The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نگاه سازمان‏هاي اپوزيسيون به انتخابات رياست جمهوري

مريم محمدي - راديو زمانه


گفتگو با: فرهاد فرجاد از «حزب دمکراتيک مردم ايران»، پرويز نويدي از «سازمان اتحاد فداييان خلق ايران» و مهدي فتاپور از «اتحاد جمهوري‏خواهان ايران».

اولين سوال، ارزيابي کلي از انتخابات پيش رو است؛ اين دوره از انتخابات رياست جمهوري ايران چه مختصات و ويژگي‏هايي دارد؟

فرهاد فرجاد: انتخابات رياست جمهوري دوره دهم همان‏طور که از نامش پيدا است، انتخاب رياست جمهور است و اهميت فوق‏العاده آن، به نظر ما، در اين رابطه است که رييس جمهوري که امروز بر سر قدرت است، اگر دوباره انتخاب شود هم ضرر مهلکي به اقتصاد کشور مي‏زند و هم از نظر سياست خارجي و منطقه مي‏تواند خطرات غيرقابل پيش‏بيني براي مملکت ما داشته باشد.
به همين دليل، ضرورت شرکت همه شهروندان ايران، بخصوص کساني که دلشان براي آينده ايران، براي دمکراسي و پيشرفت مي‏تپد، اهميت دوچندان دارد که در اين انتخابات شرکت کنند و با شرکت خود، عملاً شرايطي را به‏وجود بياورند که قبل از هر چيز، آقاي احمدي‏نژاد دوباره به رياست جمهوري انتخاب نشود.

پس به نظر شما، ويژگي اين انتخابات و تفاوتي که با دوره‏هاي قبل دارد، اهميت پايان دادن به دولت فعلي است؟

فرهاد فرجاد: بله.

پرويز نويدي: اين انتخابات در مجموع، مثل انتخابات گذشته‏ در جمهوري اسلامي است، البته با ويژگي‏هاي خاص. يکي از اين ويژگي‏هاي خاص رييس جمهور فعلي، آقاي احمدي‏نژاد است، با مسايلي که به‏وجود آورده و سياست‏هايي که پيش گرفته است. به‌طوري که‏ در داخل بحران اقتصادي، اجتماعي و سياسي بيداد مي‏کند و در صحنه بين‏المللي هم وضع را بدتر از پيش کرده و توانسته نيروي وسيعي را در کل جهان، عليه جمهوري اسلامي ايران، به‏وجود بياورد.
از طرف ديگر، خوشبختانه تغييراتي در دستگاه رهبري آمريکا در جهت مثبت به‏وجود آمده و رييس جمهور جديد سعي مي‏کند مناسبات خوبي را با کل جهان، از جمله منطقه بسيار حساسي مثل خاورميانه و ايران، داشته باشد. ولي متأسفانه، با سياست‏هاي آقاي احمدي‏نژاد، امکان چنين بهبودي در مناسبات مشاهده نمي‏شود.
بنابراين، جمهوري اسلامي از اين نظر در برابر يک انتخاب قرار دارد و اين هم از ويژگي‏هاي اين دوره از انتخابات است.
ويژگي ديگري هم که بايد روي آن تأکيد کرد، اين است که ديگر صف‏بندي سابق در جناح‏هاي جمهوري اسلامي بين اصلاح‏طلبان و اصول‏گرايان تا حدود زيادي به‏هم خورده است. به اين معنا که در درون خود اصول‏گرايان، اگر نيرويي مثل خاتمي در صحنه نباشد که الان نيست، آنها اتحاد ندارند و در مورد احمدي‏نژاد ميانشان اختلاف ‏نظر وجود دارد. اين هم يک ويژگي است که در اين دوره اصول‏گرايان يک‏پارچه نيستند.
در طرف ديگر هم، اصلاح‏‏طلبان وضعيت سابق خود را از دست داده‏اند. نيروي جوان و نيرويي که قدرت اصلي اصلاح‏طلبان بود و مي‏توانست آنها را به‌پيش‏ ببرد، تا حدود زيادي از اصلاح‏طلبان سرخورده است و ما با رکودي در بين جوانان و به‏ويژه دانشجويان، روبرو هستيم و آن شور و شوقي را که در دوم خرداد نشان دادند، به‌هيچ‏وجه نمي‏بينيم.

مهدي فتاپور: انتخابات در ايران، يک ويژگي دارد که انتخابات دهم هم در همان چهارچوب قرار مي‏گيرد. يعني انتخابات در ايران دو مرحله است، در يک مرحله ولي فقيه و شوراي نگهبان تصميم مي‏گيرند که چه کانديداهايي در صحنه بمانند و مردم در چه محدوده‏اي حق شرکت دارند.
اين انتخابات هم همين خصوصيت را دارد و کماکان مثل هميشه، بخش بزرگي از نيروها حذف شده‏اند و حتي شرايطي پيش آمده که افرادي مثل آقاي خاتمي و نوري که در درون رژيم بودند و مسئوليت‏هاي مهمي داشتند، تحت فشارهايي قرار گرفتند که نتوانستند کانديدا شوند. بنابراين، ويژگي عمومي انتخابات جمهوري اسلامي در اين انتخابات هم صادق است.

کدام نيروها، عوامل يا جريان‏هاي داخلي و خارجي، در نتيجه اين انتخابات تأثيرگذار هستند؟

فرهاد فرجاد: آقاي احمدي‏نژاد تقريباً نيروهاي ثابتي را پشت سر خود دارد. آنچه مي‏تواند سرنوشت انتخابات ايران را در جهت آينده بهتر ايران تغيير بدهد، شرکت وسيع شهروندان ايراني، شهروندان مدرن و دمکرات ايران در شهرهاي بزرگ است که برخلاف گذشته که شايد بيش از چهل درصد در انتخابات شرکت نکردند، اين بار در انتخابات شرکت کنند و با شرکت خود، سرنوشت آينده‏ي انتخابات را حتماً رقم خواهند زد.

پرويز نويدي: در انتخابات‏ جمهوري اسلامي، از آنجا که انتخابات آزاد نيست و هيچ‌وقت شرايط دمکراتيکي وجود نداشته، احزاب سياسي و اپوزيسيون به‌هيچ‌وجه نتوانسته‌اند به آن معنا، تأثيري در روند انتخابات داشته باشد.
مخاطب احزاب سياسي بيشتر مردم بوده‏اند براي اينکه به مردم نشان بدهند که در حقيقت، اينها صحنه‏اي را چيده‏اند و شما بايد تا آن‏جايي که مي‏توانيد در اين صحنه، اگر مي‏شود، مهر و نشان خود را بزنيد و بيشتر هم مخالفت با نمايندگان رسمي حکومت بوده است.
در نتيجه‏‏‏‏، نيروهاي تأثيرگذار از يک سو، جناح‏هاي داخلي خود رژيم هستند و از سوي ديگر مسايل بين‏المللي است. اگر هم حرکتي از طرف مردم صورت بگيرد، آن هم قطعاً مي‏تواند موثر باشد. البته امروز نسبت به گذشته، با جنبش‏هاي مختلف اجتماعي روبرو هستيم. جنبش‏هايي که به‌طور واقعي وجود دارند و خواسته‏هاي معيني را طرح کرده‏اند.

مي‏توانم از صحبت‏‏هايتان نتيجه بگيرم که شما مهم‏ترين نيروهاي اثرگذار را شرايط بين‏المللي و جناح‏بندي‏هاي درون حکومت مي‏بينيد؟

پرويز نويدي: و در شرايط خيلي مشخص، اگر حرکتي در بين مردم به‏وجود بيايد، طبيعتاً تمام اين معادلات را مي‏توانند به‏هم بريزند. همان‏طور که در دوم خرداد اين کار را کردند.

آيا شما چنين حرکتي را اين‏بار محتمل مي‏بينيد؟

پرويز نويدي: تا آن‏جايي که اطلاعاتم اجازه مي‏دهد، احساسم اين است که در شرايط کنوني، جوان‏ها و نيرويي که مي‏تواند موتور حرکت سومي باشد، نسبت به اين انتخابات سرد است و آن شور و شوقي را که در گذشته‏ها داشتند، الان نشان نمي‏دهند. الان بعيد به‏‌نظر مي‏رسد.

مهدي فتاپور: در اين انتخابات، يک طرف قضيه، آقاي احمدي‏نژاد و اصول‏گراها هستند که در بخشي از جامعه نفوذ دارند، نيروهاي معيني به آنان اعتماد دارند، در انتخابات شرکت مي‏کنند و به آنها رأي مي‏دهند.
در ارتباط با کانديداهاي ديگر، بخصوص آقاي موسوي و کروبي، تمام مسأله برمي‏گردد به اين که آنها تا چه حد بتوانند اعتماد اقشار شهري و نيروهاي مدرن اجتماعي، تحصيل‏کرده‏ها، دانشجويان و زنان را جلب کنند و چقدر اين نيروها در انتخابات شرکت کنند.
بنابراين از سمت نيروهاي اصلاح‏طلب، تأثيرگذاري در انتخابات، برمي‏گردد به اين که کانديداها تا چه حد بتوانند اعتماد اين نيروها را جلب کنند و اين نيروها تا چه به صحنه بيايند.

موضع‏گيري اين سازمان‏ها و احزاب در مقابل انتخابات فعلي چگونه است؟

فرهاد فرجاد: در نشست آتي ما که به‏زودي برگزار خواهد شد، جمع‏بندي جديدتري از کانديداها خواهيم داشت و حتماً تصميم مجددي خواهيم گرفت. ولي آنچه امروز از سوي ما قطعي است، شرکت در انتخابات، دعوت مردم به شرکت در انتخابات و رأي دادن به کانديداهاي اصلاح‏طلبان است.

پرويز نويدي: سازمان ما هنوز موضع قطعي خود را نگرفته است. اين موضع بعداً، از طريق ارگان‏هاي رسمي قطعاً اعلام خواهد شد. ولي گرايش عمومي در سازمان ما اين است که ما با منطق و روشي که بعضي‏ها در پيش مي‏گيرند که «در هر حال، ما ناگزير هستيم و بين بد و بدتر بايد يک نفر را انتخاب کرد»، توافقي نداريم.
ما فکر مي‏کنيم اگر در شرايطي انتخابات با اينکه ضد دمکراتيک بوده و هست و در جمهوري اسلامي هميشه اين‏طور خواهد بود، بتواند شکافي در درون رژيم بوجود بياورد يا تنفسي براي جنبش‏ها ايجاد کند و يا اين جنبش‏ها را گامي به پيش ببرد، قطعاً بايد با آن برخورد متفاوتي کرد.
ولي در شرايط فعلي‏، چنين وضعيتي وجود ندارد. اصلاح‏طلبان توانستند در يک دوره کاري را پيش ببرند، اما امروز اصلاح‏طلبي به پوسته سخت قانون اساسي برخورد کرده است.

مهدي فتاپور: وقتي صحبت از شرکت يا عدم شرکت است، نظر اتحاد جمهوري‏‌خواهان اين است که بايد در انتخابات شرکت کند، کانديداي خود را معرفي کند و در صحنه حضور داشته باشد. متأسفانه، اين امکان به دليل شرايط کشور، از نيروهايي مثل اتحاد جمهوري‏خواهان ايران سلب شده است و ما نمي‏توانيم به مفهوم کانديدا شدن در انتخابات شرکت کنيم.
در اين دوره از انتخابات، همان‏طور که در داخل کشور توسط نيروهاي مطالبه‏محور، رويکرد جديدي پيش گرفته شد، ما هم اين رويکرد را صحيح مي‏دانستيم و در همين جهت هم عمل کرديم.
نيروهايي که امکان شرکت در انتخابات، به مفهوم کانديدا شدن را نداشتند، تلاش کردند در اين انتخابات، سياست و برنامه‏هاي خود را ارائه بدهند و مطرح کنند از نظر آنها، امروز چه مسايلي بايد در جامعه ايران مورد توجه قرار بگيرد، کانديداهايي که هستند، به چه مسايلي بايد پاسخ بدهند و اگر خود ما در صحنه باشيم، سعي مي‏کنيم چه پاسخي به اين مسايل بدهيم. ما هم در اين عرصه شرکت داشتيم و تلاش کرديم در اين جهت کار کنيم. هنوز هم اين پروسه ادامه دارد.

آيا ممکن است اين سازمان‏ها و احزاب از کانديداي معيني در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري، حمايت کنند؟

فرهاد فرجاد: اين امکان هست. در ميان ما تمايلات مختلف هم وجود دارد. ولي جمع‏بندي ما و آنچه براي همه ما در حزب دمکراتيک مردم ايران، اهميت بالايي دارد، عدم انتخاب آقاي احمدي‏نژاد و انتخاب کانديداي اصلاح‏طلبان است.

پرويز نويدي: خيلي بعيد مي‏دانم. الان شرايط اصلاً اين‏گونه نيست که انتخاب بين بد و بدتر طرح باشد، بلکه بايد از بين بد و بدتر و بدترين يکي را انتخاب کرد و اگر همين‏طور پيش برود، زماني کاري خواهند کرد که فرض کنيد آقاي شريعتمداري کانديدا شود و آدم بگويد بهتر اين است به احمدي‏نژاد رأي بدهيم تا اينکه شريعتمداري بيايد.

منظورتان آقاي حسين شريعتمداري، مديرمسئول کيهان است.

پرويز نويدي: بله، قطعاً. آقاي شريعتمداري کيهان.

مهدي فتاپور : در مورد چهار کانديدايي که شانس بيشتري دارند، آقاي احمدي‏نژاد چهار سال حکومت کرده و نتايج کار ايشان در چهار سال گذشته روشن است. در عين حال در همان چهارچوب سياست مطالبه محور، اتحاد جمهوري‏خواهان ايران معتقد است که بايد کانديداهاي ديگر (آقاي موسوي، کروبي و رضايي) مورد سوال قرار بگيرند و نکات و ابهاماتي را که در برنامه‏شان وجود دارد، روشن کنند.
تلاش‏هايي هم که مثلاً سازمان‏هاي زنان دارند انجام مي‏دهند، خواسته‏هايشان را طرح مي‏کنند، مطالباتشان را جلوي کانديداها مي‏گذارند و از آنها مي‏خواهند که پاسخ خود را به اين مطالبات بيان کنند، اين کار ادامه پيدا کند.

اما آيا ممکن است اتحاد جمهوري‏خواهان از يکي از کانديداها حمايت کند؟

مهدي فتاپور : برمي‏گردد به همين پروسه‏اي که طي شود. الان نمي‏توانم پاسخ بدهم. هنوز تا انتخابات وقت داريم و در اين فاصله زماني،‏ بايد ببينيم چه مسايلي پيش مي‏آيد.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration