The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

تنها راه، ابطال انتخابات، برگزاري انتخاباتي با نظارت نهادهاي معتبر ملي و بين‌المللي است

مسعود فتحي

يکشنبه ۷ تير ۱۳۸۸ - ۲۸ ژوين ۲۰۰۹
حوادثي که طي روز ها و هفته هاي اخير در کشور ما رخ داده است، جزو اتفاقات نادر تاريخي هستند که در زندگي يک ملت هر روز به وقوع نمي پيوندند. حضور يک پارچه مردم در وسعتي که اين روزها جهان شاهد آن بوده است، تنها در مقاطعي مثل انقلاب بهمن سال ۵۷ ديده شده است. شجاعتي که ميرحسين موسوي و مهدي کروبي در دفاع از راي مردم از خود نشان داده اند، نيز در تاريخ جمهوري اسلامي بي نظير است. هم چنين پژواک دفاع از حقوق شهروندي مرزهاي ملي را در نورديده و به يک جنبش گسترده همبستگي جهاني تبديل شده است. مقابلۀ خشن و خونين با اين جنبش مسالمت جو، خشم افکار عمومي جهانيان را برانگيخته است. ايران، ديگر ايران قبل از ۲۲ خرداد ۸۸ نيست و کسي نيز با هر اندازه سرکوب قادر نخواهد شد، تاريخ را به عقب برگرداند. مردم کشور ما ورق زرين ديگري را در مقاومت عليه استبداد به نام خود ثبت نموده اند. مخالفان جمهور مردم ديگر وسيله اي جز سرنيزه و باتوم، گلوله و شکنجه براي حکومت کردن ندارند. هيچ کس نمي توانست هم چون صاحبان قدرت فعلي، در عرض چند هفته تا بدين حد از حکومت مشروعيت زدائي بکند. دولت فعلي و حاميان آن با دستبرد آشکار به راي مردم کل حکومت را با بحران مشروعيت مواجه ساخته اند.
امروز جامعه ما با موقعيت دشواري مواجه است. حيرت اوليه مردم از غارت آراء شان و توهين دهشتناک و متفرعنانه به شعور آن ها پشت سر گذاشته شده است. اما پيام راهپيمائي هاي ميليوني آن ها هنوز شنيده نشده است. رهبري جمهوري اسلامي، گوشش را به روي اين صدا ها بسته و راه را بر يورش مسلحانه به تجمعات مسالمت آميز مردم هموارتر ساخته است. حاصل اين لجاجت طي دو هفته گذشته، ده ها کشته و صد ها زخمي و اعمال شرائط فوق العاده در خيابان هاي تهران و ديگر شهرستان ها بوده است.
اکنون ديگر مسلم شده است که رهبر جمهوري اسلامي، آقاي خامنه اي حاضر به تمکين به راي مردم نيست. حمايت آشکار آقاي خامنه اي از نتايج دستکاري شده انتخابات، حتي قبل از طي مراحل «قانوني» آن و سپس تائيد دوباره آن در نماز جمعه تهران و نيز صدور فرمان سرکوب گسترده اعتراضات مسالمت آميز مردم در سراسر ايران، عملا در اين جهت بود و هر بار که در اين مدت او از انتخابات سخن گفته است، عملا دعوت بر تمکين به کودتا نموده است.
ما دوباره تجارب تلخ تاريخ صد سال گذشته را تکرار مي کنيم. سنت توپ بستن مجلس توسط محمدعلي شاه، کودتا عليه دولت قانوني کشور در سال ۱۳۳۲ ، اين بار درکمدي کودتاي ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ عليه راي مردم تکرار مي شود. گوئي تاريخ به طرز مضحکي براي چندمين بار تکرار مي شود و در همه اين رخدادها نظاميان به نام حفظ نظم در خيابان ها و اوباش سوار بر ارابه، وانت باري و يا موتور، عربده کشان، قمه به دست و مسلح به چوب و چماق و انواع سلاح، متعرض به جان و مال مردم اند.
خودکامگي در اين آب و خاک همواره به يک شيوه عمل کرده است. حتي در گفتار نيز مثل هم سخن گفته است. جنبش مردم را وارداتي دانسته است. خواست مردم را ناديده گرفته است. «نفوذ» عوامل خارجي و توطئه «دشمن» را در پشت آن ديده است. اما همه خودکامگان روزي مجبور به شنيدن صداي مردم و مجبور به ترک کرسي قدرت شده اند. آقاي خامنه اي هنوز نه پيام انتخابات روز ۲۲ خرداد و روزهاي بعد از آن را شنيده است و نه درس عبرتي از تاريخ گرفته است. نيروهاي نظامي و انتظامي و لباس شخصي هاي تحت فرمان ايشان هر خوني را که در خياباني بر زمين مي ريزند و هر شلاقي را که در زندان بر پاي برهنه اي فرود مي آورند، فرصت شنيدن اين صدا را محدودتر و محدودتر مي کنند. ادامه اين راه ديگر بازگشتي نخواهد داشت.
مردم ايران در انتخابات ۲۲ خرداد فقط مي خواستند يک رئيس جمهور انتخاب کنند، اما دولت مورد پشتيباني رهبر جمهوري اسلامي ، راي مردم را به تاراج برد. آقاي خامنه اي با تائيد دستبرد به راي مردم، قانون اساسي موجود کشور را که بر اساس آن نيز، در موقعيت رهبري قرار دارند، زير پا گذاشت. اراده خود را جايگزين اراده و راي ملت نمود. شکي نيست حريم اختيارات بيکران آقاي خامنه اي در قانون اساسي جمهوري اسلامي بسيار گسترده است، اما تا اين حد نيست که او شخصا به جاي مردم تصميم بگيرد که چه کسي رئيس جمهور مي شود. درست است که طبق اين قانون، او از طريق شوراي نگهبان تعيين مي کند که چه کساني حق شرکت در انتخابات ورئيس جمهور شدن را دارند، اما هيچ کجاي قانون به اوحق نداده است که با تائيد دستبرد در آراء مردم اعلام کند که چه کسي رئيس جمهور است.
جنبشي که در دفاع از راي مردم به پا خاسته است، با نوعي حکومت نظامي مواجه است. نهادهاي نظامي و امنيتي و انتظامي به حال آماده باش درآمده اند. مجاري ارتباطي براي استفاده عموم بسته شده است. بازداشت هاي وسيعي از فعالين سياسي صورت گرفته است. اما هيچ کدام از اين اقدامات قادر نيست صداي بلند و ميليوني مردمي را که خواهان به رسميت شناختن راي شان هستند، خاموش سازد. اين صدا امروز ديگر بلند تر از آن شده است که بشود با چماق و باتوم و گلوله و .. خفه اش کرد و ناديده گرفت.
تنها راه برون رفت از بحران کنوني، ابطال انتخابات، برکناري و محاکمه آمران و عاملان دستبرد به راي مردم، بازگرداندن نظاميان به پادگان ها، آزادي تمامي بازداشت شدگان، تشکيل هياتي بيطرف براي بررسي اقدامات کودتاگران و معرفي آن ها به دادگاه هاي صالحه، برگزاري انتخاباتي آزاد زير نظر نهادهاي معتبر ملي و با حضور ناظران بين المللي است.
مقابله با خواست هاي مردم در تاريخ اين کشور هميشه عقوبت سنگيني داشته است. سرکوبگران مردم بايد از تاريخ عبرت بگيرند
.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration