The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

انتظارات برهم زدن توازن قواه در 22 بهمن ، يک سوه تفاهم بود

سيروان هدايت وزيري

اجراي مناسبت 22 بهمن با بسيج شدن هزاران نفر از نيروهاي نطامي رژيم و شرکت هواداران و جيره بخورهاي حکومتي از يک طرف ، و از طرف ديگر مردم عاصي و مخالف حکومتي بدون انتظار قبلي به پايان رسيد . رژيم جمهوري اسلامي در 22 بهمن با سازماندهي هزاران نفر از نظاميان و پليس هاي مخفي خود ترس و واهمه از يک نيروي نا مرئي و خالق العاده را به نمايش گذاشت . اين رژيم ، نيرويي که براي مقابله با يک اتفاق احتمالي بسيج کرده بود ، که از سال هاي قبل بيشتر و بيشتر بود . اتفاقا با همين سازماندهي بود که خود را از مخمصه بر اندازي نجات داد . طبق محاسبات رژيم ، ممکن بود ، پتانسيل و تحرک مردم براي براندازي ، صدها مرتبه از درجات پتانسيلي که در روز عاشورا و 16 آذر عليه خود ديده بود ، بيشتر باشد . تا جايي که به ترس رژيم در خصوص براندازي بر مي گشت ، از نظرگاه روانشناسي روتين وطبيعي به نظر مي رسيد . زيرا که 22 بهمن سال 1388 از 22 بهمن 87 متمايز بود . اين سال ، دو ستون قدرت حکومتي به لرزه در آمده بود . يکي تقلبات آشکار در آراه انتخابات رياست جمهوري و رسوايي داخلي وجهاني رياست جمهور اين حکومت که دل نگراني حکومت از برچيده شدن در سال 88 بوجود را اورده بود . و دومي ، تشنجات داخلي رهبران مذهبي و نا مشروع شدن سيستم تک فردي در هبري نظام ولايت فقيهه ، شدت بخش اين دل نگراني ها بود . رژيم حکم اجرايي سرنگوني اش را در 22 بهمن ديده بود ، آنچه که اخطارش را در ما ههاي بعد از انتخابات ، از جمله در وقايع کشتار هاي خياباني ، 16 آذر و عاشورا دريافت کرده بود . ولي در 22 بهمن نشانه ايي از نيروهاي اجرايي اين حکم وجود نداشت و وجود اين نيرو در حکم تخيلات بود . تا آنجايي که به نيروي سرنگوني بر مي گشت ، کارکردشان با پخش چندين اعلاميه به مناسبت اين روز محدود گرديد . محتواي اعلاميه ها نشان داد ، آنان نيز منتظر يک نيروي غيبي براي برهم زدن توازن قوا در جهت سرنگون کردن حکومت جمهوري اسلامي مي باشند . آنچه که خود رژيم نيز به اين امر واقف بود و اتفاقا در جلوگيري ان نيز سازماندهي وسيعي را ترتيب داد . تا آنجايي که به اقدامات رژيم در برگذاري ارام در اين روز بر مي گشت ، انچنان غير مترقبه به نظر نمي رسيد . اما انچه که به نيروهاي سياسي اپوزيسيون قانوني و غير قانوني بر مي گشت ، جاي بسيار مکث و قابل توجهه مي باشد . راستي ، چرا روز 22 بهمن امثال ، انچه که انتظار مي رفت ، به يک دگرگوني منجر نشد ؟ همه به اين واقفند که دگرگوني و انقلاب کار يک سازمان و يا گروه محدود نيست . دگرگوني جامعه به چگونگي آمادگي مردم و قدرت سازماندهي نيروهاي سياسي ربط دارد . تا انجايي که به مردم بر مي گشت ، انان زنگ خطري را براي رژيم ايجاد کردند . انان با توجه به روحيات و سليقه هاي سياسي خود با خيابان ها ريختند وثابت کردند که يک قدرت بزرگ نيروي مخالف در مقابل رژيم هستند . اما جمع اوري پتانسيل اين قدرت و بکارگيري اش در مقابل حکومت ، به سازماندهي نيروهاي سياسي بر مي گشت ، که خودبحود در صحنه غايب بودند . براستي اين نيروها چه کساني مي بايستي مي بودند ؟ اگر معرفي اين نيروها از اپوزيسيون حکومت ، که قاعدتا رهبري جريان سبز را در دست داشتند ، شروع کنيم ، با اين معني ست که اين جريان ، کار را ناتمام ، و يا يک سره کردن حکومت را در دستور کار خود قرار نداده بود . در نتيجه ، از اين که به سرنگوني رژيم ، و محدود تر از ان ، به انتخابات مجدد رياست جمهوري ختم نشد ،در ابتدا بايد از درجات جدي بودن اپوزيسيون قانوني در تغيير قوا با نفع مردم سخن گفت. اگر انان در کارشان جدي مي بودند ، حداقل نسل امروزي تکرار تاريخ ماحصل مبارزاتي جامعه را به عيني مشاهده مي کردند . اين مبارزه مردم بود که دکتر محمد مصدق را در سال 1332 به رياست دولت نشاند . و سلطنت را مشروطه اعلام کرد . اگر رهبران سبز خواهان تکرار اين وجهه تاريخي مي بودند ، و حکومت مطلقه ولايت فقيهه را مشروطه اعلام مي نمودند ، درجات تغييرپذيري جامعه به جهت تغيير مثبت سياسي بسيار بالاتر بود و پتانسيل نيرو نه فرسايشي ، بلکه متمرکزتر ميشد اما آنان سنگي را تا حدي پرتاب کردند ، که به صورت رهبران حاکم اصابت نکند . جه بسا اينکه ، پرتاب اين سنگ به جهت معکوس تري اصابت نمود . به صورت خويش !
انتظار ازاپوزيسيون غير قانوني و سنتي در بر هم زدن توازن قوا در روز 22 بهمن اگر به لحاظ روانشناسي سياسي قابل پيش بيني نبود ، به لحاظ عملي قابل درک بود . پراکندگي ، فقدان هماهنگي لازم ميان اپوزيسيون ، نداشتن يک تاکتيک برانداز کننده ، وجود انواع گرايشات بدون پايه مادي اجتماعي ، جوش دادن مسائل ايدولوژيکي در ارائه تاکتيک ها ، خودنمايي سياسي بدون پايه مادي ، دنبال حوادث رفتن ، قليل بودن نيروي مادي خودي ، وجود تجربيات تلخ از اپوزيسيون ، وجود اين مسائل خودبخود درجات نقش اپوزيسيون سنتي در تغيير تحولات را به پايين نقطه رساند . و شايد اپوزيسيون سنتي نيز شيفته اقدامات اپوزيسيون قانوني شده بود ، که حدودا از اقدام اجرايي در 22 بهمن ناتوان شده بود . و با اين تجارب از22 بهمن بايد درجات انتظار از سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي نه در قالب کنوني اپوزيسيون، بلکه بايد با آرايش ديگري به اين رسالت پاسخ داد . اپوزيسيون سنتي ، به جز احزاب سياسي ملي موجود ، از تشکيل يک حزب فراگير ناتوان و اگر نيز همين حکم صدق نکند ، در تشکيل اش واهمه دارد . نيروهايي که حول وحوش جمهوري لائيک جمع شده اند ، بايد از خود سئوال کنند ، که چرا همين اينک مکانيزم و چارچوب زندگي حزبي را درنيافته اند . از نيروهاي فدايي از هر اقمارش ، همين سئوال مطرح مي باشد . راه کارگر چه درسي از عدم تاثيرگذاريش در تحولات اخير را تجربه کرده است . ايا اين سازمان اقداماتي را در جهت مبارزات و زندگي حزبي انجام داده است ؟ و چه راهي را براي قدرت گيري کارگران هموار کرده است ؟ تا جايي که موضوع قدرت گيري مطرح مي باشد ، خوبتر است که از مکانيزم مبارزاتي نيروهاي فدائيان اسلام درس گرفت . جمهوري اسلامي قبل از اينکه به قدرت برسد ، حزب اسلامي خود را تشکيل داد و با حزب خود به قدرت رسيد . تشکيل يک حزب فراگير ، تدارک پرش از تحت صفر تاثيرگذاري در جامعه ، به درجات بالا از اين تاثير مي باشد .[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration