The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

خامنه اي اتمام حجت کرد، اکنون توپ در زمين اصلاح طلبان است.

احمد آزاد

بدنبال اعتراضات ميليوني مردم در خيابانهاي تهران و چند شهر بزرگ ايران، به نتايج انتخابات دهمين دور رياست جمهوري اسلامي، اعلام شده بود که شخص خامنه اي نماز جمعه اين هفته را امامت خواهد کرد.
کانديداهاي اصلاح طلب نيز اعلام کرده بودند که در اين نماز جمعه شرکت کرده و از ميدان هفت تير به سوي نماز جمعه در خيابان انقلاب راهپيمائي خواهند کرد. اين تظاهرات بعدا لغو شد و ستاد کروبي اعلام کرد که به روز شنبه، از ميدان انقلاب به سمت آزادي، موکول شده است. نماز جمعه بدون درگيري و با خطبه‌هاي خامنه‌اي برگزار شد.

خامنه‌اي در خطبه دوم خود به مسئله انتخابات و حوادث شش روز گذشته پرداخت. وي در ابتدا از مردم بخاطر شرکت وسيع‌شان در انتخابات تشکر کرد و آن را نشان مردم سالاري ديني در ايران دانست. وي تاکيد کرد که اگر مردم به نظام جمهوري اسلامي اعتماد و باور نداشتند، با اين وسعت در انتخابات شرکت نمي‌کردند و اين را تودهني جدي به مخالفين حکومت دانست. وي سپس به مسئله تقلب پرداخت و اين مسئله را ساخته و پرداخته مخالفين خواند ، که با هدف ضربه زدن به نظام و سلب اعتماد مردم صورت گرفته است. وي درجاي ديگري گفت که امکان تقلب در اين نظام وجود ندارد و بويژه چگونه مي‌توان باور کرد که يازده ميليون راي تقلب شده باشد.
وي سپس به مسئله رقابتهاي انتخاباتي پرداخت و گفت که در اين انتخابات رقابت‌ها بين افرادي بوده که متعلق و وفادار به اين نظام هستند. وي گفت که اين رقابتي درون نظام بوده و دعوي بين درون و بيرون نظام نيست، و نبايد کاري کرد که به چنين رقابتي تبديل شود. خامنه‌اي گفت که «انقلاب 40 ميليون راي دارد و نه 24 ميليون».
خامنه‌اي ضمن اعاده حيثيت از هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري، از هر دو جناح در زياده‌روي‌هايي که در جريان مبارزه انتخاباتي و بويژه مناظره‌هاي تلويزيوني صورت گرفته بود و اتهاماتي که به يکديگر زده بودند، انتقاد کرد و اين زياده روي را به زيان نظام دانست.
خامنه‌اي تا اين بخش خطبه‌ها بيشتر به نصيحت به هر دو طرف پرداخته و بازي معمول ولي فقيه در نقش ميانجي را اجرا کرده بود. هم از احمدي نژاد دفاع کرد و گفت که وي يک فرد مومن و وفادار به نظام است و هم از سه کانديداي ديگر تعريف کرد و بويژه تاکيد کرد که موسوي هشت سال نخست وزير خود وي بوده و يکي از خدمتگزاران صديق انقلاب است. اما بعد از اين تعريف‌ها و نصيحت کردن‌ها به اصل موضوع پرداخت و با صراحت تمام اعلام کرد که انتخابات صورت گرفته، مردم راي داده‌اند و زمان انتخابات تمام شده است. هر کانديدايي که شکايت دارد، بايد مطابق قانون رفتار کرده و مراجع قانوني به شکايت وي رسيدگي خواهند کرد و وي به شوراي نگهبان گفته است که حتي تا پاي بازشماري برخي از صندوق‌ها، در حضور نمايندگان کانديداها، بروند.
وي تاکيد کرد که بين جناح‌هاي درون نظام، بر سر چگونگي اداره کشور اختلاف است. و نظرات احمدي نژاد به وي نزديک‌تر است تا حسين موسوي. انتخابات براي داوري بين اين اختلافات است. اگر قرار باشد که با هر انتخابي، طرف شکست خورده، نتيجه را نپذيرد و با لشکرکشي در خيابان‌ها، بخواهد نتيجه انتخابات را عوض کند، در اين صورت، اعتماد مردم به انتخابات از بين مي‌رود و به دنبال آن مشروعيت نظام تهديد مي‌شود. وي گفت که زورآزمائي خياباني، بعد از انتخابات درست نيست و به چالش کشيدن اصل انتخابات است.
خامنه اي از همه خواست که به اين روشها خاتمه دهند و به دو کانديداي «اصلاح طلب» اخطار کرد که هرگونه هرج و مرج و آشوب و درگيري در خيابانها از اين پس به حساب آنها نوشته خواهد شد. وي سپس تاکيد کرد که اين فکر غلط است که مي‌شود با هيجانات خياباني، اهرم فشاري ساخت براي آن که مسئولين، بخاطر مصالح نظام، زير بار خواسته‌هاي آنان بروند. و به روشني گفت که:« زير بار مطالبات غير قانوني نخواهم رفت.» و تهديد کرد که فرماندهان پشت پرده را به مردم معرفي خواهد کرد.
در پايان از آنها خواست تا اصل را بر تفاهم گذاشته و صلاح نظام را در نظر گيرند و جشن پيروزي چهل ميليوني مردم را خراب نکند. درغير اين صورت وي صريحتر صحبت خواهد کرد.

خامنه اي روشن صريح صحبت کرد و نشان داد که جناح وي حاضر به عقب نشيني نيست. نکات اصلي اين خطبه عبارت است از:
1- رد ادعاي تقلب از سوي کانديداهاي «اصلاح طلب» و مردم
2- تائيد انتخابات و تاکيد بر مشروعيت نظام از طريق شرکت چهل ميليوني مردم در اين انتخابات
3- تائيد احمدي نژاد به عنوان کسي که نظراتش به وي نزديکتر است
4- تاکيد بر رسيدگي به تقلب از طريق مراجع قانوني
5- انداختن مسئوليت تهاجم به صف راهپيماييهاي مسالمت آميز مردم، به عنوان هرج ومرج و تروريستها، بر دوش جناح اصلاح‌طلبان
6- تهديد به سرکوب در صورت ادامه راهپيمائي‌هاي خياباني
7- دعوت به آرامش و پذيرش نتيجه مورد نظر وي و دست برداشتن از خواست لغو انتخابات


خامنه اي روشن صحبت کرده و اکنون اين اصلاح طلبان هستند که بايد تصميم بگيرند. آنها با دو انتخاب مواجه هستند
- عقب نشيني کرده و نتيجه انتخابات را بپذيرند، در اين صورت از حکومت و دايره قدرت به بيرون پرتاب خواهند شد و احتمالا بخشي از حلقه‌هاي ضعيفترشان، از سوي جناح خامنه اي زيرفشار قرار خواهند گرفت، اما درکل سر به سلامت خواهند برد. يقينا اين اقدام به نفوذ و اعتباري که اين چند روزبين مردم پيدا کرد‌ه‌اند لطمه جدي خواهد زد.
- عقب نشيني نکند و همچنان بر خواست خود در لغو انتخابات پاي فشارند. در اين صورت جامعه قطبي شده و خطر رودررويي مستقيم و خشونت‌بار با جناح مقابل، که کنترل سپاه و بسيج را در اختيار دارد، بسيار زياد است. جنبش مردم در خيابانها از اين تصميم استقبال کرده و بيش از گذشته از آنها پشتيباني خواهد کرد و به احتمال زياد رهبري اين جنبش را کاملا بدست خواهند گرفت. اما مسئله اصلي که همانا حفظ نظام است، به شدت تضعيف خواهد شد، و به احتمالي در گرماگرم جنگ دو جناح از بين خواهد رفت.

در کنار جنگ دو جناح، مردم، در حالي که از فقدان يک رهبري مستقل و برنامه و نقشه معين رنج ميبرند، در ميانه ميدان قرار دارند. دراين شش روز مردم با حضور در خيابانها خواست تغيير و تحولي جدي در اداره جامعه و وضعيت زندگي روزمره خود را به روشني بيان کرده‌اند. در اين شش روز مردم، با توجه به حضور و حمايت يک جناح حکومت از خواسته شان، با جسارت بيشتري به ميدان آمده‌اند. اکنون وضعيت حرکت مردم در روزهاي ديگر به تصميم «اصلاح طلبان» و همراهي شان با مردم و يا کنار کشيدن و دفاعشان از نظام بستگي دارد. منطق حکم مي‌کند که اصلاح طلبان در اين مرحله، براي حفظ نظام و از دست ندادن موقعيت کنوني خود، از رودررويي با جناح خامنه‌اي به‌پرهيزند. در اين صورت بخشي از مردم، نااميد از امکان تحول و در ترس از سرکوب به خانه هايشان باز خواهند گشت و رژيم در سرکوب آن بخش که همچنان در خيابان‌ها خواهند ماند، با دست بازتري عمل خواهد کرد.
اما تحولات اجتماعي با منطق رياضي گاها همخوان نيست. بايد ديد که در روزهاي آينده اصلاح طلبان چه تصميمي خواهند گرفت و مردم چه واکنشي نشان خواهند داد.
توپ در ميدان اصلاح طلبان است!

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration