The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بن بست چالش هاي سياسي در تغيير مثبت جامعه ايران، پس کدام راه

سيروان هدايت وزيري

منطق حرکت‌هاي اجتماعي براي تغييير در جامعه ايران نشانه‌هايي از يک بن بست از راه سياسي است . اپورتونيزم حکومتي حاکم بر جامعه ايران سير تحولات را به خط تقاطعي رسانده است . اگر خواست و آرزوهاي اجتماعي را پارامتري از منطق و الزامات زندگي بشري در جامعه ايران به حساب آوريم، بايد گفت که متاسفانه اين خواست و آرزو در وجود حاکميت جمهوري اسلامي به فلسفه تخيلات تبديل گشته است . با يک اشاره ساده و آماري به هر يک از الزامات و خواست‌هاي توده‌هاي مردم ، نشان مي‌دهند که عملي شدن بعضي از خواست و توقعات ، اگر نيمه کاره بر جايي مانده اند، اکثريت اين خواست ها عملي اشان غير ممکن گرديده است . آزادي بدون قيد و شرط بيان و انديشه ، آزادي فعاليت‌هاي سياسي احزاب ، سازمان ، گروه و محافل غير خودي (تا آنجايي که آنان فعاليت و برنامه هاي خود را در جامعه ايران به واقعيت مبدل سازند ) ، پايمال شدن حقوق کارگران ( اگر بعضي از کارگران توانسته اند مبلغ ناچيزي را از کارفرمايان جهت امرار معاش خود بدست آورند ، اکثريت کارگران با نداشتن حقوق و مزاياي به تعويق افتاده مواجه اند . در حقيقت ، به عقب انداختن حقوق و مزاياي انان به مدت شش ماه تا يک سال ، نشانه هايي از بازي‌هاي غير اخلاقي و غير قانوني مکانيزم بازار کار و سرمايه تجاري حاکم بر جامعه اسلامي ايران در قبال کارگران و خانواده اشان مي باشد .) پايمال شدن حقوق زنان (اتخاذ قانون‌هاي اخلاقي و اسلامي براي زنان ، نشانه هايي از پا گذاشتن به حريم مرز خصوصي و شخصي زنان مي باشد) ، عدم تضمين آينده روشن براي جوانان و دانشجويان ( تا آنجايي که آنان امکان ادامه تحصيل در سطح بالاتر را داشته باشند ) ، فقدان بيمه هاي اجتماعي براي کل جامعه ( بر حسب مريض شدن و يا عمل جراحي هر فردي مترادف با فروش امکان مادي و يا شا يد اعضاي بدني آن فرد باشد ) ، عدم تضمين شغلي براي معلمان و کارمندان (با يک بررسي آماري ، اکثريت معلمان و کارمندان براي امرار معاش خود ناچارند به شيوه مقاطعه کاري کارکنند) بهره کشي از کودکان و نوجوانان (بهره کشي از کودکان و نوجوانان بر خلاف منشور بين المللي سازمان ملل متحد مي باشد ) سيل اعدام هاي خود سرانه و بي مورد ( با يک بررسي آماري ، اعدام ها بر خلاف عرف هاي قضايي و جزايي استانداردهاي بين المللي به اجرا در آمده اند . و اعاده حصيت و غرامت از سوي بستگان اين اعدام ها بايد مورد کنجکاش و بررسي قرار گيرند ) ، زنده به چال کردن انسان ها ، ( گورهاي دسته جمعي منطقه خاوران نشانه هايي از اين مدعاست) ، سرکوب کردن ملييت هاي تحت ستم ، همانند خلق ها ي بلوچ، ترکمن ، عرب و کردها ( تا کنون حکومت جمهوري اسلامي نتوانسته و يا نحواسته بر نامه اصلاحي در قبال اين خلق ها ارائه دهد . حکومت جمهوري اسلامي با فرستادن يک استاندار غير خودي به مناطق فوق ،هرگونه روزنه ايي را براي تصميم گيري مردمان اين منطقه در جهت سازندگي و پيشرفت منطقه اشان بسته است ) ، بي برنامه گي اقتصادي ( با يک بررسي ساده آماري ، تورم و انفلاسيون اقتصادي به بالا ترين رقم خود رسيده است . در ناشي از اين مسئله نيز ، توان خريد مردم ، براي مايحتاج زندگي خود ، به پايين ترين سطح خود رسيده است )
در حقيقت اين مسائل هنوز پاسخ نگرفته اند و راه حلي نيز از طرف حکومت جمهوري اسلامي ارائه نگرديده است . وجود مسائل فوق در شرايطي در جامعه ايران حقانيت دارد، که جمهوري اسلامي با حذف فيزيکي مخالفين خود هر گونه راه حل‌هاي سياسي را براي بررسي اين مسائل بسته است . بي شک يکي از راه حل ها ، آزادي احزاب و سازمان‌هاي سياسي غير خودي جمهوري اسلامي در جريان مبارزات پارلمانتاريستي در جامعه ايران مي باشد . تا وقتي که اين روزنه بسته شده باشد ، انتظار از راه حل ها ، تمکين به وضعيت موجود ، و باني آن ، جمهوري اسلامي ست . در حقيقت مسائل ناهنجار اجتماعي ايي که هم اينک در جامعه ايران مغلوبيت دارند ، در غياب احزاب و سازمان هاي غير خودي جمهوري اسلامي بوجود امده اند . بويژه اين مسائل برشمرده، از سال 60 به اين طرف، به يک پديده اجتماعي ناهنجار تبديل گرديده‌اند ، بدون اينکه سازماني در ايران به طور آزادانه وجود داشته باشد، که اين مسائل را حلاجي کرده، و در انظار افکار عمومي جامعه ايران بگذارد. اگر چنانچه نيز شخصيت و گروهايي در ايران اين مسائل را مطرح نمايند، از طرف جمهوري اسلامي به موجودي ضد انقلاب و به اصطلاح به طرفداران غرب و جامعه کمونيستي متهم مي‌شوند، تا اينکه اين اتهامات در تدابق با درجات احکامات مندرجه در قانون اساسي و قضايي جمهوري اسلامي قرار گيرند، تا اينکه مستسمکي براي حکم وجود داشته باشد، تا آنان مورد حذف سياسي و فيزيکي قرار گيرند. مبارزات به اصطلاح پارلمانتاريستي و رياست جمهوري اي که هم اينک در در جامعه ايران در جريان مي‌باشد، نشان از آنست که مکانيزم انتخابات از دايره خودي‌ها فراتر نرفته، تا اينکه به مشام غيره خودي‌ها برسد. پس در نتيجه، انتظار از پاسخ دادن به ناهنجاريهاي اجتماعي واقعا موجود در ايران بسيار سطحي به نظر مي رسد . و بايد راه چاره ديگري را برگزيد. با توجه به مکانيزم و استنتاجات عملي سياسي در جامعه ايران، با توجه به هژموني و قدرت يگانه حاکميت اسلامي در مهار کردن جنبش‌هاي اجتماعي براي آزادي و دموکراسي، با توجه به اينکه پروژه هاي مبارزات انتخاباتي در چارچوب حاکميت جمهوري اسلامي از مجراي اختيارات قانون ولايت فقيه مي گذرد، و فضاي باز سياسي براي غير خودي‌ها ميسر نيست، وظايف ديگري روبروي اپوزيسيون قرار مي‌گيرد. آن نيز سمت و سوي مبارزات فيزيکي و عملي براي تغيير مجراي سياسي است. تجارب کشورهايي که به هر نحوي انتخاباتشان در گزينش نمايندگان مجلس و رياست جمهوري با اشکال مواجهه بوده است، مي تواند سمت و سوي تاکتيک‌هاي مبارزاتي در ايران را نيز تعيين کنند. حمله به مراکز مجالس قانون گذاري، امثال مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، شوراي نگهبان، دادستان‌هاي کل کشور و مراکز امور اجرايي، امثال کابينه دولت، عکس العملي مثبت محسوب مي گردند. در ابعاد توليد و کارخانه، اشغال و تصرف کارگاه هاي توليدي به توسط کارگران مي‌تواند فريادرس محسوب گردد. در جريان عملي ست که اتحاديه وسنديکاهاي شکل مي‌گيرند. اشغال و تصرف کارخانهها زمينه‌ساز اين تشکل‌ها خواهد بود . شرکت فعال در مبارزات قهري و سياسي خلق‌ها براي احقاق حقوق خويش. مبارزات خلق‌هاي ايران براي احقاق حقوق خويش پيشينه‌هاي تاريخي دارند. با شناخت از اين پيشينه‌ها، چگونگي سمت و سوي مبارزاتي تعيين مي‌شوند . منطق و نحوه مبارزات خلق‌ها در برابر دولت هاي حاکم نشان داد که مبارزات قدم به قدم صرف سياسي درجات جدي بودن حاکمين براي تحصيل خواست‌ها را تخفيف داده و يا احيانا گوش شنوايي ندارد . اگرچه منطق مبارزاتي بايد از مجراهاي سياسي عبور کند، و لي فرهنگ مسلط بر روش‌هاي دولت‌هاي حاکم بر مبناي بي‌منطقي ست. جمهوري اسلامي در اوايل، براي تحکيم موقعيت خويش، از مبارزات پارلماني دفاع کرد. خيلي از سازمان‌هاي سياسي نيز، براي شرکت در اين مبارزات، نمايندگان خود را براي مجالس قانون گذاري، از جمله مجلس خبرگان تعيين نمودند. ولي چندي نگذشت، آنان مورد حمله جمهوري اسلامي قرار گرفتند. به اثبات رسيد که جمهوري اسلامي تاب و توان مبارزات پارلماني را ندارد. در ناشي از اين بي تابي، اين حکومت جهت گيري مطلق گرايي را گرفته است. هم اينک اين حکومت با نفي کردن هر گونه سازمان و احزاب مخالف خود، سمت وسوي مبارزه بر ضد خود را به شيوه ديگري اجتناب‌ناپذير ساخته است. مبارزات قهري عليه جمهوري اسلامي استنتاج اين فلسفه مبارزاتي ست.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration