The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بازنده اصلي نهمين دور انتخابات رياست جمهوري اسلامي اصلاح طلبان حکومتي هستند و نه اپوزيسيون و مردم ايران

اکرمی رضا


هفتمين دور انتخابات رياست جمهوري اسلامي پشت سر گذاشته شد و بار ديگر«کوه موش » زائيد .
يک پاسدار که در سابقه فعاليتش جز ليستي از قتل و ترور آزاديخواهان و ايجاد چند گدا خانه ،تحت عنوان مؤسسات خيريه، نشاني نيست ، ميرود تا بار ديگر کشتي سر گردان رژيم اسلامي را به ساحل نجات باز گرداند و در رکاب ولي فقيه، پاسدار رهنمودهاي «امام راحل»گردد وبنا به وعدهاي خود عدل و عدالت اسلامي را نه تنها در ايران بلکه در سراسر دنياي اسلام مستولي سازد.
در تحليل وضعيت پيش آمده ،دلايل «انتخاب » محمود احمدي نژاد در چنين پستي ،چند و چون حضور مردم در پاي صندوقهاي رأي و بويژه غير قابل انتظار بودن اين نتيجه ،اين روزها بسيار گفته ونوشته شده است .
پرداختن به مجموعه اين سئوالات و مواردي ديگر از اين دست براي افرادي چون راقم اين سطور که دستي از دور بر آتش دارند نه ممکن است ونه مفيد . اما چون پيش ازانتخابات نيز حدثيات خود را با مخاطبين معدود خود در ميان گذاشته ام، بد نيست اشاره کنم که از نظر من در اين انتخابات نه حادثه
بسيار غيره منتظره اي رخ داده است ونه چنانکه بعضي تحليلگران و جريانات سياسي با غرض و اهداف خاص تلاش مي کنند چنين وانمود نمايند ، سياست تحريم شکست خورده است.
براي روشن شدن موضوع به صحنه سياسي کشور در آستانه و جريان انتخابات نظري بيفکنيم تااعتبار اين گفته را بهتر بسنجيم.
مي دانيم جامعه ما به لحاظ سياسي ،اجتماعي ،طبقاتي، ملي ،قومي ،مذهبي و فرهنگي بسيار متنوع است .کنشها و واکنشهاي آن نيز بسيار پيچيده .اما در آستانه انتخابات رياست جمهوري اسلامي و در برخورد به همين موضوع انتخابات، سه سياست و روش درکنار ويا در مقابل هم صف بستنه بودند.
1- جناح اصلي صاحب قدرت در ساختار جمهوري اسلامي که از طرف رهبر رژيم ،شوراي نگهبان و مافياي پشت پرده نمايندگي مي شد که در صدد بود در ادامه باز گرداندن شوراهاي شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي به اردوي سر سپردگان ولي فقيه ،پست رياست جمهوري راهم بار ديگر از آن خود سازد. تمام شواهد بيانگر همين واقعيت بود و تمام عوامل و عناصر و شرايط به گونه اي بود که چنين هدفي دستيافتني مي نمود .
اصلاح طلبان حکومتي که در انتخابات مجلس شکست سختي خورده بودند ،هيچ اقدامي که باعث رويکرد مجدد مردم نسبت به آنها شده باشد از خود نشان نداده بودند و طبيعي بود که همچنان نيرو از دست بدهند.
اپوزيسيون ونيروي راديکال تحول خواه نيز از چنان توان و امکاناتي برخوردار نبود که کلا روند انتخابات وتسلط رژيم را با مخاطره جدي مواجه کند . و بر همين اساس جاده اي صاف در مقابل ارابه ولي فقيه باز بود تا چهر ه اي از جناح محافظه کار را بر مسند رياست جمهوري به نشاند.
اکثر گمانها بر اين بود که بدلايل گوناگون، هاشمي رفسنجاني مي بايست به پست پيشين خود باز گردد. (دلايل اين امر در مقالات مختلف آمده است از ذکر مجدد آن خوداري مي شود) تنها اقدام غيره مترقبه اي اگر رخ داده باشد،خالي کردن پشت وي و روي آوري محافظه کاران و در رأس آنها علي خامنه اي به يکي ديگر از کانديداهاي اين جناح مي باشد ،که البته چندان هم طول نخواهد کشيد که آقايان متوجه اين خطاي تاکتيکي خود خواهند شد .
تنها عاملي که مي توانست هدف روي کار آوردن فردي از جناح محافظه کار را نه غير ممکن ، بلکه با بهاي سنگين تري مواجه سازد، تحريم گسترده تر انتخابات مي بود ، که اين مهم هم ، به همت شرکت فعال اصلاح طلبان حکومتي و بخشي از نيروهاي نهضت آزادي ،ملي- مذهبي و عناصر و جريانات کوچکي در خارج از حاکميت دست يافتني تر گرديد.
باز گرداندن دکتر معين به صف کانديداها از طرف خامنه اي به منظور بالا بردن سطح مشارکت و با ارزيابي از همين موقعيت ضعيف اصلاح طلبان صورت گرفت و مي توان گفت بر خلاف اشتباه آنها در حذف بعدي رفسنجاني ، وي اين برگ را به خوبي بازي کرد.
2- اصلاح طلبان حکومتي دومين نيروي مؤثردر صحنه بودند ،البته بدون داشتن حرف و برنامه اي مشخص . اگر آقاي مهدي کروبي، دست کم بر روي پايگاه اجتماعي معيني که در ساختار قدرت و نهادهاي سياسي- مذهبي دارد به خوبي کار کرد و به قول خوداو ،شهر به شهر را زير پا گذاشت تا آنهارا نسبت به شعارهاي خود متقاعد کند ،سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و« جبهه مشارکت ايران اسلامي » در همانجائي ايستادند که در انتخابات مجلس هفتم قرار داشتند . نه حرف جديد و نه پروژه و برنامه اي مشخص .
موقعيت دانشگاهي دکتر معين ،ائتلاف ضمني با نهضت آزادي و بالاخره طرح «جبهه دمکراسي و حقوق بشر » براي جوانان ،زنان و قشر تحصيلکرده دانشگاهي که هشت سال پيش آنها را بر کرسي مجلس و رياست جمهوري نشانده بودند ،هيچ اميدي نمي آفريد که بار ديگر پياده نظام آنها گردند وتنور چنين انتخاباتي را به نفع آنها گرم نمايند.
اين اقشار اجتماعي که پيشتر هم از تناقض حرف و عمل اصلاح طلبان حکومتي و عدم پيگيري شعارهايشان سر خورده بودند ، در همين انتخابات نيز به تجربه دريافتند، که اينان نه تنها هنوز مجري بي چون وچراي حکم حکومتي باقي مانده اند ،بلکه به هيچ قيمتي حاضر نيستند از اصل شرکت در ساز و کارهاي موجود رژيم کناربکشند و حتي از حقوق پايمال شده خود در پاي صندوقهاي رأي يک انتخابات قلابي نيز دفاع نمايند
در چنين شرايطي و در حاليکه روشن بود جناح اقتدار گرا تصميم خود را جهت حذف آنها ازارکانهاي اصلي قدرت گرفته است ،شکست اين جناح، قطعي به نظر مي رسيد. اما همانطور که گفته شد ،اصل همراهي با ساز کارهاي موجود براي اصلاح طلبان حکومتي از چنان اهميتي برخوردار است که به هيچ قيمتي حاضر به تحريم انتخابات نبودند.
اصلاح طلبان حکومتي در چشم انداز کنوني ومادام که قرار باشد در چارچوب توافقات مد نظر«جبهه دمکراسي و حقوق بشر » که عبارت است از ، باور به ضرورت تداوم جنبش اصلاحات در جمهوري اسلامي ايران.
و التزام به قانون اساسي آن، و آنهم بدون هيچ گونه درسگيري از نتايج مخرب 8 سال دست روي دست گذاشتن و خلع سلاح کامل مردم در مقابل اعمال قدرت بي چون وچراي آنچه خود «فاشيسم مذهبيش» مي ناميدند ، هيچ شانسي براي باز پس گرفتن ابزارهاي تا کنوني خود در قدرت نخواهند داشت.

سخنان محمد رضا خاتمي دبير کل بزرگترين تشکل اين طيف در جمع ستاد انتخاباتي آقاي معين که پس از شکست و با پذيرش چنين شکستي عنوان مي شد، جاي کمترين ترديدي باقي نمي گذارد که اين جريان ،حتي براي دفاع از حقوق پايمال شده خود نيز قادر نيست به مردم مراجعه کند و احيانا در فکر به صحنه آوردن آنها باشد ، وگر نه چگونه مي توان از يک« انتخابات »، ارزيابي زير را به مردم و هواداران خود ارائه کرد وبه نتا يج چنين رسوائي بزرگي گردن گذاشت.« به نظر ما تا ظهر روز سه‌شنبه ٢٤/٣/٨٤ اوضاع به خوبي پيش مي‌رفت اما در اين روز كودتاي انتخاباتي واقع شد (كه ما بعدها فهميديم) و دستور داده شد به صورت گسترده سازمان نظامي خاصي به حمايت از يك فرد خاص وارد صحنه شود و كسي كه طبق همه نظرسنجي‌ها در راست و چپ نفر ما قبل آخر بود به ناگهان بالا كشيده شود. بدون كار تبليغاتي و فقط با استفاده ابزاري از صدها هزار نفر عناصر حقوق‌بگير اين سازمان و با بهره‌گيري از همه‌ي امكانات بيت‌المال و به ناگهان در عرض چند ساعت در هر روستايي چندين ستاد انتخاباتي در محل اين سازمان تشكيل شد.
بنابراين هيچكس گمان نكند ما يا هر كانديداي ديگري در دور اول مغلوب يك كانديداي مستقل يا يك سازمان مشخص سياسي شديم. نه، ما مغلوب يك حزب پادگاني شديم. كساني كه به راحتي آب خوردن ياران خود را نيز قرباني مي‌كنند.
اما در دور دوم مسأله شكل ديگري گرفت. هر چند ما معتقد بوديم همه‌ي نيروها بايد عليه حاكميت اقتدارگرايي مطلق و حاكميت مطلق اقتدارگرايان متحد شويم ولي در حقيقت اميدي به پيروزي نبود و به همين دليل در دو مرحله به آقاي هاشمي پيشنهاد كرديم در دور دوم كنار برود چون شكست ايشان حتمي بود. چرا كه دور دوم به چنگ فقر و غنا، اشرافي‌گري و كوخ‌نشيتي، عدالت و فساد تبديل شد. آنچنان كه همه مي دانيم.
و بدين ترتيب امروز در كنار همه‌ي دغدغه‌هاي انتخابات، نا سالم بودن انتخابات نيز به عنوان يك عامل جدي و اصلي اضافه مي‌شود. »(از سخنان محمد رضا خاتمي در جمع ستادهاي انتخاباتي دکتر معين)
3- سومين حرف در ميدان اين انتخابات، از طرف نيروئي زده شد که نه اساسا در تداوم حاکميت اين رژيم نفعي داشت ونه به اصلاح آن از درون، اعتقادي . اين نيروي بزرگ ،که به آمار رسمي با 40 در صد سهم، صداي اول جامعه امروز ايران است ، طيف بسيار گسترده و ناهمگوني را نمايندگي ميکند. در شناسنامه برخي از آنها، شايد نشاني از مهر هيچ انتخاباتي در دو رژيم شاه و شيخ ديده نشود تا کسانيکه احتمالا تا پيش ازاين انتخابات، مشوق شرکت مردم در پاي صندوقهاي «رأي » بودند.
خصوصيت برجسته اين پشت کنندگان به نمايش انتخاباتي رژيم،در اين برهه مشخص، حضور مستقل و با امضاء و نشان جمع گسترده اي از فعالين سياسي –اجتماعي در داخل کشور بود که با پذيرش خطرات ناشي از چنين اقدامي، صحنه بازي انتخابات را به طور کامل به حاميان و سهم بران حکومتي سپردند و نويد فعاليت با نام و نشان گروه هاي طالب آزادي ،استقلال و مردمسالار را در افق امروز و فرداي کشور باز گشودند. در بسياري از شهر ها جلسات بحث و گفتگو، عليرغم تمام محدوديتها، برگزار شد . هزاران تراکت و شعار در پشتيباني از تحريم، توسط آزاديخواهان پخش ويابرديوارها نوشته شد .و زمينه هاي همگرائي و شکلگيري اين صداي سوم در داخل کشور نيز مهيا تر گرديد.
در تعادل کنوني نيرو در داخل کشور ،انتظار اين که چنين نيروئي بتواند برروند حوادث سياسي بيش از آنچه انجام داده است تأثير گذار باشد، اگر از سر دشمني و مخالفت (که براي تحليل گران حکومتي چنين است )نباشد بدون ترديد از ذهني گري و دوري مفسريني صورت مي گيرد که کاري به قانون مندي مبارزه واقعي مردم ندارند و اميال خود را به جاي واقعيت مي گذارند،و گرنه موقعيت و نتايج سياست و تأثيرات مبارزه مردم و به ويژه فعالين سياسي ،اجتماعي و فرهنگي مستقل که ضمن سرکوب و اختناق ،از حد اقل امکانات محرومند ،به هيچ وجه با کسانيکه تمام امکانات حکومتي و تبليغاتي را در اختيار دارند مورد سنجش قرار نمي گيرد.
شعارهاي اصلي اين نيرو را اگر بتوان چنين خلاصه کرد که ، ساختار سياسي- حقوقي موجود که در حاکميت جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن تبلور يافته است مانع اصلي هرگونه گذار به جمهوري واقعي،جدائي دين و دولت ، دمکراسي ،مردمسالاري و بر قراري ميثاقهاي جهاني حقوق بشر و فراهم نمودن زمينه تحقق عدالت اجتماعي در کشور ماست ، بايد گفت با تحريم« انتخابا ت» اخير، گام مهمي در ايجاد اتحاد و همگرائي نيروها حول چنين شعارهائي برداشته شد.
روشن است که در جريان چنين مبارزه اي ، ما از طرفي اقدامات جناح سرکوبگر و اقتدار گراي رژيم را در مقابل خود داريم، و از طرف ديگر رقابت نيروئي که همچنان رو به اصلاح رژيم از درون دارد و به سهم خود يکي از موانع مهم شکلگيري و تقويت صفوف طرفداران تحولات ساختاري و برکناري هرگونه حکومت ديني است.
اصلاح طلبان حکومتي به منظور توجيه حضور خود در دور دوم انتخابات از جمله بر طبل« بازگشت
فاشيسم مذهبي» نيز کوبيدند که به نوبه خود مي توانست و مي تواند به فرستادن مردم و به خصوص فعالين سياسي ،اجتماعي و مطبوعاتي به خانه هاي خود منجر شود.
خود سانسوري که لطمات آن از سانسور واقعي کمتر نيست را بر جامعه مطبوعاتي حاکم نمايد و محافظه کاري، جاي جسارت و رک گوئي را بگيرد. اما خوشبختانه سطح رشد و شناخت همين جامعه تا آنجاست که تسليم چنين جوي نشود و بيش از هر چيز به نقش خود باور داشته باشد که اگر دوم خردادي بوجود آمد ، اگر فضاي نيم بندي براي بيان نظرات باز شد، در نتيجه حضورو مقاومت خود مردم در صحنه هاي مختلف و پرداخت هزينه آن به دست آمده است و باز پس گرفتن آنها ناممکن. البته زمانيکه کاربرد اين حربه بي مصرف شد، در همان سخناني که پيشتر بدان اشاره شد آقاي محمد رضا خاتمي بدرستي مي گويد:« ما مطمئن هستيم شرايط داخلي و بين‌المللي به هيچ وجه اجازه‌ي حاكم شدن افراط‌گري را نخواهد داد.»
تأثير مبارزه آزاديخواهان در داخل و خارج نيز عامل ديگريست که نبايد از اهميت آن قافل شد. اين موضوع به ويژه در شرايطي که فضاي مبارزه در کشور محدودتر و دشوار تر مي گردد اهميت بيشتري مي يابد . پشتيباني سازمان ها ،احزاب ،نهادهاي دمکراتيک و مدافع حقوق بشر و فعالين سياسي، فرهنگي از مبارزين داخل کشور بيش از گذشته اهميت مي يابد . يک دست شدن حاکميت «اصول گرايان » انحصار طلب نيز نگراني و مانور جامعه جهاني بويژه دول غربي در برخورد با رژيم جمهوري اسلامي را دسخوش تغيير کرده است . اپوزيسيون ترقيخواه و مستقل ايران مي تواند با امکانات بيشتري به تقويت نقش خود در تحولات امروز ايران بي انديشد.
[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration