The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

موضعي مسئولانه در لحظه اي به جا

اکرمی رضا


بيش از 600نفر از فعالين سياسي ، فرهنگي ، دانشجوئي و کارگري در ادامه موضع اصولي خود مبني بر ضرورت فراتر رفتن از ساختار سياسي و حقوقي حاکم بر کشور، جهت حل بحرانهاي همه جانبه موجود و هموار نمودن راه تحقق حاکميت مردم بر سرنوشت خود، به تاريخ 20ارديبهشت84 و در حاليکه حدود يک ماه به انتخابات نهمين دور رياست جمهوري در ايران باقيست، بيانيه دوم خود را که به همين موضوع ارتباط دارد منتشر کرده اند .
آنها پس از بر شمردن شرايط غير دمکراتيک حاکم بر اين انتخابات که به درستي ناشي از ذات قانون و ساختار سياسي کنوني ارزيابي ميکنند مي نويسند:
« بي ترديد حساسيت زمان ومخاطره آميزبودن زمانه، هرايراني را به خود مي خواندکه با هشياري کامل به آينده ميهن و استقلال و آزادي اين سرزمين بيانديشد وايستادگي در برابر يکه تازي هاي ايران برباد ده را وجهه همت خويش قرار دهد تا پيش از آنکه بحران هاي داخلي و خارجي تعميق بيشتري يابد ، شرائطي فراهم گردد تا حاکميت ملي به نحوي مسالمت آميز و در فضائي باز و آزاد وبا تکيه بر اصول دموکراسي , حقوق بشر و جمهوريت واقعي وعدالت اجتماعي ،خارج از هرگونه تبعيض نژادي، جنسيتي و قو مي - به دور ازخشونت- در کشور استقرار يابد »
امضاء کنندگان بيانيه که اين بار نه نيروهاي « برانداز و ضد انقلاب در خارج از کشور » ، چنانکه جو سازان « جبهه اصلاحات » مايل اند رقباي سياسي خود را در جنبش دمکراتيک جمهوريخواهي بدان بنامند ، بلکه کساني هستند که در تمامي سالهاي هشت ساله گذشته ، همه هم خود را بکار گرفته اند تا در چارچوب امکانات و ظرفيتهاي موجود راهي بر تحول ايران در مسير آزادي و دمکراسي بگشايند و بي حاصلي اين تلاش را در عمل تجربه کرده اند ، گوئي در پاسخ به آنهائي که شرکت درهر انتخابات را تا حد يک فريضه ديني مقدس مي شمارند و بر اين باورند که :
«انتخابات آينده رياست جمهوري فرصتي است که نيروهاي دمکرات و اپوزيسيون آزاديخواه ايران بتوانند بر فراز موانع ساختار سياسي و حقوقي موجود و با ارائه برنامه و نامزد مستقل انتخاباتي براي تغييرات بنيادي، افکار عمومي را به خود جلب کنند و اين راهبرد سياسي را در بطن جامعه نهادي سازند.» ( نقل از بيانيه اتحاد جمهوريخواهان ايران در باره همين انتخابات) مي گويند :

«آنچه درانتخابات اهميت دارد، نه تکثرعددي است ونه صحنه سازي هاي انتخاباتي.انتخابات زماني معنا داردکه تکثرکيفي و تنوع واقعي علائق و ديدگاه هاي مختلف در صحنه حاضر باشد. انتخابات را زماني مي توان توام با تکثر واقعي دانست که تمامي ديدگاه هاي موجود درسپهرسياسي و اجتماعي ايرانيان که به منافع ملي وتماميت ارضي کشورمي انديشنداعم ازداخل وخارج، امکان شرکت ورقابت داشته باشند» (بيانيه گروهي از آزاد انديشان ...)
و باز از آنجا که هنوز در صف مدافعين آزادي – ولو محدود نگر و مقيد به شرط و شروط – از جمله نهضت آزادي ايران که دبير کل خود، آقاي ابراهيم يزدي را با التزام عملي به قانون اساسي به صحنه انتخابات فرستاده است تا بقول آقاي غلامعباس توسلي از رهبران اين «نهضت» ، «ضمن رد طرح‌‏هايي مانند برگزاري رفراندوم » بگويد « ما معتقديم كه در چارچوب همين ساختار مي‌‏توان اصلاحاتي را انجام داد. اگر شروط ما را پذيرفتند كه بهتر، در غير اين صورت وظيفه الهي خود را انجام داده‌‏ايم.» و يا چنانکه خود آقاي يزدي مي گويند « براي تحقق شروط‌‏مان نااميد نيستم و نااميدي و يأس را شرك مي‌‏دانيم. ما فرمان الهي را اجرا مي‌‏كنيم همانطور كه خداوند به موسي گفت؛ برو و با فرعون صحبت كن.»
امضاء کنندگان بيانيه با درک اين مسئوليت که بايد تجربه خود را بدون ابهام با مردم در ميان گذاشت و آنهم نه زماني که ديگر بکار ثبت در تاريخ خواهد خورد ، مي نويسند :
«گرچه برخي ازفعالان، براي اتمام حجت به شوراي نگهبان وبه اميد آنکه با درک شرائط موجود راه خردمندانه اي پيش گرفته شود،اعلام عدم شرکت خود درانتخابات را به موقعي محول ساخته اند که شوراي نگهبان حربه عدم تائيد صلاحيت را درمورد تعدادي از کانديدا ها، بخصوص کانديدا هاي زن ، به کار برد،ولي ما امضاءکنندگان درشرائط موجود،باتوجه به اشکالات بنيادي که دربالا برشمرده شد و با توجه به اينکه مشکل اصلي، منحصر به عمل جانبدارانه وغير دموکراتيک شوراي نگهبان نيست، با الهام ازوجدان عمومي وآنچه ازتصميم خود جوش مردم احساس مي شود، موجبي براي مشارکت دراين انتخابات نمي بينيم واعلام مي داريم دراين انتخابات، نه کانديدائي را تائيد ونه راي خواهيم داد.»


قائدتا رهبران « نهضت آزادي ايران » که از جمله در همين تبليغات انتخاباتي خود بربيش از 40 سال سابقه فعاليت خود انگشت مي گذارند خوب مي دانند که حتي در ضعف مفرط کنوني نيز، مسئولين جمهوري اسلامي کانديداتوري آقاي ابراهيم يزدي را « تأئيد صلاحيت » نخواهند کرد .وچنانکه معلوم است فرعون هنوز چنان جاي خود را محکم مي بيند که رخست گفتگوهم به موسي نخواهد داد.
استفاده از شرايط و فضاي آستانه انتخابات جهت طرح برخي مطالبات دمکراتيک در ميان مردم نيز بهانه ديگريست که معمولا اين گرايشات پشت آن موضع مي گيرند تا مصالحه جوئي بي نهايت خود را توجيح نمايند . گذشته از اين که آنچه به عنوان برنامه و پروژه «نهضت آزادي» تا کنون ارائه شده است کمترين نشاني از ضروريتهاي گذار از وضعيت بغرنج اقتصادي ،اجتماعي و سياسي کنوني را در خود ندارد ، اما مي دانيم که طرح مطالبات مورد نظر آنها خارج از اين که کانديدائي هم معرفي نمايند يا نه ، با همين شعاع و برد قابل طرح است و اصولا در آستانه هر انتخاباتي فرهنگ « تآمل و تساهل » حضرات حاکم ، کش مي آيد و برخي نک و نالها قابل شنيدن است.
اما واقعيت تمايل و گرايشي که دوستان «نهضت آزادي » و همچنين گرايش مسلط بر «اتحاد جمهوريخواهان ايران » در چنبره آن گرفتارند چيز ديگريست و آن رماندن مردم از هرگونه ابتکار در جنبشهاي سياسي مردمي و مستقل ، به بهانه از دست خارج شدن آنها و زمينه ساز بودن شورشهاي غير قابل کنترل است و محدود کردن مطالبات و خواستهاي خود در چارچوب ظرفيت رژيم . براي اين دوستان راهي جز عقب نشاندن ذره به ذره رژيم وجود ندارد و اين از مسير ساز و کارهاي موجود و از جمله انتخابات زير سيطره و قوانين همين رژيم مي گذرد .و البته امروز در ايران چنين گرايشي حزب و سازمان قوي تر و صاحب امتياز ترخودرا دارد هم چون « جبهه مشارکت ايران اسلامي » و « سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي » و اگر قرار باشد فکر و نيروئي متوجه آن گردد به نسخه اصلي آ ن مي پيوندد . و نه به نيرو،مشي و برنامه اي رو نوشت شده .
بيانه اخير 615فعال سياسي و اجتماعي در ايران از جمله نويد دهنده اين اميد نيز مي باشد که چنين طلسمي در خود کشور نيز شکسته مي شود . وآزاديخواهاني که بخش مهمي از آنها تا ديروز بر باور همين تکانهاي محدود بوده اند راه جديدي را مي گشايند ، که آرزوئي جز پايداري بر آن ، براي همه آنها ئيکه دل در گرو آزادي ، دمکراسي و عدالت اجتماعي ،که بدون ترديد با تحول اساسي در ساختار سياسي موجود مي تواند مسير آن هموار شود ، نمي ماند.
به جاست که همه آزاديخواهان از جمله گرايشات اصلاح طلب مخاطب بيانيه اخير ، بر روي راه کارهائي که از جمله مانع شکل گيري يک قطب فعال تحول طلب در داخل کشور بوده اند بيشتر بي اندشند، آزموده را براي صدمين بار به بوته آزمايش نگذارند و در همين انتخابات مشخص هم ، جبهه نه به انتخابات فرمايشي را گسترده تر سازند.

رضا اکرمي 29 ارديبهشت 84-19/05/2005

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration