The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

تحقيقات هسته اي يا بازي با حاکميت ملي

مسعود فتحياز سرگيري «تحقيقات اتمي» و برداشتن پلمب مراکز اتمي جمهوري اسلامي، يک بار ديگر پروژه هسته اي جمهوري اسلامي را به مساله روز بين المللي تبديل کرد.
اين روز ها از برکت سر «دولت امام زمان» کشور ما همواره در صدر اخبار جهان است. داشتن رئيس جمهوري که با نازي ها همزبان مي شود و به نام کشوري سخن مي گويد که موقعيت استراتژيک ايران را در منطقه مهمي مثل خاورميانه و پرونده بازي مثل پرونده هسته اي جمهوري اسلامي را هم زير بغل خود دارد، خود بزرگ ترين تهديد براي امنيت يک کشور است.
همزمان با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد فقط لحن دولت عوض نشده است، پرونده هسته اي جمهوري اسلامي هم ورق جديدي خورده است. ميز مذاکره عملا ترک شده است. اقدامات دولت ضد و نقيض تر گشته است.در حالي که هيات نمايندگي رسمي سرگرم مذاکره با روسيه بر سر پيشنهاد انتقال غني سازي اورانيوم براي نيروگاه هاي جمهوري اسلامي به خاک اين کشور است، اعلام مي شود که پلمب مراکز تحقيقات اتمي برداشته خواهد شد و تمامي اقداماتي که در جريان مذاکرات با اروپا متوقف شده بود، از سر گرفته خواهد شد.
هشدارها و دعوت به تامل و ادامه مذاکره هم تاثير ي ندارد. اکنون اين يکي هم عملي شده است.
طي چند روز گذشته، محمد البرادعي هشدار داد که ازسرگيري تحقيقات هسته‌يي اعتبار روند اعتماد سازي در ايران را به خطر مي‌اندازد. يادآور شد که همه تمايل دارند شاهد رژيمي باشند كه از طريق آن جامعه‌ي بين‌المللي اطمينان يابد برنامه‌ي هسته‌يي ايران منحصرا داراي اهداف صلح‌آميز است. خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا طي بيانيه‌اي نگراني جدي خود را نسبت به ازسرگيري فعاليت‌هاي هسته‌يي تعليق شده به زبان آورده، هشدار داد که برداشتن چنين گامي در زماني كه بازسازي اعتماد بين‌المللي نسبت به ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته اي جمهوري اسلامي بسيار دور است، "سرپيچي از جامعه بين‌المللي" است و امكان بازگشت به مذاكرات را به شكلي جدي به مخاطره مي اندازد. وزير خارجه اتريش نيز به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا اعلام کرد: تصميم اخير جمهوري اسلامي گامي اشتباه در مسيري اشتباه است و باعث نگراني بسيار جدي است.
از طرف ديگر ايالات متحده آمريكا اعلام کرد که جمهوري اسلامي هيچگونه تمايلى جدى به حل مناقشه اتمى و رفع اختلافات هسته‌اى ندارد و قصد جمهورى اسلامى در مورد آغاز تحقيقات هسته‌اى در تأسيسات اتمى ايران شاهدى بر اين مدعا است. وزير خارجه آمريکا نتيجه گرفت که "ما درحال وارد شدن به مرحله اي در ارتباط با ايران هستيم که به نظر من جهان بايد به تصميم گيري بپردازد." و تهديد هم نمود که " هيچ شکي ندارم که در زمان مناسب، زماني که انتخابش با ماست، به شوراي امنيت خواهيم رفت."
ظاهرا مسئولين دولت جمهوري اسلامي هم قصد مشابهي دارند. وارد بازي «رفتن به شوراي امنيت» شده اند. فرماندهان سپاه و بسيج اين روزها به ميدان آمده اند و همزمان با شاخ و شانه کشيدن هاي اتمي، صحنه اين بازي را با بيانات کارشناسانه شان گرم نگه مي دارند و دم از شکست دادن آمريکا و .. در هر حمله احتمالي مي زنند و شنونده را به ياد رجز خواني هاي مشابه در عراق از سوي کارگزاران رژيم صدام و شاخص تر از همه، وزير اطلاعات ايشان مي اندازند که زير صداي شليک تانک هاي آمريکا در قلب بغداد، خبر از موفقيت هاي ظفرمندانه ارتش صدام عليه مهاجمان شکست خورده مي داد.
بر هيچ کس، حتي رهبران جمهوري اسلامي هم، پوشيده نيست که بعد از جلسه ۲۵ نوامبر، آژانس بين المللي انرژي اتمي و تصميم شوراي حکام در تائيد پيشنهاد روسيه يعني انتقال غني سازي به خاک روسيه، تکليف پروژه هسته اي جمهوري اسلامي تعيين شده و سرنوشت آن رقم خورده است. بر اساس اين تصميم حق غني سازي در خاک ايران از جمهوري اسلامي گرفته شده است. برخلاف توافق پاريس، تعليقي در کار نيست، به تعبيري جمهوري اسلامي از حق غني سازي کاملا محروم شده است. به اعتباري خود با ترک ميز مذاکره با اروپا راه رسيدن آژانس به اين تصميم را هموار نموده است. براي کساني که اين تصميم را کارگرداني کرده اند و توپ مذاکرات اتمي با جمهوري اسلامي را به زمين روسيه پرتاب کرده اند، يعني اروپا و امريکا نتيجه اين تصميم روشن تر از پيش است. جمهوري اسلامي نبايد از تکنولوژي غني سازي اورانيوم برخوردار شود و بتواند از اين طريق به امکان ساخت سلاح هسته اي مجهز شود، چه از طريق کنترل روسيه بر غني سازي، چه از هر طريق ديگري که امکان متوقف کردن پروژه هاي جمهوري اسلامي در همين حدي که تاکنون شناخته شده است، ممکن باشد. نتيجه براي آمريکا و اروپا روشن است: اگر جمهوري اسلامي پيشنهاد روسيه را بپذيرد، خود بخود از غني سازي در خاک ايران چشم پوشيده است، اگر نپذيرد، حداقل روسيه هم به جبهه غرب پيوسته است.
فقط يک انتخاب پيش پاي جمهوري اسلامي گذاشته شده است: غني سازي را فراموش کند و داوطلبانه از اين حق دست بشويد. براي تامين نيازهاي برنامه اتمي اش با روسيه خود را در اين زمينه هماهنگ کند، يا اين که سوخت لازم را از هر کشور داراي تکنولوژي اتمي ديگر بخرد. راه ديگري در شرائط فعلي پيش پاي جمهوري اسلامي نمانده است، تاکيد بر «تحقيقات» در زمينه غني سازي، بعد از اين تصميم آژانس بين المللي، توسل به تهديد در برابر تصميم آژانس و به طريق اولي آمريکا و اروپا و متحدان آن هاست.
بدون ترديد، تعويض ديپلماسي با تهديد، حتي اگر کشوري قدرت آن را هم داشته باشد، در شرائطي که امکان حل اختلافات از طريق مذاکره و راه حل هاي ديپلماتيک وجود دارد، همانطور که تجربه عراق و توسل به زور از طرف دولت بوش نشان داد، يک بربريت محض و بازي با سرنوشت ميليون ها انسان در هر نقطه اي از جهان است. روي آوري سران جمهوري اسلامي به چنين رويکردي در سياست خارجي، بخصوص لغو يک جانبه توافقات با اروپا و تبديل پرونده هسته اي به يک وسيله در بحران سازي هاي رايج اين حکومت در عرصه بين المللي، بازي با سرنوشت ، امنيت، يکپارچگي و آينده کشور و مردم آن است.
صداهائي که امروز در هيات اعتراض و هشدار از پايتخت هاي سراسر جهان به سوي تهران روانه مي شوند، نگراني هائي که از سوي نهاد هاي بين المللي ابراز مي شوند، هميشه در همين حد نخواهند ماند. اين اعتراضات و هشدار ها در صورت ادامه سياست هاي فعلي حکومت اسلامي در قالب قطعنامه ها و مصوبات مجامع بين المللي در سرنوشت آينده کشور ما نقش بازي خواهند کرد، راي و اراده مردم کشور ما را در تصميم گيري براي تعيين سرنوشت و آينده کشور، با تحريم ها و دخالت هاي ناروا از خارج، با محدوديت هاي بمراتب گسترده تر از امروز مواجه خواهند ساخت.
پروژه هسته اي جمهوري اسلامي، مي رود که مثل خود اين حکومت به خطري جدي براي آينده کشور و به يک تهديد بزرگ عليه امنيت و حاکميت ملي تبديل شود. اين پروژه، با هر نيتي آغاز شده باشد، و امروز با هر توجيهي با قسم و آيه بر صلح آميز بودن آن تاکيد گردد، به دلايل متعدد سياسي از جمله اظها رات رئيس فعلي جمهوري اسلامي، پروژه اي خطرناک و بدون هيچ ترديدي ادامه آن در شکل فعلي به ضرر کشور است. مشکل جامعه جهاني قبل از ان که خود پروژه باشد، حکومت ايران و استفاده ممکني است که اين حکومت مي تواند در ادامه از آن بکند. اين واقعيت را سران حکومت هم مي دانند، به همين دليل هم در بازي خطرناک يک زورآزمائي بي چشم انداز، تلاش مي کنند که با ورق پروژه هسته اي وارد صحنه شوند و با بالا بردن هر چه بيشتر نرخ بازي، به زعم خود امتيازات مهم تري از جمله تضمين حفظ موجوديت رژيم خود از سوي غرب را که همواره جزئي از خواست هايشان در هر مذاکره اي بوده است، کسب کنند. اما آن ها در اين بازي نابرابر و بي چشم انداز، فقط از جيب مردم ايران خرج مي کنند و تنها امنيت و آسايش و آينده فرزندان آن ها را وثيقه سياست خطرناک خود مي کنند.
و قبل از همه تيشه به ريشه حکومت خود مي زنند.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration