The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

کجا بود آن ماهي قرمز کوچولو – بخش چهارم

سيروان هدايت وزيري


عاقبت در رهبري سازمان اقليت به سر اين مسئله که آيا در شوراي ملي مقاومت شرکت کرد يا نه ؟ انشقاقي در رهبري در سال 1362 صورت گرفت . البته اين انشقاق به آساني صورت نگرفت . اين انشقاق بخشا به دودستگي گروهي منجر گرديد . و در ناشي اين دودستگي ، رقابت هاي ناسالمي در سازمان اقليت صورت گرفت . انچه که خود رهبري نيز بدان اذعان نمود . در ناشي از اين رقابت و دودستگي ها ، عمليات نظامي بدون برنامه قبلي عليه نيروهاي رژيم در کردستان به توسط هر يک از گروه ها صورت گرفت . اين عمليات هاي نظامي بر اساس بي برنامه گي اش منجر به شکست هاي نظامي گرديد . به شيوه ايي که در يکي از اين عمليات ها 11 تن از نيروهاي مسلح سازمان اقليت در جاده مابين شهر سقز و بوکان عليه نيروهاي رژيم جان خود را از دست دادند . در اين عمليات ، فرمانده نظامي سازمان در کردستان به نام مسعود رحمتي و 10 تن از ياران وي جان خود را از دست مي دهند. مسعود رحمتي از جمله نيروي فداکاري بود که با وجود اينکه يکي از بينايي خود را در يکي از عمليات هاي نظامي در کردستان از دست داده بود ، و براي مداواي ديگري تازه گي از کشور فرانسه برگشته بود ، به اين عمليات دست زده بود . اين عمليات نظامي اگرچه بعضا اعلام موجوديت سازمان اقليت در منطقه را نشان داد ، اما تشکيلات سازمان اقليت هم در ابعاد نظامي و هم در ابعاد سياسي ضعيف و ناتوان ساخت . عمليات نظامي بعدي اين سازمان نشان مي دهد ، که سازمان اقليت در کردستان ديکر فاقد توان عمليات نظامي از آن به بعد بوده است . طبعا درهبري اين سازمان براي توجيهات انشقاق خود ، به ضعف عمليات نظامي فوق اشاره نمودند . و همديگر را متهم نمودند ، که جوه رقابت در رهبري باعث اين مسئله شد که نيروهاي مسلح اين سازمان دست به عمليات هاي نظامي خودسرانه زده اند که منجر به شکست شان شده است . يک ديگر از توجيهات انشقاق در رهبري در آن موقع مسئله خلع سلاح چريک هاي فدايي خلق شاخه هرمزگان توسط نيروهاي مسلح سازمان اقليت بوده است . طبق بررسي و تحليل نيروهاي مسلح اين سازمان دال بر خلع سلاح هرمزگان ، گويا تسليم شدن آنان به رژيم جمهوري اسلامي بوده است . اما بعدا ، خلع سلاح اين گروه از جانب نيروهاي اين سازمان يک اشتباه محسوب گرديد است. لذا سازمان اقليت مجبور گرديد ، بعضا اسلحه آنان پس دهد ، و بخشا نيز در ازاي اسلحه ها پول پرداخت نمايد . با توجه به تمامي اين مسائل ، آشکار گرديد که يک جنگ قدرت در رهبري در جريان مي باشد . بعد از انشقاق و انشعابات قبلي که بدان اشاره گرديد ، پروسه تکوين انتصاب به جاي انتخاب در رهبري مهيا گرديد . به طوري که بحران تشکيلاتي اين سازمان از يک طرف ، و از طرف ديکري اصتکاک و رودررويي اعضاي رهبري ، الزامات يک کنگره فوري را طلبيده است . اما با توجه به سهل انگاري رهبري در تشکيل يک کنگره اضطراري ، تشديد بحران و فروپاشي تشکيلاتي فراهم مي شود . گروهي از کادرهاي سازمان در اعتراض به سبک کار رهبري در قبال مسائل تشکيلاتي و بعضا نظري به سلاح هاي خود به طرف منطقه سقز مي روند و تصميم داشتند ، خود مستقلا فعاليت سازماني را ادامه دهند . اين گروه اعتقاد داشتند که ضربه خوردن 11 نفر در عمليات نظامي ناشي از جوه رقابتي بوده که خود رهبري بوجود آورنده اش بوده اند . بلاخره در رهبري انشقاق صورت مي گيرد . يکي از اعضاي رهبري با يک گروه کادر هاي سازمان ، جدايي خود را از سازمان اقليت اعلام مي کنند . و بعدا يک سازماني به نام " سازمان چريک هاي فدايي خلق " ( پيروه برنامه هويت ) تشکيل مي دهند ، و با همين اسم و رسم به شوراي ملي مقاومت ايران به درهبري مسعود رجوي مي پيوندند . رهيري اين گروه در شوراي ملي مقاومت سمت وزير صنايع در چارچوب دولت موقت در تبعيد با رياست جمهوري مريم رجوي ، تعلق مي گيرد . رهبري اين گروه با قربب الوقع دانستن انقلاب به توسط مجاهدين ، فرصت را غنيمت شمرد ، که خود از قافله باز نماند . با فرسايشي شدن اقدامات سازمان مجاهدين در سرنگون کردن فوري رزيم جمهوري اسلامي ، در اين گروه يک نوع بي چشم اندازي در اين سازمان بوجود آمد ، در نتيجه اين بي چشم اندازي ها ، در اين گروه انشقاق صورت گرفت . و يک سازمان کردي به نام " اتحاديه انقلابي کردستان " بوجود امد . رهبري اين گروه در يک اتفاق مشکوکي در شهر سلمانيه عراق ترور گرديد . و ترور وي به دست جمهوري اسلامي نسبت داده شد . با بيرون رفتن گروه سازمان چريک هاي فدايي خلق ايران ( پيرو برنامه هويت ) ، رهبري سازمان اقليت وارد فاز ديگري از مبارزات تشکيلاتي و به موازات آن تصفيه و اخراج هاي دسته جمعي فعالين سازماني شد . قبل هر مسئله ايي به توجيهه اعلام جدايي گروه پيرو برنامه هويت مي پردازد . بطوريکه 80 در صد از مسائل و بحران تشکيلاتي را به اين گروه نسبت مي دهد ، تا خود را در وجود بنيادهاي بحران تشکيلاتي در سازمان اقليت خود را مبرا و تدهير سازد . رهبري اقليت در خصوص اعلام جدايي گروه پيرو برانامه هويت ، مدعي گرديد که اين گروه طرفداران شوراي ملي مقاومت ايران بود ، اين گروه باعث کشته شدن 11 نفر از نيروهاي مسلح سازمان اقليت مي باشد . اين گروه بي رويه اقدام به خلاه سلاح گروه چريک هاي فدايي خلق شاخه هرمزگان مي شود ، جدايي کادرهاي سازمان از تشکيلات اقليت ناشي از سياست هاي اين گروه بوده است . و غيره ... رهبري سازمان اقليت براي تعمير بحران هاي تشکيلاتي و پاسخ به مسائل درگير ميان رهبري و گروه جدا شده ، به چند مسئله متوصل مي شود . يکي اينکه بلاخره ناچار مي گردد ، به کادرهاي جناح چپ اکثريت ميدان دهد ، که در حل بحران کوشش نمايند . از اين رو اين جناح با بدست آوردن مسئوليت هاي متعدد ، سعي ميکنند که د ر تشکيلات نظرات نيرو و کادرهاي تشکيلات اقليت را به خود جلب نمايند . و اين اقدام ، رهبري اقليت را ناخوشايند کرده بود . رهبري اقليت نيز براي خلع سلاح نيروهايي که از سازمان اقليت جدا شده بودند ، و اينان به منطقه سقز رفته بودند ، يک گروه مسلح را فرستاد و مسئوليت اين گروه را به يکي از رهبران جناح چپ اکثريت واگذار کرد . اما اين گروه موفق نشد که نيروهاي جدا شده را به تشکيلات برگرداند و يا اينکه آنان را خلع سلاح نمايد . اين گروه در موضوع گيرهاي نظري و تشکيلاتي خود از نيروهاي جناح چپ دلخوشي نداشتند و همواره اين جناح را توده اي هاي خجول نام مي بردند . و از طرفي ديگر رهبري اقليت را قبول نداشتند . ولي در هر صورت چندي از اين گروه داوطلبانه به تشکيلات سازمان اقليت برمي گردند و مسئولت هاي متفاوت از جمله در بخش نظامي برعهده مي گيرند ، تا جايي که يکي از آنها به نام محمد کس نزاني فرماندهي نظامي سازمان اقليت در کردستان را برعهده مي گيرد . اما وي در يک جوله نظامي در منطقه سقز در تله نيروهاي پاسداران مي افتد و در همان جاه جان خود را از دست مي دهد . رهبري سازمان اقليت نيز اسلحه هايي که از چريک هاي هرمزگان گرفته شده بود ، به اين گروه پس مي دهد . اما اين اقدام رهبري در حل تشنجات و بحران مزمن تشکيلاتي تاثير تعيين کننده ايي نداشت . راه حل هاي بحران در گروي مشارکت تمامي نيروهاي بدنه تشکيلات بود ، مسئله ايي که رهبري اقليت بدان توجه نکرده بود ...... ادامه دارد


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration