The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

قبل از اينکه همه ورق ها بازي نشده باشند نبايد ما بازي را ببازيم

ناهيد جعفرپور

Howard Zinn
چگونه مي توان در اين جهان پر از جنگ و بي عدالتي، فعاليت اجتماعي کرد ، همواره مبارزه نمود و سالم ماند، بدون اينکه خود خوري کرد و خود را باخت و يا دلسرد و بيتفاوت شد؟
من مي خواهم شما را متقاعد سازم که اين جهان فورا بهتر نخواهد شد اما اجازه نداريم اين بازي را ببازيم قبل از اينکه همه ورق ها بازي نشده باشند. من اين ضرب المثل را مخصوصا انتخاب کردم زيرا که زندگي يک قمار است. کسي که در قمار زندگي شرکت نکند شانس برنده شدن را از دست مي دهد. تنها کساني که در اين بازي شرکت مي کنند حداقل از اين امکان برخوردار مي شوند که جهان را تغيير دهند.
تمايلي وجود دارد که اعتقاد دارد همواره همه چيز هماني خواهد ماند که تا کنون بوده است. اما فراموش مي کنيم که ما چقدر زياد در اثر تغييرات غير معمولي در افکار انسانها و در اثر قيام هاي غير منتظره انسانها در مقابل استبداد و در اثر فروپاشي سريع ساختارهاي قدرت که غير قابل مرگ بنظر مي رسيدند، غافلگير شديم.
تاريخ صد سال گذشته همواره پر از اين غافلگيري هاي غير قابل تصور است. انقلابي که در روسيه نيمه فئودال‌هاي آن زماني و تزارها را برانداخت نه تنها امپراطوري‌هاي پيشرفته را وحشت زده نمود بلکه خود لنين را هم غافلگيرنمود وگذاشت تا وي ( با پشتيباني بالاترين رهبران لشکري رايش آلمان 1917) بطرف سن پترزبورگ برود.
چه کسي مي توانست اتفاقاتي را که در جنگ جهاني دوم رخ داد پيش بيني کند. قرارداد ميان نازي ها و شوروي‌ها، عکس‌هاي خجالت‌آور از ريبن تروپ وزير نازي‌ها ومولوتوف ( چريک) که دست هم را مي فشارند، نيروي دفاعي آلمان که در از ميان روسيه مي گذرد و بنظر غير قابل شکست مي رسد وبه (ارتش سرخ) خسارات بسيار مي زند اما بعد جلوي دروازه لنينگراد در غرب مسکو و در خيابان‌هاي استالينگراد به عقب پرتاب مي شود و در نهايت شکست نهائيش و هيتلر در ويلايش در برلين در انتظارمرگ مي نشيند؟
سپس پيشرفت هائي که بعد از جنگ جهاني دوم در روي اين کره خاکي صورت مي‌گيرد که براي هيچکس قابل پيش بيني نبودند: انقلاب کمونيستي در چين، انقلاب فرهنگي عظيم و بعد اتفاقات در چين بعد از مائو که باعث شد تمامي ايده ها و ابتکارهاي وي کنار زده شود و چين به غربي ها آوانس بدهد و خودش را به گردن کاپتاليست ها آويزان کند و تمامي جهان را متعجب سازد.
هيچکس فروپاشي حکومت استعمارگران غربي قديمي را پيشبيني نمي کرد. يا پيشرفت‌هاي خارق‌العاده جوامع کشورهائي که تازه مستقل شده بودند، از سوسياليسم دهقاني نارس در تانزانيا تا رژيم ديوانه ايدي امين در اوگاندا.
همچنين اسپانيا هم ما را متعجب ساخت. من سرباز سالخورده بريگاد ابراهام لينکن را بياد مي آورم که نمي توانست تصور کند که فاشيست اسپانيا بدون يک خون‌ريزي ديگر سرنگون شود. اما بعد از مرگ فرانکو در اسپانيا دمکراسي پارلماني برقرار گرديد که درهايش براي سوسياليست ها وکمونيست ها و آنارشيست ها و هر کس ديگرباز شد.
از جنگ جهاني دوم دو قدرت بزرگ بيرون آمد که بخش هاي تحت نفوذ خويش را کنترل مي نمودند و از لحاظ قدرت سياسي و نظامي با هم رقابت مي کردند. اما آنها هم قادر نبودند حوادث محيط هاي زير تسلط شان را در کنترل داشته باشند. شکست شوروي در افغانستان و تصميماتش مبني بر عقب نشيني بعد از حمله نظامي خونيني که درست يکسال طول کشيد، دليل محکمي بود براي اين ادعا که حتي دارابودن تسليحات اتمي هم ضامني براي به زير قدرت کشيدن ملتي مصصم نخواهد بود.
همچنين ايالات متحده آمريکا در مقابل واقعيت مشابه قرار گرفته بود. آنها با تمامي ابزار ممکن جنگي را در هندوچين ( در کشورهاي ويتنام، لائوس و کامبوج) شروع نمودند و اين شبه جزاير را با وحشي ترين آلات بمباران در تاريخ جهان مورد حمله قرار دادند اما بالاخره به عقب نشيني مجبورشدند.
خبرنامه ها و خبرگزاري ها هر روز گزارش از ناموفقيت‌هاي قدرتمندان در فشار و ستم به بي قدرتان مي دهند. براي مثال در بوليوي و برزيل کشوري که جنبش بسترجامعه متشکل از کارگران و تهيدستان رئيس جمهور جديدي را انتخاب نموده اند و مصمم هستند که قدرت کنسرن ها را از هم بشکنند.
تنها يک نگاه به اين ليست غافلگيري ي غير منتظره اي را پيش روي ما قرار مي دهد. اينکه مبارزه براي عدالت هيچگاه به پايان نمي رسد. حتي اگر که قدرتمندان خود را قدرتمند تر نشان دهند و اسلحه و پول در اختيار داشته باشند و نشان دهند که شکست ناپذيرند. قدرتي که آنان به نمايش مي گذارند همواره مي تواند توسط قابليت هاي انساني شکست بخورد. انسانهائي که شايد بمب و دلار در اختيار ندارند اما توسط قدرت اخلاقيشان، مصمم بودنشان، اتحادشان، نيروي سازماندهشان، قرباني دادنشان، آمادگي شان، تيزهوشي شان، شهامتشان و صبرشان از مردم سياه پوست آلاباما گرفته تا آفريقاي جنوبي و از دهقانان ال سالوادور گرفته تا نيکاراگوئه و ويتنام يا کارگران و روشنفکران لهستان، بلغارستان و شوروي. هيج محاسبه قدرتي نمي تواند انسانهائي را که مصممند که حرکت و نظرشان عادلانه است، بترساند.
من بسياري از اوقات نزديک بود که به منفي گرائي دوستانم ـ و نه تنها دوستانم ـ بخاطر وضعيت جهان درگير شوم اما همواره به انسان هائي برخورد نمودم که با وجود اتفاقات و چيزهاي ثابت شده وحشتناک به من اميد دادند. هر جا که مي روم يک چنين انسان هائي را مي بينم. بخصوص آن انسان هائي که آينده ما را در خود حمل مي کنند. در کنار مشتي فعال هميشه صدها و هزاران انسان وجود دارند که براي ايده هاي غير راست آغوش باز دارند.
اما تک تک انسانها بنظر مي رسد که ازوجود ديگران و وجود همديگر چيزي نمي دانند و دائما تلاش مي کنند همواره با يک صبر مايوسانه به تنهائي از کوه بالا بروند. من هميشه تلاش مي کنم که بگويم که آنها تنها نيستند و از فقدان يک جنبش قابل دسترس نبايد نگران باشند زيرا که آنها خود دليل اين واقعيت هستند که قدرت و توانائي چنين جنبشي وجود دارد.
تغييرات انقلابي به ناگهان چون فجايع طبيعي اتفاق نمي افتند ـ اميدوارم که از چنين مسئله اي بدور باشيم ـ بلکه اين پيامد بي پايان غافلگيري هاست که در حرکت زمان به جامعه اي با اخلاق انساني و مطابق با منش انساني کشيده مي شوند. ما نبايد قهرماني خارق العاده اي را انجام دهيم تا پروسه تغييرات را به حرکت درآوريم. حرکت هاي کوچکي (مقاومت) که ميليون ها انسان را به خود مي پيونداند مي توانند در کمال صبر و حوصله تبديل به قدرتي شوند. قدرتي که هيچ دولتي نمي تواند آنرا سرکوب کند. قدرتي که مي تواند جهان را تغيير دهد.
حتي اگر ما فورا «پيروز» نشويم اما اين براي ما مايه خوشحالي و انگيزه است که با انسانهاي ديگر براي يک هدف نتيجه دار حرکت مي کنيم. ما تنها بايد اميدمان را از دست ندهيم. يک انسان واقع گرا حتما انساني نيست که زود دلسرد وبي اعتنا شود. انساني که در تاريکي زمان ما بي اعتنا براي خودش سوت مي زند تا به خودش شهامت بدهد. کسي که در بدترين شرايط زمان ما اميدش را از دست نمي دهد اين انسان ديوانه اي رمانتيک نيست. بلکه اين انسان به تاريخ مراجعه مي کند و مي بيند که تاريخ انساني تنها تاريخ مبارزات رقابتي و وحشيگري و خشونت نيست بلکه همچنين تاريخ عشق، قرباني شدن و قرباني دادن و شهامت و خوبي ها هم هست.

تصميمي را که ما در اين شرايط پيچيده و مشکل مي گيريم، زندگي آينده ما را مي سازد. اگر ما تنها مشکلات را ببينيم در اين صورت اين مشکلات توانائي ما را براي دفاع و مقابله از ما مي گيرد و نابود مي کند. اما اگر ما بسياري از اتفاقات و رويدادهاي تاريخي و مکان هائي که اين رويداد هاي تاريخي در آنها رخ داده است را بياد بياوريم که در آن انسانهاي بيشماري بدون ترس و واهمه از خود و هدف خود دفاع نموده اند، شهامت مي گيريم که حرکت کنيم و حداقل اينکه اين يادآوري اين امکان را براي ما فراهم مي کند که اين جهان غيرعادلانه را به مسيري ديگر بکشانيم. اگر ما اکنون از حرکت هاي خرد شروع نمائيم در اين صورت نبايد تنها در رويا و خيال يک آينده خارق العاده در انتظاربنشينيم. آينده پيامد بي نهايت شرايط زمان حال است و اگر ما با وجود تمامي اوضاع بدي که فعلا در جهان حاکم است آنطوري آغاز به زندگي کنيم که بنظر ما زندگي اي انساني است و هر انساني بايد آنطور زندگي کند، خود اين يک پيروزي اي بسيار زيباست.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration