The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

«حزب پادگاني » و « کودتاي انتخاباتي »

جمشيد مهر

در روز جمعه سوم تير ماه جاري شوراي نگهبان به ‏همراهي گروهي از ائمه جمعه و روحانيون محافظه ‏کار وعميقا ‏مرتجع,رهبر و بيت رهبري و اعوان ‏وانصارآن و (مشخصا آقازاده رهبري مجتبي خامنه اي ‏‏) ويک بخش نظامي _ ‏امنيتي از فزماندهان سپاه و ‏بسيج با يک برنامه کاملا ماهرانه ودر يک عمليات ‏کاملا گسترده و سازمان يافته , بمانند ‏يک « حزب ‏پادگاني » و يک « اراده قاهر» احمدي نژادرا از ‏صندوقهاي راي انتخابات نمايشي دور نهم بيرون ‏آورند.‏
در چنين شرايطي احمدي نژاد گماشته گمنام ( ‏احمدي نژاد آنقدر گمنام بود که مصباح يزدي در ‏خواب مي بيند که ولي ‏عصرش هم براي احمدي ‏نژاد دعا مي کند و به او تشر مي زند که « بلند شو و ‏براي احمدي نژاد دعا کن , وي مي ‏گويد که من ‏حتي اسم احمدي نژاد را نشنيده بودم » ) و « نظر ‏کرده » رهبري که متهم به شرکت مستقيم در قتل ‏مخالفان ‏سياسي و همکاري مستقيم با قصاب اوين ‏لاجوردي است , به رياست جمهوري رژيم منصوب ‏شد .احمدي نژاد با ‏دوپينگ سياسي و برخورداري از ‏چنين پشتيباني , چنان غيرمترقبه اين مسير را طي کرد ‏که نه تنها رقيباني چون ‏رفسنجاني , کروبي , ومعين , ‏بلکه بسياري از نزديکان خود را نيز متعجب ساخت .‏
علاوه بر آن با پايان يافتن نمايش انتخابات همه آنها ‏که فکر مي کردندو مي خواستند با مجزه صندوق ‏هاي راي و نتايج ‏انتخابات همه مسائل و مشکلات ‏جامه ايران را پاسخ يافته و حل شده بيابند . بي آنکه ‏جايگاه انتخابات را در نظام ‏جمهوري اسلامي مورد ‏توجه انگارند , انگشت حيرت و شگفت زدگي به ‏دندان گزيدند .‏
اين انتخابات جنان زمينه اي را فراهم آورد , که نظام ‏جمهوري اسلامي پس از 26 سال بتواند به جند قطبي ‏قدرت , پايان ‏دهد و کاملا يک دست گردد. جناح ‏راست در کليت اش بر قوه مقننه , مجريه , قضائيه , ‏شوراهاي شهر وروستا , سپاه ‏و بسيج و ارتش , راديو ‏وتلويزيون و بخش عمده رسانه هاي گروهي مانند ‏روزنامه ها و خبرگزاريهاي دولتي مسلط ‏شود . ‏اگرچه ساختار قدرت در جمهوري اسلامي از بدو ‏پيدايش چنان ضد دموکراتيک و اصولا بگونه اي بنا ‏شده بود ‏که اهرم تعين کننده و موثرتنها از سوي ولي ‏فقيه و رهبر مي توانست به کار گرفته شود . ‏
تقلب و جا بجائي آرا و يا باطل کردن کردن گسترده ‏راي مردم هر آن جا که به نفع نظام و بويژه آنجا که ‏در تقويت جناح ‏محافظه کار و تمايلات ولايت فقيه ‏و شوراي نگهبان نبوده است , تازگي ندارد . امري ‏معمول و عادي و کاربردي ‏فراوان داشته است . (براي ‏نمونه در انتخابات دور هفتم مجلس که با تحريم ‏گسترده مردم روبرو شد . ميان خودي هاي ‏شوراي ‏نگهبان نيز اين جابجائي و باطل کردن راي هاصورت ‏گرفت . ويا در انتخابات دوم خرداد اين طنز حکايت ‏‏افواه عمومي بود , که ما مي نويسيم خاتمي , رهبر ‏مي خواند ناطق .‏
اساس انتخابات دور نهم بر تقلب و جابجائي آرا بنا ‏شده , بويژه در دور اول . بگونه اي که کروبي ‏وزارت کشور را که ‏مجري انتخابات است در برابر ‏اين مساله منفعل و شوراي نگهبان را متخلف مي ‏خواند . و صريح ميگويد « نه وزارت ‏کشور و نه ‏شوراي نگهبان قدرت ندارند و کسان ديگري قدرت ‏در دستشان است . ». و هر دو اين نهاد ها وخاتمي ‏مورد ‏اعتراض رفسنجاني ‏
‏, کروبي و معين قرار مي گيرند .‏
ولي آنچه که از مهمتر از اين تقلب و راي سازي ها ‏است . ونمي توان و نبايد بر آن چشم بست . شرکت ‏مردم در دور ‏دوم انتخابات ‏
و بخصوص راي آنها به احمدي نژاد است . کالبد ‏شکافي اين گروه از راي دهندگان از اهميت بسزائي ‏بر خوردار است . ‏‏
فرآيندي که در آن احمدي نژاد به رياست جمهوري ‏تدارکچي گماشته شد , بسيار ماهرانه و پيچيده ‏سازماندهي شده بود . ‏چگونگي پيشبرد آن را بايد در ‏روندهاي مختلفي که در گذشته وبر بستر رقابت ها , ‏منافع متفاوت جناح هاي مختلف ‏رژيم در رويکرد و ‏ارائه راه حل براي پاسخ به بحران هاي فزاينده , حاد ‏وعميقي که جمهوري اسلامي را به ورطه هاي ‏نابودي ‏و اضمحلال مي راند , جستجو کرد .‏
بطور مسلم بحران ها ي همه جانبه اقتصاذي سياسي ‏و اجتماعي در جامعه امروز ايران موجبات بروز ‏شکاف هاي ‏عميق , نفرت و نارضايتي گسترده توده ‏ها رافراهم و موجوديت رژيم را با چالش روبرو ‏ساخته است . در عرصه ‏داخلي انبوه خواست ها و ‏مطالبات انباشت شده توده ها پاسخي نيافته است . ‏

در عرصه منطقه اي و جهاني تهديدات ‏امريکا
‏ موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران مخالفت هاي ‏ايران در روند صلح در خاور ميانه وتروريسم و افزون ‏بر همه اين ‏مسائل اينکه تناقض وتضادي در وجود و ‏ماهيت جمهوري اسلامي با روند هاي گسترش يابنده ‏در منطقه و جهان , ‏موجوديت و مشروعيت اين نظام ‏را هدف قرار داده است . در همين راستا راه حل ‏هاي ارائه شده ازسوي جناح هاي ‏مختلف رژيم و به ‏خصوص با توجه به شکست حقارت بار و همه جانبه ‏اصلاح طلبان حکومتي ( با اين نتايج که هيچ ‏مطالبه و ‏خواستي درفرآيند توسعه سياسي و دمکراسي و ‏اصلاح ساختار سياسي و دمکراتيزه کردن آن با ‏شرکت در ‏ميدان بازي جناحهاي رژيم و با ابزار و در ‏چار چوب جمهوري اسلامي متصور و امکان پذير ‏نخواهد بود . ) و طرد و ‏حذف آنان از دايره قدرت ‏از يک سو , و همچنين کشمکش ها و تضاد هاي ‏رفسنجاني و خامنه اي (ارائه طرح شوراي ‏رهبري ‏براي کاهش و محدود کردن قدرت رهبري و ولي ‏فقيه از سوي رفسنجاني موضوع حل مناقشات و ‏روابط ايران ‏و امريکا و ... ) و تضاد ها واختلافات ‏درون جناح راست سنتي و محافظه کاران از سوي ‏ديگر همان بستري است که ‏با شدت و گسترش آن ‏الزام , اضطرارو اجبار يک دست شدن و متراکم ‏شدن قدرت را موجب گرديده است . تا بر اين ‏بستر ‏بنوان يک دست کردن اراده سياسي وتسلط وسيطره ‏بر دستگاه سرکوب و سلطه( سپاه و بسيج و نظاميان , ‏وسايل ‏ارتباط جمعي و .... ) و مطيع و متمرکز کردن ‏هر چه بيشتر آن درچنگال ولي فقيه را رقم زد . ‏بهمين دليل بود که ‏جنتي سنخگوي شوراي نگهبان ‏در مورد معيار تعين صلاحيت نامزدهاي انتخابات دور ‏نهم « توجه به مشارکت ‏حداکثري رااز وظايف شورا ‏ندانست . » و بعبارت ديگر از سر راه برداشتن ‏حاکميت دو گانه و جلوگيري از باز گشت ‏به آن و ‏قبضه کامل قدرت توسط اصول گرايان متني است که ‏گماشتن يک رئيس جمهورتدارکاتچي و مطيع ‏ولايت امررا ‏بايد مهيا مي ساخت . و باز از همين رو ‏بود که عيسي سحرخيز گفت « کوچکترين خطاي ‏راهبردي و يا حتي تاکتيکي » ‏آنان را به « دوران ‏استبداد و حاکميت فردي و با قدرت سرکوب و ‏ارعاب نظاميان ..» باز مي گرداند .‏

‏ رئيس جمهور تدارکاتچي وپشت صحنه ‏نمايش . آيا نيروي جديدي سر بر ميدارد ؟ ‏
شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب و نامزد ‏هاي اصول گرايان
جناح راست ومحافظه کاران بطور کلي با جامعه ‏روحانيت مبارز و جامعه مدرسين مشخص مي شدند ‏‏.که از خرداد 76 ‏بکلي منزوي شده بودند. آنان براي ‏حل اختلافات وشرکت در انتخابات هاي بعدي ‏شورائي هماهنگي نيروهاي انقلاب ‏راسازمان دادند . ‏در شوراي هما هنگي نزديک به هفده تا هيجده ‏حزب وجود دارد . شوراي هماهنگي دردومين ‏نشست ‏خود براي انتخابات دور نهم اسامي 5 نفر را ‏به عنوان کانديد اي خود را با صفت اصول گرابان و ‏با ضرورت پاي ‏بندي به ميثاق شوراي هماهنگي ‏اعلام کرد. که اين 5 تن علي اکبر ولايتي , علي ‏لاريجاني , محسن رضائي ؛ احمد ‏توکلي و محمود ‏احمدي نژاد بودند . اما پس از مدتي کوتاه به دليل ‏بروز اختلافاتي مانند اعتراض به فرايند تصميم گيري ‏‏در شوراي هماهنگي , شيوه مديريت وتبعيض ‏درمورد نامزد ها از سوي شوراي هماهنگي , ولايتي , ‏احمدي نژادو ‏قاليباف و رضائي ميثاق في مابين را ‏نغض و خود را کانديداي مستقل اعلام کردند . ‏
درشوراي هماهنگي جبهه اي وجود دارد بنام ( جبهه ‏احزاب ) که در راس آن ناطق نوري ومحمد رضا ‏باهنر و حبيب ‏الله عسکر اولادي قرار دارند که ‏لاريجاني را به عنوان نامزد نهائي خود معرفي کرد . ‏
ايثار گران توانسته بودند در انتخابات شورا ها ‏ائتلاف آبادگران را سازمان بدهند. اين ائتلاف ‏توانست به يمن رد ‏صلاحيت هاي گسترده کانديداها ‏وتحريم مردم , موفقيت هائي را کسب کند . هسته ‏اصلي اين ائتلاف را جمعيت ‏ايثارگران تشکيل مي ‏دهند . ‏
جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در سال 1374 ‏بوسيله برخي از فرماندهان سپاه ( در ميان سپاه نيز سه ‏گرايش وجود ‏دارد . گرايش صفوي , گرايش ‏محسن رضائي وگرايش حاج داود کريمي ) ‏ونظاميان و جهاديان سابق و بسيج تاسيس ‏شد , اکنون ‏به يک حزب سياسي ( پادگاني ) تبديل شده است . ‏احمدي نژاد و قاليباف هردو نامزدهاي اين جريان در ‏‏انتخابت دور نهم هستند . علي دارابي فائم مقام ‏جمعيت ايثارگران دلايل برپائي اين چريان را جنين ‏بيان مي کند. « چرا ‏جمعيت ايثارگران را تشکيل ‏داديم ؟ براي اينکه ما , مشي آن روز را قبول نداشتيم ‏‏» مشي جناح راست « مبتني بر ‏شيخوخيت , پدر ‏سالاري , و عدم توجه به آراي مردم است » علاوه ‏بر اين چناح راست « به گردش نخبگان و ‏چرخش ‏قدرت به معناي واقعي اعتقاد ندارد. » و« بچه ها ي ‏انقلاب که نه درحاکميت نقش داشتند و نه در دولت ‏‏سازندگي و نه در دولت اصلاحات , رانده شدند . » ‏و لذا « ما آمديم همراه دوستان ديگر به باز سازي ‏جناح راست ‏کمک کرديم .» که « پس ازخرداد 76 ‏جريان راست به کل منزوي شد. » .‏
بر چنين بستري درمرحله اول با تقلب و جابجا ئي آرا ‏و حذف کروبي احمدي نژاد توانست با کمک همه ‏جانبه شوراي ‏نگهبان و انفعال و سکوت وزارت ‏کشور به مرحله دوم راه يابد . در مرحله دوم کنار ‏زدن زفسنجاني اين« شناسنامه ‏نظام » و آينه تمام قد ‏مافياي ثروت و قدرت ضد مردم ,چهره فساد ‏اقتصادي و سياسي و اجتماعي آسان تر امکان پذير ‏‏گشت .احمدي نژاد در دور دوم توانست , در ميان ‏توده هاي بدون تشکل بدون سازماندهي اين توهم را ‏ايجاد و القا کند. ‏مبني بر اينکه از منابع و مراکز ‏قدرت و ثروت در جمهوري اسلامي فاصله دارد . او ‏خود را مستقل نماياند و حتي تا ‏سر حد دورغ , ‏مظلوم نمائي کرد . او توانست در توده هائي که به او ‏راي دادند اين توهم را دامن بزند که اولا در 27 ‏سال ‏گذشته از حاکميت ومديريت ارگان هاي سياسي , ‏اقتصادي واجتماعي آن دور بوده است . و در نتيجه ‏چنين القا کند ‏که او وحاميانش در ايجاد شرايط و ‏وضعيت وخيم امروز نقشي نداشته اند و از آن مبرا اند ‏‏. ثانيا اينکه خود را خواستار ‏تغيراوضاع موجود و ‏بيانگر مطالبات و خواست هاي مردم وانمود کنند . ‏احمدي نژاد شعار « پول نفت سر سفره مردم ‏‏»را بکار ‏گرفت . در اوضاع امروز کارگران ايران گرفتار بيکار ‏سازي هاي گسترده و خصوصي سازي ها, سياست ‏‏تعديل و نئوليبرالي اند . قرارداد هاي موقت و ‏پيمانکاري و دستمزد هاي ناجيز و بسيار پائين تر از ‏خط فقر وهمچنين ‏ارتش بيکاران فراهم شده بدليل ‏سياست هاي همين رژيم آنان را در معرض تهاجم و ‏تعرض قرار داده است . توده هاي ‏ميليوني که در ‏شهرها و روستاها زير خط فقر زندگي مي کنند و در ‏حاليکه سياست هاي اصلاح طلبان آنان را بشدت ‏‏آسيب پذيرو مستاصل کرده , تا چه حد مي توانند ‏دچار فريب و توهم قرار گيرند . ‏
‏ نان از آسمان نمي ايد . حاصل کار و تلاش ‏مردماست . در مناسبات اقتصادي , اجتماعي و ‏ساختار سياسي قدرتي که ‏مطلوب و مورد دفاع ‏احمدي نژاد است . ربودن نان از سفره مردم و هر چه ‏خالي تر کردن آن ضرورت حيات و بقا آن ‏است . ‏‏27 سال حکومت جمهوري اسلامي گواه روشن اين ‏موضوع است . بدون داشتن آزادي هاي فردي و ‏اجتماعي و ‏دمکراسي و تشکل هاي مستقل چگونه ‏مي توان مانع ربودن نان مردم از سوي جناحها اين ‏رژيم بود .‏
اصولا اين فريب است که بدون آزادي هاي فردي , ‏اجتماعي و سياسي وهمچنين حقوق وشهروندي و ‏اجتماعي مي توان ‏به نان دست پيدا کرد با يک دست ‏شدن حکومت ديگراين رژيم نمي تواند پشت فريب ‏نان بدون آزادي ويا آزادي بدون ‏نان خودرا پنهان ‏کند .‏
درستي سياست تحريم و نقطه ضعف آن . ‏
انتخابات و نتايج و چگونگي برگزاري وفرد انتخاب ‏شده بهترين دليل براي تائيد و تاکيد بر درستي و ‏صائب بودن ‏سياست تحريم است .عليرغم آنکه رژيم ‏هر تمهيدي را براي شکستن تحريم و يا محدود ‏کردن دامنه آن بکار گرفت . اما ‏حود 20 ميليون نفر ‏اين انتخابات را تحريم کردند . به يقين نقش اصلاح ‏طلبان حکومتي و گروه هاي حواشي مانند ملي ‏‏‏_مذهبي ها و نهضت آزادي و.... را درمحدود شدن ‏دامنه تحريم را نبايد ناچيز انگاشت .‏
‏ نقطه ضعف تحريم به اين موضوع مربوط ميشود. که ‏اصولا اپوزيسيون جپ و دمکرات پيگير جه اندازه ‏مي توانست ‏بر سياست تحريم تاثير گذارد . از آنجا ‏که جپ ها و دمکرات هاي پيگير هنوز نتوانسته اند ‏آلترناتيو دمکراتيک و انقلابي ‏را ارائه کنند . نتيجتا ‏حد و دامنه تاثيرو نفوذ تحريممحدود و نتوانست تبدل ‏جنبش فراگيري براي سازماندهي خواست و ‏مطالبات ‏مردم گردد . جريان سيا ست تحريم به آن ‏خلاصه گرديد که هرفرد خود راي ندهد و مثلا در ‏خانه ‏بماند اگرچه بايد اين مساله به توده ها واگذار ‏مي شد که بسته به ابتکار خود هر جا که ممکن بود ‏اقدامات متناسب ديگري ‏انجام دهند . نفوذ وگسترش ‏تحريم به نسبت تشکيل و تکوين آلترناتيو ‏دموکراتيک توده اي و جلب اعتماد توده ها ‏گسترش ‏يافته و خود موجب تقويت آلترناتيو مي گردد.‏
انتخابات دور نهم درس پر اهميتي هم براي آن بخش ‏از نيروهاي چپ که در شرايط امروز ايران در مبارزه ‏با استبداد ‏تنها بر دمکراسي خواهي اين مبارزه تاکيد ‏دارند و براي چپ در اين شرايط نقش ديگري قائل ‏نيستند , داشت . وآن اينکه ‏چپ عليرغم اينکه بايد به ‏عنوان پيگير ترين نيروي آزادي خواهي دموکراسي ‏طلبي مبارزه کند , بلکه بايد علاوه بر آن ‏به عنوان ‏يک نيروي طبقاتي که براي سوسياليسم مبارزه ميکند ‏‏, سازماندهي جنبش هاي توده اي و صنفي _طبقاتي ‏را ‏به هيچ دليلي موکول به آينده کند. ‏
مبارزه و تلاش روز افزون براي متشکل کردن توده ها ‏بر پايه مطالبلت و خواست هاي مستقل آنان کماکان ‏جز وظايف ‏مقدم و درنگ ناپذير چپ و دمکرات ‏هاي پيگير است .‏

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration