The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بيانيه شماره ۱۷ ميرحسين موسوي: گامي مثبت در جهت حل بحران

مسعود فتحي

انتشار بيانيه ميرحسين موسوي در شرائط حساس کنوني، که حکومت کودتا با تحميل خشونت بر جنبش سبز در تلاش تبديل مبارزات مدني مردم در دفاع از حقوق و آزادي به جنگ تن به تن در خيابان هاست، اقدامي است هشيارانه و قابل تقدير. مفاد پنجگانه اين بيانيه در برگيرنده درخواست هاي عاجل جنبش مردم است.
حوادث روز عاشورا نشان داد که بدون طرح خواست هاي روشن، جنبش مردم مي تواند در فضاي ملتهب ناشي از خشونت نيروهاي سرکوب دولتي متحمل هزينه هاي سنگيني شود. جنبشي که با «راي من کو» آغاز شده است و خواستار حل اختلافات بر سر صندوق هاي راي و گردن نهادن همگان بر قضاوت اين صندوق ها بوده است، درگير «مرگ بر» ها و درخواست حذف اين و آن شده، از اهداف اوليه خود که رسيدن به جامعه اي آزاد و مبتني بر آزادي مخالف و استقرار فرهنگ مدارا بوده است، در بحبوحۀ درگيري هاي خشونت بار و اقدامات واکنشي دور شود. شکي نيست که دولت کودتا و عوامل آن با استفاده از انواع و اقسام تريبون هائي که در اختيار دارند، از راديو تلويزيون تا نماز جمعه ها و روزنامه هائي که با هزينه ملت منتشر مي شوند، مسير حوادث را در جهت حذف مخالفان سوق دهند. سرکوب را تشديد کنند، بازداشت هاي باز هم بيشتري را سازمان دهند و حتي اعدام مخالفان را مطرح نمايند و ميليون ها نفر از مردم را که زير باتوم و گلوله فضاي عمومي جامعه را از آن خود کرده اند، «خس و خاشاک» و «بزغاله» و «گوساله» بنامند. اما نمي توان و نبايد اجازه داد مسير جنبش را نيز آن ها ديکته کنند. در گرد و غبار سرکوب و جنون يورش ها به صفوف مردم، اقدامات احساسي و واکنشي را ميداندار حادثه کنند و غيره جنبش مدني را به ورطه تقابل به مثل سوق دهند. آن ها با همين هدف هم تظاهرات آرام مردم را به خاک و خون مي کشند، جوانان معترض و آزادي خواه را آماج گلوله قرار مي دهند، از روي پل ها به پائين پرتاب مي کنند و يا زير چرخ هاي ماشين له کرده و فرداي آن روز، در هراس از قضاوت مردم، جبونانه مدعي مي شوند که ماشين پليس دزديده شده بود و گلوله ها هم مشکوک بوده اند و مخالفين، خود «کشته سازي» کرده اند.
کودتاگران و حاميان آن ها به خشونت نياز دارند. آن ها جز با خشونت و سرکوب قادر به ادامه حيات نيستند. تنها نقطه اتکاء آن ها همين خشونت و سرکوب است. هدف آن ها حذف مخالفان خود است. ادامه روندي است که در طول سي سال گذشته همواره در جامعه ما به کار گرفته شده است. حذف دگر انديش.
جنبش سبز اما جنبش حذف نيست. جنبش به رسميت شناختن حقوق و آزادي هاي مردم است. جنبش مدارا با مخالفان و ايجاد امکان رقابت آزادانه بين انديشه ها، برنامه ها و گروهبندي هاي مختلف جامعه و پاسدار حق انتخاب آازادانه مردم است. جنبش سبز نه در انديشه سرکوب کسي است و نه حذف هيچ کس و گروهي. بلکه خواستار به رسميت شناختن حقوق همگان حتي مخالفان اين جنبش، در استفاده برابر از امکانات جامعه و گردن نهادن بر انتخاب و قضاوت مردم است.
اهميت بيانيه اخير آقاي موسوي در تاکيد بر خواست هاي عاجل جنبش سبز است. زبان و بيان متين اين بيانيه موقعيت آقاي موسوي را در رهبري جنبش سبز تثبيت مي کند و راه حل هاي ارائه شده از سوي ايشان حداقل هاي قابل قبولي را براي گروهبندي هاي متفاوت از جناح هاي درون حکومت تا مخالفان آن، ارائه مي کنند. هر چند ممکن است هر گروهي در ترجمه اين بند ها به زبان و بيان خود تفاوت نظر معيني با آقاي موسوي پيدا کند، - که قطعا چنين است- اما طيف متنوعي از نيروها در اين بند ها راه حلي براي برون رفت از بحران را مي بينند.
مسلم است که بندهاي پنجگانه آقاي موسوي در چارچوب قوانين موجود و منطبق با آن ها تنظيم شده اند. پيشنهادات ماقبل خود از جمله پيشنهادات آقاي رفسنجاني، هم چنين بخشا نيروهاي منتسب به جناح موسوم به اصولگراي حکومت را نيز در برمي گيرند و خطاب آن بيشتر جناح حاکم و در مقابله با کودتاگران درون اين جناح است.
در بند اول بر «مسئوليت پذيري دولت در برابر ملت، مجلس و قوه قضائيه ...» تاکيد شده است. اساس اين مسئوليت پذيري قبل از همه تاکيد بر اصل تبعيت دولت از راي مردم است. دولت اگر منتخب مردم است، بايد به اين مردم پاسخگو باشد، به جاي خرافه پراکني در مورد تدارک ظهور امام زمان، به مشکلات واقعي کشور بپردازد، به مردم حساب پس بدهد، زير نظارت و کنترل نمايندگان مردم باشد و قوه قضائيه هم به تخلفات دولتيان مثل تخلف هر شخص حقيقي و حقوقي رسيدگي کند. اما امروز ما با دولتي مواجهيم با هزاران تخلف از قوانين و ريخت و پاش اموال عمومي از قبيل گم شدن يک ميليارد دلار از درآمدعمومي و برداشت هاي بي حساب و کتاب از صندوق ارزي، هم چنان از مصونيت آهنين برخوردار است. مورد حمايت بالاترين مقام حکومتي است.حمايت يک جانبه و مستقيم آيت الله خامنه اي از دولت احمدي نژاد در تحميل اين دولت بر ملت ايران و سرکوب اعتراضات بعد از انتخابات، نقش تعيين کننده بازي نموده است. به همين دليل هم شخص آيت الله خامنه اي و نهاد ولايت فقيه را به سپر بلاي اين دولت تبديل کرده است. تائيد کودتا و صدور دستور سرکوب از طرف آقاي خامنه اي موقعيت شخصي ايشان و موقعيت حقوقي ولي فقيه را عملا به نقطه مرکزي چالش تبديل کرده است. اين اصل در واقع بر پايان دادن به حمايت هاي فراقانوني از يک دولت متخلف و سپردن تعيين سرنوشت آن به نهاد هاي قانوني تاکيد دارد.
بند دوم بيانيه آقاي موسوي بر يک خواست کليدي انگشت گذاشته است. امروز ديگر خواست انتخابات آزاد يک خواست همگاني است. « تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگيز براي انتخابات ها به نوعي که اعتماد ملت را به يک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. اين قانون بايد شرکت همه ملت را عليرغم تفاوت در آراء و انديشه ها تضمين کند و جلوي دخالت هاي سليقه اي و جناحي دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفي سازد. مجالس اوليه انقلاب مي تواند به عنوان الگويي مورد توجه قرار گيرند.»
در سه بند ديگر در واقع بر شرائطي تاکيد شده است که براي تحقق يک انتخابات آزاد از اهميت برخوردارند مثل « آزادي زندانيان سياسي و احياء حيثيت و آبروي آن ها» « آزادي مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه هاي توقيف شده ... » و «برسميت شناختن حقوق مردم براي اجتماعات قانوني و تشکيل احزاب و تشکل ها ...»
بيانيه شماره ۱۷ ميرحسين موسوي با ارائه راه حلي منطقي براي بحران کنوني، حکومت را به عقلانيت و آشتي با ملت دعوت و راه گذار به دمکراسي را هموار مي کند.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration