابل بتوانند به هم نزديکترشوند با تعامل و خودشان را به جائي برسانند که بتوانند به حرف يک حرف اساسي را درمقابل گفتمان حاکم در واقع به جامعه منتقل کنند.

جناب جباري جنبش دانشجوئي طي سال گذشته و تا همين امروز رخداد يک رشته تحرکات اعتراضي گسترده و فراگير و با اندکي تسامح مي توانيم بگوئيم اعتراض توده اي را که نسبتا ً هم موفق بوده شاهد بوده،البته مي شود اشاره کرد به اعتراضات دانشگاههاي شيراز و سهند تبريز و تربيت معلم و آخرين مورد شايد اعتراضاتي باشد که در دانشگاه زنجان صورت گرفته، شما دلايل اين موفقيت را در چه عاملي و يا عواملي مي دانيد؟
آقاي جباري: من اين موفقيت را در نيازهاي اجتماعي مي بينيم يعني تصور من اين است که نيازهاي جامعه ما که در واقع حدود نزديک به 100 تا 150 سال از گفتمان دمکراسي که خودش واپس مانده، تجلي خواستهاي خودش را و آن چيزي را که تا به امروز آنطوري که بايد و شايد نتوانسته بهش دست پيدا کند ولي مرتبا به اصطلاح پس رانده شده تا اندازه ايي هم ميتونه در جنبش دانشجوئي پيدا کند. يعني يکي از عناصري که ميتواند اين گفتمان را بارزتر، واضح تر و پربارتر بکند همين گفتمان هاي متعدد جنبش دانشجوئي است که در واقع در پروسه انسجام خودشان مي توانند و توانسته اند به اين حرکت جان تازه اي ببخشند و مسلما هيچ گونه عاملي بازدارنده اي نخواهد توانست در بلند مدت جلوي اين حرکت را بگيرد. همانطوريکه ميدانيم، مي بينيم و شاهد هستيم با وجود اين که هر روز يک مشکلات تازه اي و يک به اصطلاح برخوردهاي تازه اي، يک ايذاهاي تازه اي نسبت به جنبش دانشجوئي را شاهد هستيم همين اتفاقاتي که شما الان بهش اشاره کرديد در عرض همين چند ماه گذشته در جنبش دانشجوئي رخ داده و در واقع اينها را اعتلا بخشيده اين دليل بر اين است که هيچ عاملي نمي تواند در بلند مدت جنبش مردمي از جمله جنبش دانشجوئي را مهار بکند و مانع حرکت آن به پيش شود. من تصورم همين است در مورد اين نمونه هائي که شما اشاره کرديد من همين هست که ضرورتهاي اجتماعي و گسترش انسجام در خود جنبش دانشجوئي و در واقع حرکت به سوي اعتلاي بيشتر اين جنبش سبب شده که اين حرکتها پيش بياد و جابجا هم با پيروزيهائي همراه باشد از جمله پيروزي نسبي در تبريز، پيروزي در تربيت معلم، پيروزي نسبي در زنجان و شيراز که همه اين ها در واقع همراه با مسامحه مي توان گفت که در واقع به بخشي از هدفهاي خود رسيده اند. و قطعا اين حرکت در آينده بعدهاي تازه اي خواهد يافت و انسجام بيشتري خواهد گرفت و به طرف يگانگي بيشتر در عين حال گفتمان هاي متعدد به پيش خواهد رفت.

جناب جباري با توجه به تحولات اخيري که در کشور رخ داده، بيشتر منظورم در واقع پرونده اتمي ايران و تحولاتي که حول آن رخ داده، امروز کشور در شرايط خطرناکي قرار گرفته حتي اگر حملات نظامي هم صورت نگيرد، همين تحريم هاي اقتصادي و موقعيت منزوي ايران در جهان موجب شده که فشارهاي سنگيني به مردم وارد شود و موجب شده که اقتصاد کشور به سمت ويراني رانده شود، تورم لجام گسيخته و گراني مشکلات عديده اي را براي مردم فراهم کرده و همچنين براي دانشجويان، مي خواستم از شما خواهش کنم بفرماييد که جنبش دانشجوئي براي اينکه بتواند پيوند خود را با ديگر جنبش هاي اجتماعي گسترش بدهد و مستحکم کند، چه راههائي را چگونه بايد طي کند؟
آقاي جباري: عرض کنم خدمت شما پيوند و انسجام جنبش دانشجوئي و در واقع پيوستن آن به جنبش ملي ايران يک امر محتوم و ناگزير است به اين دليل که اولا همانطور که اول هم اشاره کردم دانشجو وجدان بيدار جامعه است و در واقع در موقعيت تفکر قرار گرفته و در موقعيت سازمان يابي قرار گرفته و در ثاني خودبخود جنبش مردمي ايران در حال شکل گيري است و جابجا يک نمودهايي از آن مشاهده ميشود يک سازمان هايي يک گروهايي يک ان جي اوهايي يک سازمان هاي غير دولتي بوجود مي آيد که اينها در راه بالا بردن گفتمان هاي حقوق بشري و دمکراسي در حال حرکت هستند. بنابراين جنبش دانشجوئي را هم که خود جزئي از بدنه جامعه است و در واقع خود اين دانشجويان توي يک بدنه وسيعتري دارند زندگي مي کنند که با گوشت و پوست و استخوان خودشان فشارهاي اجتماعي را درک مي کنند، شرايط ناگوار اجتماعي را درک مي کنند ما نمي توانيم اين را به اصطلاح منکر بشويم که خودبخود به عنوان جزئي از بدنه جامعه جزئي انديشه ور و فرهيخته از بدنه جامعه خودبخود به اين پيوند کشيده خواهد شد و در اين پيوند وجود دارد و من تصور ميکنم يکي از پيشتازان اين پيوند است يکي از پيشتازان اين حرکت اجتماعي به سوي دمکراسي و تعميق گفتمانهاي حقوق بشري هست بنابراين خودبخود با تعميق اين حرکت، با تعميق اين ضرورتها و نيازها که ما در جهت آن داريم گام برميداريم و خودبخود مسئله تحريم ها و مسئله جنگ و مسائل ديگري از اين قبيل هم عوامل موثر بر آن را تشکيل ميدهد و روزبروز مردم احساس دشواري بيشتري در زندگي روزمره خودشان حتي مي کنند ما شاهد تعميق اين پيوند و پيش رفتن آن در راستاي تحقق آرمانهاي حتي افزونتر مردم ايران هستيم که واپس نگه داشته شده و عقب افتاه و بنابراين خودبخود اين تحصيل حاصل است يعني در حقيقت پيش آمده و پيشتر هم خواهد آمد البته نقش خود اين پيشتاز روشنفکري و نقش پيش تازهائي که الان فعال هستند در حرکت نمائي از جمله کارگراني که واقعا تحت شرايط دشواري که برايشان فراهم شده، روزبروز اعتلاي جنبش آنها بيشتر احساس مي شود و روزبروز به طرف تعميق و گسترش حرکت اجتماعي اشان بيشتر پيش مي روند و من تصور مي کنم که همپاهاي آنها در جنبش فعلي در حرکت اجتماعي فعلي جنبش دانشجوئي، جنبش زنان و روشنفکران جامعه هم به پيش حرکت ميکنند.

درود بر شما جناب جباري مي خواستم اگر مايليد نکته اي را به گفته هاتون اضافه کنيد، ميکروفن در اختيار شماست.
آقاي جباري: نکته اي را بايد اينجا اضافه کنم و آن اين است که همانطور که ضرورت
يگانگي و انسجام در جنبش دانشجوئي احساس مي شود که همين انسجام در جنبش هاي ديگر از جمله ضرورتش در جنبش زنان، جنبش صلح و جنبش کارگري هم احساس مي شود و بايد درک بشود و بايد درامتداد آن حرکت بشود و ما شاهد تفرق هائي در هر کدام از اين جنبش ها هستيم مثلا مي بينيم که در جنبش صلح سه تا حرکت و سه گفتمان بوجود آمده بکي به اصطلاح کميته ضد جنگ است و يکي شوراي ملي صلح است و يکي مادران صلح است که هر کدام از اينها براي خودشان يک گفتمان هاي جداگانه اي را به پيش مي برند و نتوانستند اينها به يک صورت حرکت ملي در بيايند و همه آحاد ملت را و پيشاهنگان جامعه را در بر بگيرند و اينها را همه را زير يک لوا فراهم بياورند. همينطور جنبش زنان ما چند تا جنبش داريم، جنبش کمپين يک ميليون امضا ٍ داريم، هم انديشه زنان داريم و کتابخانه پروين دولت آبادي داريم، ديگر چيزها داريم اينها در واقع حرکتهاي جدا از هم دارند به پيش مي برند هر چند که گاه گداري يک نقطه مشترکهائي دارند ولي انسجامي که بايد در اين حرکتها هنوز بوجود نيامده و مشاهده نمي شود و همچنين جنبش کارگري هم در جابجا همچين مشکلاتي در آن احساس مي شود هر چند که توانسته تا به امروز حرکت خودش را به پيش ادامه بدهد. البته آن چيزي که يبشتر بنظرم مهم مي آيد اين انسجام دروني جنبش هاي مختلف و جنبش ملي ايران در پايان در واقع همه اين جنبش هاي پراکنده اي که در حال حاضر وجود دارد و در هر قسمت ما شاهد تقسيم به گروهها و سازمانهاي جداگانه هستيم اين را در واقع حرکتي را به سوي انسجام و يگانگي طي يکنند بپيمايند و به آن انسجامي نزديک بشوند که يک گفتمان واحد بتواند در سرتاسر جامعه بوجود بياد و ما را در جهت دمکراسي و تامين حقوق انساني جامعه خودمان که سالهاي سال ازش دريع داشته شده، به پيش ببرد و ما را به هدف دور نگه داشته خودمان برساند و اين جز اراده تک تک افرادي که در اين حرکتهاي اجتماعي در اين جنبش هاي پراکنده سهيم هستند، هيچ عاملي ندارد، هيچ وسيله اي ندارد، هيچ امکاني براي پيروزيش مطرح نيست و بايد اين انسجام ارادي و خودخواسته نيروها را ما بتوانيم فراهم کنيم براي رسيدن به اين هدف بزرگ خودمان.

درود به شما آقاي جباري، سپاسگذارم.
آقاي جباري: خيلي ممنون از اين فرصتي که شما فراهم کرديد براي اين گفتگو و اميدوارم در هدف خودتان که پيشبرد دموکراسي در جامعه هست موفق و پيروز باشيد.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration