The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

هاشمي رفسنجاني به صحنه باز مي گردد ؟ يا صحنه گردان اصلي ۲۶ سال حکومت اسلامي است

اکرمی رضا


«فکر مي کنم بايد اين داروي تلخ نامزدي انتخابات رياست جمهوري را مصرف کنم و اتفاقي که مايل نبودم بيفتد ظاهرا در حال وقوع است »
اين سخنان را هاشمي رفسنجاني ،« رئيس شوراي تشخيص مصلحت نظام» ، چند هفته پيش بر زبان آورده بود . چند روزي پس از آن، محسن هاشمي ، فرزند ، رئيس دفتر و احتمالا رئيس ستاد انتخاباتي وي ، که او را به هنگام افتتاح فرودگاه جديد تهران همراهي مي کرد در پاسخ خبر نگاري که پرسيده بود آقاي رفسنجاني کانديدا مي شوند يا خير؟ بد ين شکل بيان داشت که « پدرم هنوز داروي تلخ را نخورده اند» اما زياد طول نخواهد کشيد .
همانطور که در خبر ها آمده بود ظاهرا اين داروي تلخ مي بايست در اجتماعي از کارگران که با تلاش خانه کارگر ، به مناسبت اول ماه مه در استاديوم آزادي ، گرد آمده بودند خورده شود، که بدليل هوشياري کارگران که نمي خواستند بازيچه نمايش انتخاباتي رفسنجاني گرددند به تعويق افتاد، و سر انجام طي بيانيه اي در روز 20 ارديبهشت رسميت يافت.
و چنانکه صحنه از پيش آماده شده بود روزنامه هاي ريز و درشت ايران ، روز بعد، با عنوانهاي درشت « رفسنجاني آمد » و يا « رفسنجاني مي آيد » زير چاپ رفتند و از بيانيه و مصاحبه هاي وي نقل کردند ، « مي آيم تا ايران با عشق و نشاط مسير آزادي و همزيستي مسالمت آميز با جهانيان را طي کند ...و مي آيم تا تهديد ها را به فرصت تبديل کنم».
بدين صورت بر خلاف تبليغاتي که ستاد انتخاباتي و مطبوعات دست پرورده رفسنجاني براه انداخته اند ، تا چنين وا نمود کنند که اين کشتي را کشتي باني ديگرآمده است،آخرين تير ترکش رژيم شليک مي شود تا عنصري که در پشت پرده سياست ۲۶ سال گذشته ايران صحنه گردان اصلي بوده است به روي صحنه بيايد تا شايد بر هيجان نمايش افزوده شود. تکنو کراتها و نوکيسه گان به تداوم کار خود مطمئن شوند ،اصول گرايان همچنان به « ديانت » خود مشغول باشند ، «اصلاح طلبان » هنوز طرف صحبتي بيابند ، آندسته از روزنامه نگاران و «صاحب نظراني » که طي سالهاي اخير ياد گرفته اند هنر پيشه تمام سناريوها ،از پليسي تا اومانيستي باشند، نقش مناسب روز بيابند و بالاخره بخشي از دول قدرتمند غربي نيز چانه زن قابل اتکا ء تري در مقابل خود داشته باشند ، کسي که آماده هر گونه معامله ايست مشروط بر اينکه صدارتش حفظ شود . همچون ماجراي ايرانگيت در زمان رياست جمهوري رونالد ريگان و يا بدست آوردن آزادي قاتلان دکتر شاپور بختيار با گروگان گيري در لبنان و همچنين قتل دکتر رحمان قاسملو در اطريش و فراري دادن قاتلان وي به قيمت معامله اي کلان با دولت وقت اين کشور. مروري بسيار کوتاه بر حوادثي که هم اکنون در ايران و بويژه در صحنه بين المللي در ارتباط با ايران جريان دارد، کمترين ترديدي باقي نمي گذارد که :
الف : رفسنجاني بر کرسي نهمين دور رياست جمهوري اسلامي تکيه خواهد زد. چون بيشترين توافق در سطوح حکومتيان را با خود خواهد داشت . کانديدائي که به تواند به عنوان چهره منتقد و يا مستقل از حکومت عرض و اندام کند به مرحله انتخاب نخواهد رسيد . آندسته از رأ ي دهندگان که بهر حال پاي صندوق خواهند رفت همچنان بين بد و بد تر و البته بنا بر منافعي که دارند به او رأي خواهند داد. بيشترين بخش مطبوعات کنوني بي هيچ محدوديتي پشت سر او صف بسته اند .اينان هرگاه موضعي انتقادي و تا حدودي مستقل هم داشته باشند چون از توطئه گري و کينه توزي رفسنجاني مطلع اند ، مصلحت خود را به قرار گرفت در اين جبهه مي بينند. و بالاخره ماشين رأي سازي و رأي خري هم چون گذشته بي کار نيست . و مي دانيم هر گونه مقاومتي در دفاع از « سلامت انتخابات » نيز همچون مخالفت آقاي تاج زاده معاون وقت وزارت کشور که اتفاقا موضوع آن، به زور وارد کردن همين آقاي رفسنجاني در مجلس ششم بود نيزبي پاسخ نمي ماند.
ب :رفسنجاني اگر چه کانديداي مطلوب براي کل جناحهاي رژيم نيست ، اما اکثر آنان بر روي« نصب» وي توافق خواهند کرد. البته اين به هيچ وجه بدين معني نخواهد بود که بدلايل گوناگون، از هم اکنون و حتي تا روز انتخابات همه کانديداها به نفع وي کنار خواهند کشيد . و صحنه به تمامي به او و يک يا دو کانديداي موصوم به اصلاح طلب سپرده خواهد شد.
ج : بر خلاف بازارگرميهاي مرسوم ، بازگشت وي به اين سمت با تأئيد علي خامنه ايست و نه آنطور که وا نمود مي شود در تقابل با او .
کافيست به نطق اخير خامنه اي در اجتماع طرفدارانش در کرمان نظري بيندازيم ، تا خطوط پايدار سياسي مورد دفاع رفسنجاني و تا حدودي برنامه سياسي- فکري وي را در آن بيابيم. خامنه‌اي با اشاره به‌تبليغاتي كه نظام را به تلاش براي يك دست كردن دستگاه حكومتي متهم مي‌كنندميگويد« اگر منظور از اين اتهام اين است كه نظام مي‌خواهد همه كشور را به دست يك جناح بدهد، اين كاملا غلط است زيرا ما معتقديم وجود دو جناح كه به قانون اساسي وفادارند و در مجموعه نظام كار مي‌كنند، مانند دوبال، امكان پرواز و اوج‌گيري را براي نظام فراهم مي‌سازد و باعث رقابت و پيشرفت مي‌شود. وي همچنين با غلط دانستن بحث تقابل اصولگرايي و اصلاح طلبي افزود:« نقطه مقابل اصولگرايي، اصلاح طلبي نيست بلكه لااباليگري ونداشتن اصول است و نقطه مقابل اصلاح طلبي هم اصولگرايي نيست بلكه افساد است كه در اين ميان ،راه
صحيح، اصولگرايي اصلاح‌طلبانه است».
او اضافه مي کند :« ما بايد ضمن حفظ اصول، روشهايمان را روز به روز اصلاح كنيم، اين معناي اصلاح طلبي واقعي است در حاليكه اصلاح طلبي از نظر آمريكايي‌ها يعني مقابله با اسلام و نظام اسلامي» .
آيا هاشمي رفسنجاني چيزي بيشتر يا کمتر ازاين مي گويد؟
بهر حال، ما هم به چنين عبارتي بايد بگوئيم رفسنجاني مي آيد . اگر چنين فرضي درست باشد و اگر حوادث غير مترقبه اي در يک ماه پيش روي اتفاق نيفتد ، که البته از رفتار اجتماعي-سياسي ما ايرانيان به گواه همين سي سا ل اخير دور از انتظار نيست . اولا؛براي يک نيروي مخالف و يا منتقد چه عرصه تأثير گذاري ويا حضور در صحنه سياسي باز است ؟ ثانيا ؛ تغييرات احتمالي در رفتار سياسي حکومت پس از انتخابات در داخل و خارج چه خواهد بود؟
در پاسخ به سئوال اول شايد بتوان گفت آنچه فعلا در دسترس است نه پيش کشيدن شعارهائي چون برگزاري «انتخابات آزاد » ، « استعفاي دسته جمعي سران رژيم» ،« اعلام کانديداتوري اشخاص مستقل » ونه حتي طرح مسئله« رفراندوم» به جاي چنين انتخاباتي ، بلکه يک حرف و يک صدا را بايد به گوش حکومتيان ، خود و جهانيان به رسانيم که اکثريت بسيار چشمگيري از مردم ايران به پاي صندوق هاي رأي حاضر نشده اند و به تعبير وزير اطلاعات رژيم اين اکثريت بر انداز است و خواهان تغييرحکومت اسلامي.
تمامي نظر سنجي هائي که تا کنون از طرف خود حکومت انجام شده است و در مواردي اطلاعات آن به بيرون درز کرده است حکا يت ازرويگرداني بازهم بيشترمردم نسبت به انتخابات مجلس هفتم مي دهد . در صفوف اپوزيسيون نيز اگر اما و اگرهائي که پيشتر به آن اشاره شد کنار گذاشته شود . و يک صدا به اين نمايش انتخاباتي نه گفته شود . و اگر برخي فعالين سياسي- اجتماعي و به ويژه مديران لايحه هاي مياني و پائين ادارات ، تکنوکراتهاي «مدرن» که اين روز ها اين جا و آنجا دست بکار تبليغ رفسنجاني مي باشند، بدانند که فضاي تنفسي محدود آنها، با وجود يک رفسنجاني ضعيف بر پست رياست جمهوري مهيا تر است ، مي توان انتظار داشت که خوردن « داروي تلخ » يا همان « جام زهر » آغاز پايان عمر حاکميت و خلافت « سرداري » باشد که حاصل کار هر دو آنها به هم گره خورده است و ارمغاني جز جنگ ، جنايت ، قتل،آوارگي ، فقر و فلاکت ميليونها انسان بدنبال نداشته است .
پاسخ به سئوال دوم يعني رفتارسياسي فرداي انتخاب رفسنجاني در پست رياست جمهوري نيز به ميزان زيادي در گرو همين نتيجه است .
مي دانيم که گره موجود در زمينه هاي مختلف سياسي- اجتماعي ،فرهنگي و حتي رواني حاکم بر کشور ما و همچنين مناسبات ايران با جهان خارج از جمله به دست رفسنجاني ايجاد شده است . در اين که وي هم بدليل منافع و هم جاه طلبيهاي شخصي حتي در مقابل منافع کل حکومت نيز ايستادگي کرده باشد، بعيد نيست . بنا بر اين ، اين احتمال که وي در برخي از عرصه ها به ويژه در عرصه بين المللي دست به عقب نشينيهائي بزند و بقول خود او « تهديد ها را به فرصت » تبديل کند دور از ذهن نيست . اما باز هم بايد تأکيد کرد همه اين موارد در گرو نتيجه آرائي است که به صندوقها ريخته مي شود و يا بهتر است گفته شود در گرو اين است که تا چه ميزان در روز انتخابات مردم در خانه ها بمانند و يا اشکالي از حرکت و مقاومت را اختيار نمايند که صداي رويگرداني خود از چنين انتخاباتي را به گوش جهانيان برسانند.
[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration