The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ماکس وبر در «دادگاه بلخ

مسعود فتحي

هر چند ماکس وبر (Max Weber)، متفکر آلماني در ۱۴ ژوئن ۱۹۲۰ در شهر مونيخ درگذشته است، امروز ۲۵ اوت ۲۰۰۹ ميلادي (برابر با سوم شهريور ماه ۱۳۸۸) در دادگاه انقلاب اسلامي تهران، بر صندلي اتهام نشست. البته ايشان اولين متفکر غربي نيستند که در دادگاه هاي کشور ما به محاکمه کشيده مي شود. از کارل مارکس و همفکران و پيروانش در قرن نوزدهم و بيستم که بگذريم، همواره در دادگاه هاي نظامي سابق و در دادگاه هاي انقلاب لاحق به جرم انقلاب و ارتداد هزار بار محکوم شده اند، اخيرا و بعد از کشفيات کارشناسان دستگاه ولايت در زمينه مقابله با «براندازي نرم» و «انقلاب مخملي» بارها هابرماس و ده ها متفکر ديگر هم در کرسي اتهام نشسته اند. دليل احضار ماکس وبر به دادگاه، بازداشت سعيد حجاريان به جرم اعتراضات به تقلب انتخاباتي اخير و به اتهام ايجاد اغتشاش و ... است. البته سعيد حجاريان هم معلول است و ناتوان از راه رفتن، هم به دليل ترور «نافرجام» سربازان با نام و نشان مدافع ولايت، حتي داراي لکنت زبان است. ماکس وبر از جمله کساني است که با نوشته هايش باعث اغواي ايشان و گمراهي در «علوم سياسي» ايران شده است. علت احضار شخص ماکس وبر بعد از ۸۹ سال و چند ماه از درگذشت آن مرحوم مغفور، در متني که از طرف «بازجوي عزيز» به نام «سعيد حجاريان» ديکته و توسط «سعيد شريعتي» امروز در «دادگاه بلخ» انقلاب اسلامي ايران قرائت گرديد، شرح داده شده است. ماحصل آن در چند نکته جمع بندي شده است.
ماجراي آقاي وبر از اين قرار است که:
«ماكس وبر تجربيات خود را عمدتا از امپراطوري عثماني ، امپراطوري چين و امپرا طوري مغول هاي هندگرفته بود ويك نظريه عمومي بنام پاتريمونياليزم يا سلطانيزم وضع كرده بود وجه مشترك اين كشورهاي منطبق بر اين نظريه به شرح زير بود.
اولا) اين كشورها بصورت امپراطوري وسلسله هاي خانداني بودند.
ثانيا) اين امپراطوري ها ماقبل مدرن بوده و هيچ قانوني حاكم بر آنها نبود ودر راس آنها حكام خود كامه جلوس كرده بودند.
ثالثا) حكومت در اين كشورها از راه خون و وراثت مستقر مي شد و به استلاح نظام هاي موروثي بودند.
رابعا) مردم بعنوان رعايا از كليه حقوق شهروندي محروم بودند و همراه زمين خريد وفروش مي شدند .»
اگر جمع بندي کنيم: نظريات ماکس وبر: «با اين اوصاف انطباق نظريه ماكس وبر ، بر شرايط كنوني ايران كاملا نابجا. بي ربط است» ( همانجا)
« چون :
اولا) جمهوري اسلامي ايران ، نظامي مابعد انقلابي است كه مردمي رشيد دارد تحت تربيت حضرت امام (ره) به خوبي به حقوق خود واقفند .
ثانيا) نظام ما داراي قانون اساسي مدوني است كه در آن حق حاكميت ملي به رسميت شناخته شده و مسئولان آن بطور مستقيم يا غير مستقيم از سوي مردم انتخاب مي شوند لذا مردم ما شهروندند نه رعيت.
ثالثا) حكومت در ايران موروثي نيست و از طريق خون منتقل نمي شود بلكه خبرگان مبعوث مردم هستند كه در هر زمان اعلم اعدل و اشجع مجتهدين را كه مدير و مدبر و آگاه به مسائل زمان است انتخاب مي كنند.
رابعا) مذهب غالب مردم ايران تشيع است و نظام ولايت فقيه مشروعيت خود را از ناحيه مقدسه امام زمان (عج) مي گيرد و بدين لحاظ حكم ولي فقيه شعبه اي از ولايت رسول اكرم (ص) مي باشد.
بنابر اين ملاحضه مي شود كه نظريات ماكسوبر در ايران كنوني هيچ كاربردي ندارد و من از سر غفلت بدون نگاه انتقادي به اين نظرات آن ها را به شرايط كشورمان تعمين دادم.» (همان جا)
چناک که «ملاحضه» مي کنيم حکومت هاي مورد نظر آقاي وبر، بنا به علل فوق، «ماقبل مدرن» بوده «هيچ قانوني بر آن ها حاکم» نبوده و «حکام مستبد» در «راس آن ها» جلوس مي نمودند و «مردم به عنوان رعايا از کليه حقوق شهروندي محروم بودند». برخلاف نظر اقاي وبر، جمهوري اسلامي «نظامي مابعد انقلابي است»، «داراي قانون اساسي است»، حکومت در ايران (به استلاح)موروثي نيست». هر چند در همين نظام مابعد انقلابي « حکم ولي فقيه شعبه اي از ولايت رسول اکرم (ص) مي باشد» اما مردم از «کليه حقوق شهروندي» برخوردارند. و اگر آموزه هاي همين آقاي وبر نبودند و آقاي حجاريان آن ها را به «شرائط کشورمان تعمين» نمي داد، چه بسا در روز انتخابات، کسي به فکر اعتراض نمي افتاد و همه بعد از اعلام پيروزي «دشمن شکن» احمدي نژاد با ۲۴ ميليون راي، دچار بهت و حيرت نمي شدند، به خصوص آن چهل ميليون راي دهنده اي که پاي صندوق هاي راي رفته بودند، و «حكم ولي فقيه شعبه اي از ولايت رسول اكرم (ص)» نافذ مي افتاد و ميليون ها نفر از مردم گمراه نمي شدند و شيريني اين پيروزي را تلخ نکرده، و به دنبال راي شان به خيابان ها نمي آمدند. از اين رو، «اگر قرار است نظرات امثال پارسونز ، ماكس وبر يا هابرماس آثاري از خود به جا بگذارد كه در حوادث اخير ديديم كه هم امنيت ملي را به خطر انداخت و هم در اركان توسعه اقتصادي تزلزل ايجاد نمود قطعا بايد تجديد نظري در راه طي شده انجام دهيم و نقاط اعوجاج وانحراف را شناسايي كنيم.»
علاوه براين، «لازم مي دانم التزام عملي خود را به قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري اعلام كرده و اگر از سر تقصير يا قصور به اركان نظام جسارتي روا داشته ام، حلاليت بطلبم. و بار ديگر از ملّت بزرگ ايران كه اين انحرافات واشتباهات موجب وارد آمدن خسارات بزرگي به آنان گرديد، بخواهم كه همه ي ما را به بزرگواري خود ببخشند.» و نيز توصيه برادرانه به آقاي وبر هم اين است که تا دير نشده است، در دارفاني، استغفار نموده، اگر قصد اشاعه نظر در ايران تحت «نظام مابعد انقلابي» دارند، بدانند که «مذهب غالب مردم ايران تشيع است و نظام ولايت فقيه مشروعيت خود را از ناحيه مقدسه امام زمان (عج) مي گيرد و بدين لحاظ حكم ولي فقيه شعبه اي از ولايت رسول اكرم (ص) مي باشد.» و هم چون بنده مغفول، سعيد حجاريان، «التزام عملي خود را به قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري اعلام كرده و اگر از سر تقصير يا قصور به اركان نظام جسارتي روا داشته»است حلاليت بطلبد. و ديگر افکارش را به همه نظام ها «تعمين» ندهد. والسلام، نامه تمام.*
______________________________
*بعدالتحرير:براي حفظ امانت، در انشاي نويسنده اعترافنامه سعيد حجاريان دستي برده نشد. بخصوص در اصالت اين اعتراف همين بس که اصطلاح را با س و ت و نه ص و ط، ملاحظه را با ض و نه ظ و تعميم را «نعمين» مرقوم فرموده اند.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration