The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بازداشتها و تراژدي اين خاک

رضا اکرمي

موضوع اين ياد داشت ضرورت برخورد فعال براي آزادي همه زندانيان سياسي خارج از عقيده و مرام و به خصوص مسئوليتها و مواضع پيشين و امروز آنهاست اما قبل از هر چيز مايلم بر سرنوشت اسيري انگشت بگذارم که بيش از هر کس منعکس کننده وضعيت تراژيک ايران امروز ماست و طي خبري که چند لحظه پيش مشاهده کردم هم اکنون در کماست و اگر خبر درست باشد ،که اميد وارم چنين نباشد ،با مرگ دست و پنجه نرم مي کند. و اين کسي نيست جز سعيد حجاريان که بيش از دوهفته است که در دست« سربازان گمنام امام زمان» گرفتار است.
مي دانيم آقاي حجاريان در گذشته از جمله معاونين و تئوريسين هاي دستگاه مخوف امنيتي جمهوري اسلامي بوده است. و امروز متهم به مغز متفکر «انقلاب مخملي» .
برادران و دست پروردگان ديروز آقايان حجاريان در اين مورد مشخص حتي رفتار و قوانين شرايط جنگ را هم رعايت نمي‌کنند که به موجب آن يک مجروح و آسيب ديده جبهه دشمن نيزمي بايست به جاي زندان و يا اردوگاه، به بيمارستان منتقل شود ،و با امکانات برابر با مجروحين خودي، مورد مداوا قرار گيرد. اين اگر تراژدي نيست .چه نام ديگري مي توان بر آن گذاشت.
همزمان و از شب چال کردن صندوقهاي آراء وباز گماري احمدي نژاد بر پست رياست جمهوري تا به امروز گفته مي‌شود بيش از دو هزار شهر وند عادي که حتي نامشان تا کنون بر محافل مدافع حقوق بشر و رسانه هاي جمعي ناشناخته است دستگير شده اند. ده‌ها تن از فعالين سياسي، اجتماعي و مدني نيز حتي پيش از اعتراضات مردمي بازداشت شده اند که درميان آنها چهر ه ها و کادرهاي درون« نظام» و مسئول در دوره 8ساله دولت محمد خاتمي همچون آقايان محمدعلي ابطحي معاون رئيس جمهوري سابق ايران، بهزاد نبوي، نايب رئيس مجلس ششم، محسن صفايي فراهاني رئيس سابق فدراسيون فوتبال و نماينده مجلس در دوره ششم، محسن امين زاده، معاون سابق وزارت امور خارجه، عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت محمد خاتمي ديده مي شوند.ازميان احزاب سياسي اصلاح‌طلب درون کشور نيز شخصيت‌هاي شناخته شده اي چون آقايان محمد توسلي مسئول دفتر سياسي نهضت آزادي ، احمد زيد آبادي دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت) و عبداله مؤ مني سخنگوي اين سازمان تا کنون در بازداشت مي باشند، بدون اينکه اطلاع دقيقي از سرنوشت آنها وجود داشته باشد . البته مي دانيم که دامنه دستگيريها در ميان نيروهاي ملي و مذهبي بسيار گسترده است و بدليل شناخته شده بودن افرادي که در احزاب ،تشکلات و ستادهاي انتخاباتي فعال بوده اند،اسامي آنها به شکل هاي مختلف انتشار يافته است و احتياج به تکرار آنها نيست.
باز بر اساس اطلاعات و حتي برخي مشاهدات و نمونه هائي که تاکنون در تلويزيون حکومتي به نمايش گذاشته شده است ،باند خامنه اي ،مصباح و احمدي نژاد در صددند تا بار ديگر سناريو نخ نماي سه دهه گذشته را به نمايش بگذارند که مثلا افراد فوق که گوئي نه در زندان و زير شکنجه بلکه در قصري مشغول بازنگري بر رفتار خويش اند ،از« رهبر فرزانه» بخواهند که از گناهانشان بگذرد تا بار ديگردر رکاب او بر عليه اجنبي و دشمن به جنگند.
تلاش براي آزادي تمامي زندانيان سياسي و حوادث هفته هاي اخير بدون استثناء نه تنها مسئوليت سياسي و اخلاقي همه نيروهاي مدافع آزادي ،دمکراسي و حقوق بشر مي باشد ،بلکه، جزء جدائي ناپذير مبارزه و مقاومت در مقابل کودتاست.بدون سنگين کردن هزينه اين بازداشتها براي رژيم ،بايد منتظر دستگيريهاي بيشتر بود.
اگر دولت بر آمده از تقلب انتخاباتي هيچ گونه مشروعيت ،مقبوليت و وجاهت قانوني ندارد ،که ندارد ،و تا کنون در تمام موضعکيريهاي اپوزيسيون ،احراب وکانديداهاي اصلاح طلب و بخش بزرگي از دول و نهادهاي بين المللي بازتاب داشته است . بايد دستگاه قضائي جمهوري اسلامي را هم از اين قاعده جدا نکرد .قوه قضائيه به جز امضاي حکم بيست محکوم به مرگ به جرم قاچاق مواد مخدر در روز گذشته، در اين روزهاي سرنوشت ساز کشور، نشان ديگري از خود بروز نداده است. آيا تمامي بازداشتهاي اخير با حکم اين دستگاه صادر شده است ؟اگر آري به کدام جرم ؟و اگر خير ،آيا در چار چوب قوانين کودتا از خود سلب مسئوليت کرده است و ستاد کودتا در اين زمينه هم تصميم مي گيرد ؟ هم قاضي است و هم مجري ؟آيا جا ندارد سلب مشروعيت و فقدان وجاهت قانوني که در اطلاعيه هاي پيشگفته نام برده شد به ماهيت اين رکن ديگر نظام اسلامي تعميم داده شود و از مجامع صاحب صلاحيت بين المللي خواسته شود تا با اعزام نماينده به ايران ، امکان آزادي زندانيان را فراهم آورده و مسئولين قتلها و پيگردهاي گسترده اي که انجام شده است را مورد تعقيب قرار دهند ؟
و چند کلمه با قربانيان سرکوب سي ساله گذشته جمهوري اسلامي
برتولت برشت: در برخورد با جنايات رژيم فاشيستي در آلمان نوشت:
«اول سراغ يهوديان رفتند؛ من يهودي نبودم، اعتراض نکردم.
سپس به لهستان حمله کردند؛ من لهستاني نبودم، اعتراض نکردم.
آنگاه ليبرال‌ها را تحت فشار قرار دادند؛ من ليبرال نبودم، اعتراض نکردم.
بعد از آن، نوبت به کمونيست‌ها رسيد؛ من کمونيست هم نبودم، اعتراض نکردم.
و سرانجام سراغ من آمدند؛ هرچه فرياد کردم و کمک خواستم، کسي باقي نمانده بود که اعتراض کند»
مي دانم که بسياري از شما از هر دسته اي از گروه فوق بوديد و يا بنا به ترکيب سياسي و اجتماعي کشور ما دگر گونه گرايش و انديشه اي که داشتيد ،بسيار زود مشمول سرکوب شديد و بسيار سرافراز هم از روز اول ايستاديد واعتراض کرديد .اما جاي شما در مبارزه براي آزادي اين گروه که آخرين هم نخواهند بود نبايد خالي باشد. شجاعانه از خواست آزادي کساني هم دفاع کنيم که احيانا دستشان به خون ياران ما آلوده است .انسانيت ، مهر و خرد ،آزادي و آزادانديشي از اين رفتار ما زيان نخواهد ديد .و اين همان گوهريست که عزيزان ما به پايش قرباني شدند و اگر نه بايد باز به دور باطلي بينديشيم که در بطن انديشه ديگريست که با مشا هده افراد در بند امروز ي خواهند سرود « بهرام که گور مي گرفتي همه عمر ديدي که چگونه کور بهرام گرفت »
5 ژوئيه 2009 14 تير ماه 1388akrami_r@yahoo.com

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration